SEB – Råvarukommentarer, 16 juni 2014

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Vete och majs har fallit kraftigt och vi går för tillfället ur våra korta positioner. Raps och soja har redan studsat lite, men som vädret utvecklar sig kan det lätt bli en större skörd i USA än vad någon föreställt sig.

Volatiliteten återkom till oljemarknaden efter att de sunnimuslimska styrkornas framgångar i Irak uppmärksammades av media i väst. Scenariot där utbudet av olja i lugn och säker takt överträffade efterfrågan med prisnedgång som följd, får vi lov att lämna.

Då en löneöverenskommelse ”i princip” har träffats i mellan gruvföretag och fack i Sydafrika, föll priset på platina och särskilt på palladium. Det är dock inte känt på vilken nivå avtalet är i hamn och det inte heller helt säkert att det faktiskt är klart ”i praktiken”. På 70-talet träffades samma typ av löneavtal i Sverige, på en nivå som avvecklade gruvindustrin. Samma sak i gruvorna i England på tidigt 80-tal.

Råolja – Brent

I onsdags kom nyheten att av somliga kallar för en befrielserörelse och de flesta för en islamistisk terrororganisation, the Islamic State in Iraq and the Levant (”ISIL”), håller på att ta kontrollen över nordligt belägen irakisk oljeindustri och står bara tiotalet mil utanför Bagdad. ISIL är i mångt och mycket en lokal reinkarnation av den sunnimuslimska organisationen al Qaeda och utmanar nu den shi’itiska regeringen i Irak under premiärminister Nuri al-Malikis ledning. I tisdags erövrade ISIL den strategiskt viktiga staden Mosul och i onsdags erövrades Tikrit.

På torsdagen nådde informationen fram till oljemarknaden och priset på frontkontraktet steg snabbt från 110 dollar till 112.34.

Iraks oljeminister Abdul Kareem Luaibi hävdar att Iraks oljeindustri är väldigt, väldigt säker med sin lokalisering i den södra delen av landet. Han upprepade också målet att producera 4 miljoner fat om dagen mot slutet av 2014. Det är dock ganska få som tror på detta eftersom landets produktion var 3.3 miljoner fat per dag under maj månad. Det har dessutom redan förekommit sporadiska bombattacker i regionen kring Basra. Inte bara Iraks oljeproduktion är riskerad, utan stabiliteten i regionen. ISIL kontrollerar delar av Syrien och delar av Irak. När de tog Mosul kidnappade de också 20 turkiska diplomater, vilket fått Turkiet och FN:s generalsekreterare att protestera. Närheten till och det faktum att det ISIL betraktar som sitt område sträcker sig in i Iran, kan få Iran att ta ställning. USA ger militärt stöd till Irak och är därmed på samma sida i konflikten som Iran och Turkiet.

Teknisk analys på brent-priset

Av kursdiagrammet ovan ser vi att det är fritt upp till nästa motstånd vid 117 dollar. Ovanför den nivån finns nästa motståndsområde vid ca 126 dollar per fat. I månadschartet för de senaste fem åren syns såväl brottet av triangeln på ovansidan, som var motståndsnivåerna ligger.

Oljepris

Råoljelagren i USA minskade med nästan 3 miljoner fat i veckan, även det kortsiktigt prisdrivande information.

Råoljelager i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA. Efter uppgången under våren har antalet minskat lite från de högsta nivåerna och ligger nu på 1854. Den senaste tidens prisuppgång på såväl olja som gas kommer antagligen att öka på intresset att borra. Under våren låg dock de stora problemen i att transportera bort all nyfunnen olja och gas, inte så mycket i att etablera nya källor. Det är också viktigt att utbyggnaden av transportsektorn hänger med.

Antal oljeriggar

Oljemarknaden går nu in i vad som verkar vara en ny fas. Produktionspotentialen i Libyen är omöjlig att nå, då produktionen är lamslagen av islamistiska, sunnimuslimska, rebeller. Oljeproduktionen i Irak är allvarligt hotad av sunnimuslimska styrkor. I värsta fall skulle en betydande del av den oljeproduktion som världen räknat med, utebli. Risken är definitivt på uppsidan, även om en ”deal” mellan USA och Iran skulle kunna öka exporten av olja från Iran.

Att ISIL / ISIS lagt beslag på en stor del av Iraks guldreserv innebär att förmågan att slåss ökat. ISIL/ISIS nätverk sträcker sig till Syrien, Afghanistan, Pakistan, Libyen och till Boko Haram i Nigeria och stridsförmågan på dessa ställen kan också få en förstärkning.

Vi går därför över från säljrekommendation till köprekommendation. Eftersom olja är en så viktig del av råvarumarknaden – och råvaruindex – innebär detta också ett motiv för placering i t ex index-certifikatet RAVAROR S, eller SEB:s nystartade råvaruindexfond, som följer samma index, SEB Commodity Index.

Prisuppgången på råolja innebär också att ”roll yield” i terminsmarknaden har ökat, men bara lite. Den var redan på en hög nivå och ligger nu på årsbasis på 8% i avkastning. Det innebär alltså att man kan räkna med att avkastningen på OLJA S, ges av prisförändringen på olja (spot) + roll yield på 8% + ränta på pengarna (LIBOR) + växelkursförändring (USD/SEK) – avgift (ca 1% totalt). Sammantaget kan det bli en ganska hög avkastning på årsbasis.

Nedan ser vi terminskurvan för brent-terminer i fredags och för en månad sedan.

Terminskurvor för brentolja

Vad gäller olja, kan man ta del av en prisuppgång genom t ex OLJA S.

Elektricitet

Fjärde kvartalets terminskontrakt på elektricitet har ännu inte lämnat konsolideringsfasen. I fredags steg priset initialt, men vände sedan ner och stängde under öppningskursen. Detta brukar inte vara positivt och vi får se om prisfallet fortsätter genom det tekniska stödet vid ca 32.30 på måndag. Om detta sker i veckan som kommer, finns nästa stöd på ca 31 euro. Det är lite torrare i prognoserna, men kärnkraften kommer nu återigen ”online” efter underhållen. Den finska kraften är tillbaka, medan det är lite förseningar med de svenska verken (som vanligt).

Elpris, en teknisk analys

Vi behåller köprekommendationen, men skulle det tekniska stödet (grön linje i diagrammet ovan) brytas, går vi över till neutral.

Naturgas

Priset på naturgas i USA rusade i torsdags tillsammans med oljepriset. Vid 4.80 finns dock tekniskt motstånd och sannolikt är det en bra nivå att sälja på.

Pris på naturgas

Koppar

Undersökningen av (dubbel) pantsättningen av koppar i laghus i hamnen i Qingdao, har präglat marknaden den senaste tiden. Eftersom koppar är den mest Kina-känsliga metallen är det också den som hamnat i fokus. Rapporter om undersökningen tyder dock på att det handlar om en begränsad mängd koppar som dubbelpantsatts och det har inte kommit några rapporter som tyder på att detta är allmänt förekommande i Kina.

Importstatistiken för maj i Kina var svagare än i april. I maj importerades 380 kt jämfört med 450 kt i april. Ett annat tecken på svagare efterfrågan i Kina är att den fysiska premien för metall i Shanghai sjönk från 125 dollar till 69 dollar. Det är den lägsta nivån på 15 månader. Ett annat tecken på en svagare marknad är att backwardation mellan cash och 3-månader gått från 100 dollar till 20 dollar.

Nästa mål är nivån 6400 dollar. Vi fortsätter med säljrekommendation. t ex genom köp av BEAR KOPPAR X4 S.

Kopparpris

Aluminium

Aluminium började veckan starkt, men priset föll sedan tillbaka till utgångspunkten. Den underliggande trenden känns dock stark och vi håller fast vid att tron på att marknaden håller på att etablera en stigande pristrend.

Rusal meddelade under veckan att de väntar sig ett underskott på 1.2 miljoner ton. Detta följdes upp av den oberoende konsultfirman Harbor Intelligence, som angav ungefär samma underskott. Detta innebär förstås att lagren minskar med ungefär samma mängd metall. Med 5 miljoner ton i lager på LME och kanske lika mycket i billigare lagerlokaler, kommer det att ta många år för marknaden att nå en situation där det råder brist på aluminium. Men detta kan trots det inträffa då och då innan dess, eftersom det mesta av metallen är uppbundet i finansieringsaffärer med olika lång löptid.

Cash till 3-månaders spreaden gick från sin standardnivå på 40 dollar till 20 dollar med spreaden juli till augusti på 1 dollar i backwardation vid ett tillfälle! Anledningen är antagligen att finansieringsaffärer rullas framåt (innan leverans). Då och då kan man också förvänta sig att en del aktörer levererar in material till LME. Det ska bli intressant att se hur lagernivån utvecklar sig på LME.

Vi fortsätter alltså med köprekommendation på ALUMINIUM S.

Pris på aluminium

Zink

Zinkpriset balanserar på trendens stödlinje. Prisrörelserna under veckan följde förändringarna i aluminiumpriset, nästan tick för tick. Om detta är en slump eller om det beror på något annat, är svårt att säga. Zinkmarknaden är i någon utsträckning i samma situation som aluminiummarknaden, med ett stort överhäng av lager, och en stor del av det låst i finansieringsaffärer.

Än så länge är inte zink nämnt i Qingdao-undersökningen, men zink har varit en av de vanligaste metallerna att använda som pant. I den senaste prisnedgången i mars, som också var relaterad till oro för likvidering av lager, föll priset på zink i linje med kopparn. Sedan dess har fundamenta dock förbättrats för zink, liksom för aluminium, men till skillnad mot koppar. Nedsidan i priset borde vara begränsad, men det går inte att utesluta en ytterligare nedgång om det visar sig i Qingdao-undersökningen att zink också förekommit.

Tekniskt balanserar zinkpriset på trendlinjen stöd. Ett brott av den, som idag ligger vid ca 2080 dollar, skulle kunna utlösa kortsiktigt säljintresse.

Zinkpris

Nickel

Nickelpriset bröt sig ur konsolideringen genom att falla. Det innebär att vi kortsiktigt vill ha en kort position, i t ex BEAR NICKEL X4 S.

Känslan är att mycket har investerats i hausse-caset för nickel baserat på en brist på metall orsakad av Indonesiens exportstopp. Som vi har nämnt förut måste dock lagren på LME och i Kina arbetas av först. Lagren på LME ökade faktiskt, som vi ser i diagrammet nedan, den senaste veckan.

Rapporter gör gällande att efterfrågan på nickel har ökat från tillverkare av rostfritt stål, delvis förmodligen av rädsla för att priset ska dra iväg. Vi tror i och för sig att prisfallet ger tillfällen att köpa, men på mycket kort sikt, verkar det som om priset kan falla ner mot 16,000 dollar.

Nickelpris

Guld

Guldmarknaden fick stöd av de senaste dagarnas oro för utvecklingen i Irak. Den ökade risken för räntehöjningar i t ex England lyckades inte dominera över den oron.

Guldpris

Nedan ser vi ett månadschart för de senaste fem åren. Det ser ganska tydligt ut att det senaste årets marknadsbeteende kan handla om en konsolidering efter prisfallet från toppen år 2011. Det skulle alltså kunna handla om en bas för framtida prisuppgång på guld – eller förstås, om en paus inför ännu ett prisfall mot 1000 dollar.

Guldpris-analys

Guldet är förhållandevis billigt i ett historiskt perspektiv om man jämför med oljan. Nedan ser vi några års historik och kvoten mellan de två.

Priskvot mellan olja och guld

Det har inte varit vare sig inflöden eller utflöden ur den största guld-ETF:en ”GLD” den senaste tiden.

Guld-flöde ur ETF-fonden GLD

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset gick ner till stödet på 18.90 dollar per uns för två veckor sedan och har sedan dess återhämtat hela nedgången. Priset är nästan uppe vid 20 dollar, som är en tidigare känd motståndsnivå. Ovanför den finns ytterligare en motståndsnivå på 20.60 dollar.

Silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Silver, som är billigt i förhållande till guld, har vunnit mark i förhållande till guldet. Vi tycker dock fortfarande att silver är mer köpvärt än guld.

Diagram över priset på guld uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

I torsdags kom nyheten att världens tre största platinaproducenter och den största fackföreningen, AMCU, vid de sydafrikanska gruvorna kommet överens om ett löneavtal. Det fick priset på palladium att falla med 5% när marknaden öppnade. Mer än 70,000 medlemmar av fackföreningen the Association of Mineworkers and Construction Union (“AMCU”), har strejkat i 20 veckor, sedan den 23 januari. Det är inte klart vilken löneökning som gruvbolagen har gått med på och vad det innebär för produktionskostnaden för palladium och platina.

Analys av platinapris (spot)

Prisdiagrammet på palladium ser vi nedan. Priset föll kraftigt med 5% i torsdags. Prisfallet fortsatte fram till stängning i fredags. Tekniskt stöd finns vid 800 dollar.

Analys på PA

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Ingen av kurvorna har vänt ner pga slutet på strejken. Vi har tidigare sett hur innehaven ökat vid prisnedgång och minskat vid prisuppgång.

Palladium och platina ETF

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S.

Kaffe

Vi går nu över till att följa utvecklingen i decemberkontraktet för arabica i New York, KCZ4. Vi gick över till neutral rekommendation förra veckan och fortsätter med det. Det tekniska stödet vid 171.10 (i decemberkontraktet) ser ut att hålla, men uppgången därifrån som marknaden försökte med i senare delen av veckan, stötte omedelbart på säljare och marknaden stängde nära dagslägsta i fredags.

Analys på kaffepris

Kakao

Vi går nu över till att studera decemberkontraktet på kakao i New York, CCZ4. Den senaste veckan har priset varken gått upp eller ner. Däremot har det varit ganska slagig handel. Tekniskt stöd finns på 3050 dollar per ton, där marknaden har varit och hämtat kraft ett par gånger i veckan. Det återstår att se vad som kommer att hända. Så länge stödet vid 3050 håller, pekar det mesta på att uppgången fortsätter.

Vi har felaktigt haft en försiktig säljrekommendation och går nu över till neutral, som vi behåller så länge marknaden håller sig över 3050 dollar.

Analys på kakaopriset

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top