Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 mars 2015

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Fallande efterfrågan på råolja och EUR/USD nära paritet

MARKNADEN I KORTHET

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFörra veckan skilde sig en del från tidigare veckor då aktiviteten i den globala råvarumarknaden var något lägre. Känslan var att marknaden såg möjlighet till andrum efter den senaste tidens kraftiga prisrörelse i oljan. Fokus är dock fortsatt på just oljepriset, vilket förra veckan handlade inom ett intervall om sex procent. Nu ser vi ett nedåttryck på priset för Brentolja; delvis på grund av ett sentiment som i allmänhet är bearish, där även priset på basmetaller faller något. Mer står att läsa i analyserna nedan!

Någonting som ger stort avtryck på råvarumarknaden är valutaparet EUR/USD, då de absolut flesta råvaror är kvoterade mot någon av valutorna. I och med ECB:s kommunikation på presskonferensen som följde strax efter torsdagens räntebesked försvagades euron mot US-dollarn och har fortsatt att depreciera, vilket innebär att råvaror kvoterade i US-dollar blev relativt dyrare för företag som huvudsakligen använder euro som valuta. Detta kan också vara en delförklaring till att guldet stängde veckan svagt. EUR/USD handlar snart på paritet med varandra och igår inleddes ECB:s gigantiska obligationsköp, genomförda av de nationella centralbankerna inom euroområdet. Under de närmaste ett och ett halvt åren skall obligationer för 1 200 miljarder euro köpas för att stimulera tillväxten och försöka få upp inflationsförväntningarna. Effekterna sprider sig tydligen redan nu till andra marknader.

Jordbrukssektorn väntar på kvällens viktiga månadsrapport, WASDE, vilken släpps kl 18 svensk tid från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA). Rapporten redogör för världsefterfrågan och -utbud. Läs mer i analyserna nedan i denna veckas Råvarubrev!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • EUR/USD handlar snart på paritet – ger avtryck i råvarumarknaden
 • Fallande efterfrågan på råolja under april-maj på grund av raffinaderiunderhåll
 • Vi förväntar oss att Brent-oljan kommer att röra sig sidledes till nedåt och rekommenderar en bearish position
 • Förväntningar om räntehöjningar från Fed driver guldpriset lägre
 • Priset på aluminium och zink förväntas stärkas under året baserat på fundamentala faktorer
 • Marknaden för jordbruksprodukter avvaktande inför kvällens WASDE-rapport

REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

Brentoljan tappade 4,5 procent under förra veckan (fredag till fredag) och stängde på 59,73 US-dollar per fat. Att US-dollarindex stärktes 2,4 procent var en delförklaring. Samtidigt börjar en del bull-investerare tappa övertygelsen då det kallare vädret i USA övergick till ett varmare än normalt. Efterfrågan på råolja hos raffinaderier i Europa och Asien kommer därtill att minska under perioden april-maj på grund av underhållsarbeten.

Brent-olja, rullande frontkontrakt (USD/fat)Amerikanska oljelager fortsatte att öka kraftigt men WTI-råolja föll inte mycket. Produktionen hos raffinaderier i USA kommer gradvis att öka vilket kommer att ge visst stöd till WTI-oljan. Därtill fortsatte antalet oljeriggar i USA att falla (ned 6,5 procent över veckan). Sedan oktober förra året har antalet fallit med 43 procent. I ökande grad färdigställs inte borrningar av hål i USA. Istället bygger man ett bestånd av hål som är förberedda för produktion. Effekten av detta är att mindre olja nu kan komma att pumpas upp, vilket i sin tur ger stöd för WTI-oljepriset. Dock; så fort WTI-priset ökar så finns en stor produktionsvolym redo. Det håller nere möjligheten till ett prisrally för WTI-oljan och strategin som de amerikanska borrningarna utgår från ger alltså både ett stöd uppåt och nedåt för WTI-priset.

Raffinaderier i Europa och Asien kommer att gå in i underhållsfas under april-maj, med en skillnad i produktion på så mycket som två miljoner fat per dag. Efterfrågan på råolja utanför USA kommer därför att minska. Den senaste tidens kalla väder i USA har gett ett solitt stöd för uppvärmningsolja i både USA och Europa och har därför även gett stöd för Brentolja i Nordsjön. Nu blir det varmare än normalt så at Brentoljan förlorar detta stöd.

TREND

 • Efterfrågan på råolja i Europa och Asien kommer att falla i april-maj då raffinaderier stänger för underhåll
 • Senaste tidens kalla väder i USA gav tidigare stöd för uppvärmnings- och Brentolja. Nu blir det varmare än normalt OPEC producerade 30,3 miljoner fat/dag i februari jämfört med taket på 30 miljoner fat/dag
 • Vi förväntar oss att Brentoljan kommer att röra sig sidledes till nedåt

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X1 S

GULD

Guld spot (US-dollar per troy ounce)Förra veckan rekommenderade vi våra läsare att gå kort guld och den positionen har utvecklats väl då guldpriset hade fallit med drygt tre procent till igår. Vi anser att marknadens förväntningar om räntehöjningar från Fed driver guldpriset lägre. Förväntningar om räntehöjningar stärktes ytterligare av fredagens starka amerikanska arbetsmarknadsstatistik, 295 000 nya jobb skapades mot väntade 235 000. Dollarn stärktes som följd samtidigt som räntor steg och guldpriset föll. Amerikanska inflationsförväntningar är dessutom låga bland annat beroende på att lönetillväxten är fortsatt för svag för att ge någon inflation. Låga inflationsförväntningar minskar intresset för guld från investerares sida. Tillväxten i USA går starkt vilket ger ett välkommet tillskott till global efterfrågan som minskar tillväxtrisker i andra länder.

Instabiliteten i Grekland fortsätter och landets finansminister Varoufakis öppnar för att hålla en folkomröstning om man inte kan komma överens med EU. Allt sammantaget talar för fortsatt låg efterfrågan på guld.

TREND

 • Vi anser att marknadens förväntningar om räntehöjningar från Fed driver guldpriset lägre
 • Marknadens oro att en kris skulle spridas till andra länder är förtillfället begränsad och vi ser ingen efterfrågan på guld som safe haven.

REKOMMENDATION

 • SHORT GULD D S

ALUMINIUM

Aluminium, rullande 3-månaderstermin (US-dollar/ton)Den avvaktande tendensen på metallmarknaden höll i sig även förra veckan. Fredagens arbetsmarknadsstatistik var höjdpunkten. Den starka siffran stärkte US-dollarn och sänkte börser och metaller. En stark amerikansk ekonomi är normalt bra för efterfrågan på metaller; men som vi nämnt tidigare kompenseras detta i nuläget av en alltför stark dollar. Fokus har i inledningen av innevarande vecka förflyttats till Kina. Under helgen som gick presenterades handelssiffror. Exporten ökade kraftigt, men importen var svag. När det gäller metaller är det främst koppar som är i blickfånget då Kina traditionellt är en stor importör (de geologiska förutsättningarna för självförsörjande finns inte). Importen av den röda metallen minskade i februari med 32 procent jämfört med månaden innan. Delvis anges nyårsfirandet som en orsak, men icke desto mindre är det oroande för den generella metallefterfrågan i regionen. Aluminium följde den allmänna trenden svagt nedåt under förra veckan. Utvecklingen sett ur ett svenskt perspektiv kompenserats dock av den stigande US-dollarn. Räknat i svenska kronor innebär det att priset på aluminium visar en positiv utveckling sen början av förra veckan med en uppgång om 2,1 procent.

TREND

 • I takt med att den fundamentala balansen förbättras bedöms priserna på aluminium och zink successivt stärkas under året
 • Flera gruvstängningar i år och nästa, kommer inte fullt ut att ersättas
 • Efterfrågan på aluminium har ökat 4-7 % den senaste 3-4 åren, en trend som förväntas fortsätta
 • Terminskurvan på aluminium attraktivt
 • Terminspremien (contangon) är endast ca 2 % sett 12 månader framåt
 • Bra köpläge nu efter kinesiska nyåret.

REKOMMENDATION

 • ALUMINIUM S

ZINK

Zink, rullande 3-månaderstermin (US-dollar/ton)Vad som gäller för basmetallen aluminium beskrivet i stycket innan gäller även för zink, som följde den generella trenden, svagt nedåt, under förra veckan. Även här kompenseras utvecklingen av den stigande US-dollarn. I termer av svenska kronor innebär det att priset liksom för aluminium ändå har visat en positiv utveckling sedan förra veckan, med en uppgång om 3,4 procent.

TREND

 • Även för zink bedöms priset stärkas under året i takt med att den fundamentala balansen förbättras
 • Påverkas också av gruvstängningar i år och under 2016, då det också finns risk för zink
 • Liksom aluminium attraktiv terminskurva
 • Bra köpläge efter kinesiska nyåret.

REKOMMENDATION

 • ZINK S

EL

El, kvartalskontraktet Q3 2015 (EUR/MWh)Förra veckan konstaterades att det är svårt att bryta nuvarande fundamentala situation och det är någonting vi måste upprepa även denna vecka. Innevarande el-kontrakt har fortsatt att handla inom ett väldefinierat intervall. Vi ser en varm början på veckan och om nuvarande högtryck verkligen bekräftas kan detta intervall brytas, men ett kallare väder förutspås komma mot slutet av denna vecka. Ett mindre hydrologiskt överskott, det vill säga mer vatten i reserverna än vid normalläge, noteras också. Ur ett längre perspektiv kan en mycket torr sommar göra att elpriset börjar handla på nivåer skilda från nuvarande intervall, men det vore verkligen en omvälvande faktor.

TREND

 • Priset på el fortsätter att röra sig inom ett väldefinierat intervall
 • Fortsatt möjligheter på mycket kort sikt för aktiva investerare

REKOMMENDATION

 • Neutral

SOCKER

Socker, terminskontraktet maj 2015, US cent/pundVår idé om en kort position i förra veckan visade sig vara rätt så här långt då priset under förra veckan har fortsatt att falla med 2,4 procent och noterade en lägsta nivå under onsdagen på 13,18 US-cent/pund. Den fortsatta försvagningen av den brasilianska valutan real – som nu är nere på de lägsta nivåerna mot dollarn på över ett årtioende – gör att exportörer bland annat säljer mer socker som prissätts i US-dollar. Det brasilianska konsultföretaget AgroConsult justerar upp sin prognos för produktionen av sockerrör 2015/16 med 20 miljoner ton till 620 miljoner ton i regionen Centrum Syd, som står för 90 procent av landets produktion. Stämmer estimatet så skulle det vara betydligt högre än 2013/14 års rekordproduktion på 596,9 miljoner ton och även högre än andra analytikers estimat som ligger runt 570-585 miljoner ton.

TREND

 • Så länge priset inte bryter igenom det tekniska motståndet på 13,60 US-cent så föredrar vi en kort position och håller ett öga på stödnivån 12,13 US-cent.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOCKER X1 S

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära