Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 3 november 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på priserPriset på sojamjöl för omedelbar leverans fortsatte att stiga kraftigt i veckan, +11%, vilket drog med sig sojabönorna. Det var uppåt även för majs och vete. Marknadens förhoppningar om att den nya skörden av sojabönor skulle råda bot på bristen som rådde under förra året har kommit på skam. Skörden har varit sen och även om den är rekordstor, har det varit svårt att ordna transport bort från gården. USA:s framgångar med fracking gör att lokomotiven är upptagna med att frakta bort oljan.

Riksbanken sänkte sin styrränta till noll i veckan som gick. Om man jämför, hade detta en liten effekt på den svenska kronans växelkurs. Det har varit en hel del valutarörelser den senaste tiden och de verkar höra ihop med effektiviteten i ekonomierna som valutorna representerar och förtroendet för den politiska ledningens förmåga att bedriva tillväxtfrämjande ekonomisk politik. Den svenska kronan har sedan marknaden stängde fredagen den 12 september, gått från 9.23 kronor per Euro till 9.38 som dyrast för en Euro, i tisdags. Senare under veckan föll växelkursen tillbaka och stängde på 9.26. Dollarn är väldigt stark mot kronan och har gått från 7.12 till 7.40 sedan den 12 september. Dollarn har varit stark mot de flesta valutor. Tillväxten är stark i USA.

Efter valet i Brasilien, föll en BRL från 2.95 kr till 2.80 på måndagen. Därefter har valutan återhämtat sig och var i måndags uppe på 3.05 kr, men stängde på 2.99 i fredags, dvs det har inte varit några stora förändringar. Det mesta av förändringen i växelkursen skedde under upptakten till valet.

Graf över EURSEK

Den ryska rubeln har tappat 23% mot dollarn sedan månadsskiftet juni/ juli. Valutafallet hejdades temporärt i torsdags, men tog ny fart på fredagen.

Odlingsväder

Efter att ha varit torrt i prognosen för Frankrike och Spanien, ser vi nu en tvåveckors prognos med extra mycket nederbörd där, upp till 300% av normal nederbörd. Tyskland, Polen och Östeuropa, samt området runt Svarta havet får torrt väder, ner till 40% av normal nederbörd nära Svarta Havet. Hela Norden och England, som även i förra veckans prognos hade 200-300% av normal nederbörd, väntas få detta även de kommande två veckorna. Vi noterar också att Nordafrika väntas få del av Spaniens och Frankrikes blöta väder. Hela norra Italien och sydöstra Frankrike väntas få upp till 6 gånger så mycket regn som normalt. Det kommer vi säkert att få höra mer om i den ordinarie nyhetsrapporteringen.

Väder

Prognoskartan för nederbörden i USA visar fortsatt torrt väder i ’corn belt’. Texas och Mexiko är blötare än normalt. Kalifornien vänas få 20% av normal nederbörd, även de norra delarna av delstaten.

Odlingsväder

Det blev en kort episod av blötare väder för Ryssland, Ukraina och västra Asien. Tvåveckorsprognosen visar ännu torrare väder än förra gången det var torrt. Södra Ryssland och Ukraina väntas få mindre än 20% av normal nederbörd.

Odlingsväder

Brasilien ser nu riktigt blött ut i den senaste tvåveckorprognosen. Alla viktiga odlingsområden för soja, majs, vete, kaffe och socker väntas få upp 150 – 300% av normal nederbörd.

Odlingsväder

Indiens väder väntas fortsätta vara blötare än normalt i öster och torrare än normalt i väster. Australien väntas få normal nederbörd, i vissa odlingsområden något mindre än normalt, de kommande två veckorna.

Vete

Vetepriset (novemberterminen på Matif) stängde på 172.25, som är exakt samma nivå som januarikontraktet stängde på i fredags. GASC köpte 60 kt franskt vete under helgen till 260 dollar (208 euro per ton, inklusive frakt).

Vetepris

Chicagovetet (december) har återhämtat sig den senaste månaden, men utan att den tekniska bilden har förändrat sig. Pristrenden är fortfarande nedåtriktad, men med ett starkt stöd på 425. Priset stängde på 532 cent i fredags. I veckan kom säsongens första crop ratings för det nya höstvetet. 59% var i good/excellent condition, vilket bara är 2% lägre än förra året.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är contango på båda marknader.

Vete-terminer

Sådden av höstvete har avancerat till 84% färdigt.

Vetesådden

Non-commercials i CFTC:s rapport köper tillbaka den korta positionen i allt snabbare takt. I veckan köpte de netto 12,000 kontrakt och har minskat den sålda positionen till netto en såld position med 57,000 kontrakt. Som mest var det drygt 90,000 kontrakt sålda.

Vete, non commercials

Veckans största nyhet var den månatliga rapporten från International Grains Council som kom i torsdags den 30 oktober. IGC höjde estimatet för global veteproduktion med 0.1% till 718 mt. IGC anser att produktionen 2014/15 trots uppgraderingar av spannmålsskörden i USA och i EU, fortfarande är mindre än förra årets rekord.

Skörden av vete i Australien håller precis på att börja. USDA:s jordbruksattaché i Canberra, Australien, estimerar att veteskörden i Australien blir 24 mt. Det är lägre än de 25 mt som USDA angav i den senaste WASDE-rapporten för tre veckor sedan. IGC:s rapport är också baserad på 24 mt i produktion. Orsaken till den lägre produktionen är den torka vi har rapporterat om. Vi har sagt att skörden kan bli ännu lägre och är inte ensamma om det. Rabobank estimerar den till 23 mt och mäklarfirman RJ O’Brien säger att den kan bli 20-22 mt. Lokala ANZ Bank estimerar skörden till 22-23 mt.

Det börjar utveckla sig till köpläge i vete. Det finns antagligen utrymme för en liten nedgång på kort sikt, men på längre sikt finns en klar uppsidespotential.

Majs

Decemberkontraktet CZ4 fortsatte upp med 7% sedan förra veckan. Priset stängde på 376.75 cent per bushel, som är precis under det tekniska motståndet från juli och augusti på 378 cent.

IGC estimerade i torsdagen rapport att global produktion av majs blir 980 mt, en höjning med 0.6% från förra månadens estimiat på 974 mt.

Majspris

Skörden av majs accellererade enligt måndagens rapport. 46% var då skördat jämfört med normala 70%.

Skörden av majs

Etanolproduktionen tog ett ordentligt skutt uppåt, enligt den veckovisa statistiken från US DOE.

Etanolproduktion

Non-commercials köpte 26,000 kontrakt i veckan som gick. De är nu nettoköpta med 84,000 kontrakt.

Majs - Non-commercials

Sentimentet har blivit tydligt positivt och mycket fortare än någon räknat med. Det borde dock komma en rekyl nedåt och därför behåller vi säljrekommendationen.

Sojabönor

Sojabönorna för leverans i november lämnar vi nu, eftersom de gått in i leveransperioden. Priset har handlats upp våldsamt på dem. Vi tittar nu på januarikontraktet för 2015 (SF5), som inte rusat lika mycket i pris. På 1049 cent per bushel ligger det strax under 1100 som är ett tekniskt motstånd. Det är märkligt att se sojabönor handla så högt, när det efter den senaste WASDE-rapporten egentligen pekade rakt ner för priset. I veckan kom dock den tredje av de tre stora estimerarna i världen (USDA, FAO/AMIS och IGC) med sin rapport: IGC sänkte estimatet för global produktion av sojabönor med 1% till 307 mt. Det är den första rapporten som faktiskt sänker estimatet för global skörd. IGC sänker skörden i Brasilien med 3 mt till 91 mt, därför att det varit lite för torrt i samband med sådden, framförallt i delstaten Mato Grosso. IGC sade att en del fält måste sås om, eftersom torkan gjort att sådden inte slagit rot.

