Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 3 november 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på priserPriset på sojamjöl för omedelbar leverans fortsatte att stiga kraftigt i veckan, +11%, vilket drog med sig sojabönorna. Det var uppåt även för majs och vete. Marknadens förhoppningar om att den nya skörden av sojabönor skulle råda bot på bristen som rådde under förra året har kommit på skam. Skörden har varit sen och även om den är rekordstor, har det varit svårt att ordna transport bort från gården. USA:s framgångar med fracking gör att lokomotiven är upptagna med att frakta bort oljan.

Riksbanken sänkte sin styrränta till noll i veckan som gick. Om man jämför, hade detta en liten effekt på den svenska kronans växelkurs. Det har varit en hel del valutarörelser den senaste tiden och de verkar höra ihop med effektiviteten i ekonomierna som valutorna representerar och förtroendet för den politiska ledningens förmåga att bedriva tillväxtfrämjande ekonomisk politik. Den svenska kronan har sedan marknaden stängde fredagen den 12 september, gått från 9.23 kronor per Euro till 9.38 som dyrast för en Euro, i tisdags. Senare under veckan föll växelkursen tillbaka och stängde på 9.26. Dollarn är väldigt stark mot kronan och har gått från 7.12 till 7.40 sedan den 12 september. Dollarn har varit stark mot de flesta valutor. Tillväxten är stark i USA.

Efter valet i Brasilien, föll en BRL från 2.95 kr till 2.80 på måndagen. Därefter har valutan återhämtat sig och var i måndags uppe på 3.05 kr, men stängde på 2.99 i fredags, dvs det har inte varit några stora förändringar. Det mesta av förändringen i växelkursen skedde under upptakten till valet.

Graf över EURSEK

Den ryska rubeln har tappat 23% mot dollarn sedan månadsskiftet juni/ juli. Valutafallet hejdades temporärt i torsdags, men tog ny fart på fredagen.

Odlingsväder

Efter att ha varit torrt i prognosen för Frankrike och Spanien, ser vi nu en tvåveckors prognos med extra mycket nederbörd där, upp till 300% av normal nederbörd. Tyskland, Polen och Östeuropa, samt området runt Svarta havet får torrt väder, ner till 40% av normal nederbörd nära Svarta Havet. Hela Norden och England, som även i förra veckans prognos hade 200-300% av normal nederbörd, väntas få detta även de kommande två veckorna. Vi noterar också att Nordafrika väntas få del av Spaniens och Frankrikes blöta väder. Hela norra Italien och sydöstra Frankrike väntas få upp till 6 gånger så mycket regn som normalt. Det kommer vi säkert att få höra mer om i den ordinarie nyhetsrapporteringen.

Väder

Prognoskartan för nederbörden i USA visar fortsatt torrt väder i ’corn belt’. Texas och Mexiko är blötare än normalt. Kalifornien vänas få 20% av normal nederbörd, även de norra delarna av delstaten.

Odlingsväder

Det blev en kort episod av blötare väder för Ryssland, Ukraina och västra Asien. Tvåveckorsprognosen visar ännu torrare väder än förra gången det var torrt. Södra Ryssland och Ukraina väntas få mindre än 20% av normal nederbörd.

Odlingsväder

Brasilien ser nu riktigt blött ut i den senaste tvåveckorprognosen. Alla viktiga odlingsområden för soja, majs, vete, kaffe och socker väntas få upp 150 – 300% av normal nederbörd.

Odlingsväder

Indiens väder väntas fortsätta vara blötare än normalt i öster och torrare än normalt i väster. Australien väntas få normal nederbörd, i vissa odlingsområden något mindre än normalt, de kommande två veckorna.

Vete

Vetepriset (novemberterminen på Matif) stängde på 172.25, som är exakt samma nivå som januarikontraktet stängde på i fredags. GASC köpte 60 kt franskt vete under helgen till 260 dollar (208 euro per ton, inklusive frakt).

Vetepris

Chicagovetet (december) har återhämtat sig den senaste månaden, men utan att den tekniska bilden har förändrat sig. Pristrenden är fortfarande nedåtriktad, men med ett starkt stöd på 425. Priset stängde på 532 cent i fredags. I veckan kom säsongens första crop ratings för det nya höstvetet. 59% var i good/excellent condition, vilket bara är 2% lägre än förra året.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är contango på båda marknader.

Vete-terminer

Sådden av höstvete har avancerat till 84% färdigt.

Vetesådden

Non-commercials i CFTC:s rapport köper tillbaka den korta positionen i allt snabbare takt. I veckan köpte de netto 12,000 kontrakt och har minskat den sålda positionen till netto en såld position med 57,000 kontrakt. Som mest var det drygt 90,000 kontrakt sålda.

Vete, non commercials

Veckans största nyhet var den månatliga rapporten från International Grains Council som kom i torsdags den 30 oktober. IGC höjde estimatet för global veteproduktion med 0.1% till 718 mt. IGC anser att produktionen 2014/15 trots uppgraderingar av spannmålsskörden i USA och i EU, fortfarande är mindre än förra årets rekord.

Skörden av vete i Australien håller precis på att börja. USDA:s jordbruksattaché i Canberra, Australien, estimerar att veteskörden i Australien blir 24 mt. Det är lägre än de 25 mt som USDA angav i den senaste WASDE-rapporten för tre veckor sedan. IGC:s rapport är också baserad på 24 mt i produktion. Orsaken till den lägre produktionen är den torka vi har rapporterat om. Vi har sagt att skörden kan bli ännu lägre och är inte ensamma om det. Rabobank estimerar den till 23 mt och mäklarfirman RJ O’Brien säger att den kan bli 20-22 mt. Lokala ANZ Bank estimerar skörden till 22-23 mt.

Det börjar utveckla sig till köpläge i vete. Det finns antagligen utrymme för en liten nedgång på kort sikt, men på längre sikt finns en klar uppsidespotential.

Majs

Decemberkontraktet CZ4 fortsatte upp med 7% sedan förra veckan. Priset stängde på 376.75 cent per bushel, som är precis under det tekniska motståndet från juli och augusti på 378 cent.

IGC estimerade i torsdagen rapport att global produktion av majs blir 980 mt, en höjning med 0.6% från förra månadens estimiat på 974 mt.

Majspris

Skörden av majs accellererade enligt måndagens rapport. 46% var då skördat jämfört med normala 70%.

Skörden av majs

Etanolproduktionen tog ett ordentligt skutt uppåt, enligt den veckovisa statistiken från US DOE.

Etanolproduktion

Non-commercials köpte 26,000 kontrakt i veckan som gick. De är nu nettoköpta med 84,000 kontrakt.

Majs - Non-commercials

Sentimentet har blivit tydligt positivt och mycket fortare än någon räknat med. Det borde dock komma en rekyl nedåt och därför behåller vi säljrekommendationen.

Sojabönor

Sojabönorna för leverans i november lämnar vi nu, eftersom de gått in i leveransperioden. Priset har handlats upp våldsamt på dem. Vi tittar nu på januarikontraktet för 2015 (SF5), som inte rusat lika mycket i pris. På 1049 cent per bushel ligger det strax under 1100 som är ett tekniskt motstånd. Det är märkligt att se sojabönor handla så högt, när det efter den senaste WASDE-rapporten egentligen pekade rakt ner för priset. I veckan kom dock den tredje av de tre stora estimerarna i världen (USDA, FAO/AMIS och IGC) med sin rapport: IGC sänkte estimatet för global produktion av sojabönor med 1% till 307 mt. Det är den första rapporten som faktiskt sänker estimatet för global skörd. IGC sänker skörden i Brasilien med 3 mt till 91 mt, därför att det varit lite för torrt i samband med sådden, framförallt i delstaten Mato Grosso. IGC sade att en del fält måste sås om, eftersom torkan gjort att sådden inte slagit rot.

Prisuppgången beror dock troligtvis inte på farhågor för skördad volym, utan verkar bero på att det uppstått en bristsituation av andra skäl.

Sojabönor

Decemberkontraktet på sojamjöl gick upp med 11% i veckan, januari med 8% och mars med 6%. Förra säsongens brist på sojamjöl i världen och därmed stor backwardation i terminspriserna har ”rullat in” på den här säsongens början. Orsaken till att bristsituationen består sägs vara en kombination av att skörden försenats av vädret i USA och att det är brist på såväl lastbilar som lokomotiv. Anledningen till det är att dessa används för att frakta bort den allt ymnigare skifferoljan. USA har ökat produktionen av råolja med ungefär 1 miljon fat per dag sedan förra året. Enligt Congressional Research Service kommer amerikanska järnvägar att transportera 650,000 vagnslaster med råolja i år, vilket är väsentligt mycket mer än förra årets 434,000. År 2008 var samma siffra bara 9,500 vagnslaster. Det är alltså knappast konstigt att det blir brist på lokomotiv för att transportera bort sojabönor och majs från lantbrukare till silo och export.

I Brasilien, där Dilma Rousseff från Arbetarpartiet (’PT’), återvaldes till president förra söndagen, föll valutan kraftigt. Vi noterade inte det så mycket i Sverige, eftersom den svenska kronan faller i samma takt. Brasilie har dock en ganska hög inflationstakt, och sojabönor är en tillgång som är opåverkad av detta. Brasilianska lantbrukare har länge haft en inställning att lagrad vara är säkrare än pengar (Reais) på banken. Det talas nu om att brasilianska lantbrukare allt mer håller igen med försäljning, vilket även det troligtvis bidrar till obalansen i marknaden.

Sojamjöl

I diagrammet nedan ser vi vad som hänt. Det är tre terminskurvor. Den brandgula visar terminskurvan nu. Vi ser att marknaden räknar med att bristsituationen är avhjälpt i maj. Då planar priset ut på ca 300 euro per ton. Terminskurvan har samma form som den hade för tre månader sedan. Då var det extrem brist på sojamjöl, men vi ser att marknaden förväntade sig att den nya skörden skulle bota detta problem. För en månad sedan tänkte marknaden att skörden skulle råda bot på bristsituationen. Det fanns inte heller någon brist. Decemberkontraktet handlades då i motsvarande 260 euro per ton, väsentligt lägre än 290 euro per ton för tre månader sedan. Den senaste månaden har det alltså återigen blivit brist på sojamjöl och priset är över 340 euro per ton om man vill ha leverans i december.

Soja

Sojaoljan steg, till skillnad från sojamjölsterminer, ungefär lika mycket för såväl korta som långa löptider. Det tyder på att det inte är brist som driver priset uppåt, utan mer en fundamentalt motiverad prisuppgång överlag. När prisuppgången bröt 34 dollar, innebar det en teknisk köpsignal. Nästa motstånd är 36 dollar och jag det är troligt att prisuppgången på kort sikt når dit. Nästa motstånd är 38 dollar. Det verkar som om botten för sojaoljan var vid 32 dollar. Jag tror att det är klokt att vara köpt terminer på sojaolja.

Sojaolja

Skörden av sojabönor i USA tog fart efter att vädret torkade upp. I måndagens rapport var 70% skördat och det är bara ett par procent mindre än vad som är normalt för veckan. Som vi ser fortsätter vädret att vara gynnsamt för skörd, vilket gör att skörden kan ha kommit ikapp normal takt den här veckan.

Skörden av sojabönor i USA

Non-commercials köpte tillbaka ytterligare 28,000 kontrakt i veckan och är nu nettosålda bara 23,000 kontrakt. 28,000 kontrakt är väldigt mycket på köpsidan och våldsamheten i prisuppgången är sannolikt påverkad av detta.

Sojabönor, non-commercials

Priset på sojabönor har gått upp väldigt fort och på sojamjöl ännu fortare när marknaden försöker ransonera den bristsituation som av allt att döma blivit kvar från den förra säsongen och helt oväntat. Ingen räknade tydligen med att det skulle saknas transportmöjligheter i USA, på samma sätt som nästan hela oljemarknaden underskattat tillväxten i amerikansk produktion av skifferolja.

Med det sagt, så borde det bli en rekyl nedåt i pris och vi behåller säljrekommendationen.

Raps

Novemberkontraktet för rapsfrö steg med 2% till 330 euro per ton. Den går nu in i leverans och vi fortsätter därför att tita på marskontraktet. Det steg med 3% till 344 euro. Vid mitten av veckan steg priset kraftigt upp mot 350 euro per ton. Det är en nivå med tekniskt motstånd, markerat av en botten under januari och en till i juni. I princip varje tiotal är antingen ett motstånd (på uppsidan) eller ett stöd (på nedsidan). Rekylen nedåt från nära 350 fick därför stöd av köpare på 340 euro. Det borde bli en rekyl nedåt, i synnerhet om sojabönorna handlas lite svagare.

Rapspris

EU är världens största producent av rapsfrö. IGC sänkte sitt estimat för EU:s produktion under 2015/16. De sänkte också skördeestimatet för Ukraina. IGC tror att skörden nästa år sjunker till under årets rekord på 23.8 mt. Orsaken till detta är att höstsådden minskat med 4% (Strategie Grains estimerade minskningen till 3%), vilket sänker arealen till 6.5 mHa. IGC för fram flera skäl till varför arealen kommer att bli lägre: EU:s stödsystem missgynnar rapsfröodling, menar de, priset är lägre (men det är lägre för nästan allt), men kanske störst effekt får det generella förbudet att bekämpa skadeinsekter med neonikotinoider. Neonikotinoider sägs skada bisamhällen. IGC skriver att rapsfält i hög grad drabbats av insektsangrepp efter förbudet, främst i Tyskland och Storbritannien. Detta stöds av rapporter från andra håll och förbudet kan minska lönsamheten i odlingen så mycket att dagens pris inte motiverar odling.

IGC väntar sig också att Ukrainas rapsproduktion som till 95% är höstsådd, minskar kraftigt. Detta beror dels på att arealen minskar med 9% till 0.86 mHa och dels på utvintring pga torrt väder.

Vi fortsätter med säljrekommendation på rapsterminer.

Potatis

Potatispriset handlades svagt i synnerhet mot slutet av veckan. Enligt MARS Bulletin för november som publicerades i veckan, ökar produktionen i EUREX börsområde. Tysklands produktion ökar med nästan 14% från förra året, medan Holland och Frankrike ökar med drygt 8% var och Belgien med drygt 2%. Produktionen ökar dock inte överallt. I Sverige minskar den med nästan 2%.

Potatispris

Gris

Lean hogs decemberkontrakt tog ett kliv nedåt från den konsolideringsfas som priset var inne i strax under 90 cent. Prisfallet dämpades och hejdades temporärt av köpintressen strax över 85 cent. Trenden är dock nedåtriktad och det är troligt att det kommer ett nytt test nedåt.

Fredagens hog slaughter-statistik kom in på 409,000 mot tidigare 432,000.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör på EUREX fortsatte att handlas ungefär på samma nivå som de senaste veckorna, alltså strax under 3000 euro per ton. SMP-terminerna föll dock av och stängde på 1850 för spotterminskontraktet. Det är en nedgång med 7% den senaste veckan.

Mjölkpris

Arla har lämnat priset för november oförändrat från oktober, som jag skrev om förra veckan. I det stora hela har även priserna på EUREX och prisindex för WMP enligt USDA också planat ut. Som vi såg av den förnyade svagheten i SMP, kan det dock vara lite för tidigt att blåsa faran över för ytterligare nedgångar. Arlas notering för mjölkråvara ligger sedan en tid över priset för produkterna smör och SMP, vilket alltså innebär att den kalkylen ger förluster på minst 50 öre per Kg. Produktionskostnaden estimerar jag då till ca 40 öre och priset ligger dessutom under den skillnaden. Detta är naturligtvis inte långsiktigt hållbart och antingen måste EUREX pris gå upp, eller så måste Arla sänka sitt avräkningspris. Den senaste veckans prisnedgång på 7% i SMP, vilket med nästan oförändrat pris på smör innebär en prisnedgång på 4% för mjölkråvara basis smör och SMP, tyder på att det är mer sannolikt att det kommer en prissänkning från Arla i december. Priset på mjölkråvara basis EUREX priser är 2.90 Kr/Kg och Arlas pris är i genomsnitt 40 öre lägre, dock oftast inte när priset är lågt, vilket kompenseras med lägre Arla pris när priset är högt.

Mjölkpriser

I USA noterar man att bensinen ($3.37/gallon) återigen är billigare än mjölken ($3.73). Mjölkpriset har inte fallit på samma sätt i USA som i EU.

Socker

Den senaste veckan har priset på socker gått ner från 16.60 till 16.04. Det låga priset skapar problem för odlarna. Det torra vädret och lägre incitament att sköta odlingen av sockerrör optimalt bör få en påverkan på produktionsvolymen på lite längre sikt. I år ligger ’cane crush’ 8.5% lägre än förra året.

Dilma Rousseff, som vann presidentvalet förra veckan, har sagt att man från PT:s sida vill höja inblandningen av etanol i bensinen till minst 27.5%.

Tekniskt stängde priset strax över det tekniska stödet vid 16 cent. Trenden är fortfarande nedåtriktad, men skulle marknaden handla upp mars-kontraktet till 16.50 den kommande veckan, kan det vara ett tecken på att en trendvändning uppåt kan ha skett.

Sockerpris

Nedan ser i prisutvecklingen för spotkontraktet de senaste tio åren. Priset står nu och väger mellan att falla under 16 cent, och därmed fortsätta ”sidledes” eller svagt nedåt i pris, eller att stanna över 16 cent och därmed kanske inleda en successiv uppgång till 20 cent i första hand.

Sockerpris, spot

Kaffe

Kaffepriset backade med 2% i veckan som gick. Det borde ha varit mer, därför att regnen nu verkar ha återkommit till södra och mellersta Brasilien.

São Paulo-baserade Somar Meteorologia sade i torsdags att den brasilianska kaffeodlingen kommer att få en ”ordentlg lättnad” i form av regn. Det har regnat ganska mycket i São Paulo den här veckan och under helgen. Det är dock inte tillräckligt. Det är fortfarande slut på vatten i staden. Mer regn väntas dock enligt Somar under den andra veckan i november.

Regnen har gjort att kaffebuskarna verkar sätta nya blommor. Den vanliga blomningen under oktober var dålig eftersom det var så torrt, men nu försöker alltså kaffebuskarna reperara detta genom att blomma igen.

Kaffepriset

Tekniskt står priset och väger, strax över stödlinjen för den stigande pristrenden sedan i somras. Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Kakao

Kakaopriset föll kraftigt i veckan och när veckan var slut stängde spotkontraktet på 2899 dollar, 5% lägre än för en vecka sedan. Nästa tekniska stöd ligger vid eller strax över 2800 dollar.

Kakaopris

Non-commercials fortsätter att vräka ut terminer. I veckan såldes 10,000 kontrakt av non-commercials, som tar hem vinster efter att ha byggt upp en köpt position sedan 2012 när priset var 800 dollar lägre än det är nu.

Kakao, non commercials

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära