SEB Råvarubrev 6 februari 2018

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVolatilitens återkomst.

MARKNADEN I KORTHET

Stark arbetsmarknadsstatistik från USA tillsammans med något högre löneökningar eldade ytterligare på den redan stigande räntetrenden samt skruvade upp förväntningarna om möjligen ytterligare en FED höjning (från 3 – 4 stycken) under 2018. Uppenbarligen var detta tillräckligt för att oroa köparna, av en redan överköpt börs, om stigande risker. Som vi förra veckan pekade på tyckte vi att det var lite oroande att börsen gick upp samtidigt som marknaden börjat köpa volatilitet i form av VIX och V2X index. 2018 blir sannolikt året då volatiliteten återkommer till marknaderna. När volatiliteten nu ökar tvingas förvaltare minska sin risk för att anpassa portföljerna till en högre volatilitet. Italien visar opinionsundersökningarna på att inget av de tre stora blocken kommer att nå egen majoritet. Mitten/höger koalitionen är största grupp men M5S största enskilda parti. 4:e mars får vi se hur stökig en eventuell regeringsbildning kommer att bli och hur svag denna riskerar att bli. I Tyskland arbetar man vidare mot en ny stor koalition. Löneförhandlingarna med IG Metall kan komma att bli besvärliga då de kräver 6 % löneökning i år (arbetsgivarna erbjuder 2 %) och möjligheten att gå ned i arbetstid. Förra veckan hölls en varningsstrejk. Nästa vecka, den 15:e, börjar Kina fira Hundens år och är då stängda t.o.m. den 21:a.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Så fick vi till slut lite rekyl på oljepriset men man kan inte annat säga än att den rätt beskedliga (än så länge) nedgången visar på en underliggande styrka. Antalet borriggar fortsatte förra veckan att öka dock i en något lägre takt en föregående vecka. En Saudisk rapport pekar på fortsatt mycket dålig avkastning för skifferoljebolagen. Merparten av de undersökta bolagen gör fortsatt förluster och den sammanvägda avkastningen magra 0,8 %. Efter en viss tveksamhet har nu också industrimetallerna fallit tillbaka något och då främst på den tilltagande börsoron. Detta bör dock bara vara av godo då vi plockar ned den överköpta situationen något. Ädelmetaller har inte reagerat nämnvärt på börsoron. Vi tycker dock fortfarande att relativprissättningen palladium/platina är fortsatt extrem. El-terminen gör ett försök att bryta högre, så gör också utsläppsrätterna. Uppgången i vetepriset (US) har tagit en liten paus men kyla och torka i södra delen av odlingsbältet utgör fortsatt en uppåtrisk. Kakao, som vi tittade på förra veckan har klättrat något högre.

Valuta: Dollar och yen tjänar båda på börsoron som varandes tryggare hamnar. Kronan brukar också ta lite stryk under sådana här oroligare perioder.

Börser: Stigande börs och stigande volatilitetsindex (VIX & V2X) visade sig vara ett relevant varningstecken. Den paraboliska uppgången för framför allt amerikanska börser har nu avslutats och vi har fallit tillbaka till en mer uthållig lutning. Vi betraktar än så länge det som en impulsiv korrektion och inte en mer långsiktig trendvändning, vilket inte utesluter en studs och ytterligare en botten.

Räntor: Obligationsräntorna fortsatte upp t.o.m. måndagens tilltagande börsoro då de föll tillbaka något. Kortsiktigt kan vi mycket väl se en rekyl på ränteuppgången, som dock på lite sikt bör fortsätta.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – korrektion!
 • Nickel – ett steg tillbaka.
 • Guld – svag utveckling trots börsraset.
 • DAX – botten ur! Trolig rekyl, inte vändning, uppåt.
 • USD/SEK – oron guidar dollarn högre.
 • OMX30 – botten är troligtvis inte nådd.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $67.20 fat.Så kom den då äntligen, korrektionen. Ett minimimål, $67.12, har redan klarats av och vattendelaren mellan en mindre och en större korrektion återfinns nu i 55d mv bandet. Ett varningstecken, tycker jag, är att trots rekylen så har spekulanterna, både Nymex och Brent, fortsatt att öka den långa nettopositioneringen till ännu ett nytt rekord. Ökad lång positionering och fallande kurser brukar inte vara något framgångsrecept. Den minskade skillnaden mellan Brent och WTI priset bör i detta fall också vara på marginalen negativt för Brent.

Konklusion: Äntligen korrektion!

OBSERVATIONER

+ Saudierna vill fortsätta samarbetet in i 2019.
+ Kinas import ökar åter.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) gör det lönsammare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är rekordstora och ökar fortfarande.
+ Ökad global efterfrågan och uppreviderad global tillväxt.
+ Produktionen i Venezuela har fallit till den lägsta på decennier.
+ Tekniskt har vi nu mött ett primärt mål för uppgången.
– Fortsatt uppbyggnad av långa spekulativa positioner trots fallande pris. Risk för stopp loss försäljningar.
– Fortsatt ökning av nya borriggar.
– Troligt att dollarn återtar en del förlorad mark givet oron.
– Nettopositioneringen, Brent + WTI, har nått nytt rekord.
– Amerikansk produktion, enligt EIA, når 10.3m fpd under 2018, en upprevidering med 300k fpd sedan föregående månad.
– De geopolitiska riskerna har minskat något.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar (brist på ”frackers”?).
– Tekniskt sett en möjlig huvud/skuldra toppformation och om det stämmer, ytterligare lägre priser som följd.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $13410/tonPriset har nu stabiliserats strax ovanför taket på den två år långa stigande kanalen. Det som håller priset uppe är sannolikt det fortsatta rallyt i kobolt (+25 % sedan december) vilket ökar trycket på att utveckla katoder (för batterier) baserade på andra billigare metaller såsom nickel och mangan. Men för att försvara ytterligare högre nickelpriser behövs en rejäl uppskalning av elbilsförsäljningen och inte minst vilken katodmix som kommer att bli den dominerande bland batteritillverkarna (idag finns åtminstone fem olika katoder för litiumbatterier att välja mellan).

Konklusion: Se upp för säljare vid återinträde i den tidigare stigande parallellkanalen.

OBSERVATIONER

+ Billigare för batteritillverkare än kobolt.
+ 2017 kommer att landa på ett underskott och även 2018 spås göra så.
+ Rostfritt har gått starkare än förväntat.
+ IMF har justerat upp global tillväxt och utsikterna i närtid goda.
+ Lång spekulativ nettopositionering ökade till den högsta på ett år och det är långa kontrakt som öppnas upp.
+ Fallande dollar har pressat upp metallpriserna.
+ Ökad optimism i råvaror vilket leder till inflöden i råvarufonder.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt, tror jag).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
+ Tekniskt en positiv signal att vi brutit upp ur den stigande kanalen.
– Större än förväntad kinesisk produktion.
– Lagren är stora men ses fortsätta falla 2018/2019.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög vilken möts av stigande räntor.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Negativ divergens i flera tidsintervall.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1343/uns.Å ena sidan något starkare dollar och högre räntor å andra sidan kraftig börsoro och stigande volatilitet. Än så länge har dock guldet inte rört sig mycket. Dock följde vi det historiska mönstret och steg (2.84 %) i januari vilket gör att 7/10 senaste åren har varit positiva. Även februari har ett likadant mönster så vi får väl se om vi kan få ett nytt test av motståndsområdet, det talar i alla fall säsongsmönstret för. Den långa nettopositioneringen har minskat och det beror nästan helt på att långa kontrakt stängts.

Konklusion: Än så länge svag respons på börsoron.

OBSERVATIONER

+ Newcrest Mining rapporterade om ett betydligt högre kostnadsgolv 2017.
+ Inflationstrycket i USA fortsätter upp, nu senast med löneökningstakten lite över förväntat.
+ Rykten om minskad moms (f.n. 18 %) på investeringsguld i Ryssland
+ Nedgången i Bitcoin bara fortsätter.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari normalt sett relativt bra månader för guldet.
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden.
+ Efterfrågan på mynt och tackor drevs framför allt av kineser.
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt så är vi nu väl ovanför 55d mv bandet.
– Den spekulativa (både netto och brutto) långa positioneringen har minskat.
– Reaktionen på börsnedgången fortsatt begränsad.
– En större dollarkorrektion bör snart vara på väg.
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas betalar nu läkemedelsimport med guld.
– Realräntorna är i stigande.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett så är det negativt att marknaden stöttes bort från motståndsområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12424Det falska uppsidesbrottet följde skolboken och attraherade säljarna, dock i en omfattning som naturligtvis inte går att förutse. Nästa slag blev dock brottet under 55dagars bandet (vilket är väldigt illa efter ett falskt brott). Resultatet blev ytterligare försäljningar och en exit ned från de senaste årens stigande parallellkanal. Med RSI fortsatt fallande så är det troligt att vi ännu inte sett botten i denna korrektion. Dock kan vi mycket väl återtesta kanalbrottet innan nästa nedgångsfas inträder. Skulle vi dock ta oss tillbaka in i kanalen (och göra så innan februari är slut) ljusnar det dock en hel del.

Konklusion: Botten ur! Trolig rekyl, inte vändning, uppåt.

OBSERVATIONER

+ Historiken, upp 7/10 senaste åren, är positiv för mars.
+ Fortsatt bra ekonomisk statistik (EU & Ty inköpschefsindex).
+ SDP & CDU/CSU fortsätter mejsla fram ett regeringsprogram.
+ Eurozons index för banker har brutit ut på uppsidan.
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
– Mycket dålig prisutveckling efter att minimimålet, en ny topp, nåtts.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– IG Metall hotar med storstrejk.
– Tyska långa räntor är fortsatt i stigande 100 % upp sedan mitten av december (0,3 – 0,6 %).
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Exit den positiva kanalen.
– Tekniskt har vi nu säljsignaler i flera tidsintervall vilka också underbyggs av de negativa divergenserna.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK dagsgraf, 7.9850Med en tajtare monetär situation (US financial conditions index innehåller bl.a. räntenivåer, krediter, aktiekurser m.m.), dock upp från den lättaste nivån sedan 1999, verkar aktiemarknaden ha fått stora frossan. Dessutom finns det också en tendens att när index ett pekar mot en stramare situation så stärks även dollarn (se svart linje i grafen nedan). Om det förhållandet fortsatt gäller (och att aktieoron kvarstår) så torde det föranleda en fortsatt rekyl uppåt för dollarn.

Konklusion: Tillbaka över åttan?

OBSERVATIONER

+ Global börsoro har en tendens till att stärka dollar och yen.
+ Inflationen är så sakteliga i stigande i USA varför marknaden nu börjar prisa in fyra snarare än tre höjningar under 2018.
+ Fram tills Riksbanken gör sin första höjning kommer räntedifferensen USA – Sverige att öka.
+ Atlanta FED indikatorn pekar på 5,4 % årstillväxt under kvartal 1 2018.
+ Feds minskning av balansräkningen.
+ Financial conditions pekar mot tajtare monetär situation.
+ Fortsatt rekordkort dollarpositionering mot euron.
+ Det kommande Italienska valet.
+ Amerikansk rapportsäsong har varit mycket starkare än den svenska.
+ Tekniskt sett i en möjlig bottenformation i och med det falska brottet under 7.8880.
– Europa har fortsatt att överraska positivt.
– Överoptimism över det amerikanska skattepaketet.
– Skuldtaket är ännu inte på plats.
– Ökat budgetunderskott och därigenom ökad upplåning.
– Fallande dollar trend.
– Tekniskt är uppgången än så länge dåligt underbyggd med bristande moment.

Tillgängliga certifikat:
BULL USD/SEK X1 & X4 S
BEAR USD/SEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1510Till slut blev det för många negativa signaler (novembers månadssäljsignal, förr förra veckans veckosäljsignal, fallet under 55d/233d mv samt dödskorset (55 ned under 233d mv). Summa summarum blev tyngden för stor och priset rasade. Tittar vi historiskt så brukar denna typ av brutal nedgång ofta avslutas med någon form av dubbelbotten, ofta i form av en spik under den första botten. Skulle vi åter följa det mönstret så bör vi snart se en lite bättre studs (tillbaka till gapet?) och därefter en ny botten.

Konklusion: Fylla gapet och sedan ned igen?

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt feb historiskt (upp 8/10 senaste år) starkt.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen trots högre KPIF.
+ Svensk ek statistik fortsätter att vara relativt positiv och EU dito allt starkare.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Om vi kan stänga tillbaka över 1518 och framför allt 1574.
– Fortsatt bekräftad nedgång för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– Vi har brutit under 55d mv bandet och 233d mv.
– En negativ månadsvändningssignal i november.
– Negativa veckosignaler.
– Vi har nu ett, 55/233d, dödskors på plats.
– Vi har brutit under föregående korrektionsbotten.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top