Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 4 februari 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvarurekommendationer 4 februari 2013

Inledning

Oljepriset fortsatte att stiga i veckan. Nickel bröt en långre tids kräftgång och rusade i pris. Elmarknaden fortsatte att konsolidera sig efter att ha backat i två veckor. Mot slutet av veckan vände priset på tysk el och utsläppsrätter tvärt uppåt, vilket kan ge stöd för den nordiska elmarknaden.

I fredags noterades certifikat på palladium: PALLADIUM S, BULL PALLAD X4 S och BEAR PALLAD X4 S.

Dessutom noterades bull och bear på kaffe och socker – två “softs” som i nästan exakt två års tid fallit i pris hela vägen ner till där de låg innan den stora prisuppgången inleddes. Vi tror att båda står inför en kraftig prisuppgång. Kaffe tycks ha etablerat en botten att starta från, medan det är mer osäkert för sockermarknaden.

Råolja – Brent

I torsdags kom rapporten från Libyen att utländska oljearbetare lämnar landet, med lägre produktion som direkt konsekvens. Det finns samma oro som i Algeriet. Landets mål att nå upp till 2 mbbl/dag i produktion kommer inte att uppnås. Detta fick oljepriset att stiga rakt genom det tekniska motståndet på strax över 115 dollar. Nästa motstånd ligger på 117.95 dollar. Dit är det inte långt från fredagens stängning på 116.76.

Analys på oljepriset (brent) den 4 februari 2013

Oil & Gas Journal skrev i lördags om att de ser ett lägre oljepris som osannolikt. De citerar IFP Energy Nouvelles(IFPEN) i Paris, som nämner några faktorer som är nödvändiga för ett lägre oljepris: För det första en lägre global tillväxt än i IMF:s ”base case” i sin World Economic Outlook. För det andra, mer stabilitet och mindre politiska spänningar i Mellanöstern och slutligen en snabbare tillväxt i USA:s produktion från skifferreservoarer.

IFPEN identifierar Iran som ett ”damoklessvärd”, eftersom det allt längre fortskridande kärnvapenprogrammet kan leda till ett militärt ingripande. Efter nyvalet i Israel måste förloraren Netanyahu bilda regering i koalition med mer nationalistiska partier, vilket ytterligare ökar spänningen i regionen.

I förra veckans veckobrev såg vi att inköpschefsindex pekar uppåt i viktiga ekonomier i världen. Konjunkturen bör ge bra stöd för oljepriset.

Lagren och lagerförändringarna i USA per den 25 januari ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lager av olja enligt DOE och API

Det var inga stora förändringar. Destillat och eldningsolja har betydligt lägre lager än förra året. Råoljelagren fortsätter att byggas på.

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå. Vi ser att lagernivåerna fortsätter att vara högre än de varit sedan 2007 för den här tiden på året.

Råoljelager - Tusen fat

Lagren ökar samtidigt som vi ser att importen av råolja till USA fortsätter att minska. Man kan ana att konjunktur och den nya ”fracking” tekniken ligger bakom. Om vi antar att hela förklaringen är frackingtekniken, kan det innebära att USA kan bli självförsörjande på råolja. Med den takt importminskningen har haft sedan 2007, upphör USA:s import om 29 år, om trenden fortsätter. Y-axeln är angiven i 1000 fat per vecka.

Diagram på olja

Sammanfattningsvis: På kort sikt påverkar den minskade produktionen i Saudiarabien och produktionsbortfallen från Algeriet och nu också Libyen. En konjunkturell återhämtning i världsekonomin, som ger stöd även för efterfrågan på olja, kan leda till högre priser. Tekniska motstånd strax ovanför fredagens prisnivå gör dock att det kan komma vinsthemtagningar. Vi tror att man ska försöka komma in på den långa sidan i t ex OLJA S eller BULL OLJA X2/X4 S när en rekyl i priset har inträffat.

Elektricitet

Elpriset har kommit ner så pass, till 35 euro per ton, att de kan vara en god idé att försöka köpa BULL EL X2 eller X4 S på de här nivåerna.

Elpriset - Npool base quarter

Samtidigt steg priset på utsläppsrätter kraftigt i fredags, som vi ser i diagrammet nedan. Den starka kursuppgången kan vara ett tecken på att det stora prisfallet är över.

Diagram över priset på utsläppsrätter år 2012 - 2013

Den hydrologiska balansen för NordPools börsområde låg i veckan still på -10 TWh.

Hydrologiska balansen - Nordpool

Sammanfattningsvis. Vi tror att det finns goda chanser att elpriset vänder uppåt efter att ha rekylerat nedåt de två senaste veckorna. Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk.

Naturgas

Naturgasterminen på NYMEX (mars 2013) fick stöd vid 3.40 dollar per MMBtu. Det är mitt emellan förra botten på 3.20 och förra toppen på 3.60. Neutralt läge, alltså. Men det senaste trendbrottet skedde uppåt, så vi letar hellre tillfälle att köpa BULL än att gå in i BEAR.

Naturgastermin på Nymex för Mars 2013

Den som kortsiktigt vill prova på att handla naturgas, kan kanske försöka sig på ett mycket kortsiktigt inhopp i BEAR NATGAS X4 S. På längre sikt tror vi att man bör vara neutral.

Guld och Silver

Guldpriset började förra veckan med att stiga från en bas på 1650 dollar. En fallande dollar gav stöd (för noteringen på guld i dollar). I svenska kronor slog dock guldets svaghet igenom och föll hela veckan. Certifikatet GULD S, som följer priset i svenska kronor, precis som om det vore en guldtacka prissatt i svenska kronor, backade därför med 2%.

Guldpriset XAU Curncy gold spot 2 februari

Den tekniska analysen förutspår lägre priser. Det senaste utbrottet skedde på nedsidan från en triangelformation. De två senaste månadernas kursrörelser kan betraktas som rekyler efter utbrottet. Så länge det nedåtgående motståndet inte bryts tycker vi att man bör handla guld från den korta sidan. Å andra sidan har utbrottet följts av vad som ändå får betecknas som ganska svagt momentum på nersidan. Att marknaden inte med någon övertygelse handlar ner priset får kanske tas som ett observandum.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är snarlik den för guld. Rekyl ner till 30 dollar är att vänta. Kortsiktig BEAR-rekommendation för silver också.

Kursdiagram för silver i dollar per troy ounce

Platina

Platina har konsoliderat prisuppgången i två veckor. En växande efterfrågan från fordonstillverkning, framförallt i Kina, ger stöd för priset. Motsvarande efterfrågefaktor saknas för guld och silver. En återhämtning i global ekonomi verkar stödjande för platina, men eftersom oron för statsfinansiell bankrutt minskar, får detta en negativ effekt på priserna på silver och guld. Ska man vara köpt en ädelmetall är därför platina eller palladium att föredra.

Det går just nu inte att ge en rekommendation på kort sikt, eftersom konsolideringsfasen fortfarande pågår. Vi får vänta och agera på utbrott från den. Sker det uppåt – köp BULL. Sker det nedåt – köp BEAR.

Notera att det finns ett tämligen välprövat och starkt motstånd på 1734 dollar. Om detta bryts inleds troligtvis en stark prisuppgång.

Analys på platinapris den 4 februari 2013

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Kvoten ligger precis på toppen från mars förra året. Det innebär att platina är ”dyrt” i förhållande till guld i ett historiskt perspektiv. Och fundamentalt är det kanske inte något fel i det. Men det kan ändå finnas en del säljordrar just vid eller bara strax ovanför dagens kursnivå.

Platina i termer av guld - Analys

Slutsats: avvakta utbrott från konsolideringen vad gäller platina. Relationen till guld i priset på platina indikerar att det finns motstånd på uppsidan. Ska man gissa, så kanske utbrottet för platinas del därför sker på nersidan.

Palladium fortsätter att stiga. Palladium används i katalysatorer för bensindrivna bilar. Pristrenden är som vi ser i kursdiagrammet nedan, stadigt uppåtriktad.

Palladium i stigande pristrend

Vi rekommenderar en köpt position i palladium, t ex med certifikatet PALLADIUM S eller med BULL PALLAD X4 S, för den som önskar ta mer risk.

Basmetaller

Vi noterar starka uppgångar under veckan som gick. Koppar och aluminium ca 3 %, zink 4,5 och nickel sticker ut med 7 %. Metallerna har brutit ur sina tidigare ”tradingintervall”, vilket har satt igång aktivitet framför allt från finansiella aktörer. Industrin i Europa är emellertid fortsatt avvaktande. Asien är mer aktiva och anses ”boka upp” material före det kinesiska nyåret med förväntningar om ökad efterfrågan längre fram. Aktörerna köper således på förväntningar om ökad efterfrågan. Basen för all handel i basmetaller på Londons metallbörs är 3-månadersnoteringen, och det är ungefär i det perspektivet som den fysiska efterfrågan måste ta fart för att försvara prisuppgången. Rapporter från den fysiska marknaden gör gällande att tillgången är god. Ett tecken på detta är att alla basmetaller har ”Contango”, vilket på råvaruspråk innebär att terminspriset är högre än spot. En viktig tumregel på råvarumarknaden är: contango= gott om material, det motsatta förhållandet, backwardation=ont om material. Slutsatsen av resonemanget är således att den fysiska marknaden måste ”komma ifatt” den finansiella för att prisbilden skall hålla. Det som driver finansmarknaden är de makroekonomiska indikatorerna som onekligen talar för en starkare konjunktur. I fredags kom inköpsindex, som är en av de mer relevanta framåtblickande indikatorerna för basmetallefterfrågan. USA uppvisade en stark siffra på 53,1 i januari mot 50,2 i december. Europa stiger men är fortfarande under 50, medan Sverige ryckte från 44,6 i december till 49,2. Den samlade konjunkturbilden ser stark ut globalt även om ingen tror på någon kraftig uppgång. Måttlig men stabil tillväxt är vad som väntas. När det gäller basmetallpriser finns risken att marknaderna har överreagerat på uppsidan just nu. Rekyler är att vänta. För den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem vinst (se nickel och zink nedan), för den som inte kommit in i marknaden kan eventuella rekyler ge ypperliga köptillfällen i veckorna som kommer. Kina går på helgfirande om en vecka så aktiviteten därifrån lär vara begränsad, vilket också talar för en svagare marknad de kommande två veckorna.

Koppar

Koppar, som normalt leder basmetallkomplexet, släpar efter just. Förklaringen finns delvis i grafen nedan som visar LME-lagrets förändring. Lagret har nästan fördubblats de senaste 3 månaderna. Kopparlagren har varit kroniskt låga i flera år, men det ser ut att vända.

LME-lager

LME-lager av koppar

Nästa graf visar skillnaden mellan spot (cash) och 3 månaderspriset (minus betyder att 3 månaderspriset är högre än spot = contango). Som nämndes i ingressen betyder det god tillgång på fysisk vara, vilket således avspeglas i ökande contango. Som vi tidigare nämnt rapporterar producenterna om ett ökat utbud det kommande året. Ökande smältlöner (se förra veckans brev) är också ett tecken på detta.

Spreaden Cash-3m

Spreaden cash 3m - Koppar

Tekniskt sett får vi en mer positiv bild av marknaden. LME-noteringen bröt i veckan ur den stora ”triangelformationen” och strävar nu uppåt i trendkanalen. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot ”utbrottsläget” $8200 är det köpläge. Detta stämmer bra med vår generella bedömning att metallerna är redo för en rekyl.

Koppar redo för rekyl

Vi rekommenderar en neutral position i koppar. Om konjunkturscenariot i Kina skulle gå in ett mindre positivt läge (vi bedömer det som mindre sannolikt) är koppar den bästa kandidaten för placering i prisnedgång.

Aluminium

Aluminium är den mest omsatta metallen på LME, i ton räknat. Logiskt eftersom det är den största metallen vad gäller utbud och efterfrågan. Det produceras ca 45 miljoner ton aluminium jämfört med kopparns ca 20 miljoner ton. Det är ändå koppar som oftast leder prismässigt. Vi har tidigare diskuterat den fundamentala situationen för aluminium som till stor del ”lider” av ett överutbud. Efterfrågan är det som håller uppe priset, med väldigt goda utsikter för året. Tillväxten är mellan 5 och 7 % årligen, således väl över den generella efterfrågan i världsekonomin.

Tekniskt sett ser det stark ut. Bilden liknar den för koppar. Veckans genombrott uppåt, öppnar för ytterligare uppgång till motståndet vid tidigare toppar kring $2200. Nästa motstånd kommer in vid $2350.

Vi rekommenderar en neutral position i aluminium.

Analys av aluminium ger neutral rekommendation

Zink

Zinken gick fortsatt starkt i veckan med en uppgång på LME med 4,5 %. Även här diskonterar marknaden en ökad efterfrågan. Vi tror att den kommer och att prisbilden kommer hålla sig stabil, med fortsatt bra potential på uppsidan. Med vår generella bedömning (se ingressen) finns dock risk för en rekyl. Vi har tidigare angett $2150 som en vinsthemtagningsnivå. Med den styrka vi såg i veckan så kan mycket väl priset stärkas ytterligare på kort sikt, men från nuvarande nivå kring $2175 upp till $2200 tror vi marknaden kommer att möta motstånd, så för den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem en del vinst. För den som vill komma in i marknaden, bör en rekyl ned mot $2100 utnyttjas till köp.

Analys på zinkpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot intervallet $2000-$2100. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $2150-$2200. På lite längre sikt är potentialen större med målet $2400 på 1-2 månaders sikt.

Nickel

Nickel är veckans raket med en uppgång på nästan 8 %. Det är den mest volatila metallen. När väl basmetaller vänder så går oftast nickel mest (det gäller naturligtvis också när priserna faller!) Vi ser det tydligt när ett tradingintevall som gällt så pass länge (se diagrammet nedan) bryter, så skakar det om marknaden rejält. Den fundamentala situationen är dock lite knepig för nickel. Utbudet ökar och stålindustrin har överkapacitet. Det är inte riktigt bäddat för den stora uppgången ännu. Som vi tidigare skrivit kan dock nickel erfarenhetsmässigt ofta överraska. Den tekniska bilden är väldigt tydlig med nästa motståndsnivå vid $19000 och därefter $22000. Kortsiktigt är det värt att ta hem vinst.

Analys av nickelpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot ”utbrottsnivån” $18000. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $19000. På lite längre sikt är potentialen större med målet $22 000 på 1-2 månaders sikt.

Kaffe

Kaffepriset rörde sig svagt nedåt / sidledes i veckan, efter att prisuppgången för två veckor sedan hejdades vid motståndet på 157.35 cent per pund.

Analys av kaffepriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter att dela den uppfattningen och tycker att man ska handla kaffe från den ”långa” sidan. Vi fortsätter därför att generellt sett rekommendera köp av KAFFE S.

För den som vill ta mer risk, börsnoterade vi på SEB Commodities i fredags även BULL KAFFE X4 S (och BEAR KAFFE X4 S), som kostar ca 50 kr per certifikat.

Socker

Sockerpriset (mars 2013) rörde sig svagt uppåt från stödet på 18.31 cent i veckan som gick. De senaste två månadernas prisrörelse skulle kunna vara en början på en konsolidering efter det kraftiga prisfallet på socker, som pågått i mer än två år. Den 2 februari 2011 var priset uppe på 31.35 cent som högst.

Analys av sockerpriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter med neutral rekommendation på socker, i avvaktan på mer tecken på att prisfallet är över.

För övriga jordbruksråvaror se dagens nyhetsbrev SEB Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära