SEB – Råvarukommentarer, 3 november 2014

Veckans rekommendationer

SEB analys av råvaror

Råolja – Brent

Fredagens huvudnyhet på oljemarknaden var att OPEC producerade 31 mbpd i oktober, över sitt produktionstak på 30 mbpd. Det finns alltså inga tecken på att OPEC minskar utbudet. Lägg därtill en starkare dollar och att oljepriset fortsätter att handlas ner. Oljepriset har sjunkit den senaste veckan trots ökande tillväxtoptimism, högre BNP-tillväxt i USA än väntat och stimulans från Bank of Japan. Aktier och metaller har gått upp i pris på detta, men oljan fortsätter nedåt.

VD:n för det amerikanska bolaget Cheniere Energy sade i veckan att ”WTI kommer nästan helt säkert att falla till 50 – 60 dollar per fat. Kostnaderna för att producera amerikansk skifferolja är mycket lägre än vad många tror.”

Vi erfar att amerikansk skifferoljeproduktion är billigare än konventionell amerikansk olja. Amerikansk skifferolja kostar 58 dollar per fat medan konventionell kostar 60 dollar. Statoil sade i veckan att man inte kan förbli konkurrenskraftig som oljebolag om man inte producerar skifferolja.

Vi tror att det tar 6-12 månader för att bromsa tillväxten i amerikansk skifferoljeproduktion efter att priset har fallit till under break-even och det priset är inte uppnått än. Det finns dock ännu inte några tecken på att skifferoljeproduktionen tar fart på allvar utanför USA. Det beror huvudsakligen på att det saknas infrastruktur.

Förra veckan noterade vi att det sker en lageruppbyggnad i Saudiarabien därför att de faktiskt inte lyckas sälja all ökad produktion av olja. På global basis är detta mer betydelsefullt än man med de senaste årens erfarenhet av brist kan föreställa sig. Fortsätter produktionsökningen i USA på dagens nivå kommer det att vara ett produktionsöverskott på 2 mbpd nästa år om produktionen inte minskar. I den takten fylls alla tänkbara lagringsmöjligheter på sex månader.

Det finns dock även positiva tecken. Kina har tagit alla ”överskottslaster”. Västafrika höjde sina benchmarkpriser istället för att sänka dem, som Irak, Iran och Saudiarabien.

TA-analys av oljepriset

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart). Antalet ökade med 2 från förra veckan.

Baker Hughes om antalet oljeriggar

Vi rekommenderar en kort position, t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Priset på el studsade på 32 euro, där vi rekommenderade att ta hem vinster i förra veckans brev. Priset rekylerade till 33 euro, men föll i fredags återigen och stängde på 32.35. Det är möjligt att det kan komma en nytt test av stödet vid 32 euro.

Elpriset

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen stigit till nästan normal nivå. Vädret väntas fortsatt att vara både varmt och nederbördsrikt.

Hydro-balans

Nedan ser vi terminspriset för kalenderåret 2015 avseende energikol. Priset rekylerade uppåt från 71 dollar för drygt en vecka sedan, men detta vände inte trenden. Efter lite sidledes rörelse föll priset ganska kraftigt i fredags och stängde på 71.65 dollar per ton. Ett nytt test av 71 dollarsnivån verkar vara inom räckhåll.

Pris på energikol

Vi rekommenderade förra veckan att ta hem vinsterna på den korta positionen. Tendensen i marknaden är dock fortsatt negativ. Skulle prisnivån 32 euro brytas, kan det vara aktuellt att gå kort igen.

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) startade en rekyl från 3.60, som tog priset upp till 3.873 i fredags (strax under motståndet 3.877), även om priset var högre under fredagen. Tekniskt borde priset gå ner och vi håller därför fast vid BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Med hög volatilitet handlades kopparpriset högre hela veckan. Från teknisk synvinkel, rekylerar priset den större, fallande pristrenden från början av året. Ur ett fundamentalt perspektiv är detta i linje med förväntningarna om att marknaden går från underskott till överskott. Enligt International Copper Study Group (ICSG) kommer år 2014 att uppvisa ett underskott på 307 kt, som vänds till ett överskott på 393 kt nästa år. Den här förändringen har ännu inte resulterat i en svagare marknad. Bristen på material på LME håller marknaden i ett hårt grepp. Cash till 3-månaders terminsnotering handlas i stadig backwardation på 60 – 70 dollar. Resten av terminskurvan uppvisar ungefär samma mönster. Den globala ekonomin har i någon mån stärkts den senaste tiden med mer stimulans och statistik från USA som visar att tillväxten är god. Säsongsmässigt är vi nu inne i det starkaste kvartalet. Vi behåller åsiken att det finns utsikter för högre pris på koppar resten av året.

Kopparpris

Koppar är den enda basmetallen som handlas i USA och därför har vi tillgång till statistik på vad spekulantkollektivet gör där. Vi ser att de har sålt sig ganska korta sedan början av juli. Nettopositionen är 21,000 kontrakt. I den rapport som kom i fredags kväll och visade förändringen tisdag – tisdag, hade de köpt tillbaka 6000 kontrakt. En stor såld position kan när den täcks ge lite extra stöd för priset.

Koppar, non-commercial net position

Vi håller fast vid vår rekommendation av KOPPAR S.

Aluminium

Det är intressant att notera att aluminiumtackor har återlämnats till LME mot lagerbevis (warrants) för första gången sedan det var backwardation senast, i augusti. Detta har noterats bland annat i lagerhuset i Vlissingen. Det noterades ett nettoinflöde även den 30 oktober. Inflödet är ett tecken på att aktörer drar nytta av den backwardation som finns i terminspriserna. De säljer spot och köper tillbaka på termin. Som vi har påpekat tidigare, ger de höga premierna (>500 dollar) i både USA och i EU, en anledning att vid något tillfälle sälja istället för att förnya finansieringsaffärerna.

Samtidigt som efterfrågan tar fart globalt, tror vi att aluminiummarknaden kommer att vara stark resten av året. Priset gick upp varje dag i veckan som gick. Det tekniska motståndet vid 2040-50 dollar var dock lite för svårt att byta igenom och vi såg tendenser till vinsthemtagningar framåt fredagens eftermiddag.

Vi fortsätter att rekommendera köp av ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Skillnaden mellan cash och 3-månaders termin på zink handlades ner i backwardation i veckan och i fredags hade skillnaden hunnit bli 8 dollar. Längre ut på terminskurvan är det fortfarande contango. Utflödet av metall från LME sker huvudsakligen på ett enda ställa, New Orleans. Det anses tyda på att materialet bara flyttas till ett billigare lager (till finansieringsaffärer). Om metallen skulle gå till konsumtion, skulle man normalt se utflöden på fler ställen och i små enheter.

I motsats till aluminium, är den fysiska premien för zink inte förhöjd och den fysiska marknaden präglas inte av brist. Två teman har varit i fokus på zinkmarknaden i år. För det första verkar fonder och CTA:s gilla metallen, vilket beror på den positiva långsiktiga trenden som beror på gruvnedläggningar. De har handlat in och ut och hållit marknaden inom olika prisintervall. För det andra har uppsidan varit begränsad av prissäkring från gruvbolag. 2400 dollar verkar vara nivån. Vi har noterat den stadiga förbättringen av den fundamentala balansen, såsom rapporterat huvudsakligen av International Zink Study Group (ILZSG). Baserat på data därifrån förväntar vi oss ytterligare lagerminskningar och en stadigare positiv pristrend. Vår bedömning är att priset kommer att ligga i intervallet 2200 – 2350 dollar per ton under det fjärde kvartalet. Vi kan möjligen få se 2400 dollar (toppnoteringen från sommarmånaderna).

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Veckan började på samma sätt som den gjort sedan den fallande pristrenden började i mitten av september, dvs svagt. Den viktiga tekniska stödnivån på 15,800 dollar testades och bröts, men inga stop-loss-ordrar eldade på prisfallet. På tisdagsmorgonen vände marknaden. En våg av ”short covering” tryckte upp priset ända till 15,650 senare på kvällen. Efter lite lugnare handel och konsolidering mitt i veckan, steg priset till veckans högsta nivå, 16,175 dollar på fredagen, innan vinsthemtagningar inför helgen tog överhanden och stängde marknaden strax under 16,000 dollar.

Det verkar som om marknadens aktörer vände fokus till den fundamentala situationen, och att det mesta av NPI-produktionen blir olönsam vid de här prisnivåerna på primärnickel. Om man beaktar den sämre filippinska malmen, som motsvarar en produktionskostnad på nickel på runt 20,000 dollar, verkar dagens nivå attraktiv. Vi hör talas om att långsiktiga investerare har börjat eller börjar utnyttja det låga priset som rekylen har gett upphov till, för att bygga en lång position. Tekniskt kan man säga att den branta rekylen något bröts av veckans handel och det ger i första hand en indikation på att man kan vänta sig ”sidledes” handel mellan 15,000 och 17,000 dollar per ton.

Vi tycker att de kommande veckorna kan ge möjlighet att komma in på den långa sidan och rekommenderar köp av NICKEL S.

Nickelpris

Guld

Guldpriset har tagit stryk av tre anledningar: För det första har QE3 avslutats i USA. Det var i och för sig helt väntat att FED:s nedtrappning av obligationsköpen skulle sluta nu. Nedtrappningen inleddes veckan före jul för nu nästan ett år sedan och nådde sitt slut nu. Den andra faktorn, som pressar guldpriset är att när FED senast uttalade sig om räntan, föreföll det luta lite mer åt räntehöjningar än tidigare. Tillväxten i USA överraskar också på den positiva sidan. På grund av såväl lite mer positiva utsikter för räntehöjning, hög tillväxt och allmän oro i världen, fortsätter dollarn att stiga mot andra valutor – och mot guldet. Med andra ord sjunker priset på guld uttryckt i dollar.

Guldpris

Chartet för guld i kronor ligger kvar vid 8850 kronor per uns.

Guldpris-chart i SEK

Investerare fortsätter att sälja av guldfonder och hittills i oktober även silverfonder.

Innehav av guld och silver av ETF-fonder

Den ryska centralbanken fortsätter att köpa guld. Detta måste ses mot bakgrund av att den ryska rubeln har tappat 23% mot dollarn sedan månadsskiftet juni/ juli. Valutafallet hejdades temporärt i torsdags, men tog ny fart på fredagen och Rysslands köp av guld har i vart fall inte haft någon synlig effekt på svagheten i guldpriset.

Vi fortsätter med såld position i guld, t ex med BEAR GULD X2 S.

Silver

Silverpriset föll huvudsakligen i torsdags och i fredags och det var ett relativt kraftigt prisfall.

Silverpris

Silverpriset i svenska kronor har brutit stödet vid 123 kronor per uns. Nästa stöd finns nu vid 100 kr per uns, som agerade motstånd från 2006 och framåt och stöd från år 2009. Uppsidan är nu begränsad av 123 kr, som är det nya motståndet. Marknaden kommer att ha mycket svårt att ta sig över den nivån, med tanke på hur länge det fungerade som stöd.

Silverpris i SEK

Silver är fortsatt billigt i förhållande till guld och det kan vara en anledning att byta en investering i guld mot silver.

Prisrelation guld-silver

Vi fortsätter att på kort sikt rekommendera en kort position i silver med köp av BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Både platina och palladium har befunnit sig i konsolideringsfas några veckor. I fredags verkade konsolideringen vara över för båda metallerna, men de ser ut att bryta ut åt olika håll. Medan platina föll kraftigt mot slutet av veckan, tillsammans med guld och silver, visade palladium styrka och verkar vara på väg att testa 900 dollar igen.

Platinapris

Palladium fick som väntat stöd vid 750 dollar. I veckan tog marknaden vad som kan vara det första steget uppåt för att kanske lämna den här rekylen nedåt och konsolideringen bakom sig. Nästa motstånd finns på 850 och därefter 900 dollar.

Palladium-rpis

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare fortsätter att sälja av platina, men verkar behålla sitt palladium och till och med öka på den.

Palladium och platina i börshandlade fonder

Vi fortsätter med neutral rekommendation på platina, men rekommenderar köp av palladium via t ex PALLADIUM S.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top