Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 3 november 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Veckans rekommendationer

SEB analys av råvaror

Råolja – Brent

Fredagens huvudnyhet på oljemarknaden var att OPEC producerade 31 mbpd i oktober, över sitt produktionstak på 30 mbpd. Det finns alltså inga tecken på att OPEC minskar utbudet. Lägg därtill en starkare dollar och att oljepriset fortsätter att handlas ner. Oljepriset har sjunkit den senaste veckan trots ökande tillväxtoptimism, högre BNP-tillväxt i USA än väntat och stimulans från Bank of Japan. Aktier och metaller har gått upp i pris på detta, men oljan fortsätter nedåt.

VD:n för det amerikanska bolaget Cheniere Energy sade i veckan att ”WTI kommer nästan helt säkert att falla till 50 – 60 dollar per fat. Kostnaderna för att producera amerikansk skifferolja är mycket lägre än vad många tror.”

Vi erfar att amerikansk skifferoljeproduktion är billigare än konventionell amerikansk olja. Amerikansk skifferolja kostar 58 dollar per fat medan konventionell kostar 60 dollar. Statoil sade i veckan att man inte kan förbli konkurrenskraftig som oljebolag om man inte producerar skifferolja.

Vi tror att det tar 6-12 månader för att bromsa tillväxten i amerikansk skifferoljeproduktion efter att priset har fallit till under break-even och det priset är inte uppnått än. Det finns dock ännu inte några tecken på att skifferoljeproduktionen tar fart på allvar utanför USA. Det beror huvudsakligen på att det saknas infrastruktur.

Förra veckan noterade vi att det sker en lageruppbyggnad i Saudiarabien därför att de faktiskt inte lyckas sälja all ökad produktion av olja. På global basis är detta mer betydelsefullt än man med de senaste årens erfarenhet av brist kan föreställa sig. Fortsätter produktionsökningen i USA på dagens nivå kommer det att vara ett produktionsöverskott på 2 mbpd nästa år om produktionen inte minskar. I den takten fylls alla tänkbara lagringsmöjligheter på sex månader.

Det finns dock även positiva tecken. Kina har tagit alla ”överskottslaster”. Västafrika höjde sina benchmarkpriser istället för att sänka dem, som Irak, Iran och Saudiarabien.

TA-analys av oljepriset

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart). Antalet ökade med 2 från förra veckan.

Baker Hughes om antalet oljeriggar

Vi rekommenderar en kort position, t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Priset på el studsade på 32 euro, där vi rekommenderade att ta hem vinster i förra veckans brev. Priset rekylerade till 33 euro, men föll i fredags återigen och stängde på 32.35. Det är möjligt att det kan komma en nytt test av stödet vid 32 euro.

Elpriset

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen stigit till nästan normal nivå. Vädret väntas fortsatt att vara både varmt och nederbördsrikt.

Hydro-balans

Nedan ser vi terminspriset för kalenderåret 2015 avseende energikol. Priset rekylerade uppåt från 71 dollar för drygt en vecka sedan, men detta vände inte trenden. Efter lite sidledes rörelse föll priset ganska kraftigt i fredags och stängde på 71.65 dollar per ton. Ett nytt test av 71 dollarsnivån verkar vara inom räckhåll.

Pris på energikol

Vi rekommenderade förra veckan att ta hem vinsterna på den korta positionen. Tendensen i marknaden är dock fortsatt negativ. Skulle prisnivån 32 euro brytas, kan det vara aktuellt att gå kort igen.

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) startade en rekyl från 3.60, som tog priset upp till 3.873 i fredags (strax under motståndet 3.877), även om priset var högre under fredagen. Tekniskt borde priset gå ner och vi håller därför fast vid BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Med hög volatilitet handlades kopparpriset högre hela veckan. Från teknisk synvinkel, rekylerar priset den större, fallande pristrenden från början av året. Ur ett fundamentalt perspektiv är detta i linje med förväntningarna om att marknaden går från underskott till överskott. Enligt International Copper Study Group (ICSG) kommer år 2014 att uppvisa ett underskott på 307 kt, som vänds till ett överskott på 393 kt nästa år. Den här förändringen har ännu inte resulterat i en svagare marknad. Bristen på material på LME håller marknaden i ett hårt grepp. Cash till 3-månaders terminsnotering handlas i stadig backwardation på 60 – 70 dollar. Resten av terminskurvan uppvisar ungefär samma mönster. Den globala ekonomin har i någon mån stärkts den senaste tiden med mer stimulans och statistik från USA som visar att tillväxten är god. Säsongsmässigt är vi nu inne i det starkaste kvartalet. Vi behåller åsiken att det finns utsikter för högre pris på koppar resten av året.

Kopparpris

Koppar är den enda basmetallen som handlas i USA och därför har vi tillgång till statistik på vad spekulantkollektivet gör där. Vi ser att de har sålt sig ganska korta sedan början av juli. Nettopositionen är 21,000 kontrakt. I den rapport som kom i fredags kväll och visade förändringen tisdag – tisdag, hade de köpt tillbaka 6000 kontrakt. En stor såld position kan när den täcks ge lite extra stöd för priset.

Koppar, non-commercial net position

Vi håller fast vid vår rekommendation av KOPPAR S.

Aluminium

Det är intressant att notera att aluminiumtackor har återlämnats till LME mot lagerbevis (warrants) för första gången sedan det var backwardation senast, i augusti. Detta har noterats bland annat i lagerhuset i Vlissingen. Det noterades ett nettoinflöde även den 30 oktober. Inflödet är ett tecken på att aktörer drar nytta av den backwardation som finns i terminspriserna. De säljer spot och köper tillbaka på termin. Som vi har påpekat tidigare, ger de höga premierna (>500 dollar) i både USA och i EU, en anledning att vid något tillfälle sälja istället för att förnya finansieringsaffärerna.

Samtidigt som efterfrågan tar fart globalt, tror vi att aluminiummarknaden kommer att vara stark resten av året. Priset gick upp varje dag i veckan som gick. Det tekniska motståndet vid 2040-50 dollar var dock lite för svårt att byta igenom och vi såg tendenser till vinsthemtagningar framåt fredagens eftermiddag.

Vi fortsätter att rekommendera köp av ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Skillnaden mellan cash och 3-månaders termin på zink handlades ner i backwardation i veckan och i fredags hade skillnaden hunnit bli 8 dollar. Längre ut på terminskurvan är det fortfarande contango. Utflödet av metall från LME sker huvudsakligen på ett enda ställa, New Orleans. Det anses tyda på att materialet bara flyttas till ett billigare lager (till finansieringsaffärer). Om metallen skulle gå till konsumtion, skulle man normalt se utflöden på fler ställen och i små enheter.

I motsats till aluminium, är den fysiska premien för zink inte förhöjd och den fysiska marknaden präglas inte av brist. Två teman har varit i fokus på zinkmarknaden i år. För det första verkar fonder och CTA:s gilla metallen, vilket beror på den positiva långsiktiga trenden som beror på gruvnedläggningar. De har handlat in och ut och hållit marknaden inom olika prisintervall. För det andra har uppsidan varit begränsad av prissäkring från gruvbolag. 2400 dollar verkar vara nivån. Vi har noterat den stadiga förbättringen av den fundamentala balansen, såsom rapporterat huvudsakligen av International Zink Study Group (ILZSG). Baserat på data därifrån förväntar vi oss ytterligare lagerminskningar och en stadigare positiv pristrend. Vår bedömning är att priset kommer att ligga i intervallet 2200 – 2350 dollar per ton under det fjärde kvartalet. Vi kan möjligen få se 2400 dollar (toppnoteringen från sommarmånaderna).

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Veckan började på samma sätt som den gjort sedan den fallande pristrenden började i mitten av september, dvs svagt. Den viktiga tekniska stödnivån på 15,800 dollar testades och bröts, men inga stop-loss-ordrar eldade på prisfallet. På tisdagsmorgonen vände marknaden. En våg av ”short covering” tryckte upp priset ända till 15,650 senare på kvällen. Efter lite lugnare handel och konsolidering mitt i veckan, steg priset till veckans högsta nivå, 16,175 dollar på fredagen, innan vinsthemtagningar inför helgen tog överhanden och stängde marknaden strax under 16,000 dollar.

Det verkar som om marknadens aktörer vände fokus till den fundamentala situationen, och att det mesta av NPI-produktionen blir olönsam vid de här prisnivåerna på primärnickel. Om man beaktar den sämre filippinska malmen, som motsvarar en produktionskostnad på nickel på runt 20,000 dollar, verkar dagens nivå attraktiv. Vi hör talas om att långsiktiga investerare har börjat eller börjar utnyttja det låga priset som rekylen har gett upphov till, för att bygga en lång position. Tekniskt kan man säga att den branta rekylen något bröts av veckans handel och det ger i första hand en indikation på att man kan vänta sig ”sidledes” handel mellan 15,000 och 17,000 dollar per ton.

Vi tycker att de kommande veckorna kan ge möjlighet att komma in på den långa sidan och rekommenderar köp av NICKEL S.

Nickelpris

Guld

Guldpriset har tagit stryk av tre anledningar: För det första har QE3 avslutats i USA. Det var i och för sig helt väntat att FED:s nedtrappning av obligationsköpen skulle sluta nu. Nedtrappningen inleddes veckan före jul för nu nästan ett år sedan och nådde sitt slut nu. Den andra faktorn, som pressar guldpriset är att när FED senast uttalade sig om räntan, föreföll det luta lite mer åt räntehöjningar än tidigare. Tillväxten i USA överraskar också på den positiva sidan. På grund av såväl lite mer positiva utsikter för räntehöjning, hög tillväxt och allmän oro i världen, fortsätter dollarn att stiga mot andra valutor – och mot guldet. Med andra ord sjunker priset på guld uttryckt i dollar.

Guldpris

Chartet för guld i kronor ligger kvar vid 8850 kronor per uns.

Guldpris-chart i SEK

Investerare fortsätter att sälja av guldfonder och hittills i oktober även silverfonder.

Innehav av guld och silver av ETF-fonder

Den ryska centralbanken fortsätter att köpa guld. Detta måste ses mot bakgrund av att den ryska rubeln har tappat 23% mot dollarn sedan månadsskiftet juni/ juli. Valutafallet hejdades temporärt i torsdags, men tog ny fart på fredagen och Rysslands köp av guld har i vart fall inte haft någon synlig effekt på svagheten i guldpriset.

Vi fortsätter med såld position i guld, t ex med BEAR GULD X2 S.

Silver

Silverpriset föll huvudsakligen i torsdags och i fredags och det var ett relativt kraftigt prisfall.

Silverpris

Silverpriset i svenska kronor har brutit stödet vid 123 kronor per uns. Nästa stöd finns nu vid 100 kr per uns, som agerade motstånd från 2006 och framåt och stöd från år 2009. Uppsidan är nu begränsad av 123 kr, som är det nya motståndet. Marknaden kommer att ha mycket svårt att ta sig över den nivån, med tanke på hur länge det fungerade som stöd.

Silverpris i SEK

Silver är fortsatt billigt i förhållande till guld och det kan vara en anledning att byta en investering i guld mot silver.

Prisrelation guld-silver

Vi fortsätter att på kort sikt rekommendera en kort position i silver med köp av BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Både platina och palladium har befunnit sig i konsolideringsfas några veckor. I fredags verkade konsolideringen vara över för båda metallerna, men de ser ut att bryta ut åt olika håll. Medan platina föll kraftigt mot slutet av veckan, tillsammans med guld och silver, visade palladium styrka och verkar vara på väg att testa 900 dollar igen.

Platinapris

Palladium fick som väntat stöd vid 750 dollar. I veckan tog marknaden vad som kan vara det första steget uppåt för att kanske lämna den här rekylen nedåt och konsolideringen bakom sig. Nästa motstånd finns på 850 och därefter 900 dollar.

Palladium-rpis

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare fortsätter att sälja av platina, men verkar behålla sitt palladium och till och med öka på den.

Palladium och platina i börshandlade fonder

Vi fortsätter med neutral rekommendation på platina, men rekommenderar köp av palladium via t ex PALLADIUM S.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära