Snösmältning och pandemi präglar elpriserna

Entelios

Sommaren har varit speciell på många sätt. Covid-19 har orsakat stora rörelser på många marknader och när det gäller elpriset ser vi dessutom även ett tydligt avtryck av snösmältningen från de extremt stora snömängderna som vintern gav. För Nordens del är det kortsiktigt sett nog det hydrologiska läget som har påverkat elpriset mest denna sommar, men för priserna på längre sikt har pandemins effekter på energipriserna också satt sina spår.

Stora prisskillnader i Norden

Idag ligger systempriset för Norden på € 8/MWh. Det är extremt lågt, men ändå det högsta systempriset sedan i maj i år. Extrema mängder snö har smält under sommaren, vilket har fyllt upp magasinen och mer därtill. På grund av överkapacitet har mycket vatten har fått gå direkt ut till havet, förbi kraftsystemen. Men ändå finns det områden i Norden som har haft mindre tillgång till el och på grund av begränsningar i överföringskablarna har elen inte kunnat flöda fritt i Norden. Förutom att nätet i sig har sina flaskhalsar och begränsningar, har en del överföringskablar varit ur drift på grund av reparation. Det medför stora prisskillnader i Norden.

Har vi sett botten?

Den här veckan börjar spotpriset stiga så smått. Dagens pris på € 8/MWh är, som tidigare nämnt, det högsta sedan maj, och det finns utsikter till ökad kontroll i vattenkraften vilket gör att priserna går upp en aning. Högtrycket vi har över Norden ser ut att hålla i sig till över helgen, men från och med nästa vecka kan det vara dukat för en ny våt period. Hur vädret förändras de närmaste veckorna kan få stor betydelse för priserna både på kort sikt, men även för resten av hösten.

Även terminspriserna (priser på el framåt i tid) har präglats av de låga spotpriserna, men oron på marknaderna efter covid-19 har också i hög grad bidragit till att styra marknaden. I mars fick de flesta globala marknader en ordentlig korrigering. Situationen var oöverskådlig och paniken bredde ut sig på allt från aktiemarknader och råvarumarknader till räntemarknader. Sedan dess har många marknader återhämtat sig och många priser ligger nu på högre nivåer än vi såg i början av året. Kol- och koldioxidpriset har återhämtat sig helt och ligger på nivåer vi såg före mars, medan gas- och oljepriset fortfarande ligger lite lägre än tidigare i år. Det tyska terminspriset för nästa år ligger också något lägre än vad vi såg vid nyår, men har stigit efter det stora fallet i mars.

Det nordiska terminspriset för nästa år ser ut att vara starkt påverkat av den rådande situationen och ligger på en väsentligt lägre nivå än den vi ser i Europa.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 13,5 TWh (- 3,4 TWh)
Systempris: 2,25 €/MWh (+ 0,59 €/MWh)
Terminspris YR-21: 21,10 €/MWh (+ 0,55 €/MWh)

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top