Connect with us

Nyheter

Svenska BoMill sorterar spannmål baserat på varje kärnas inre egenskaper

Published

on

BoMill

BoMill från Sverige har utvecklat en idag patenterad teknologi för sortering av spannmål, vilket har resulterat i två kommersiella produkter, IQ-sorteraren för användning i laboratorier samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Bolaget är ensamt på marknaden om att i kommersiella kvantiteter kunna sortera spannmål baserat på kärnans inre egenskaper istället för dess visuella egenskaper, vilken är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje enskild kärna baserat på dess inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Bolaget har hittills sålt cirka 40 sorteringssystem på i huvudsak två marknader: Nordamerika och Europa. I syfte att expandera verksamheten förbereder BoMill nu för en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market under hösten 2020.

TriQ från BoMill

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde” och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävs att lantbrukare och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och matkvalitet. Individuell spannmålssortering är en relativt ny metod som väckt stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt förväntas nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Sammantaget bidrar detta till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills lösning, det vill säga användningen av enskild kärnsortering på inre egenskaper, erbjuder en unik möjlighet att hållbart säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

BoMills logga

BoMills styrelse gör bedömning att företagets teknologi är banbrytande inom kvalitativ sortering av spannmål i stor skala. Teknologin har utvecklats sedan 2001 och hittills resulterat i två kommersiella produkter. Bolaget har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Tillsammans med sina internationella ägare har BoMill etablerat en organisation som ska kunna ta Bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Ytterligare kapital krävs dock för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem, varför Bolaget under hösten 2020 avser att genomföra en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market.

”Det råder ingen tvekan om att produktionen av mat måste förbättras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Klimatförändringar och fortsatt befolkningstillväxt sätter enorm press på de globala livsmedelssystemen. BoMill har möjligheten att positionera sig i framkant av en pågående matrevolution. Genom vår banbrytande teknologi kan vi på samma gång säkerställa bättre avkastning på lantbrukarnas skördar samt bidra till ett mer hållbart jordbruk. Vår lösning är patenterad och har således ett starkt skydd när vi nu avser att öka vår närvaro på viktiga marknader, framförallt Europa, USA och Kina. Produkten utgör ett attraktivt erbjudande för aktörer genom hela värdekedjan, från producenter till spannmålshandlare och processindustri. Inte minst kan våra sorteringssystem garantera högre kvalitet på slutprodukten, vilket gynnar konsumenten, som blir alltmer medveten om både miljö- och hälsopåverkan. Vi ser mycket god tillväxtpotential för bolaget, som agerar på en marknad präglad av stabil årlig tillväxt. Bedömningen är att bolagets teknologiska lösning har förutsättning att bli en så kallad ”Golden Standard” inom industrin. Likviden från den planerade emissionen är avsedd att användas för att stärka försäljningsorganisationen samt finansiera vår redan pågående utveckling av ett andra generationens sorterarsystem, vilket skulle öka kapaciteten i våra maskiner avsevärt och därmed ytterligare stärka vårt erbjudande på marknaden.” säger BoMills styrelseordförande Lars Persson.

När noteringen närmar sig kommer det garanterat nyproducerade videos om verksamheten, men nedan är tills vidare två äldre.

En beskrivning av BoMill TriQ på två minuter, från 2015

Se och hör TriQ-maskinen arbeta, från 2016

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *