Följ oss

Nyheter

Silverpriset når sin högsta nivå sedan 2016

Publicerat

den

Silvertacka från Sprott

Silverpriset har tagit fasta på rallyt i guldkursen och handlas nu på de högsta nivåerna sedan 2016, eftersom oro över den globala ekonomin och marknadsdynamiken fortsätter att flytta investerarnas uppmärksamhet mot safe haven-metaller.

Silvertacka - 10 troy ounce

Silverpriset avancerade med 4,3 procent till 19,90 USD per troy oucne, medan silverterminerna på Comex-börsen handlas över 20 dollar per uns för första gången på mer än tre år och steg med så mycket som 2,7 procent till 20,34 dollar per uns.

Silver, som just avslutade sitt bästa kvartal sedan 2010, får ett extra uppsving från oro över metallförsörjningen och satsningar på ökad industriell efterfrågan på metallen, som används i solpaneler och andra tillverkade produkter.

Av de 275 gruvor som stördes av Covid-19-pandemin världen över var de hårdast drabbade guld- och silvergruvor, enligt en rapport från S&P Global Market Intelligence. I Latinamerika, där mycket av världens silver produceras, har situationen förvärrats, med Mexiko som nyligen var förbi Italien i antalet Coronavirusrelaterade dödsfall.

Morgan Stanley tror på ett starkare silverpris

”Silver fortsätter att stiga som en följd av det starka guldpriset och de stödjande ekonomiska förhållandena” sade Morgan Stanley i sin halvårsutsikt där silver är investeringsbankens favoritråvara efter koppar. ”Eftersom den verkliga efterfrågan också återhämtar sig under andra halvåret kommer detta att driva silverpriset ytterligare, vilket minskar spreaden mellan guld och silver något.”

Silverterminer har stigit mer än 40 procent sedan slutet av första kvartalet 2020 och överträffat guldterminer som ”bara” steg med 14 procent under samma tidsperiod. Eftersom silverpriserna har ökat har investerare köpt börshandlade fonder som har exponering mot metallen, vilket återspeglar samma trend som vi har kunnat se för guld. Innehaven hos de globala silverstödda ETFer ökade med 21 procent under andra kvartalet 2020 och nådde en rekordnivå den här månaden.

Baserat på måndagens priser krävs det cirka 92 ounce silver för att köpa ett ounce guld, ett förhållande som är högre än genomsnittet på cirka 69 det senaste decenniet. Vissa analytiker anser att det tyder på att ytterligare kursuppgångar är att vänta för silver.

”Silver handlar för närvarande på nära rekordrabatt till guld, vilket borde locka efterfrågan,” sade Goldman Sachs Group i en uppdatering denna månad. ”Silver tenderar ofta att lagga guld i början av ett rally och komma ikapp det när rallyt fortsätter och investerare letar efter sätt att diversifiera.”

Förra veckan höjde analytikerna på RBC Capital Markets sina silverprisprognoser med 16 procent för 2020.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Högre inflation än förväntat sänker guldpriset

Publicerat

den

Guldtacka i närbild

Det fanns ingenting i den amerikanska KPI-rapporten i januari som backar upp en tidig räntesänkning från Federal Reserve skriver ädelmetallföretaget Heraeus. En högre än förväntad KPI-siffra pressade omedelbart ädelmetallerna, särskilt guld, som sjönk under 2 000 USD per troy ounce för första gången i år. 

Det har skett en strukturell förändring i konsensusutsikterna för amerikanska räntor under de senaste veckorna, uppbackad av starkare ekonomisk data, vilket resulterar i en starkare dollar och därmed ett svagare guldpris. Det förväntade datumet för första räntesäkningen har skjutits på framtiden och nu tros en sänkning komma i anslutning till Federal Reserve-mötet i juni, vilket potentiellt fördröja en uppvärdering för guld. 

De kortsiktiga utsikterna för guld kommer sannolikt att förbli mycket beroende av data och den amerikanska dollarn. Dollarn kan se stöd på kort sikt från den högre sannolikheten av räntesänkningar i Storbritannien, EU och andra ekonomier som kommit före USA, vilket bidrar till dollarns relativa attraktionskraft kontra dessa valutor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Christian Kopfer om skog, olja och metaller

Publicerat

den

Christian Kopfer pratar råvaror

Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer kommenterar olika delar av råvarumarknaden. Först tar man upp skogsbolaget SCA, skogsprodukter och skog. Vidare tar man upp olja och att Handelsbanken tror på ett tresiffrigt oljepris under 2024. Sedan går man in på olika metaller.

Fortsätt läsa

Nyheter

Storskalig produktion av fossilfri mineralgödsel baserad på vätgas etableras i Luleå

Publicerat

den

Power2Earth-teamet

Den spanska gödseltillverkaren Fertiberia, i ett partnerskap med Lantmännen och Nordion Energi, går vidare med att etablera en storskalig fossilfri mineralgödselproduktion, genom det gemensamma initiativet Power2Earth. Genom sin vätgasbaserade produktionsprocess som baseras på fossilfri energi, har Power2Earth potential att kraftigt minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Produktionsstart är planerad till slutet av 2028 och den totala investeringen beräknas att uppgå till omkring 2 miljarder euro, där partnerna i den slutliga investeringsfasen planerar att gå in med olika stora andelar.

Etableringen innebär ett stort steg i Sveriges gröna omställning och en stärkt livsmedelsberedskap. Power2Earth bygger vidare på en teknik utvecklad av Fertiberia, en ledande producent av fossilfri mineralgödsel. Samarbetet bygger på en gemensam vision om en hållbar och robust jordbruks- och livsmedelsproduktion och kombinerar respektive partners styrkor, expertis och erfarenhet. Genom att använda en elektrolysteknik baserad på fossilfri energi, strävar Power2Earth efter lägsta möjliga utsläpp i produktionsprocessen.

Projektet inleddes under 2021, sedan dess har ett antal förstudier slutförts i kombination med att mark för fabriksetableringen i Luleå säkrats. I dagsläget pågår förberedelserna inför en miljötillståndsansökan som enligt tidsplan ska lämnas in under andra kvartalet 2024.

Javier Goñi, Fertiberias vd säger: ”Fertiberia bidrar med över fem decenniers erfarenhet inom tillverkning, drift och logistik av mineralgödsel och ammoniak. Vi är ledande i arbetet med att minska jordbrukets koldioxidutsläpp genom övergången till produktion av fossilfri mineralgödsel med hjälp av vätgas. Vi är också stolta över att delta i arbetet mot Sveriges ambitiösa mål om minskade koldioxidutsläpp och samtidigt bidra till regional tillväxt och bygga en mer robust livsmedelsförsörjning med minskat importberoende”.

Genom Power2Earths produktion av fossilfri mineralgödsel i Luleå finns en potential att minska utsläppen med omkring 1,6 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 25 procent av utsläppen från det svenska jordbruket. Den innovativa teknologin som bygger på fossilfri vätgas, positionerar Power2Earth som en nyckelspelare i den gröna omställningen av livsmedelsproduktionen.

Med en produktionskapacitet på en miljon ton mineralgödsel årligen har Power2Earth också stor potential att öka robustheten i svensk livsmedelsproduktion, i linje med Sveriges nationella livsmedelsstrategi och ambitioner avseende förstärkt beredskapsförmåga. Detta genom att minska beroendet av import och förbättra förutsättningarna för inhemsk matproduktion och ökad svensk självförsörjning.

Per Arfvidsson, vice VD och CTO på Lantmännen säger: ”Power2Earth är revolutionerade för svensk lantbruks- och livsmedelsindustri då fossilfri mineralgödsel är avgörande för att skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad livsmedelsvärdekedja. En inhemsk produktion av mineralgödsel minskar Sveriges fullständiga beroende av gödselimport och är helt nödvändig för utvecklingen av en robust livsmedelsberedskap. Vi är glada att nu kunna ta nästa steg och etablera Power2Earth tillsammans med Fertiberia och Nordion Energi”.

Hans Kreisel, VD på Nordion Energi säger: ”Power2Earth är första steget på Nordic Hydrogen Route, en 1000 kilometer lång vätgasledning under mark som kopplar samman Sverige och Finland. Vätgas är centralt för Norrbottens långsiktiga diversifiering av industrisektorn, och genom Power2Earth-projektet illustrerar vi hur den nya vätgasinfrastrukturen är kostnadseffektiv, levererar energitrygghet och minskar koldioxidutsläppen. Vi är stolta över att bidra till regional grön omställning, ekonomisk utveckling och svensk självförsörjning tillsammans med Fertiberia och Lantmännen”.

15 mil lång pipeline med vätgas

Fertiberia hade från början tänkt att producera vätgasen i Boden och sedan göra gödsel av den i Luleå. Dagens industri skriver att företaget hamnade i en långt ner i en lång kö för att få tillgång till elektricitet och att produktionen av vätgas därför har flyttats till Letsi i Jokkmokk. Produktionen av gödsel förblir dock i Luleå och en 15 mil lång underjordisk pipeline ska transportera vätgasen mellan platserna.

Fortsätt läsa

Populära