Prisuppgången beror dock troligtvis inte på farhågor för skördad volym, utan verkar bero på att det uppstått en bristsituation av andra skäl.

Sojabönor

Decemberkontraktet på sojamjöl gick upp med 11% i veckan, januari med 8% och mars med 6%. Förra säsongens brist på sojamjöl i världen och därmed stor backwardation i terminspriserna har ”rullat in” på den här säsongens början. Orsaken till att bristsituationen består sägs vara en kombination av att skörden försenats av vädret i USA och att det är brist på såväl lastbilar som lokomotiv. Anledningen till det är att dessa används för att frakta bort den allt ymnigare skifferoljan. USA har ökat produktionen av råolja med ungefär 1 miljon fat per dag sedan förra året. Enligt Congressional Research Service kommer amerikanska järnvägar att transportera 650,000 vagnslaster med råolja i år, vilket är väsentligt mycket mer än förra årets 434,000. År 2008 var samma siffra bara 9,500 vagnslaster. Det är alltså knappast konstigt att det blir brist på lokomotiv för att transportera bort sojabönor och majs från lantbrukare till silo och export.

I Brasilien, där Dilma Rousseff från Arbetarpartiet (’PT’), återvaldes till president förra söndagen, föll valutan kraftigt. Vi noterade inte det så mycket i Sverige, eftersom den svenska kronan faller i samma takt. Brasilie har dock en ganska hög inflationstakt, och sojabönor är en tillgång som är opåverkad av detta. Brasilianska lantbrukare har länge haft en inställning att lagrad vara är säkrare än pengar (Reais) på banken. Det talas nu om att brasilianska lantbrukare allt mer håller igen med försäljning, vilket även det troligtvis bidrar till obalansen i marknaden.

Sojamjöl

I diagrammet nedan ser vi vad som hänt. Det är tre terminskurvor. Den brandgula visar terminskurvan nu. Vi ser att marknaden räknar med att bristsituationen är avhjälpt i maj. Då planar priset ut på ca 300 euro per ton. Terminskurvan har samma form som den hade för tre månader sedan. Då var det extrem brist på sojamjöl, men vi ser att marknaden förväntade sig att den nya skörden skulle bota detta problem. För en månad sedan tänkte marknaden att skörden skulle råda bot på bristsituationen. Det fanns inte heller någon brist. Decemberkontraktet handlades då i motsvarande 260 euro per ton, väsentligt lägre än 290 euro per ton för tre månader sedan. Den senaste månaden har det alltså återigen blivit brist på sojamjöl och priset är över 340 euro per ton om man vill ha leverans i december.

Soja

Sojaoljan steg, till skillnad från sojamjölsterminer, ungefär lika mycket för såväl korta som långa löptider. Det tyder på att det inte är brist som driver priset uppåt, utan mer en fundamentalt motiverad prisuppgång överlag. När prisuppgången bröt 34 dollar, innebar det en teknisk köpsignal. Nästa motstånd är 36 dollar och jag det är troligt att prisuppgången på kort sikt når dit. Nästa motstånd är 38 dollar. Det verkar som om botten för sojaoljan var vid 32 dollar. Jag tror att det är klokt att vara köpt terminer på sojaolja.

Sojaolja

Skörden av sojabönor i USA tog fart efter att vädret torkade upp. I måndagens rapport var 70% skördat och det är bara ett par procent mindre än vad som är normalt för veckan. Som vi ser fortsätter vädret att vara gynnsamt för skörd, vilket gör att skörden kan ha kommit ikapp normal takt den här veckan.

Skörden av sojabönor i USA

Non-commercials köpte tillbaka ytterligare 28,000 kontrakt i veckan och är nu nettosålda bara 23,000 kontrakt. 28,000 kontrakt är väldigt mycket på köpsidan och våldsamheten i prisuppgången är sannolikt påverkad av detta.

Sojabönor, non-commercials

Priset på sojabönor har gått upp väldigt fort och på sojamjöl ännu fortare när marknaden försöker ransonera den bristsituation som av allt att döma blivit kvar från den förra säsongen och helt oväntat. Ingen räknade tydligen med att det skulle saknas transportmöjligheter i USA, på samma sätt som nästan hela oljemarknaden underskattat tillväxten i amerikansk produktion av skifferolja.

Med det sagt, så borde det bli en rekyl nedåt i pris och vi behåller säljrekommendationen.

Raps

Novemberkontraktet för rapsfrö steg med 2% till 330 euro per ton. Den går nu in i leverans och vi fortsätter därför att tita på marskontraktet. Det steg med 3% till 344 euro. Vid mitten av veckan steg priset kraftigt upp mot 350 euro per ton. Det är en nivå med tekniskt motstånd, markerat av en botten under januari och en till i juni. I princip varje tiotal är antingen ett motstånd (på uppsidan) eller ett stöd (på nedsidan). Rekylen nedåt från nära 350 fick därför stöd av köpare på 340 euro. Det borde bli en rekyl nedåt, i synnerhet om sojabönorna handlas lite svagare.

Rapspris

EU är världens största producent av rapsfrö. IGC sänkte sitt estimat för EU:s produktion under 2015/16. De sänkte också skördeestimatet för Ukraina. IGC tror att skörden nästa år sjunker till under årets rekord på 23.8 mt. Orsaken till detta är att höstsådden minskat med 4% (Strategie Grains estimerade minskningen till 3%), vilket sänker arealen till 6.5 mHa. IGC för fram flera skäl till varför arealen kommer att bli lägre: EU:s stödsystem missgynnar rapsfröodling, menar de, priset är lägre (men det är lägre för nästan allt), men kanske störst effekt får det generella förbudet att bekämpa skadeinsekter med neonikotinoider. Neonikotinoider sägs skada bisamhällen. IGC skriver att rapsfält i hög grad drabbats av insektsangrepp efter förbudet, främst i Tyskland och Storbritannien. Detta stöds av rapporter från andra håll och förbudet kan minska lönsamheten i odlingen så mycket att dagens pris inte motiverar odling.

IGC väntar sig också att Ukrainas rapsproduktion som till 95% är höstsådd, minskar kraftigt. Detta beror dels på att arealen minskar med 9% till 0.86 mHa och dels på utvintring pga torrt väder.

Vi fortsätter med säljrekommendation på rapsterminer.

Potatis

Potatispriset handlades svagt i synnerhet mot slutet av veckan. Enligt MARS Bulletin för november som publicerades i veckan, ökar produktionen i EUREX börsområde. Tysklands produktion ökar med nästan 14% från förra året, medan Holland och Frankrike ökar med drygt 8% var och Belgien med drygt 2%. Produktionen ökar dock inte överallt. I Sverige minskar den med nästan 2%.

Potatispris

Gris

Lean hogs decemberkontrakt tog ett kliv nedåt från den konsolideringsfas som priset var inne i strax under 90 cent. Prisfallet dämpades och hejdades temporärt av köpintressen strax över 85 cent. Trenden är dock nedåtriktad och det är troligt att det kommer ett nytt test nedåt.

Fredagens hog slaughter-statistik kom in på 409,000 mot tidigare 432,000.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör på EUREX fortsatte att handlas ungefär på samma nivå som de senaste veckorna, alltså strax under 3000 euro per ton. SMP-terminerna föll dock av och stängde på 1850 för spotterminskontraktet. Det är en nedgång med 7% den senaste veckan.

Mjölkpris

Arla har lämnat priset för november oförändrat från oktober, som jag skrev om förra veckan. I det stora hela har även priserna på EUREX och prisindex för WMP enligt USDA också planat ut. Som vi såg av den förnyade svagheten i SMP, kan det dock vara lite för tidigt att blåsa faran över för ytterligare nedgångar. Arlas notering för mjölkråvara ligger sedan en tid över priset för produkterna smör och SMP, vilket alltså innebär att den kalkylen ger förluster på minst 50 öre per Kg. Produktionskostnaden estimerar jag då till ca 40 öre och priset ligger dessutom under den skillnaden. Detta är naturligtvis inte långsiktigt hållbart och antingen måste EUREX pris gå upp, eller så måste Arla sänka sitt avräkningspris. Den senaste veckans prisnedgång på 7% i SMP, vilket med nästan oförändrat pris på smör innebär en prisnedgång på 4% för mjölkråvara basis smör och SMP, tyder på att det är mer sannolikt att det kommer en prissänkning från Arla i december. Priset på mjölkråvara basis EUREX priser är 2.90 Kr/Kg och Arlas pris är i genomsnitt 40 öre lägre, dock oftast inte när priset är lågt, vilket kompenseras med lägre Arla pris när priset är högt.

Mjölkpriser

I USA noterar man att bensinen ($3.37/gallon) återigen är billigare än mjölken ($3.73). Mjölkpriset har inte fallit på samma sätt i USA som i EU.

Socker

Den senaste veckan har priset på socker gått ner från 16.60 till 16.04. Det låga priset skapar problem för odlarna. Det torra vädret och lägre incitament att sköta odlingen av sockerrör optimalt bör få en påverkan på produktionsvolymen på lite längre sikt. I år ligger ’cane crush’ 8.5% lägre än förra året.

Dilma Rousseff, som vann presidentvalet förra veckan, har sagt att man från PT:s sida vill höja inblandningen av etanol i bensinen till minst 27.5%.

Tekniskt stängde priset strax över det tekniska stödet vid 16 cent. Trenden är fortfarande nedåtriktad, men skulle marknaden handla upp mars-kontraktet till 16.50 den kommande veckan, kan det vara ett tecken på att en trendvändning uppåt kan ha skett.

Sockerpris

Nedan ser i prisutvecklingen för spotkontraktet de senaste tio åren. Priset står nu och väger mellan att falla under 16 cent, och därmed fortsätta ”sidledes” eller svagt nedåt i pris, eller att stanna över 16 cent och därmed kanske inleda en successiv uppgång till 20 cent i första hand.

Sockerpris, spot

Kaffe

Kaffepriset backade med 2% i veckan som gick. Det borde ha varit mer, därför att regnen nu verkar ha återkommit till södra och mellersta Brasilien.

São Paulo-baserade Somar Meteorologia sade i torsdags att den brasilianska kaffeodlingen kommer att få en ”ordentlg lättnad” i form av regn. Det har regnat ganska mycket i São Paulo den här veckan och under helgen. Det är dock inte tillräckligt. Det är fortfarande slut på vatten i staden. Mer regn väntas dock enligt Somar under den andra veckan i november.

Regnen har gjort att kaffebuskarna verkar sätta nya blommor. Den vanliga blomningen under oktober var dålig eftersom det var så torrt, men nu försöker alltså kaffebuskarna reperara detta genom att blomma igen.

Kaffepriset

Tekniskt står priset och väger, strax över stödlinjen för den stigande pristrenden sedan i somras. Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Kakao

Kakaopriset föll kraftigt i veckan och när veckan var slut stängde spotkontraktet på 2899 dollar, 5% lägre än för en vecka sedan. Nästa tekniska stöd ligger vid eller strax över 2800 dollar.

Kakaopris

Non-commercials fortsätter att vräka ut terminer. I veckan såldes 10,000 kontrakt av non-commercials, som tar hem vinster efter att ha byggt upp en köpt position sedan 2012 när priset var 800 dollar lägre än det är nu.

Kakao, non commercials

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära