Connect with us

Analys

SEB Råvarubrev 9 januari 2018

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityNärmar sig nickel slutet av uppgången?

MARKNADEN I KORTHET

God Fortsättning på det nya året!

Så är då 2017 till ända, ett relativt ovanligt år då alla tillgångsslag levererade positiv avkastning, något vi sannolikt inte kommer att uppleva under 2018. Frågan vi alla ställer oss är naturligtvis vilka tillgångsslag som kommer att leverera och vilka som kommer att underprestera. Undertecknad ser störst risk i ränte och kreditmarknader vartefter centralbankernas stimulanser rullas tillbaka. Ska en grekisk 2-årig obligation ligga lägre i ränta än en amerikansk dito? Ska BBB bolag i eurozonen kunna låna till negativ ränta? Frågor som söker svar under året. Andra frågor att fundera på är naturligtvis kryptovalutorna (lyssna gärna till SEB makropodd som denna vecka avhandlar ämnet https://t.co/gdLBTtxR71 ). Kinas slag mot petrodollarn genom sjösättandet av ett eget oljekontrakt handlat i CNY (18/1?) blir intressant att följa liksom geopolitikens återkomst i prissättningen av oljemarknaden. Ämnen som vi lär få tillfälle att återkomma till.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Energi och metaller hade ett bra 2017 medan jordbruksprodukter i huvudsak tappade i pris. Sedan senast så har oljepriset fortsatt att stiga, dock från ett redan överköpt läge varför risken för rekyl nog inte ska underskattas. Den spekulativa långa nettopositioneringen har nått nya höjder och lär nog fortsätta göra så tills prisutvecklingen vänder nedåt. Skeendet inom det Saudiska kungahuset och utvecklingen i Iran lär dock kortsiktigt fortsätta att kasta sin skugga över oljepriset. Riskpremien bör dock beaktas om situationen nu skulle lugna ned sig. Metallerna, både industri och ädel dito, har börjat året starkt men framför allt aluminium uppvisar vissa utmattningstecken. De kinesiska åtgärderna, neddragningar av smältverk, för renare luft har givit effekt och luften i Beijing är den bästa på fem år. Vinteråtgärderna kommer till ända senast den 15 mars så ökad aluminiumproduktion bör följa.

Valuta: Dollarutvecklingen efter Feds senaste höjning blev ju lite av köp på förväntan, sälj på fakta då dollarindex sedan dess tappat ett par procent. USD/SEK drabbades än hårdare givet även förstärkningen av kronan efter högre KPI och avklarade PPM flöden. Tendenser finns dock att 8.14-området har lockat in lite nytt köpande.

Börser: Amerikanska börser har fortsatt att gå från klarhet till klarhet, understödda av den amerikanska skatteöverenskommelsen. Europeiska dito understödjs å andra sidan av god ekonomisk statistik och t.ex. DAX ser nu, efter det misslyckade försöket under 12,810, ut att åter vara på väg mot nya toppar. OMX har det dock fortsatt lite jobbigt och släpar långt efter de andra.

Räntor: Räntorna har sedan senaste utskicket åter stigit och en amerikansk 2-åring har nästan nått 2 %. 10-åringen kämpar med att komma över 2,50 %. Inför det italienska valet i början av mars sticker nu den italienska 10-åringen iväg då utgången är ytterst oviss samtidigt som ECB drar ned på sina obligationsköp.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – många positiva faktorer finns redan i dagens pris.
  • Nickel – inte mycket potential kvar, tror vi.
  • Guld – dollarns fall har pressat upp priset.
  • DAX – korrektionen ser ut att vara över.
  • USD/SEK – tillfällig studs eller något större på gång?
  • OMX30 – tar vi ut 55dagars bandet o blir positivare?

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $67.83 fat.Frågan är om inte Kinas kommande (just nu 18/1 men inte officiellt bekräftat) notering av ett oljekontrakt noterat i CNY i Shanghai är en av de intressantaste händelserna i närtid. Frågan är naturligtvis hur detta kommer att lyckas och vad implikationerna blir om det gör det. En sak är redan klar, Kina försöker styra över mer av sina inköp till att betala i CNY istället för som brukligt USD. Kortsiktigt bör det inte ha några större implikationer men på längre sikt hjälper det Kina att etablera CNY som en viktigare reservvaluta. Olja/CNY gör också att sanktioner mot Iran o Ryssland blir mindre verkningsfulla (leverans mot CNY sker redan i viss omfattning).

Konklusion: Många positiva faktorer finns nu i priset.

OBSERVATIONER

+ USA’s hot om nya sanktioner mot Iran.
+ Kinas import ökar åter.
+ Antalet borriggar har minskat med några stycken.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ OPEC’s besked om exitstrategi, att gradvis öka produktionen.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) gör det lönsammare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är rekordstora.
+ Ökad global efterfrågan.
+ Produktionen i Venezuela fortsätter att falla.
+ Tekniskt har vi nu brutit upp ur konsolideringen.
– Nettopositioneringen är väldigt stor = framtida utbud.
– Om de geopolitiska riskerna minskar.
– EIA och OPEC justerar upp am. skifferoljeproduktion för 2018.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar.
– Tekniskt så riskerar vi nu en negativ divergens dvs. vi har en ny topp i oljepriset men än så länge en lägre topp i RSI.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $12560/tonÖkat utbud från Indonesien då de senaste årens investeringar i smältverk (förbud mot malmexport om företagen inte också investerar i smältverk) nu kraftigt ökar exporten. Lägg sedan till fortsatta åtgärder att minska skuldökningarna i Kina och vi ser en situation som lätt kan komma att innebära lägre nickelpriser. Priset under september/oktober fick ett lyft framför allt på den batterifokusering (elbilar) som kulminerade i och med LME veckan i slutet av oktober. Tiden är inte mogen för nickel att stiga på elbilar utan att det ligger längre fram i tiden. Intressant är också att den långa spekulativa nettopositioneringen toppade i höstas och trots uppgången från botten i december har få av dessa positioner återetablerats.

Konklusion: Risken för överoptimism över nickelpriset är hög.

OBSERVATIONER

+ Global tillväxt är god.
+ Lång spekulativ nettopositionering.
+ Fallande dollar har pressat upp metallpriserna.
+ Optimism om elbilssektorn.
+ Kostnadsgolvet har stigit.
+ Tekniskt har vi ännu inte nått idealmålet vid 13200/300.
– Lagren är stora.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Begränsningarna i Kina bör pressa tillväxten något nedåt.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög vilken möts av stigande räntor.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1315/uns.I princip så har guldet stigit i motsvarande grad som dollarn har fallit om vi tar avstamp i vårt senaste utskick. Eftersom dollarn har fallit mer än vad vi trodde så har följaktligen guldet också stiget mer än förväntat. Så skulle nu dollarn åter börja stärkas, vilket helt klart är en möjlighet givet att den är översåld, skattereformen ger en ytterligare skjuts till amerikansk ekonomi samt repatriering av företagsvinster. Givet dessa faktorer borde uppgången vara begränsad till motståndsområdet runt $1350/75. En annan och okänd faktor är vad som händer när kineserna drar igång sitt oljekontrakt prissatt i CNY (18/1?) och dessutom ska vara fullt konvertibelt till guld (AU/CNY). Indien har dessutom startat sin första börs för handel med guldoptioner.

Konklusion: Väntar en rekyl runt hörnet?

OBSERVATIONER

+ Nedgången i Bitcoin.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari normalt sett relativt bra månader för guldet.
+ Amerikansk skuldtaksproblematik är bara framflyttad, inte löst
+ Den spekulativa nettopositionen började åter öka i mitten av december men är ännu långt ifrån extrem (både korta och långa kontrakt har ökat men långa med 3 gånger de korta).
+ Produktionen föll med 2% under tredje kvartalet.
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden.
+ Efterfrågan på mynt och tackor drevs framför allt av kineser.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt så har vi positivt brutit tillbaka upp över båda medelvärdena.
– Tendens till en dollar korrektion/vändning.
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas konkurs kan tvinga fram försäljningar (om de nu har något guld kvar?).
– Realräntorna är i stigande.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett nu överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €13379Efter två månader av fallande industriproduktion kom så idag på morgonen positiv statistik för november. Dessutom har alla EU-länder tillväxt något som inte skett synkront sedan finanskrisens början. En varningsstrejk från IG Metall genomfördes på måndagen inför de nu stundande löneförhandlingarna. Helt klart är att fackets position bör vara rätt god med innevarande tillväxt och mycket låga arbetslöshet. Högre än förväntade avtal skulle rent av kunna vara av godo då en något försämrad tysk konkurrenskraft skulle förbättra situationen för periferin inom EU samt möjligen kunna något minska det gigantiska tyska handelsöverskottet.

Konklusion: Troligtvis ännu en avslutad nedåtkorrektion.

OBSERVATIONER

+ Stark industriproduktion steg i november (+3,4 % m/m) efter att ha fallit de två föregående månaderna.
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ Lugnare på Nordkoreafronten.
+ IFO reviderade upp tysk tillväxt för 2017.
+ Stark PMI statistik för euroområdet.
+ Tysk arbetslöshet oförändrat väldigt låg (3.6%) i oktober.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Tillbaka över 55dagars bandet.
+ Den korta vågräkningen talar nu för en avslutad korrektion dvs. nya toppar i görningen.
– IG Metall hotar med storstrejk.
– Tyska långa räntor är upp 50 % sedan mitten av december.
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Tysk regeringsbildning fortsätter att krångla. Vad blir priset för att SDP att åter gå in i en storkoalition?
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Den starka euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Halvnegativ månadssignal för november.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,2145PPM-flödena klingade som vanligt snabbt av och Feds räntehöjning blev ett exempel på köp på förväntan, sälj på leverans. Så trots en ökad korträntedifferens och allt oroligare bostadsmarknad så har USD/SEK fallit, och fallit mer än många andra dollarpar. Gällande EUR/USD så har marknaden ju redan till stor del prisat in att ECB dels nu halverat sina obligationsköp och att förväntan om en första höjning tidigarelagts. Detta gör att en eventuell fortsatt dollarförsvagning har en något mindre sannolikhet och om den skulle fortsätta, bör den göra så i en beskedligare takt.

Konklusion: Fast mark under fötterna eller bara en tillfällig studs?

OBSERVATIONER

+ Godkänd amerikansk skattereform
+ Allt fler signaler om fallande lägenhetspriser oroar utländska investerare.
+ Regeringsbildningen i Tyskland tar sin tid.
+ FED har börjat minska sin balansräkning.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Det handelsvägda kronindexet, KIX, har ett kronnegativt mönster.
+ Tekniskt är det smått positivt att den tidigare nacklinjen attraherade köpare och ett brott ovanför 8,3565 ses som betydligt mer positivt.
– Högre än förväntad svensk inflation (KPIF).
– Det amerikanska skuldtaket är bara framflyttat så problemet är inte ur världen.
– ECB & Riksbanken är fortsatt duvaktiga.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.
– Tekniskt så ligger vi nu under 55dagars bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1628Vi ligger i princip på samma pris som när vi skrev vår senaste kommentar i mitten av december. Sedan dess har marknaden hyfsat väl följt vårt scenario om att handla mellan 233d mv och 55d mv bandet. Vad som nu återstår att se är hur vi handskas med de allt positivare tongångarna internationellt dvs. kan OMX hålla sig kvar under 55d mv bandet eller ska även vi ta ett steg mot en positivare bild? I bakgrunde ligger även den negativa månadsvändningssignalen från november vilken blir obsolet först när den tidigare toppen nås.

Konklusion: Säljare i 55dagars bandet?

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt är jan och framför allt feb historiskt (upp 8/10 år) starka månader.
+ Det generella börsklimatet är fortsatt positivt.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen trots högre KPIF.
+ Dollarn bör åtminstone rekylera högre.
+ Svensk ek statistik fortsätter att vara relativt positiv och EU dito allt starkare.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Ett flertal misslyckade försök under 233d mv.
– PMI vände åter ned.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– 55dagars bandet har brutits.
– 55d bandet bör nu utgöra tak för uppgångar.
– En negativ månadsvändningssignal i november.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *