Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 31 2012

Published

on

SEB - Analysbrev om råvaror inklusive prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Råvara – Rekommendation

Råolja – Köp OLJA S
Guld – Köp BULL GULD X4 S (hög risk) eller GULD S (låg risk)
Silver – Ingen rekommendation
Koppar – Köp KOPPAR S
Zink – Ingen rekommendation
Kaffe – Köp KAFFE S
Socker – Köp SHORT SOCKE A S
Vete – Köp VETE S
Majs – Köp MAJS S
Sojabönor – Köp SOJABO S

Inledning

Efter den positiva avslutningen förra veckan, efter Drahgis ”löften” om ett kraftfullt penningpolitiskt agerande, började handeln avvaktande i måndags. Centralbanksmöten både i USA, England och ECB:s under veckan och det var upplagt för prisrörelser. Det var det vi fick se idag torsdag, men på nedsidan.

Drahgis uttalande diskonterade in alltför positiva utsikter. FED vilar på hanen ännu en månad och ECB redovisade inget nytt. Eurodollarn föll kraftigt och så gjorde metallerna. De större basmetallerna koppar, aluminium, zink och nickel är ned 2-3 %.

Marknaderna för jordbruksprodukter har varit avvaktande efter de stora prisuppgångarna. Kortsiktig brist måste ransoneras, men när är det dags för priset att vända ner igen?

Guld och socker har fått nya tekniska signaler. Köpsignal för guld och säljsignal för socker.

Brent tycker vi att man bör köpa på ”dippar” under 100 dollar. Iran försöker peddla sin olja till dem som vågar trotsa EU.s och USA:s köpförbud. OPEC producerar på sin lägsta nivå sedan 2008 pga detta. Kina bromsar in, men försöker stimulera ekonomin på olika sätt. Frågar än när dessa stimulanser biter. Kinesiskt PMI (inköpschefsindex) kom in på 50.1. Det är lite lägre än förra månadens 50.2. Ett värde över 50 indikerar att ekonomin växer och ett värde under 50 indikerar att ekonomin krymper.

China Manufacturing PMI

Eurokrisen

Vad som sker i EU är att det finns en social acceptans att banker tas över av staten därför att man inte vill uppleva obehaget av att bankerna går under var och en för sig, Detta gör att det är rimligt att anta att staternas i fråga egentliga skulder är deras egen statsskuld + bankernas skulder. När man studerar den typen av skuldberg i förhållande till de här ländernas skatteintäkter, får man en skrämmande bild. Än så länge försöker man skjuta upp det oundvikliga. ECB:s satsning på att få ner räntorna i Spanien är det senaste och främsta exemplet på detta. Vi ser nedan hur räntorna har på deras tioårs statsobligation föll från 7.75 till 6.68. Efter Draghis tal igår steg räntorna återigen upp till 7.34% i skrivande stund.

De spanska räntorna

Inköpschefsindex, PMI, för de stora ekonomierna har sjunkit stadigt det senaste året. Tysklands PMI för tillverkningsindustrin ligger nu under Frankrikes, på 43 mot 43.4. Eurozonen ligger på 44. Storbritannien har bromsat in fort de senaste tre månaderna och har sjunkit från 50.2 i april till 45.4 i juli. USA har halkat under 50. Endast Kina ligger över 50. Gårdagens kinesiska PMI kom in på 50.1, vilket är en tiondel lägre än i juni (50.2). PMI anses vara en ”ledande indikator” för ekonomins utveckling.

PMI - Ledande indikatorer

PMI, som är en ledande indikator, är för Eurozonen på samma nivå som månaden före Lehmankraschen 2008. Folk verkar inte göra någonting och det märks när t ex Dagens Industri varnar för ”döda aktier”, aktier med bristfällig likviditet. Vad gick bra under hösten 2008? Det var nästan guld och guldet steg ordentligt det året. Om det vill sig illa är råvaror och då främst guld den tillgång man vill ha i sin portfölj när det skakar på värde-pappers-marknaderna.

Råolja – Brent

Nedan ser vi kursdiagrammet på spotkontraktet på Brent. 90 – 100 dollar tycks Brent vara köpvärt. Samtidigt finns ett kortsiktigt tekniskt motstånd på ca 110 dollar. SEB:s prognos är 115 dollar per fat under det fjärde kvartalet i år.

