Trigon Agri inför utdelningspolicy

Trigon Agri’s aktieägare fattade vid bolagsstämman beslut om att införa en utdelningspolicy enligt vilken 30 procent av bolagets resultat efter skatt skall delas ut till…