Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 1 september 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Pga tilltagande geopolitisk oro tror vi att ädelmetaller och olja är bra att vara köpt på råvarumarknaden. Det finns ingen uppenbar råvara att vara kort den här veckan. SILVER S och OLJA S är alltså de rekommendationer vi vill lyfta fram.

Råolja – Brent

Oljepriset har brutit motståndet för den nedgång som varit sedan juni. Vi tror att det finns potential för uppsida och det motiveras bland annat av att OPEC har producerat maximalt och det finns en viss sårbarhet med ISIS som motor i MENA. Libyen känns också skakigt då t ex den amerikanska ambassaden i Tripoli intogs i helgen. Slutligen har vi Ryssland/Ukraina-krisen och vinter på norra halvklotet på väg.

Termin på olja

Råoljelagren i USA sjönk 2 mbbl till 360.5 mbbl. Nu är lagernivån faktiskt 1.5 mbbl lägre än samma vecka förra året.

Råoljelagren i USA

Importen av olja ökade 0.2 mbbl i veckans rapport från DOE, men ligger 0.7 mbbl under förra årets nivå samma vecka. Man brukar se en ökning av importen under juni, juli och augusti och en topp i alldeles i slutet av augusti. Under september, oktober, november och december, faktiskt ända fram till mitten av mars, minskar importen successivt. Det är möjligt att USA:s veckovisa import når ner till 6 mbbl någon gång under den här perioden. Det var väldigt nära den nivån i mitten av maj i år.

Importen av  olja

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart) och USA:s oljeproduktion enligt US DOE på 8.357 mbpd. Antalet borr-riggar steg återigen över 1900.

Diagram på antalet oljeriggar i USA

Vi rekommenderar alltså på kort sikt köp i olja, t ex via OLJA S.

Elektricitet

China minskar ytterligare på koleldad elkraft. Samtidigt kämpar 50% av kolgruvorna i världen med lönsamhetsproblem. Terminerna för kol i Europa har fallit till 80 dollar per ton för kalenderår 2015. I Euro-termer har kolpriset varit stabilt, men euron har varit svag då den svaga tillväxten i EU tynger. Ukrainakrisen tynger lite extra, men vintern är i antågande och Ukrainakrisen skapar också oro för energitillförseln.

På kort sikt tror vi att elpriset faktiskt testar och troligtvis bryter motståndsnivåerna.

Elpris

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen försvagats.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S om priset kommer ner lite.

Naturgas

Naturgaspriset har inte alls gått åt vårt håll den senaste veckan, men rekylen uppåt borde stöta på patrull vid 4.20, som är ett tekniskt motstånd. Med viss tvekan håller vi fast vid vår investering i t ex BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Kopparmarknaden ägnade förra veckan åt konsolidering efter den senaste tidens prisuppgång. Kanske funderar marknadens aktörer på vad orsaken var till den plötsliga prisuppgången, om det var något annat än att några hamnade snett i en annars ganska ”tight” marknad. Marknaden har varit i backwardation hela året och det gör det dyrt att ha en kort position. Utbudet kommer dock att öka, bland annat på grund av återupptagningen av export från Grasberg-gruvan. Vi kan dock inte riktigt se att detta kommer att leda till prisfall i kopparmarknaden. Konsumtionen väntas också växa i en hygglig takt och som vi har påpekat förut – risken finns att Kina börjar köpa metall till sina strategiska lager. Det räcker med möjligheten för detta, för att stabilisera marknaden på nedsidan.

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Kopparpris

Aluminium

Konsumenterna av aluminium väntar på att priset ska falla tillbaka så att de kan prissäkra sig. Priset har dock gått upp varje dag de senaste två veckorna, bortsett från en dag. Sammantaget är prisuppgången 6% på två veckor, vilket är mycket för aluminium som vanligtvis är den minst volatila av basmetallerna. Premien för fysisk metall (US Midwest) ligger på 450 dollar per ton, vilket är 150 dollar mer än före sommaren, vilket tyder på att det finns ett oväntat sug efter metall. Många konsumenter lever antagligen ”ur hand i mun” och försöker köpa så lite som möjligt. Det betyder att nedgångar kan bli grunda, då dessa passar på att köpa.

Tekniskt ger trendkanalen motstånd vid 2175 dollar just nu, vilket är ytterligare 3% över dagens nivå. .

Vi fortsätter alltså med köprekommendation på ALUMINIUM S.

Analys på  aluminiumpris

Zink

Zinkpriset närmar sig brytpunkt. Handeln var fast hela förra veckan. Vid sidan av aluminium är zink den mest populära metallen bland investerare för närvarande. Liksom i aluminium börjar en bättre fundamental balans att märkas. Ökad smältverksproduktion i Kina motverkar dock i någon mån den här processen. Trots detta är trenden klar, och det borde finnas utsikter för högre pris på zink. Tekniskt ser diagrammet ut att vilja bryta motstånden och gå högre. Ett brott av 2170 dollar / ton skulle signalera ytterligare ett kliv uppåt i prisnivå.

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Den indonesiska handelskammaren har föreslagit att den nya regeringen ska tillåta export av nickelmalm. Villkoret för att få exportera malm ska enligt förslaget vara att exportören förbinder sig att bygga smältverk i Indonesien och att man betalar in 10% av investeringskostnaden till en investeringsfond. Företag måste också betala en exportskatt på 50-60%.

Den här nyheten är naturligtvis negativ för nickelpriset. Däremot blir det knappast billigt att exportera, men att möjligheten finns gör att sannolikheten för stora prisuppgångar i nickel minskar. Om priset går upp kraftigt pga materialbrist, kommer det att gå att få material från Indonesien. Marknaden tyckte uppenbarligen inte att nyheten skulle förändra utbuds- och efterfrågebalansen i nuvarande läge och priset förändrade sig inte mycket av den här anledningen på fredagen.

Nickelpris

Guld

Priset på guld ligger fortfarande och testar den nedre gränsen i den triangelformation som bildats sedan mitten av förra året. Det är ännu oklart om det kommer att bli ett utbrott på nedsidan eller på uppsidan. Just nu är det som sagt väldigt nära till ett brott nedåt. Det innebär att taktiken är att köpa, men vara beredd att snabbt ta förlusten om det blir ett brott på nedsidan.

Tilltagande geopolitisk oro borde gynna guld som investering. Å andra sidan är det märkligt att guldpriset inte redan har stigit mer än det har. Om man bara tittade på prisutvecklingen på guld, skulle man tro att världen var ovanligt fridfull. Om man bor i Indien kan det kanske te sig så. Efterfrågan på guld i Indien hänger samman med monsunens utveckling. Den har varit svag hittills i år, som vi kunnat läsa tidigare. Nu kommer det dock att regna betydligt mycket mer än normalt de kommande två veckorna. Kanske kan detta ha en positiv påverkan på guldpriset.

XAU Guldpris

Det talas om att räntorna är på väg uppåt i USA, men detta är inte något man ser i marknaden. Nedan ser vi räntekurvorna för amerikanska statspapper, där det tydligt framgår att räntorna generellt sett är lägre än för en månad sedan med ungefär 15 räntepunkter för 10 och 30 års obligationer.

Räntekurva

Nedan ser vi att det varit inflöde i guldfonder (gul kurva, antal uns i ETF:er) under den senare delen av augusti. Vi har även märkt av att svenska placerare köpt guld, inte bara GULD S utan även fysiskt guld, vilket vi kan hjälpa till med för våra private bankingkunder.

Guld och silver i ETF-fonder

Nedan ser vi guldpriset i svenska kronor per uns. Guld ser mer ”bullish” ut ur ett svenskt perspektiv, än ur ett dollarperspektiv.

Guldpriset i svenska kronor

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silver är vår favorit bland alla råvaror. Dels är har priset varit i konsolidering under mer än ett års tid efter prisfallet från toppnoteringen för tre år sedan, dels gynnas ädelmetaller av den förnyade och tilltagande geopolitiska oron och slutligen är silver billigt i förhållande till guld. Motståndet för nedgången från toppen 2011 är ännu inte bruten, men om eller när det sker, kan prisuppgången bli snabb och stor.

Silverpris

Det som särskilt lockar investerare till silver framför guld just nu är att silver är historiskt billigt jämfört med guld. Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver.

Silverpris  i förhållande till guldpris

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Platinapriset fann stöd och lyckades faktiskt stiga lite förra veckan, men trenden är trots detta nedåtriktad.

Pris på platina

Prisdiagrammet på palladium ser vi nedan. Som vi ser gick priset över 900 dollar per uns och det talar för att prisuppgången kan fortsätta. 900 dollar var ett starkt motstånd.

Palladiumpris över flera år

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. So vi ser har folk tagit hem sina vinster i båda den senaste veckan.

Palladium och platina i ETF-fonder

Vi är neutrala på platina men rekommenderar en köpt position i palladium.

Ris

Priset på ris (novemberkontraktet på CME) steg initialt men föll sedan tillbaka. Den statistik som kommit de senaste veckorna pekar på lägre skördar av ris i år. I veckan fick vi en sådan från Kina. Kinas tidiga risskörd minskade med 0.4% jämfört med förra året till 34 mt enligt National Bureau of Statistics i fredags.

Vi tycker inte att detta talar för ett fortsatt prisfall på ris, utan rekommenderar att man snarare investerar i RIS S.

Rispris

Kaffe

Det är inga större nyheter på kaffefronten. Tekniskt ser vi att priset på decemberkontraktet tagit sig upp till 200 cent. Möjligen kommer priset att gå upp till 220 cent, där ett starkt motstånd finns. Fundamentalt ser vi dock inte något som talar för högre pris på kaffe.

Kaffepris

Vi rekommenderar neutral position i kaffe.

Kakao

The International Cocoa Organization (”ICCO”) meddelade i fredags att 2013/14 kommer att ha ett produktionsöverskott på 40,000 ton och inte ett produktionsunderskott. Det beror på högre produktion än väntat i Elfenbenskusten. ICCO:s tidigare estimat var ett underskott på 75,000 ton. Marknadsföringsåret för kakao löper från den 1 oktober till 30 september.

Elfenbenskusten väntas enligt ICCO få en skörd på 1.73 mt (0.12 mt högre än tidigare väntat). Det innebär ett nytt rekord, i alla fall på papperet. Skörden 2010/11 kan ha varit högre, men det smugglades till grannländerna och skörden nu kan vara mindre, pga smuggling till Elfenbenskusten, enligt ICCO.

Även Ghana och Nigeria väntas få högre skördar, medan Kamerun och Ecuador får något lägre. Sammantaget gör ICCO en uppjustering av global produktion med 0.18 mt till 4.345 mt, vilket är ett nytt rekord. ICCO ser också att de afrikanska producenterna ökar sin produktionskapacitet och väntas fortsätta öka den 2014/15.

Globala lager ökar med 1.6 procentenheter till 38.9% av årlig konsumtion.

Kakaopris

Spekulativ position ligger väldigt högt, historiskt sett.

Kakaodiagram

Vi fortsätter med neutral position, men det börjar bli intressant att försöka sälja kakao om priset blir attraktivt. ”SHORT KAKAO A S” har en hävstång på -0.93 och kan vara ett lämpligt instrument att gå kort med.

För fler analyser på jordbruksråvaror se SEBs andra analysbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *