Följ oss

Nyheter

Stureguld gräver guld i tysthet

Publicerat

den

Stureguld köper skrotguld och levererar vinstSedan mitten av september finns aktierna i skrotgulds- och guldhandelsföretaget Stureguld listade på Nordic MTF under akronymen SGLD MTF B.

En kort tid efter listningen släppte företaget en uppdatering kring utvecklingen under augusti månad, och meddelade att koncernens första förvärv, Guld & Juvel Invest, som ingår i koncernen från 2011-09-01 under augusti månad hade redovisat ett rörelseresultat om cirka 700 Tkr.

Även september visade enligt detta pressmeddelande på en liknande utveckling. I den rapport som Stureguld släppte i veckan avseende Q3 2011 kunde marknaden se att detta stämde, bolaget redovisade pro forma-intäkter om 11,6 Mkr, med ett rörelseresultat om cirka 1,2 Mkr för det tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på cirka 10,6 procent. Vinsten per aktie efter skatt, även denna pro forma, uppgick till 1,09 SEK vilket extrapolerat ger en vinst på 4,36 SEK vilket i sin tur ger ett p/e tal på cirka tio (10).

Intressant är att den totala balansomslutningen uppgick till knappa 12 Mkr, vilket betyder att Stureguld omsatte hela kapitalet en gång under innevarande kvartal, vilket tyder på att det är en effektiv verksamhet som bedrivs i bolaget. Än mer imponerande är denna omsättning i skenet av att företag som köper guld av privatpersoner inte får sälja detta vidare på en månad. Stureguld har löst detta genom att belåna delar av det guld som köps hos Guldfinans, som efter trettio dagar köper upp detta för affinering och nedsmältning.

Rapporten är en smula kortfattad, vi hade gärna sett att den varit betydligt mer informativ, vilket vi tror skulle ha gynnat den framtida kursutvecklingen, men vi kan emellertid konstatera att detta bolag levererar resultat, vilket det är långt ifrån alla företag på de mindre listorna som gör.

Framtidsplaner

Vi ställer oss emellertid frågan om vad Sturegulds styrelse har för planer för framtiden. En del framgår av det memorandum som föregick listningen, bland annat så vill styrelsen kunna använda den egna aktien som valuta i kommande förvärv av andra aktörer på marknaden. En annan idé är att etablera liknande verksamheter utomlands. Att köpa guld från privatpersoner är något som håller på att bli ganska vanligt i Sverige, det går knappast att öppna en dagstidning eller besöka en hemsida på Internet utan att se en eller flera annonser där denna typ av företag annonserar. Det är däremot betydligt ovanligare i till exempel Norge även om det förekommer där också.

Skrotguld - Gamla guldsmycken blir pengar

Skrotguld och gamla guldsmycken blir pengar

Den höga omsättningen som återfinns i Sturegulds rapport har med stor sannolikhet haft draghjälp av den toppnotering på guldpriset om under kvartalet översteg 1.900 USD per troy ounce vilket traditionella medier kommenterade ganska frekvent vilket bör ha gjort att Stureguld och andra företag i branschen fått köpa betydande kvantiteter ädelmetaller från allmänheten. Frågan är emellertid om detta är uthålligt med en sådan omsättning? På sikt är vi dock av åsikten att guldet kommer att stiga kraftigt vilket gör att allt fler privatpersoner kommer att vilja kapitalisera på gamla smycken.

Vi är däremot inte säkra på att den som driver en verksamhet som liknar Sturegulds kommer att vilja sälja sitt bolag till Stureguld, i alla fall inte initialt. Här tror vi att det kommer att krävas en hel del arbete från Stureguld innan de kan presentera ett förvärv. Vi gör emellertid bedömningen att inlärningskurvan kommer att sjunka ganska kraftigt, både hos Stureguld och hos potentiella säljare – i alla fall om ledningen lär sig kommunicera sina mål, prognoser och framtida strategi bättre vilket kommer att resultera i en högre aktiekurs.

I dag ser vi att Stureguld – grovt räknat – handlas till ett p/e tal på cirka 10, vilket i sig inte är något extremt, det är vare sig särskilt dyrt eller billigt. Vid en försäljning av onoterade företag är priset ofta hälften av detta vilket gör att den som säljer sitt egna företag till Stureguld genast får en relativt likvid tillgång som dessutom värderas högre.

Förstsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    28 juli, 2013 vid 03:46

    Nu har även Guldadam noterat sin aktie, typ exakt samma verksamhet.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Outokumpu vill stärka leveranskedjan för hållbart nickel genom att förvärva andel i FPX Nickel

Publicerat

den

Nickelfyndighet

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter möjligheter för att ytterligare minska utsläppen från sitt rostfria stål. Utöver att titta på vår egen produktionsverksamhet, försöker Outokumpu också stärka sin leveranskedja av hållbara råvaror för framtiden. Därför har bolaget idag tecknat ett avtal om att bli delägare i det kanadensiska bolaget, FPX Nickel, som den enda tillverkaren av rostfritt stål, med en ägarandel på 9,9 %. Koldioxidavtrycket för FPX Nickel-produkten beräknas vara bland de lägsta 10 % inom nickelindustrin och den är lätt att använda inom den rostfria stålindustrin, vilket gör den väl lämpad för Outokumpus tillverkning av rostfritt stål.

Med bas i Vancouver, Kanada, äger och utvecklar gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel nickelfyndigheten Baptiste i Decar Nickel District i centrala British Columbia. Den nuvarande uppskattningen är att nickelproduktionen skulle kunna inledas i slutet av det här årtiondet. Outokumpu kommer att investera 11 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu en rätt till andel av FPX Nickels framtida produktion.

Nicklet som finns i Baptiste-fyndigheten är i form av en naturligt förekommande nickel-järnlegering som kallas awaruite, som kommer att generera en ny ferronickelprodukt. Med tanke på dess ferromagnetiska egenskaper kan denna legering återvinnas till en högvärdig ferronickelprodukt med hjälp av en enkel process av magnetisk separation och flotation, vilket innebär vissa kostnads- och hållbarhetsfördelar i jämförelse med de traditionella smältugnstekniker som används för att producera ferronickel. Dessutom kommer närheten för Baptistefyndigheten till det kanadensiska vattenkraftsnätet att hjälpa FPX att uppnå nickelproduktion med något av den lägsta kolintensiteten inom den globala nickelindustrin.

”Vårt partnerskap med Outokumpu är ett bevis på Baptistes potential att producera en premium nickelprodukt som inte behöver mellansmältningsstadiet och därmed bli ett mycket eftertraktat råmaterial för ansvarsfull produktion av koldioxidsnåla färdiga produkter på flera konsument- och industrimarknader, inklusive rostfritt stål. FPX är glada över att vara Outokumpus föredragna partner då de försöker säkra de hållbara nickelmaterial med lång livslängd som bäst passar deras strategiska mål”, kommenterar Martin Turenne, FPX:s VD och koncernchef.

”Koldioxidavtrycket för Outokumpus rostfria stål är redan det lägsta i världen, men vi vill minska koldioxidutsläppen ytterligare i vår produkt. Detta kräver också en minskning av utsläppen från vår försörjningskedja. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att stärka hållbarheten i hela leverantörskedjan – inklusive miljömässiga, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Det nickel som finns i fyndigheten som utvecklats av FPX Nickel i Kanada har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Därför är vi glada över att vara en del av detta utvecklingsprojekt som aktieägare, vilket, när det väl förverkligats, skulle innebära en utmärkt lågemissionskälla för nickel och i en sammansättning som passar vår egen produktion, säger Marc-Simon Schaar, chef för Raw Material Sourcing på Outokumpu.

Förstsätt läsa

Nyheter

Så ser planen ut för ny kärnkraft i Sverige enligt Vattenfall

Publicerat

den

Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall, gästar Rejlers Play och svarar på frågor om hur planen för ny kärnkraft i Sverige ser ut från Vattensfalls synvinkel. Desirée leder en förstudie om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer (SMR) i Sverige som ska vara klar vid årsskiftet.

Förstsätt läsa

Nyheter

Citi ser silver handlas till 30 dollar inom sex till tolv månader

Publicerat

den

Silvermynt

Silverpriset kan nå 30 dollar per troy ounce under de kommande sex månaderna till ett år, med ett nära förestående stöd från köpare som ser värdet på metallen efter dess skarpaste prisfall på en månad sedan februari, säger Citigroup.

”Vi tror att den senaste tidens svaga priser erbjuder en stark köpmöjlighet, vilket upprepar vår prognos på 30 dollar per troy ounce silver under de kommande 6-12 månaderna när tillväxten i USA rullar över, även om tillväxten på tillväxtmarknaderna stagnerar”, sa Citis analytiker.

”Vi förväntar oss att silver kommer att stiga i väntan på fallet i amerikanska räntor och realräntorna som sannolikt kommer att följa med en förväntad omsvängning av USA:s tillväxt under Q4’22 eller början av 2024” sa Citis analytiker. ”Detta borde tynga dollarn, och Citi-ekonomerna förväntar sig att amerikanska räntor och dollarn kommer att försvagas ytterligare (DXY till 96).”

Med vissa marknadsspelare som tror att Federal Reserve kommer att sänka räntorna redan i september, trots att centralbankens mer hökaktiga tjänstemän förespråkar en stramare penningpolitik under överskådlig framtid, ser silver fundamentalt ut att vara redo för en bättre utveckling, sa Citis analytiker.

”Allt detta borde understödja ETFers efterfrågan på silver” sade analytikerna och hänvisade till börshandlade produkter kopplade till råvaran. ”Svagare konkurrens om investeringskapital från andra tillgångsklasser borde också stödja silverprissättningen eftersom marknaderna i allt högre grad prissätter recessionsrisker i USA.”

Kina kan komma att öka efterfrågan under det 2023

Citis analytiker tror också på en potentiell silverefterfrågan från Kina från andra halvåret i år. ”Våra ekonomer förväntar sig att Kina kommer att fortsätta att gradvis återhämta sig och varje associerad återhämtning i EM-tillväxtsentimentet kan vara en stegvis medvind för silver – Tillväxtmarknadernas efterfrågan på silver har varit svag med Kina och Indiens lagernedgång. Vi förväntar oss att Kinas efterfrågan kan återhämta sig under 2H 23 efter ytterligare lättnader från PBoC.”

”Kinas tröga ekonomiska återhämtning har drabbat efterfrågan på silver, med lokala premier som föll till 0,3 procent i april. Ytterligare lättnader för att stärka Kinas ekonomi kan leda till en starkare efterfrågan på silver under 2H’23.”

Indien var en annan lovande marknad, sa Citi-analysen. ”Indien är en priskänslig marknad som kan fortsätta att minska sina lager med högre priser under 2023” sa analytikerna.

Förstsätt läsa

Populära