SEB Råvarubrev 3 maj 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFortsatt press på oljan, förnyad på koppar.

MARKNADEN I KORTHET

Denna vecka har vi Fed’s räntemöte ikväll som dock inte lär ge några nya signaler. Vi har också andra rundan av det franska presidentvalet på söndag men så som opinionsundersökningarna ser ut så bör Macron inte ha några större problem med att vinna. Sämre bilförsäljning i USA under april kan vara en negativ faktor för vissa metaller och så är också den allt tajtare likviditetssituationen i Kina där man nu allt mer frenetiskt försöker pressa skuggbanksektorn och spekulanterna. Vi har även fått en del PMI statistik som varit lite svagare, dock fortfarande på höga nivåer. Snösstormen i den amerikanska mellanvästern har sannolikt förstört mycket av höstvetet, framför allt i Kansas, men även i omkringliggande delstater, vilket fick priset på vete och framför allt vintervete att rusa.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriset befinner sig fortfarande under press och under tisdagen bröt priset ned ur den årslånga stigande kanalen. Orsaken sägs vara att fallande budgetunderskott i Arabvärlden och Saudiarabien i synnerhet lett till uttalanden av typen ”att vi har klarat det låga priset bättre än förväntat”. Kom ihåg att mycket är positionerande inför OPEC-mötet den 25:e denna månad. Basmetallerna har fortsatt upp något sedan förra veckan men risken är att kineserna, med den åtstramade likviditeten, kan komma att sätta stopp för rallyt. Sannolikt har många stoppar utlösts i vetemarknaden då statistiken visar på att spekulanterna per tisdag förra veckan var rekordkorta vetekontrakt. Snöstormen (och det torra och kalla vädret i Europa) fick vetepriset att stiga rejält de senaste dagarna. Järnmalm bör snart komma under ytterligare press.

Valuta: Dollarn har fortsatt varit lite på den svagare sidan förutom mot yenen där vi sett en uppgång. Framför allt yenen är värd att titta lite närmare på då den fallit brett mot i princip alla andra valutor (JPY/SEK finns som certifikat).

Börser: Börserna avslutade april i positiv anda. T.ex. OMX har nu stigit 10 månader på raken något vi inte sett sedan slutet av 1980-talet då vi hade en period om 12 månaders sammanhängande uppgång. Nikkei fortsätter att gynnas av den fallande yenen (som SEK baserad investerare bör man dock fundera på att skydda sig mot fallande JPY/SEK som annars äter upp delar av Nikkeis uppgång).

Räntor: Uppgången av obligationsräntorna har efter den initiala fasen fallit tillbaka något. Vi ser denna nedgång som temporär och förväntar oss att marknaden snart åter handlar upp räntan.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – fortsatt nedåtpress inte förvånande.
 • Koppar – sämre Kina PMI pressar åter priset.
 • Guld – korrektionen sannolikt ännu inte över.
 • Vete – både Europa och USA drabbat av vädrets makter.
 • USD/SEK – fortsatt sårbar för mer korrektion.
 • Socker – håll koll på det teoretiska målområdet.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $51,73/fat.Tisdagens brott och stängning under kanalgolvet från förra året utlöste ytterligare försäljningar och det är svårt att inte tro på mer försäljningar i närtid. OPEC-mötet den 25:e blir naturligtvis nästa stora event för oljemarknaden och den stora frågan är naturligtvis huruvida en förlängning av innevarande avtal kommer att ske eller ej. Vad som talar för en förlängning är naturligtvis priset, avslutar man produktionsbegränsningarna nu så kommer ju produktionen att direkt öka från början av juli. Å andra sidan visar nu statistik att Saudierna tappat marknadsandelar till framför allt Irak och Iran. Kan man fortsätta att göra det?

Konklusion: Risk för fortsatt press på oljan då tidigare optimistiska antaganden/positioner nu reverseras.

OBSERVATIONER

+ Ett fallande pris kommer i förlängningen att ge färre amerikanska borriggar, dock med eftersläpning.
+ En möjlig förlängd OPEC överenskommelse.
+ Maj är den stora underhållsmånaden för Europeiska raff.
+ Situationen i Venezuela förvärras stadigt och det verkar som om den politiska situationen går mot någon form av slutstrid.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend.
+ Iran indikerar vilja att förlänga sitt produktionstak (de bör ändå ha problem att öka produktionen speciellt mycket).
– Fallande crack-spreadar framför allt i USA gör att inköpen från raffinaderier minskar.
– Libyen lyckades få upp produktionen till ~700kfpd i april.
– Spekulanterna minskade kraftigt sin långa nettoposition jämfört med föregående rapport.
– Kontango i framkanten av oljekurvan.
– Stora investeringar i skifferolja från de stora oljebolagen.
– Amerikansk produktion uppe på 9,1 mfpd (extrapolerar vi ökningstakten slås ett nytt rekord runt 30/6).
– Antalet borriggar ökar men takten är i avtagande.
– Brottet ned ur den stigande kanalen.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5691 /tonEn vända med lite svagare PMI för tillverkningssektorn och inte minst för Kina har fått marknaden att dra i nödbromsen för det senaste kopparrallyt. Resultatet är ett, än så länge, relativt kraftigt prisfall. Även den allt stramare kredittillgången i Kina påverkar flera sektorer (industri, fastigheter, råvaruspekulation) negativt och de flesta har någon form av råvarukoppling.

Konklusion: Obeslutsamhet är kanske den bästa konklusionen.

OBSERVATIONER

+ Strejk vid Grasberg-gruvan i Indonesien.
+ De tidigare strejkerna gör att vi sannolikt får ett underskott i år (kopparskrotet är dock en joker i leken).
+ Starkt positiv statistik (IFO) för tysk tillverkningsindustri.
– Kinas PMI för tillverkningsindustrin faller tillbaka.
– Den spekulativa nettopositioneringen har fortsatt att minska och är nu bara 1/5 av vad den var i december när optimismen runt Trump stod på topp.
– Stramare kredittillgång i Kina, Shibor upp kraftigt.
– Substitution dvs. ersätt dyr koppar med billigare aluminium i ledningar o dyl.
– Fortsatt tillgång på kopparskrot.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Vd:n för Kinas näst största smältverk ser lägre priser i år.
– Southern Copper (världens 5:e största producent) räknar med att öka sin produktion kommande år med 2/3.
– Tekniskt är det negativt att vi vände ned från 55d mv.
– Tekniskt vore ett brott under $5530 ordentligt negativt.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1254/uns.Guldkorrektionen har, efter ett par dagars paus, fortsatt pressa priset nedåt. Minskad oro för den andra omgången i det franska valet och utflöden ur ETF:er har varit huvudsakliga drivkrafter. Fortsatt avvaktande centralbanker bör dock fortsätta att ge stöd till guldet och det vore inte alls otroligt att vi springer på nytt köpande i området mellan 55d mv och stödlinjen från i december.

Konklusion: Korrektionen är troligtvis ännu inte avklarad.

OBSERVATIONER

+ Den geopolitiska situationen har förvärrats (Nordkorea).
+ Fallande obligationsräntor.
+ Spekulativa långa positioner fortsätter att öka och har nu fördubblats sedan i mars, de är dock fortfarande bara hälften av vad de var i somras.
+ Fed’s ”mjuka” höjning (givet ”skuldbubblan” kommer centralbanker att vara långsammare med att agera).
+ SPDR gold shares are certfied fully compliant with Shari’ah gold standard.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Tekniskt börjar vi närma oss stöd i form av 55d mv och stödlinje samt att vi antagligen på väg mot en dubbel gyllene korsning dvs. när 55d/v passerar upp över 233d/v mv.
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
– Tekniskt motstånd vid 233veckors mv och topplinjen.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

VETE (Matif kvarnvete)

Kvarnvete, dagsgraf, €173,50/tVädret har den senaste tiden, i både Europa och inte minst i USA stökat till det för vetemarknaden. För det första så har Europa haft en längre period av torrt och kallt väder (Tyskland med så mycket som ned mot 12 grader under normalt) vilket har fått kvaliteten på t.ex. fransk vetesådd att försämras betydligt under de senaste veckorna (våra certifikat är ju också baserade på veteterminen på MATIF). Dessutom drabbades delar av den amerikanska mellanvästern av snöstorm (och de sydligare delarna av häftiga regn) vilket framför allt skadat vintervetet och då i Kansas med omnejd. De totala skadorna är ännu inte möjliga att beräkna men betydande arealer av höstvetet lär ha drabbats då både snö och hård vind knäckt plantorna. Dessutom inträffade detta samtidigt som den spekulativa korta nettopositioneringen nått nya rekordnivåer. Resultatet blev ett mycket impulsivt rally.

Konklusion: Risk för fortsatta väderdrivna rallyn.

OBSERVATIONER

+ Väder, väder och väder. Prognosen pekar på risk för mer regn i mellanvästern.
+ Kylan i Europa har enligt EU’s kortsiktiga Agricultural Markets for 2017/18 skadat sådd i vissa områden i norra, central och sydvästra Europa.
+ Spekulanterna är väldigt korta jordbruksprodukter och inte minst vete (amerikanskt CBOT).
+ Kvaliteten på franskt vete har fallit de senaste veckorna pga. torrt och kallt väder.
+ Tekniskt så skapar vi möjligen en bas sedan i september 2016.
– Högre €/$ är negativt för MATIF vete och positivt för amerikanskt som då blir lättare att exportera.
– De globala lagren är stora.
– Etanolproduktionen är svagt upp i Europa och använder sig i allt större utsträckning av majs istället för vete för produktionen.
– Tekniskt sett så är uppgången för kvarnvete inte stor nog för att våga dra några större växlar på den.

Tillgängliga certifikat:
BULL VETE X1 & X4 S
BEAR VETE X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,8185Dollarn fortsätter att trampa vatten och gapet ned som skapades över helgen vid första omgången av det franska presidentvalet är fortfarande öppet vilket tolkas negativt. Dessutom så har det kommit mer positiv europeisk statistik och mer negativ amerikansk sådan vilket givit stöd åt €/$. En positiv faktor som nu klingat av är utdelningssäsongen som i år inte givit mycket till synbar effekt. Det amerikanska skuldtaket har nu temporärt höjts varför problemet kommer tillbaka i och med utgången av budgetåret dvs. 30/9-17.

Konklusion: Fortsatt sårbar för ytterligare korrektion.

OBSERVATIONER

+ Lägre än förväntad svensk inflation.
+ Säsongsmönstret för maj talar för en starkare dollar.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA.
+ Fortsatta höjningar från Fed.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka något.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt har vi ett viktigt stödområde strax under dagens nivå.
– Utfallet i första rundan av det franska presidentvalet.
– Stark tysk ekonomisk statistik, nu senast tysk arbetslöshet.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan, se t.ex. tisdagens statistik över nybilsförsäljningen.
– Bakslagen för Trump och tillnyktringen om ”Trumponomics”.
– ECB förväntas börja normalisera räntan i september.
– Amerikanska aktier ratas till förmån för europeiska (amerikanska investerare kraftigt in i franska ETF:er).
– Oförmågan att lyfta från 233d mv.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

SOCKER

SOCKER daglig graf, USc 15,73/skålpundSedan förra veckan har vi sett ett första försök att kickstarta en korrektion högre. Än så länge har dock försöket mötts av förnyat säljande men givet bra stöd strax under så är det antagligen en god ide att bevaka utvecklingen lite noggrannare. Den långa spekulativa nettopositionen har fortsatt att minska och närmar sig nu nollan varför ytterligare spekulativa försäljningar bör ha mindre påverkan.

Konklusion: Håll koll på utvecklingen runt det teoretiska målområdet, $15,43 – 14,90.

OBSERVATIONER

+ Brasiliansk produktion något lägre pga. minskade arealer för sockerrör.
+ Indien flaggar för att eventuellt fortsätta importera även under nästa säsong.
+ Kraftigt ökad Indisk import pga. det lokala underskottet (det första på sju år).
+ 2017 har i Indien börjat med för torrt och varmt väder.
+ Vid ytterligare fallande priser ställer sannolikt Brasilien om från socker till mer etanol.
+ Risken för en ny El Ninõ senare i år är i stigande, just nu 50 % vilket är dubbla den normala risken vid denna tid på året.
+ Tekniskt så är den översålda marknaden vid ett viktigt stöd och 12 veckor på raken med fallande priser är något av ett rekord.
+ Tekniskt sett föreligger nu en s.k. positiv divergens dvs. en ny botten i pris men en högre botten för RSI indikatorn.
– Brasiliansk export mot nya rekord trots något minskad areal.
– Kinesisk import faller efter åtgärder mot illegal införsel och ökad inhemsk produktion.
– Allt fler länder inför sockerskatter.
– Ukrainsk sockerbetsproduktion förväntas nästan dubblas i år.
– EU skrotar odlingskvotssystemet för sockerbetor den sista september i år vilket lär ge betydligt större arealer på sikt.

Tillgängliga certifikat:
BULL SOCKER X1, X4 & X5 S
BEAR SOCKER X1, X4 & X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling på råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top