Kursdiagram över prisutveckling på råolja (brent)

Råvarucertifikat får sin avkastning inte endast från stigande priser, utan också på att över tiden tillgodogöra sig rabatter på terminer i förhållande till spot. Vi ser i diagrammet nedan att terminer är billigare än spot på Brent. Genom att över tiden köpa billigt och sälja till spot (dyrt), samlar man på sig vinster. Råvarucertifikat gör just detta genom sin konstruktion. De hämtar sin avkastning från terminskontrakt, som ”rullas” in i längre kontrakt när tiden gjort att det gamla kontraktet är nära förfall.

Att köpa t ex OLJA S, och sitta på det, kan därför ge ganska hög avkastning, även om priset på råolja väntar med att stiga.

Nedan ser vi antalet borr-riggar i världen de senaste 30 åren enligt Baker Hughes Inc. Blå linje är priset på Brent.

Antal borr-riggar i världen - 30 år

Nedan ser vi hur antalet oljeriggar i USA har utvecklat sig. Sedan 2009 är det en ökning på 1200 riggar. Det betyder att en stor del av prospekteringen och produktionsökningen sker i det fria landet USA.

Antal oljeriggar i USA

För gasriggar ser det helt annorlunda ut. Från en toppnotering på 1600 borr-riggar i drift 2008 är det nu bara 505 riggar i drift. Frackingtekniken har ökat utbudet och pressat ner priset, så det är inte lönsamt att borra efter gas på samma sätt som förut. Omställningen till konsumtion av den billiga gasen har inte gått lika fort som teknikutvecklingen.

Antalet oljeriggar i alla OPEC-länder uppgår till relativt blygsamma 415 stycken. Men det är ändå en ökning på 100 riggar sedan början av året, som vi ser i diagrammet nedan.

Antalet oljeriggar i OPEC-länder

Guld

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som verkar positivt på guldpriset är naturligtvis finanskrisen i Europa och skuldbergen runtom i världens stater. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder. Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Guldpriset - Efterfrågan minskar i Indien pga matpriser

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Silver

Silver har ännu inte brutit några tekniska köpsignaler. Med sjunkande industriproduktion i världen, sjunker efterfrågan på silver. Scenariot just nu med sjunkande PMI för tillverkningsindustrin innebär alltså att silver inte alls har en lika positiv uppbackning som guld.

Silverpriset i en sjunkande trend

Koppar

Den fundamentala situationen är stark. Utbudet har under flera år överraskat på nedsidan, och ser ut att göra så även i år. Kopparhalterna är så pass låga i Chile att de inte mäktar med att öka enligt tidigare prognoser. Det mesta tyder på en produktionsökning globalt på endast 2-3 % mot prognostiserat 6-7 %.

Lagren utanför Kina har kontinuerligt minskat det senaste året – till stor del med destination Kina, som står för 40 % av den globala konsumtionen. Enligt International Copper Study Group noterades ett underskott om 384 tton för årets fyra första månader (ca 5 % av årsproduktionen).

Svagare konsumtion i Europa och USA de senaste månaderna indikerar en marknad närmare balans på årsbasis. Allt hänger på Kina. Hu Jintao aviserade i veckan kommande finans- och penningpolitiska stimulanser under hösten. Det kinesiska analyshuset Antaike prognostiserar en konsumtionsökning med 5 % i Kina 2012, till stor del baserat på fortsatt utbyggnad av elnätet.

Som en anekdot producerade Kina 1,8 millioner mil kraftkabel första halvåret (430 varv runt jorden), innebärande en ökning med 13,7 % jämfört med samma period förra året. Kina kommer att konsumera mycket koppar även i framtiden, så mycket är klart, samtidigt som risken är stor att utbudet inte räcker till. Kina har utnyttjat varje större korrigering i marknaden till köp och ökad import. Mycket tyder på att det kommer att upprepas. Fråga är bara hur långt ner man ”släpper” marknaden. Den tekniska bilden kan ge oss viss vägledning. Den långsiktigt uppåtgående trenden kommer in ungefär vid $7000/ton (motsvaras av $3,18/lbs för Comex-kontraktet), ca 4,5 % under dagens nivå på $7330.

Diagram över utveckling av kopparpris - 2 augusti 2012

Bara att äga råvarucertifikat på koppar gör att man tjänar pengar, även om priset på koppar står still.

Anledningen till detta är att kopparmarknaden är i backwardation, som vi ser i nedanstående diagram. När det är backwardation köper man terminer billigare än spot. Den rabatten blir en vinst över tiden.

Koppar är en råvara som konsekvent över tiden ofta för att inte säga, nästan alltid, handlats med rabatt på terminerna. Trots att prisuppgången på t ex guld har varit så stor, har ändå en råvarucertifikatinvestering i koppar gett imponerande avkastning.

I nedanstående diagram ser vi kopparpriset och lagren i antal ton i LME:s lagerhus. Vi ser att lagernivåerna har fallit sedan mitten av 2011. Konsumtionen är alltså större än produktionen. Det är ingen mekanisk sanning, men allt annat lika ”borde” sjunkande lager i vart fall ge stöd åt priset.

Kopparpris och lager av koppar hos LME

Vi rekommenderar köp av koppar, via ett råvarucertifikat utan hävstång och då är KOPPAR S ett sådant som skulle kunna placeras i. Koppar har en hög korrelation med konjunkturen och kallas ibland för ”Dr Copper” för dess roll som ekonomiskt ledande indikator (inte bara elektriskt alltså). Nedan ser vi 3-månaders kopparterminspris och MSCI World aktieindex.

Kopparterminspris och MSCI World Index - Diagram

Vilket har varit den bästa placeringen för att spekulera i konjunkturcykeln under den här tiden? Ja, i diagrammet nedan ser vi hur 100 dollar investerat i koppar (blå linje) och 100 dollar investerat i MSCI World (inkl utdelningar, röd linje) har utvecklat sig.

En investering i koppar jämfört med MSCI

Den intelligente läsaren invänder kanske att koppar ser ut att ha högre risk. Det stämmer. Volatiliteten har legat på 30% i koppar och bara 16% i MSCI World. Så… med samma risknivå, hade 100 dollar i koppar bara blivit 450 dollar idag. Mot 170 dollar i MSCI World aktieindex. Så varför ska man spekulera i konjunkturcykler i aktier, när det finns ”Dr Koppar” som är mycket mer rätt på vad gäller konjunkturen och dessutom via ständig rabatt på terminerna erbjuder en förutsägbar riskpremie till investeraren?

Det säger inget om framtiden, men en placering på det här sättet, som man får via KOPPAR S, har under lång tid varit bättre än en placering i aktier.

Zink

Zinkpriset ligger på bottennivåer i det prisintervall som etablerats sedan 2009. Produktionskostnaden för zink ligger på dessa nivåer. I råvarumarknaden brukar man kalla detta för råvarans ”fundamentala golv”. Vi ser därför inte några stora kursfallsrisker i zink.

Zinkpriset ligger på bottennivåer

Vi är positiva till zink, men inte lika mycket så som för koppar.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har brutit sin nedåtgående trend, efter att ha varit nere på 150 cent per pund. 150 cent var toppnoteringen från slutet av 2009 och var därför för många en naturlig nivå att lägga in köpordrar på.

Priset på Arabica-kaffe - Trendutveckling

Vi tycker att man kan börja köpa på sig certifikat på kaffe, på rekyler. Den rekyl vi har haft de senaste dagarna kan t ex vara ett sådant tillfälle. Om man inte önskar ta så hög risk kan råvarucertifikatet KAFFE S vara ett bra val.

Socker

Priset på socker har precis brutit den kortsiktiga stigande trenden och vi är därför negativa till kaffeprisutvecklingen såväl på lång som kort sikt.

Sockerpriset har brutit kortsiktig trend

Vi rekommenderar köp av certifikatet SHORT SOCKE A S med en hävstång på – 1.2 för den som vill ta position i enlighet med vår vy. Stöd finns på 20 cent och det finns alltså en vinstpotential på ca 12% för en placering i certifikatet. Vi antar att man kliver ur positionen vid ett sockerpris på 20 cent.

För att läsa mer om SEBs syn på spannmål så rekommenderar vi en genomläsning av gårdagens utskick, Jordbruksprodukter från SEB.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära