Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 4 februari 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPrisförändringarna på terminsmarknaderna för jordbruksprodukter var marginella förra veckan. Vetepriserna var i princip oförändrade. Sojabönorna handlades upp ett par tre procent på de första indikationerna att hektarskörden i Brasilien är lite sämre än väntat. Rapspriserna på Matif påverkades dock inte. I motsatt riktning – och den andra råvaran som rörde sig prismässigt över huvud taget var mjölk. Priserna på smör och mjölk på Eurex sjönk med ett par procent – och följer därmed efter det tidigare prisfallet på Class III – mjölk i USA.

Jordbruk - RåvaruprognoserDen här veckan avslutas på fredag med den andra WASDE-rapporten i år. Klockan 18:00 släpper det amerikanska jordbruksdepartementet siffrorna. Vi återkommer senare under veckan med marknadens förväntningar inför den.

Odlingsväder

Europa fick snöfall som blev regn i södra Europa. Den västra delen av Ryssland och Ukraina fick milt väder, som gjorde att det skyddande snötäcket smälte på sina håll. Sydostasien fick riklig monsunnederbörd, som är bra för risproduktionen. Argentina fortsatte att vara torrt. Det ger en snabbare mognad, men riskerar också att ge en mindre skörd. Brasilien i söder berörs av samma torra väder som i norra Argentina. Längre uppåt landet föll god nederbörd.

Torkan i USA ligger kvar på nästan exakt samma höga nivå som varit rådande sedan början av december.

CME GroupVi fick ett mail från den amerikanska börsen CME, där CBOT ingår, om att de troligtvis kommer att reducera sina öppettider för handel med spannmål / oljeväxter som ett svar på synpunkter från branschen. Börsen, som just nu håller på med en undersökning bland sina kunder gällande öppettiderna, säger att även om inte undersökningen är komplett så har de redan fått tillräckligt med svar för att reducera öppettiderna för handel med terminer på spannmål och sojabönor, och avvaktar nu godkännande från CFTC.

En reducering av öppettiderna skulle delvis vara en återgång av CME:s kontroversiella beslut under 2012 att utöka öppettiderna. Börsen säger samtidigt att det finns flera olika uppfattningar om när marknaden ska vara öppen framöver och att de därför återkommer med fler detaljer under de kommande veckorna.

CME säger också att de är öppna för att överväga stopp av handeln under publiceringen av USDA:s viktigaste rapporter (bl.a WASDE) månadsvis och kvartalsvis. Konkurrenten ICE, vars lansering av terminskontrakt för spannmål och oljeväxter fick CME att utöka sina öppettider, har dock inga planer på att göra några förändringar av sina öppettider.

Vete

Priset på november (2013) kontraktet stabiliserade sig stödet vid 220 euro i veckan.

Veteprisets utveckling

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT, där det tekniska stödet bröts sent på fredagseftermiddagen. Detta signalerar prisfall, men 800 cent / bu är å andra sidan ett psykologiskt motstånd. Hela den tekniska bilden talar dock för lägre priser.

Vetepris - December 2013-termin

Efter de senaste dagarna med gatuvåld och månader av politisk oro gick Egyptens försvarsminister ut med den kraftiga varningen att ”en fortsättning av konflikten mellan de olika politiska krafterna och deras olikheter över hur landet ska styras kan leda till att staten kollapsar och därmed hota framtida generationer”. Egypten står inför en allt större ekonomisk och politisk instabilitet, där det egyptiska pundet har förlorat mer än en tiondel av sitt värde sedan revolutionen 2011. Många egyptier är beroende av det subventionerade bröd som säljs för ca 0.05 kr och störningar av brödutbudet skulle kunna leda till ytterligare oroligheter. Egyptens GASC har under januari månad köpt 115 000 ton vete för leverans 20-28 februari, vilket endast är hälften så mycket som under januari 2012. Fortsatta oroligheter kan leda till svårigheter att finansiera inköp av vete, men enligt GASC så har man vare sig finansiella problem och dessutom lager fram till mitten/slutet på juni, något som dock ifrågasätts om det verkligen stämmer.

Sådden av vete i Kanada, kan förmodligen komma att stiga med så mycket som 10 procent som en följd av ökad areal och höga priser enligt CWB (Canadian Wheat Board). Arealen kan komma att öka med 5-10 procent jämfört med förra årets 9.63 miljoner hektar, då lantbrukare skiftar till vete från andra mindre lönsamma grödor som t.ex oljeväxter och råg. Förra årets sådd av vårvete uppgick till 6.85 miljoner hektar, vilket motsvarar 71 procent av den totala vetearealen, inklusive höstgrödorna och durumvete. Den totala skörden av samtliga vetesorter uppgick till 27.2 mt under 2012/13.

Enligt AgCanada kan den kanadensiska produktionen av vete, inklusive durum, 2013/14 komma att öka med 4.8 procent till 28.5 mt, tack vare ökad areal. I veckan publicerades årets första gissning om arealen för årets veteproduktion. 25.3 miljoner acres är 1.5 mA mer än förra året.

Trots ökad nederbörd under januari månad över sydvästra Kansas, västra Oklahoma och delar av Texas, så visar USDA’s senaste rapport att tillståndet för det amerikanska vetet har förvärrats. Tillståndet för vete i Kansas, den största producenten av höstgrödan, har justerats ned från månaden innan då den värsta torkan i USA sedan 1930-talet kvarstår. 20 procent av grödan klassas nu som ”good/excellent”, där endast 1 procent tillhör ”excellent”, jämfört med 24 procent i slutet av december. 39 procent klassas som ”poor/very poor” jämfört med 35 procent månaden innan. I den sista rikstäckande rapporten som USDA skickade ut i slutet på november var 29 procent av höstvetet klassat som ”good/excellent”, vilket är den lägsta nivån sedan åtminstone 1985 då man började föra register. Än värre är det i Oklahoma, den näst största producenten, där endast 5 procent är klassat som ”good” (11 procent månaden innan) medan ”poor/very poor” uppgår till höga 69 procent.

I Nebraska klassas 8 procent som ”good/excellent” och 50 procent som ”poor/very poor”, medan i South Dakota tillhör 3 procent ”good/excellent” medan 66 procent är klassat som ”poor/very poor”.

Martell Crop Projections

Argentina har i princip sålt sitt vete (det mesta till Brasilien).

I EU var det en vecka tunn på exportsidan. I Ryssland rapporterades vetelagren uppgå till 13 mt vid årsskiftet. Det är 40% mindre än förra året. Det innebär att Ryssland når botten på lagren i slutet av april.

Enligt den fristående analytikern Noel Fryer är Rysslands importbehov samtalsämnet för dagen i Svartahavsområdet. I fredags hölls ett möte i Moskva om att eventuellt ta bort importtullen om 5% på vete, men inget kom ut av det. Ett nytt möte ska hållas nästa vecka där Medvedev ska vara ordförande.

De inhemska spannmålspriserna i Ryssland har fortsatt att stiga som en följd av markant lägre lager pga av en mindre skörd i kombinationen med en stark export i början av säsongen. Enligt Rosstat uppgick Rysslands totala skörd av spannmål och baljväxter till 70.7 mt jämfört med 94.2 mt året innan, varav 37.7 mt vete och 8 mt majs. Skörden av vete är därmed den lägsta på ett decennium, medan skörden av majs är rekordhög.

Det inhemska priset på kvarnvete i Ryssland steg till nya rekordnivåer under förra veckan, över 2008 års priser. I diagrammet nedan ser vi de totala spannmålslagren i Ryssland.

Grain stocks in Russia

Rysslands export av spannmål 2012/13 estimeras till 14.8 mt, och de har redan exporterat 13.5 mt spannmål den här säsongen inklusive 10 mt vete. Importen av spannmål förväntas uppgå till 1.2 mt och under perioden juli-december har landet importerat 486 000 ton, varav merparten från Kazakstan. För 2013/14 förväntas produktionen att uppgå till 95 mt, vilket skulle generera ett överskott till export på 15 mt.

GASC har samtidigt, som nämnt ovan, sagt att de har fulla lager, vilket är anledningen till att de inte köpte så mycket i den senaste tendern. Däremot sade de att de har finanserna i ordning för att köpa mer när de behöver. Det kan alltså bli konkurrens om vetet framåt våren.

Vi ser att detta återspeglade sig i rörelsen i terminskurvan, som gick ännu mer in i backwardation på Matif. De korta kontrakten mars och maj för gammal skörd steg, medan november (ny skörd) inte förändrades alls mellan fredagen den 25 januari och den 1 februari.

Terminskurvan för chicagovete

I diagrammet ovan ser vi också tydligt att hela terminskurvan för Chicagovete föll ganska kraftigt. Ingen mannamån alls. De längre kontrakten något mer i pris, i synnerhet för leverans av 2014 års skörd.

Vi fortsätter vår neutrala vy på vetet. Tekniskt lutar det åt lägre pris. Den fundamentala informationen förebådar tilltagande oro på vetemarknaden i vår och torkan i USA ser inte ut att lätta.

Maltkorn

I diagrammet ovan ser vi också tydligt att hela terminskurvan för Chicagovete föll ganska kraftigt. Ingen mannamån alls. De längre kontrakten något mer i pris, i synnerhet för leverans av 2014 års skörd. Vi fortsätter vår neutrala vy på vetet. Tekniskt lutar det åt lägre pris. Den fundamentala informationen förebådar tilltagande oro på vetemarknaden i vår och torkan i USA ser inte ut att lätta.

November 2013-kontraktet sjönk för andra veckan i rad, från 248.25 till 247 euro per ton.

November 2013-terminen på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte sin rekyl uppåt, men slutade veckan med prisnedgångar. Priset ligger fortsatte för andra veckan att glida uppåt precis dikt an det tekniska stödet. När nu rekylen tagit priset upp till strax under den jämna siffran 600 cent, ”borde” uppgången ta slut. Stödet ”borde” brytas och priset falla ner till åtminstone 575 cent i första hand och 550 cent i andra hand.

Utveckling på majspris 2012 - 2013 - C Z3

Veckovis etanolproduktion i USA sjönk till en rekordlåg nivå 700 fat per dag, som vi ser i diagrammet nedan. Det är den lägsta produktionsnivån sedan DOE började publicera produktionsstatistiken varje vecka. Den senaste noteringen är för veckan som slutade fredagen den 25 januari.

Etanol

Det höga priset på majs sköter alltså sitt ransoneringsjobb ganska bra när det gäller majs. Etanol är inte livsviktigt heller, till skillnad från vete, t ex. En rekordskörd väntas i USA. WASDE-rapporten på fredag kommer kanske att kasta än mer ljus över utbuds- och efterfråge-ekvationerna. Mer klarhet kan säkerligen få marknadens oro att dämpa sig.

Enligt BAGE är Argentinas sådd av majs klar till 98.7 procent, jämfört med 96.4 procent förra veckan. Pablo Adreani, AgriPac Consultores, säger att han kan komma att justera ned sitt estimat för Argentinas majs produktion 2012/13 till 25.5 mt, jämfört med tidigare estimat om 27.1 mt.

I Brasilien sås nu den andra skörden ”safrinha”. Skörden väntas till sommaren. Cordonnier’s estimat för Brasiliens produktion av majs 2012/13 är oförändrad från tidigare estimat på 70 mt, och även Argentinas majsproduktion 2012/13 är oförändrat på 22.5 mt. El Tejar Ltd uppskattar Argentinas produktion av majs till 24-25 mt.

Vi fortsätter att ha en neutral vy på majs. Skulle det tekniska stödet i diagrammet för december-majs brytas vill vi sälja.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) fortsatte upp, efter att förra veckan ha brutit motståndslinjen i kursdiagrammet, som vi skrev om förra veckan. Regnen i Brasilien, där skörden inletts, försämrar transportmöjligheterna. De första rapporterna visar också att hektarskörden är något lägre än väntat av CONAB med flera. Dessa nyheter gav understöd till veckans prisuppgång. I Argentina är skörden till 8% klar, vilket är långt efter det normala. BAGE rapporterade att torkan ”börjar påverka hektarskörden negativt”. I kartbilden nedan ser vi nederbörden i Brasilien förrförra veckan. Vi ser att det saknas nederbörd i den södra delen av kartbilden, ner mot Argentina. Vi ser också att mitt i det viktiga sojadistriktet i Mato Grosso är det extra mycket nederbörd.

Sydamerika

USDA’s FAS uppskattade produktionen i Argentina till 54 mt per den 23 januari och samma dag kom Rosario Grain Exchange med sin prognos på 53 mt. Rapporter säger att förra månaden kan ha varit den varmaste januari sedan 1957, och temperaturen förväntas uppgå till mer än 40 grader med spridda skurar under nästa vecka. För veckan 7-13 februari förväntas temperaturen att överstiga 35 grader.

Forecast temperature

Enligt BAGE är Argentinas sådd av sojabönor klar till 99.4 procent, en ökning med 2 procent sedan förra veckan. Pablo Adreani, AgriPac Consultores, säger att hans prognos för Argentinas produktion av sojabönor kan komma att justeras ned till 48.5 mt (mot tidigare 51.3 mt) om landet inte får tillräckligt med nederbörd.

Cordonniers estimat för Brasiliens produktion av sojabönor 2012/13 är oförändrad från tidigare estimat på 81 mt, medan Argentinas sojabönsproduktion 2012/13 justeras ned med 1 mt till 52.0 mt.

El Tejar Ltd estimerar Brasiliens produktion av sojabönor 2012/13 till 80-81 mt, jämfört med CONAB’s estimat på 82.7 mt. Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 estimeras till 50.0 mt, medan Paraguays beräknas uppgå till 8.0 mt.

Enligt IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária) är skörden av sojabönor i brasilianska Mato Grosso avklarad till 7 procent jämfört med 3 procent för en vecka sedan. Nedanför ser vi kurdiagrammet för sojabönor (november 2013).

S X3 Comdty

Prisuppgången borde stöta på motstånd i form av vinsthemtagningar / lantbrukares säljordrar vid 1350 cent / bushel. Det är en jämn och fin siffra och tidigare uppgångar från juli och senare har hejdats vi den nivån.

Vi fortsätter att ha en neutral vy i det här veckobrevet. Det troligaste just nu anser vi är att prisuppgången hejdas i veckan som kommer. WASDE-rapporten ger sedan ny vägledning för marknaden. Tekniskt ser det ut som om priset skulle kunna backa något på vinsthemtagningar.

Raps

Rapspriset (november 2013) rörde sig knappast alls i veckan som gick. Vi fortsätter att tolka marknadens beteende som en rekyl i en sjunkande marknad, alternativt som en konsolideringsfas, som kanske kan sluta i att marknaden stiger – men inte än.

Rapspris IJX2 Comdty

Som vi skrev om tidigare i brevet så skiftar lantbrukare i Kanada från t.ex oljeväxter till vete pga högre priser och enligt Oil World så förväntas kanadensiska lantbrukare att minska sin sådd av raps (canola) med 10 procent till förmån för vete. Sådden av canola beräknas uppgå till 7.7 miljoner hektar, en minskning från förra årets rekordhöga 8.61 miljoner hektar, som en följd av låg avkastning, problem med sjukdomar på grund av brist på växelbruk, ökad sådd av sojabönor och som tidigare nämnts, högre priser på vete.

AgCanada höjer sin prognos för den kanadensiska canola produktionen 2013/14 till 15.5 mt från de 13.3 mt som producerades 2012/13. Vi fortsätter att ha en övervägande negativ vy på prisutvecklingen på raps.

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har rekylerat uppåt efter brottet nedåt av stödlinjen vid årsskiftet. Rekylen uppåt följer ett klassiskt mönster. Den är ett säljtillfälle.

Grispris - Maj 2013-terminen

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor. Den gröna linjen är priset på smör i euro per ton på Eurex-börsen. Den svarta är priset på smp på Eurex börsen. Priserna på Eurex anges i euro per ton.

Slutligen så den rosa linjen. Den visar priset på helmjölkspulver (WMP) FOB Västeuropa. Källan är USDA och priserna uppdateras varannan vecka. Vi ser att WMP-priset legat stabilt det fjärde kvartalet förra året.

Olika mjölkpriser

Såväl smör som SMP har haft en påfallande svag prisutveckling, vilket kan vara början på ett en större prisjustering nedåt. Möjligen har marknaden tagit intryck av prisfallet i terminerna (maj 2013) på Klass 3 – mjölk, som vi ser i diagrammet nedan. Vi har noterat att de amerikanska terminsmarknaderna tycks ”leda” utvecklingen i Europa. I USA hejdades dock prisfallet i veckan som gick, som vi ser i diagrammet nedan.

Klass 3-mjölkpris

På tisdag, den 5 februari klockan 18:00 publiceras resultaten från Fonterras auktion av mjölkpulver. På basis av prisfallet i USA, ”borde” priset på SMP och smör på Eurex justeras ner i veckan som kommer.

EURSEK

EURSEK föll i veckan som gick. Motståndet blev för starkt. Det är tystare om EU:s kris nu. Nyhetsbevakningen har haft andra fokus i veckan.

EURSEK Valutaprognos

USDSEK

Dollarn har fortsatt att utveckla sig svagt mot kronan. Trenden fortsätter. Skuldkrisen hanterades i veckan – genom att skuldtaket höjdes i ett politiskt beslut. Frågan är om talesättet ”the sky is the limit” är aktuellt. Fortroendet för USA:s förmåga att lösa problemet fick sig en törn i veckan och dollarn fick lida för det.

USDSEK Valutaprognos 4 februari

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära