Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 1 december 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Veckans rekommendationer

SEB rekommenderar, 1 dec 2014

Råolja – Brent

OPEC beslutade sig för att inte ändra produktionsmålet på 30 mbpd, vilket läsare av det här veckobrevet inte bör ha blivit förvånade över. Medan det har funnits beskrivningar av beslutet som en blivande seger mot den amerikanska skifferrevolutionen, anser vi att det handlar mer om en klassisk pyrrhusseger.

Som vi har skrivit förut, beror det höga oljepriset på att det är ganska få länder som sitter på lejonparten av konventionella oljefyndigheter. Dessa har över tiden kunnat höja produktionsskatterna, ett bra exempel på economic rent. Skifferfyndigheterna är betydligt mer spridda i världen, vilket gör att föutsättningarna för att tillskansa sig en economic rent försvinner i samma takt som skiffertekniken sprider sig. Sammanhållningen inom OPEC bygger på att var och en håller igen sin produktion till det gemensamma bästa. Den som har fuskat har straffats, framförallt av Saudiarabien, eftersom Saudiarabien haft lediga produktionsresurser. Systemet håller inte när en främmande teknik fått systemet brista och förlora sin mening. Med insikten att det långsiktiga priset är väsentligt lägre, innebär det endast en förlust, utan vinst genom upprätthållande av kartellen, att hålla igen produktionen. Det innebär inte att skifferproducenterna är opåverkade, det är de inte. Men bara det faktum att tekniken finns, gör att OPEC har spelat ut sin roll.

Skiffertekniken är en ung teknik och den utvecklas med ca 30% per år. Nyligen rapporterades att fracking genomförts utan vatten. Istället användes gas, som också återvanns till 100% efter att tryckningen var klar. Invändningen att fracking begränsas pga vattenbrist på många ställen där skifferresurser finns, är alltså borta sedan förra veckan. Det gör att t ex Kina kan börja utvinna sina enorma resurser av skifferolja och skiffergas.

Oljepris

Lagren i USA ökade med 2 miljoner fat enligt DOE:s statistik i veckan.

Oljelager i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart). Antalet riggar i drift ökade minskade med 12 till 1917. Det ser ut som om det fallande oljepriset haft en effekt på entusiasmen att borra fler oljekällor i USA.

Oljeriggar i USA

Vi rekommenderar en kort position, t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Priset på elektricitet föll mot slutet av veckan på den nordiska elbörsen Nasdaq Commodities. Varmare och blötare väder kom in i prognosfönstret.

Priset på elektricitet

Nedan ser vi kvoten mellan priset på terminen för tysk el under första kvartalet och terminen för nordisk el för samma kvartal. Tysk el har inte fallit i pris på samma sätt under hösten som nordisk el har gjort, utan snarare gått upp något lite.

Elpris

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen stigit med 1 TWh.

Hydrologisk balans

Nedan ser vi terminskontraktet för leverans av kol under 2015, som sjunkit från 72.55 dollar per ton till 72.10 i fredags. Tendensen var svag när handeln stängde för veckan.

Terminskontraktet för leverans av kol under 2015

Priset på utsläppsrätter steg i veckan från 7 till 7.04, men var uppe på 7.14 som högst.

Priset på utsläppsrätter

Naturgas

Naturgaspriset föll kraftigt i fredags i samband med det stora prisfallet på råolja.

Naturgaspris

Koppar

Priset på koppar föll kraftigt i fredags. Dels påverkade prisfallet på olja negativt. Priset på olja (energi) är en stor del av produktionskostnaden för koppar. Dels visade ny statistik från Chile att produktionen i landet inte minskar, utan istället låg på den högsta nivån på fem månader under oktober.

Kopparpris

Chile rapporterade i fredags att landets kopparproduktion uppgick till 495,248 ton i oktober. Det är den högsta nivån på fem månader och visar inga tecken på att reagera på ett lägre kopparpris.

Koppar

Som vi ser i kursdiagrammet har 3-månadersterminen ännu inte brutit golvet vid 6300 dollar per ton. På COMEX handlas dock koppar lägre än den lägsta noteringen i mars månad, vilket kan utlösa ytterligare prisfall. Vi väljer därför att gå över till neutral rekommendation.

Aluminium

Aluminiumpriset var förbluffande stabilt i veckan, trots att energi är en så stor del av produktionskostnaden och priset på olja föll så kraftigt. Vi tror inte att prisfallet på olja kommer att gå helt obemärkt förbi och väljer därför att gå över till neutral rekommendation.

Aluminiumpris

Zink

Zink föll också pga det lägre oljepriset. Tekniskt har marknaden stöd precis där priset ligger och lagernivån fortsätter att sjunka vid LME. Därför behåller vi köprekommendationen på ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Nickelpriset föll lav ganska kraftigt i veckan. Nickel används mycket i olje- och gasindustrin. Man kan tänka sig att olje- och gasindustrin i USA går in i ett lite lugnare skede efter oljeprisfallet och det bör tynga nickelpriset. Lagernivån vid LME fortsätter också att stiga, vilket gör att marknaden är känslig för negativa signaler. Vi väljer därför att gå över till neutral rekommendation på nickel.

Nickelpris

Guld

Guldpriset lyckades inte bryta 1200 dollar, en psykologiskt viktig nivå eftersom produktionskostnaden för många gruvbolag ligger ungefär där, som marknaden uppfattar genomsnittet för kostnaderna.

I Schweiz folkomröstning att återställa guldreserven i söndags blev det ett rungande ”nej”. Det var i och för sig väntat, men beskedet kan ändå tynga guldpriset lite ytterligare i veckan.

Guldpris

Chartet för guld i kronor visar också fallande pris på veckan.

Chartet för guld i kronor

Prisfallet på olja och det viktiga beslut som (inte) fattades vid OPEC-mötet, fick guldpriset att falla ytterligare. Det finns två anledningar till varför med anledning av oljepriset. För det första ger ett lägre oljepris en kraftig boost för ekonomierna i Tyskland, Frankrike och USA. Det är länder som använder olja för att tillverka andra varor och sälja dem. Vinsterna stiger i näringslivet i dessa länder och det minskar risken för att via inflation behöva inflatera bort skulder. För det andra är kostnaden för olja och annan energi en betydande andel av kostnaden för att producera guld i gruvdrift. Det är djupa gruvor och det är låga halter med mycket malm att krossa för att få fram metallen.

Vi ser kvoten mellan guld och olja nedan. Relationen har alltså stigit ganska kraftigt den senaste tiden och ligger i ett historiskt perspektiv ganska högt. Ytterligare oljeprisfall borde därför dra med sig guldpriset nedåt.

Kvoten mellan guld och olja

Institutionella investerare äger via ETF/ETC-er 51.96 miljoner uns guld och det är faktiskt mer än de gjorde för en vecka sedan, när de ägde 51.91 miljoner uns. Däremot har de faktiskt netto sålt lite silver.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi väljer att gå över till neutral rekommendation på guld.

Silver

Silverpriset vände ner, precis där det i priset i kronor fanns ett starkt motstånd. Vi skrev om det som ett säljtillfälle förra veckan. Silverpriset kommer antagligen att falla ner till en ny årslägsta notering.

Silverpris

Silverpriset i kronor som vi nämnde ovan, vände ner precis vid motståndslinjen. En ny bottennotering är trolig.

Silverpriset i kronor

Silver nådde en ny bottennivå i relation till guld. Priset på guld i silvertermer nådde med andra ord en ny toppnivå.

Priset på guld i silvertermer

Platina & Palladium

Platina föll, liksom guld och silver kraftigt i veckan, ner till 1200 dollar, som för platina fortfarande är en teknisk stödnivå.

Platinapris

Palladiumpriset har stigit från 794.90 för en vecka sedan till 812.40 dollar per uns. Marknaden stängde precis på motståndet, som måste brytas för att marknaden ska få signalen att nästa nivå att testa är 900 dollar. Palladiummarknaden har ett mycket mer positivt beteende än guld, silver och platina och det är inte omöjligt att priset på palladium kan gå upp samtidigt som de andra faller.

Palladiumpris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare har sålt platina och köpt palladium den senaste veckan.

Palladium och platina i ETF-fonder

Ris

Priset på ris sjönk i veckan till 12.335 cent per pund.

Rispris

Kaffe

Kaffepriset (mars) har backat med ett par cent sedan förra veckan. Den brasilianska valutan försvagades i spåren av oljeprisfallet. Djuphavsoljan som varit Brasiliens stora hopp, kostar ca 90 dollar per fat att få upp från 3 km djup under havsytan och den är värdelös vid dagens prisnivå – och den prisnivå som troligen kommer att råda under överskådlig framtid.

Det regnar som vi sett ovan, ganska rikligt över kaffeodlingsområdena i Brasilien. Även detta tynger priset på kaffe.

Kaffepris

Vi tror inte att priset går upp. Frågan är när priset börjar falla. Än så länge avvaktar vi med en neutral rekommendation.

Kakao

Kakaopriset rörde sig upp och ner ganska volatilt i veckan. Skörden börjar komma igång. International Cocoa Organization (ICCO) rapporterade i fredags att de väntar sig att överskottet i år blir ännu större än de trott tidigare. Fram till i somras trodde de att skörden skulle bli mindre än konsumtionen. Då ändrade de sig och trodde på ett överskott på 40,000 ton. I fredags justerade de upp överskottet till 53,000 ton.

ICCO estimerar produktionen till 4.37 mt, en höjning från tidigare estimatet 4.35 mt. Samtidigt justerar de konsumtionen till 4.27 mt, även det en höjning från tidigare 4.26 mt.

Skörden i Elfenbenskusten är emellertid långsammare än väntat.

Kakaopris

Vi behåller positionen i SHORT KAKAO A S. Nu finns även en BEAR KAKAO X1 S med 1 gånger negativ daglig hävstång och en BEAR KAKAO X4 S med fyra gångers negativ daglig hävstång.

För fler analyser på jordbruksråvaror se SEB jordbruksanalyser.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *