Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 februari 2015

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Fokus på oljan och intressanta effekter på andra råvaror

MARKNADEN I KORTHET

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityI råvarumarknaden har fokus senaste veckan fortsatt varit på oljan. Volatiliteten är hög och den senaste tidens uppgång har procentuellt sett varit mycket stor, vilket var oväntat och – vilket skall sägas – på tvärs med vad som hade förutspåtts. Om oljan fortsätter ytterligare uppåt kan aktiviteten öka hos producenterna som naturligtvis tacksamt tar emot ett högre pris som gör oljeutvinnande aktiviteter lönsamma. USA är också i fokus och man följer noga utvecklingen av både lagerbyggnad och hur många oljeriggar som är aktiva. Eftersom många faktorer påverkar är också sentimentet blandat där en del investerare har positionerat sig för ett högre oljepris och andra för ett lägre. Ett som är säkert är att den intresserade och aktiva investeraren hittar möjligheter i marknaden!

Eftersom allas ögon är på oljan påverkar rörelserna också andra marknader och tillgångsslag. Exempelvis ger återhämtningen av oljepriset stöd för basmetallerna. Läs mer om detta nedan. I övrigt följer man utvecklingen i Grekland och sentimentet svänger i takt med rapporterna från förhandlingarna. Ta del av vår analys avseende de tillgångsslag som vi tycker bjuder mest intressanta möjligheter i denna veckas Råvarubrev!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Brentoljan har kraftigt brutit igenom sitt 30-dagars glidande medelvärde och är nu hastigt på väg att testa nivån för sitt 60-dagars glidande medelvärde. Närmar sig en teknisk nivå på 61,2 US-dollar per fat. Uppsidan är dock begränsad
 • Fundamentala faktorer pekar på minskat intresse för guld
 • Återhämtningen av oljepriset ger stöd även till basmetaller
 • Terminskurvan för aluminium är fortsatt ovanligt billig. Marknaden för aluminium dock avvaktande inför det Kinesiska nyåret

REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

OLJA

Grafer över oljaSedan förra måndagen har priset på Brentolja fortsatt sin starka uppgång med en ökning om 6,9 procent. Den senaste prisnoteringen på ca 58 US-dollar/fat. Antalet amerikanska oljeriggar fortsatte att falla kraftigt under förra veckan vilket visade marknaden att ett lägre oljepris verkligen leder till en reaktion på utbudssidan: Oljeproducenterna skär ned på kostnader genom att använda färre riggar och i mindre omfattning oljeutvinnande aktiviteter, vilket till slut kommer att leda till en lägre produktion och därför stigande oljepriser. Marknaden har också mot bakgrund av detta tagit ett hopp uppåt.

Oljepriset kan dock ha fallit för snabbt i januari och i så fall är den nuvarande bull-marknaden antagligen för tidig. Anledningen är att det kommer att ta mer tid innan vi verkligen ser att den amerikanska produktionen av råolja minskar. För närvarande ökar lagren av amerikansk råolja samt oljeprodukter snabbt och med en magnitud som vi inte har sett sedan 2008/2009. Förra veckan ökade lagren med 10,5 miljoner fat vilket var mer än vad marknaden förväntade. Denna trend kommer att fortsätta under de första 6 månaderna av 2015. Dock kommer oljepriset i vår mening att dras nedåt igen då oljelagren dag för dag fortsätter att byggas, men just nu tror vi ändå att oljan har en viss uppsida kvar. Denna lokala trend kommer dock att gå mot sitt slut.

Amerikansk sysselsättningsdata från förra veckan var en stor positiv överraskning. Det är dock svårt att visa att det är en direkt konsekvens av det lägre oljepriset. Vad vi däremot vet är att priset på Brentolja i genomsnitt var 99 US-dollar per fat under 2014 och vi tror att genomsnittet 2015 kommer att vara 60 US-dollar per fat. Detta lägre pris skulle implicera att världens konsumenter stimuleras med motsvarande 1,3 biljoner US-dollar, vilket kommer att ha en positiv effekt på den globala ekonomin och till slut också leda till högre efterfrågan på olja, vilket i sin tur leder till en oljemarknad i balans och ett högre pris. De positiva effekterna av det nu lägre oljepriset kommer sannolikt att börja märkas under första halvåret av 2015. Förra veckans positiva sysselsättningsdata från USA kan vara de första tecknen i enlighet med resonemanget ovan.

TREND

 • Brentoljan har kraftigt brutit igenom sitt 30-dagars glidande medelvärde och är nu hastigt på väg att testa nivån för sitt 60-dagars glidande medelvärde, vilket i sin tur är på 61,2 US-dollar per fat

REKOMMENDATION

 • Brentoljan närmar sig en teknisk nivå på 61,2 US-dollar per fat, men är inte så långt från den gränsen och uppsidan är därför begränsad. Vi har gått ur vår tidigare bear-position, men hellre än att ta en bullish position så tror vi att det är bättre att vänta på att oljepriset bryter igenom nivån för sitt 60-dagars glidande medelvärde kring 61,2 US-dollar per fat och då istället ta en bearish position. Detta kan dock ske mycket snabbt!

GULD

GuldprisFörra veckan präglades av ett allmänt ökat risksentiment och aktier generellt liksom oljepriset. Fredagen bjöd på positiv arbetsmarknadsstatistik från USA vilket spädde på riskaptiten. Marknaden prisar in högre styrräntor från Fed varför amerikanska långräntor steg under förra veckan och man tar ingen vidare notis om Greklands finansiella instabilitet trots att landet riskerar att få slut på pengar redan i februari. Man ser på landets problem som isolerade och inte ett hot mot finansiell stabilitet i Eurozonen.

TREND

 • Vad vi har konstaterat ovan pekar på ett minskat intresse för guld och trots ett svagare dollarindex sjönk guldpriset

REKOMMENDATION

 • Den tekniska analysen ger inget stöd för guld och vi går på ovan nämnda grunder återigen korta guld genom BEAR GULD X2 S

ALUMINIUM

AluminiumprisFokus i råvarumarknaden har generellt i veckan kretsat kring oljan och dess kraftiga återhämtning. Sedan måndagen i förra veckan har närmsta terminen för Brentolja stigit med 10 procent. Stämningsläget har smittat av sig på övriga finansiella marknader och även på metaller. Tendensen märktes framför allt under veckans inledning. Fredagens starka data för arbetsmarknaden fick US-dollarn att stiga kraftigt. Den negativa korrelationen basmetaller-dollar gjorde sig gällande och priset föll tillbaka för att stänga veckan marginellt högre; upp 0,7 procent för 3-månaders aluminium. Räknat i kronor är uppgången 1.2 procent tack vare dollaruppgången. Sett över en tvåveckorsperiod (sedan vi rekommenderade aluminium) är uppgången i kronor ca 6 procent.

Vi närmar oss det kinesiska nyåret (18-24 februari) vilket i metallsammanhang brukar föranleda en del spekulationer. Aktiviteten brukar avtal inför nyårsfirandet för att ta ordentlig fart efteråt. Kina är den viktigaste metallkonsumenten i världen (som tumregel ca 40 procent av metallkonsumtionen). Ur ett teknisk analys-perspektiv har marknaden pendlat i intervallet 1800-1900 US-dollar per ton de senaste veckorna. Håll utkik för ett brott av någon av dessa nivåer. Vår positiva bedömning kvarstår på 3-6 månanders sikt. Vi ser en förbättrad fundamental balans som succesivt bör stärka prisbilden. Kanske dröjer det till efter det Kinesiska nyåret.

TREND

 • I takt med att den fundamentala balansen förbättras bedöms priset succesivt stärkas under året
 • Återhämtningen av oljepriset ger stöd även till basmetaller
 • Terminskurvan är ovanligt ”billig”, dvs terminspremien (contangon) är endast 2 procent sett 12 månader framåt
 • Attraktivt tillfälle för investerare att få exponering mot aluminium
 • Avvaktande inför det Kinesiska nyåret

REKOMMENDATION

 • ALUMINIUM S rekommenderas fortsatt

VETE

Matif-pris på kvarnveteVete på Matif backade initialt under måndagen och pressades av prisfall i det amerikanska vetet, en starkare euro och det stora globala utbudet av vete. Vi såg dock en återhämtning i priset redan dagen efter då köpare i den internationella marknaden, bland annat Egypten och Saudiarabien, drar nytta av de låga prisnivåerna. Rapporter om ogynnsamt väder för höstvete i USA och i Ryssland var också en bidragande faktor.

TREND

 • Vi fortsätter att tro på fallande priser, men väljer att avvakta tisdagens månadsrapport (WASDE) från det amerikanska jordbruksdepartementet som publiceras klockan 18.00 CET. Estimat på utgående lager i USA ligger på 694 miljoner bushel mot förra månadens 687 miljoner bushel (Bloomberg)

REKOMMENDATION

 • Neutral

SOJABÖNOR

Sojabönor steg kraftigt under tisdagens handel och noterade ett dagshögsta på 999 US-cent/bushel men föll tillbaka något innan stängning. Vinsthemtagningar från låga nivåer, prisuppgången i råolja och en fortsatt stark efterfrågan gav priserna stöd. Hade priset fortsatt upp och över 1000 US-cent nivån så skulle detta troligtvis signalera en trendändring. Buenos Aires Grains Exchange kom med sitt första estimat för årets skörd av sojabönor i Argentina och satte siffran till 57 miljoner ton, vilket är 2 miljoner ton mer än USDA:s senaste prognos.

TREND

 • Även om priset totalt sett har stigit under veckan så håller vi kvar vid vår vy om lägre priser så länge vi har en nivå under 1000 US-cent per bushel. Om tisdagens månadsrapport från USDA visar sig bli en ”game changer” så får vi se över vår rekommendation. Estimat på utgående lager i USA ligger på 394 miljoner bushel mot förra månadens 410 miljoner bushel (Bloomberg).

REKOMMENDATION

 • BEAR SOJA X4 S rekommenderas fortsatt

KAKAO

Terminspris på kakaoMed blicken i backspegeln så kan vi konstatera att priset på kakao har stigit kraftigt under veckan som har gått och framförallt har fundamentala faktorer varit drivit priset uppåt. Prisrallyt har orsakats av amerikansk statistik (försäljning) som visar på en ökad efterfrågan i kombination med rapporter om torrt väder i delar av Östafrika, bland annat hos de stora producenterna Ghana och Elfensbenskusten där lägre skördar förväntas. En minskad produktion bör dock inte vara alltför prisdrivande då rapporter ändå visar på en minskad efterfrågan inom industrin. Detta överensstämmer med International Cocoa Organization’s prognos att produktionen bör matcha efterfrågan denna säsong.

TREND

 • Kortsiktigt så ser det ut som att vi kan vänta oss ytterligare prisuppgång i kakao och vi väljer därför att bita i det sura äpplet och dra i stoppen för vår korta rekommendation. Långsiktigt är vi ändå av åsikten att priserna skall ned men vi inväntar teknisk a signaler som säger att den uppåtgående trenden är bruten

REKOMMENDATION

 • Neutral

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Villkor

För varje enskilt certifikat finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

Risker

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat som är tillgängligt på www.seb.se/cert. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *