SEB – Råvarukommentarer, 9 juni 2014

Rekommendationer

SEB-rekommenderade råvaror

Kort sammanfattning

Den här veckan finns tre nya råvaror att placera i. Det är ris, potatis och smör. Vi rekommenderar sälj på ris, och köp på potatis och smör, alltså BEAR RIS X4 S, POTATIS S och SMOR S.

Nyheterna på kopparmarknaden är kortsiktigt negativa, men långsiktigt positiva. I övrigt var det ganska lugnt på basmetallmarknaden. På ädelmetallmarknaden noterar vi ett fall i guldpriset, men styrka i silver, platina och palladium. Vi tror att prisfallet i guld berodde på en stor säljorder vars påverkan på marknaden kanske ännu inte är slut.

Vi har sett stora prisfall på spannmål och oljeväxter. Jag tror att prisfallet fortsätter på raps och sojabönor, medan det kan bli en rekyl uppåt på vete och majs. Globalt odlingsväder är överlag bra, men priserna har justerats ner och det börjar dyka upp orosmoln på väderhimlen.

Råolja – Brent

Marknadsbedömare har den senaste tiden varit tämligen positiva till olja, som dock genbördat genom att sjunka i pris. Oljepriset tycks vara stadigt etablerat inom ett intervall om 105 – 112 dollar per fat.

Teknisk analys på olja

Råoljelagren fortsätter att minska, enligt säsongens kända mönster. Lagren är dock i nivå med förra årets rekordhöga nivåer.

USA lager av olja

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Fjärde kvartalets eltermin får vi studera nu, när certifikatens underliggande terminskontrakt är rullat in i den. Nedan ser vi ett kursdiagram. Brottet uppåt följdes inte av en ny trend uppåt, utan var en ur teknisk synvinkel så kallat falskt utbrott. Besvikelsen över sådana brukar kunna leda till en (över) reaktion åt andra hållet, i det här fallet nedåt. Vi har sett marknaden sjunka förra veckan och stöd finns precis under. Skulle detta brytas, kan vi nog få en lite längre nedgång kanske mot 31 euro från 32.26 i fredags.

GFS-prognosen för nederbörden de kommande två veckorna visar som vi ser nedan under Odlingsväder, ökad nederbörd över de norska och svenska fjällen.

Teknisk analys av elpriset

Vi behåller köprekommendationen, men skulle det tekniska stödet (grön linje i diagrammet ovan) brytas, går vi över till neutral.

Naturgas

Vi lämnar nu julikontraktet på naturgas och tittar på oktoberkontraktet, NGV4. Detta ser ut att vara på väg uppåt, kanske till 4.80 dollar per MMBtu. Där tror vi det kan vara läge att sälja naturgas.

Priset på naturgas

Koppar

Tremånadersterminen föll med 2% i veckan som gick. Orsaken är att hamnen i Qingdao i Kina har inlett undersökning av metall som är pantsatt som säkerhet för de ”finansieringsaffärer”. Misstanken är att metall i lager pantsatts i mer än en finansieringsaffär. Det är mycket populärt att belåna råvaror i lager i Kina och stora mängder råvaror, allt från sojabönor till järnmalm är lagrade mot billig finansiering på det här sättet. Det är något förvånande att detta sker, eftersom det inte finns något terminspåslag i flera av de här råvarorna längre. Det borde alltså inte gå att tjäna pengar på att låna pengar, köpa metall och sälja den på termin. Undersökningen av hamnen i Qingdao kanske är början på slutet på den här metallefterfrågan – och det fick alltså kopparmarknaden på fall. Ungefär 1 miljon ton koppar kan ligga ”låst” i kinesiska finansieringsaffärer (utanför LME:s och Shanghaibörsens lager) enligt Goldman Sachs.

Den andra stora nyheten på kopparmarknaden har mer långsiktiga implikationer. Chefen för det chilenska statliga koppargruvebolaget Codelco fick sparken av styrelsen i veckan som gick. Styrelsen representerar den nya socialistiska regeringen som tillträdde i april under ledning av Bachelet. VD:n för Codelco Thomas Keller som tillträdde för två år sedan ville effektivisera gruvdriften, hålla lönekostnaderna under kontroll och genomföra det största investeringsprogrammet sedan Codelco bildades 1976 med syfte att behålla produktionen intakt. Bland annat ville han utveckla underjordsdrift vid dagbrottsgruvan Chuquicamata, en gruva som dåvarande presidenten Salvador Allende exproprierade (stal med andra ord) år 1971 från de båda amerikanska gruvbolagen Anaconda Corp och Kennecott Corp.

Vinsterna från Codelco (med av ovan beskrivna förklarliga skäl lågt ”capex”) har till mindre del gått till återinvestering i gruvproduktionen. Huvuddelen har gått till sociala projekt i landet och en viss del har fonderats, på liknande sätt som många oljeländer gjort. Priset på koppar har dock sedan 2011 fallit så lågt att Codelco bara nätt och jämnt går runt, vilket skapat en politiskt svår situation. Den nya regeringen prioriterar uppenbarligen ett kassaflöde från bolaget på bekostnad av framtida intäkter.

Detta borde återspegla sig i högre terminspriser för leverans i framtiden.

Av dessa två nyheter i veckan, är Kinas undersökning av finansieringsaffärerna kortsiktigt negativ, men den Chilenska historien positiv. Det innebär, tycker vi, att man ska utnyttja kortsiktig svaghet i marknaden till att gå lång.

Tekniskt ser det ut som kopparmarknadens uppgång är över. Det är möjligt att priset faller ner till botten för året och testar den nivån. Kortsiktigt bör man undvika att sälja och vi rekommenderar neutral eller en kort position i t ex BEAR KOPPAR X4 S.

Kopparpris-analys

Aluminium

Aluminium har tagit sig upp till motståndet vid 1900 dollar per ton. Lagren vid LME minskar kraftigt, men från mycket hög nivå.

Vi fortsätter alltså med köprekommendation på ALUMINIUM S.

Köp Aluminium S

Zink

Zinkmarknaden stärktes i veckan som gick, samtidigt som lagren fortsatte falla. Vi behåller köprekommendationen på zink och rekommendationen av ZINK S.

Analys på zinkpris

Nickel

Nedan ser vi hur nickelpriset utvecklat sig de senaste fem åren. Efter den uppgång som blev följden av Indonesiens exportstopp, har marknaden lugnat ner sig. Även om exportstoppet innebar att den traditionella metoden att tillverka rostfritt stål som innebär priser på minst 16,000 dollar per ton på nickel är motiverat, har priset kommit upp så pass mycket att det i det korta perspektivet kan ha en del fallhöjd på 18,875 dollar per ton. Den lugna marknaden kanske bara är lugnet före stormen igen, så vi väljer att hålla fast vid förra veckobrevets neutral-rekommendation.

Teknisk prognos på nickelpriset

Guld

Guldmarknaden föll kraftigt för en dryg vecka sedan. Beteendet i marknaden tyder på att det var en stor försäljning från någon aktör, troligtvis en spekulant, eftersom både guld och platina påverkades samtidigt, men bara de två. Silver och palladium påverkades inte alls vid detta tillfälle. Vi tror inte att det var ett gruvbolag som sålde, eftersom de normalt sett inte prissäkrar och vanligtvis inte producerar både guld och platina. Vi tror alltså att nedgången från 1300 på guldet beror på ”market impact” från en kundorder. Frågan är om denna ”market impact” är historia nu, eller om det finns ytterligare lite nedsida.

När ECB sänkte räntan till negativ (men behöll reporäntan över nollan) i veckan, fick det guldpriset att stiga – i dollar. Euron föll först kraftigt mot dollarn men återhämtade sig sedan helt. Att guldpriset steg beror på att det finns de som tolkade ECB:s beslut som att ECB inte riktigt har kontroll över situationen i EU. Budgetunderskottet i t ex Frankrike beter sig precis som för ett år sedan, nästan exakt. Det syns alltså inte alls några tecken på någon sparsamhet. Räntorna i Spanien och Italien är dock tillbaka nere på riktigt låga nivåer, som om allt var säkert igen. Några i guldmarknaden tyckte inte det, och handlade upp guldet i torsdags och fredags.

Vi tycker inte att något har förändrats i grund och botten och är fortsatt försiktigt positiva till guldet.

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Köp Guld S

Silver

Silverpriset gick ner till stödet på 18.90 dollar per uns. Trots ett litet genombrott, föll inte priset, utan fyndköpare kom in och lyfte upp marknaden i samband med ECB:s räntebeslut. Vi tror att det var rätt och att man bör köpa silver nu.

TA på spot-silverpriset

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Silver, som är billigt i förhållande till guld, har vunnit mark i förhållande till guldet. Vi tycker dock fortfarande att silver är mer köpvärt än guld.

Silver uttryckt i guld

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Strejkerna pågår fortfarande i Sydafrika. ECB-beslutet fick priset på platina att vända uppåt. Vi är fortsatt positiva till platina.

Analys på spotpriset av platina

I diagrammet nedan ser vi hur platinapriset utvecklat sig i förhållande till guldpriset. Sedan 2012 har platina varit en bättre placering än guld.

Platinapriset jämfört med guldpriset

Prisdiagrammet på palladium ser vi nedan. Analytikern William Tankard från GFMS sade vid ett lunchseminarium på SEB att han trodde att palladium skulle handlas på samma nivå som platina om några år.

Palladiumpris

Nedanför ser vi fem års historik på skillnaden mellan platina och palladium. Vi ser att platina har gått från att vara 5 gånger dyrare än palladium. Just nu är försprånget 72%, men GFMS väntar sig att detta ska försvinna helt inom några år.

Skillnad mellan platina och palladium - Prishistorik

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S.

Ris

Priset på ris (novemberkontraktet på CME) inledde juni månad med ett kraftigt prisfall från 14.50 till 14 cent per pund. Bakom ligger statistik om hög produktion både i Thailand och att USA:s ris är i utmärkt kondition.

Thailands export av ris under 2014 kommer att stiga till 9 miljoner ton enligt estimat från Thai Rice Exporters Association. I februari estimerades exporten till 7.5 miljoner ton. Om detta besannas kommer Thailand att gå om Indien som världens största exportör av ris.

USA:s risskörd var enligt crop condition-rapporten i månadags till 69% i good/excellent kondition.

Globala lager innan årets skörd på norra halvklotet kommer redan att vara på den högsta nivån på 12 år enligt USDA:s senaste WASDE-rapport förra månaden. Priset på 5% brutna korn Thailändskt vitt ris, den asiatiska marknadens bechmark, har fallit med 28% det senaste året och med 62% från pristoppen år 2008.

TA-analys på rispris

Nedan ser vi ett veckochart över prisutvecklingen de senaste fem åren. Som vi ser har priset varit ganska stabilt ända fram till förra veckan.

Risprisets utveckling

Nedan ser vi globala utgående lager i antal dagars konsumtion. Den sista punkten är baserad på estimatet i den senaste WASDE-rapporten från USDA (förra månaden).

Lager av ris

Vi inleder bevakningen av rismarknaden med att rekommendera köp av BEAR RIS X4 S.

Kaffe

Den brasilianska kaffeskörden som började lite smått i april är nu i full fart. ”Vädret är idealiskt för att skörda, torka och rensa” rapporterar Flavour Coffee från Rio. Kaffebönderna har sålt en hel del av skörden, och det rapporteras från lokala firmor att de i veckan varit mindre intresserade av att sälja, eftersom priset gått ner.

Jordbruksdepartementet i Brasilien sade i tisdags att de första skörderapporterna tyder på att skörden kan bli högre än de 44.6 miljoner säckar som CONAB rapporterade vid förra månadens uppdatering av estimatet. Nederbörden den senaste månaden tycks ha minskat skadeverkningarna av torkan som drabbade Minas Gerais och Espirito Santo i januari och februari, den värsta torkan på 50 år. Jordbruksministern sade också att odlarna har tagit väl hand om sina kaffeträd, så Brasilien får en rekordskörd nästa år”.

Det finns också nyheter som är mer positiva för priset. Volcafé publicerade en rapport i veckan med ett estimat att kaffemarknaden går mot ett underskott på 11.3 miljoner säckar för marknadsföringsåret 2014/15, vilket huvudsakligen beror på den lägre produktionen av arabica i Brasilien. De estimerar att lagren faller från 51.5 miljoner säckar 2013/14 till 40.2 miljoner. Global produktion sjunker från 153.4 miljoner säckar 2013/14 till 140.2 miljoner säckar 2014/15. Samtidigt stiger konsumtionen från 148.7 till 151.5 miljoner säckar. Volcafé avslutar rapporten med att säga att kaffeefterfrågan stiger så fort att lagren vid slutet av 2014/15 kommer att vara på historiskt låga nivåer. Volcafés analytiker heter Kona Haque och vi har stort förtroende för henne, men hon har också haft en tendens att extrapolera trender lite för länge. T ex höll hon kvar säljrekommendationen på kaffe ganska länge i vintras, när andra började köpa för att kaffe var billigt i ett fundamentalt perspektiv.

Tekniskt har stödet vid 168 cent hållit för juli-terminen och fredagens handel innebar kanske starten på en rekyl uppåt. Prisuppgången på kaffemarknaden har inte riktigt slagit igenom i konsumentledet och därmed inte heller påverkat konsumtionen, trots att det nästan är ett halvår sedan torkan drabbade Brasilien. Om det stämmer att bönderna inte vill sälja (just nu) vid 170 cent, så kanske priset kan gå upp lite grand.

Vi har haft en försiktig säljrekommendation, men går nu över till neutral.

Kaffepris-analys

Kakao

Det höga priset på kakao lockar fram mer produktion och export. Indonesia Cocoa Association rapporterade i måndags (2 juni) att exporten från Sulawesi ökar från 3,919.8 ton i maj, upp från 3867.4 ton i april. Sulawesi står för huvuddelen av Indonesiens kakaoproduktion och Indonesien är världens tredje största producent efter Ghana och Elfenbenskusten.

Även från Ghana, världens näst största producent kom statistik på ökad produktion, upp med 5.9% till 900,000 ton, den högsta nivån på tre år. Perioden avser året som slutar den 30 september. Det tidigare estimatet på årets produktion var 850,000 ton.

Vi rekommenderar köp av SHORT KAKAO A S, som har en hävstång strax under -1.

Kakaopris-analys

Läs även SEB Jordbruksprodukter för fler analyser.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top