SEB Råvarubrev 25 april 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVågar marknaden handla ned oljan innan OPEC?

MARKNADEN I KORTHET

Så har då den första omgången av det franska presidentvalet klarats av och med det mest förväntade utfallet. Så lär också ske i den andra omgången den 7 maj. Dock bör man ha klart för sig att vem som än väljs som president så lär denna inte få någon lätt resa då resultatet efter parlamentsvalen i juni troligtvis lär resultera i att Frankrike kommer att ha en president ”utan” parlament dvs. olika kulör på de båda, ett recept för osämja. Brittiska Labour flaggade idag för en ny Brexit-omröstning om utfallet av förhandlingarna skulle bli för dåliga för Storbritannien. Nu lär ju inte Labour vinna parlamentsvalet i juni. På torsdag har vi Riksbanksbeskedet men ingen ränteförändring förväntas, var dock vaksam på om man tar bort den lilla guidning (6 baspunkter) för lägre räntor som man fortfarande har kvar då detta lär få en effekt på kronan.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljeprisets återhämtning kom snart av sig och sedan mitten av april har det mesta av uppgången raderats. Utvecklingen bör vara lite oroväckande för alla de med spekulativa långa positioner. Det kommande, 25/5, OPEC mötet bör dock kasta en skugga över marknaden och som sådant erbjuda ett stöd. Basmetallerna ser ut att möjligtvis ha klarat av den senaste korrektionen och den ökade riskaptiten i kölvattnet första omgången av det franska presidentvalet hjälper till. Dock tror vi inte att återhämtningen för järnmalm varar någon längre stund, ökat utbud sätter press på priset. Guldet blev inför det franska valet väl överköpt och konsoliderar/korrigerar följaktligen. Kaffe, kakao, vete och majs har varit under fortsatt press.

Valuta: Dollarn fortsätter att försvagas mot de flesta valutor och ytterligare försäljningar lär nog ske i det kortare tidsperspektivet. Dock så har USD/JPY vänt upp från sin korrektion och bör bara vara i början av en ny uppgångsfas, tror vi. Pundet har förstärkts en del efter utlysandet av nyvalet i juni men varar styrkan? GBP/SEK certifikat kan vara intressanta inför valet (lyssna på Richard Falkenhäll i veckans film där han talar Brexit).

Börser: Efter att ha tillbringat nästan två månader i någon form av konsolidering så har framför allt Europa tagit täten med rejäla uppgångar, ja till och med nya rekordnoteringar i vissa fall (t.ex. DAX). Den nu svagare yenen utgör en ordentlig medvind för Nikkei.

Räntor: Korrektionen ned i långa räntor är nu troligen över och framför allt takten i hur snabbt tyska långräntor nu stiger stödjer en sådan tanke.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – oroande svag utveckling.
 • Koppar – avklarad korrektion?
 • Guld – för mycket för fort.
 • Majs – nytt försök att etablera en botten.
 • USD/SEK – växande risk för mer nedgång.
 • Socker – slutat att falla?

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $51,73/fat.Nu har oljepriset givit upp lejonparten av den uppgång som vi såg från botten i mars. Det måste ses som ett oroväckande tecken att vare sig ökad geopolitisk oro (bl.a. Venezuela, Libyen), ökad sannolikhet för en förlängning av OPEC:s produktionsbegränsningar eller återstartande raffinaderier (många har varit stängda för service och underhåll) förmått att pressa upp priset. Vad OPEC gör får vi reda på den 25 maj då nästa ordinarie möte äger rum dock har övervakningskommittén redan rekommenderat en förlängning av avtalet.

Konklusion: Ett högre oljepris ser ut att ligga allt längre in i framtiden.

OBSERVATIONER

+ En förlängd OPEC överenskommelse verkar nu troligare.
+ Maj är den stora underhållsmånaden för Europeiska raff.
+ Situationen i Venezuela förvärras stadigt och det verkar som om den politiska situationen går mot någon form av slutstrid.
+ Libyen är fortsatt ett orosmoment och att de skulle kunna nå de produktionsnivåer de tidigare indikerat är inte troliga.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend.
+ Iran indikerar vilja att förlänga sitt produktionstak (de bör ändå ha problem att öka produktionen speciellt mycket).
– Spekulanterna har under april åter byggt upp den långa nettopositionen men bara knappt hälften av vad de minskade med från toppen i februari till botten i mars.
– Kontango i framkanten av oljekurvan.
– Nigeria – den senaste överenskommelsen med de militanta grupperna i Nigerdeltat verkar än så länge hålla.
– Stora investeringar i skifferolja från de stora oljebolagen.
– Amerikansk produktion uppe på 9,1 mfpd (extrapolerar vi ökningstakten slås ett nytt rekord runt 30/6).
– Brasilien, Kanada o Kazakstan ökar produktionen.
– Antalet borriggar ökar men takten har börjat avta.
– Risken finns att vi skapar en ny kraftig utförsäljning om vi faller ned ur det senaste årets stigande kanal.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5691 /tonEfter att strejkerna i Chile och Peru avslutats och att exportlicensen vid Grasberg äntligen rotts i hamn så föll priset ned mot den lägre delen av det snart halvårslånga intervallet. Med förnyad riskaptit efter första omgången i det franska presidentvalet så vore det inte allt för överraskande om priset nu skulle komma att röra sig högre men fortsatt inom intervallet.

Konklusion: Vi har nu möjligtvis nått slutet på korrektionsfasen.

OBSERVATIONER

+ Nettopositioneringen är nu nere på nivåerna som rådde före det amerikanska presidentvalet och utgör inte längre något hot mot priset.
+ Strejken i Chile och debaclet vid Grasberg har gjort att världens största producent, Rio Tinto, tappade 30% av sin produktion under första kvartalet.
+ Starkt positiv statistik (IFO) för tysk tillverkningsindustri.
+ Positiv utveckling av kinesisk bostadsmarknad.
+ Tekniskt sett så har vi bra stöd inte långt under den senaste botten samt att vi nu är översålda.
– Stramare kredittillgång i Kina.
– Ökade LME lager.
– Fortsatt tillgång på kopparskrot.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Vd:n för Kinas näst största smältverk ser lägre priser i år.
– Southern Copper (världens 5:e största producent) räknar med att öka sin produktion kommande år med 2/3.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot veckograf, $1270/uns.Mycket har fortsatt att gå guldets väg. Inte bara geopolitisk oro utan även politisk sådan (Franska val, nyval i U.K. m.fl.). Dessutom så har obligationsräntorna fallit den senaste tiden och korta reala räntor är ju också fortsatt negativa vilket positivt för guldet.

Konklusion: Troligtvis så kommer vi att konsolidera under trendlinjen/233v medelvärdet för att samla kraft inför ett möjligt brott uppåt.

OBSERVATIONER

+ Den geopolitiska situationen har förvärrats.
+ Fallande obligationsräntor.
+ Spekulativa långa positioner fortsätter att öka men är fortfarande relativt små.
+ Fed’s ”mjuka” höjning (givet ”skuldbubblan” kommer centralbanker att vara långsammare med att agera).
+ SPDR gold shares are certfied fully compliant with Shari’ah gold standard.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Tekniskt så kommer brottet av topplinjen att utlösa en ny köpsignal.
+ Tekniskt är vi antagligen på väg mot en dubbel gyllene korsning dvs. när 55d/v passerar upp över 233d/v mv.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
– Tekniskt motstånd vid 233veckors mv.
– Tekniskt sett är vi överköpta varför korrektion och konsolidering ser troligt ut i ett kortare perspektiv.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

MAJS

MAJS, dagsgraf, $364 ¼/bushelEfter en lite blötare period, vilken försenade starten av majssådden i den amerikanska mellanvästern så är den nu sedan cirka en vecka i full gång och tappad tid verkar redan ha kommits ikapp. Den senaste WASDE rapporten fortsatte som tidigare att justera upp prognoserna för majsskörden. Det är framför allt i Brasilien och till viss del i Argentina och Mexiko som skördarna ses öka.

Konklusion: Gör nu troligen ett nytt försök att etablera en botten.

OBSERVATIONER

+ Den spekulativa nettopositioneringen är negativ och har ökat något de senaste veckorna.
+ Spekulanterna har också generellt gått korta i jordbruksprodukter inte bara majs.
+ Kinesisk produktion minskar efter neddragna subsidier.
+ Saudisk import ökar kraftigt då man pga. vattensituationen fortsätter att minska inhemsk produktion.
+ Det låga priset har fått en del amerikansk areal att gå från majs till sojabönor som har en lägre produktionskostnad.
+ Risken för en ny El Nino är 50 % vilket är dubbel normal risk.
+ Tekniskt har vi nu haft ett falskt brott under mars botten.
+ Tekniskt sett föreligger en möjlig positiv divergens.
– I den senaste WASDE rapporten höjdes prognosen för både den globala produktionen och utgående lager.
– Argentina, trots översvämningar, justerade i veckan upp förväntad skörd.
– Ukrainsk majsexport förväntas slå nya rekord kommande säsong.
– Nu är majssådden i mellanvästern i full gång och än så länge håller man normal takt.
– Risk finns för att Trump administrationen kan komma att minska kraven på etanolinblandning i bensinen.
– Conab (Brasilien) har reviderat upp skördarna, både 1:a & 2:a.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,8148Dollarn fortsätter att utvecklas rätt blandat om vi ser till de olika valutorna. Mot europeiska valutor verkar kräftgången dock fortsätta. I USD/SEK så får vi väl i och med falska brottet ovanför 9,0925 nog inse att risken för ytterligare nedåtkorrektion är växande. EUR/USD köpandet efter första omgången i det franska presidentvalet bör å andra sidan så småningom klinga av.

Konklusion: Växande risk för ytterligare korrektion.

OBSERVATIONER

+ Lägre än förväntad svensk inflation.
+ Säsongsmönstret för maj talar för en starkare dollar.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA.
+ Utdelningssäsongen tenderar att ge en något svagare SEK.
+ Fortsatta höjningar från Fed.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka något.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt har vi ett viktigt stödområde strax under dagens nivå.
– Utfallet i första rundan av det franska presidentvalet.
– Stark tysk ekonomisk statistik.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan.
– Bakslagen för Trump och tillnyktringen om ”Trumponomics”.
– ECB förväntas börja normalisera räntan i september.
– Det amerikanska skuldtaket måste höjas då vi strax når $20 biljoner i statsskuld. Följs här: http://www.usdebtclock.org/
– Amerikanska aktier ratas till förmån för europeiska.
– Det falska brottet ovanför 9.0925.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

SOCKER

SOCKER daglig graf, USc 16,29/skålpundSockerpriset sedan senast i alla fall mer eller mindre slutat att falla men om det beror på de Indiska lättnaderna, som också utvidgats under förra veckan, är kanske för tidigt att säga. Vattentemperaturen i östra Stilla havet fortsätter att öka men än har inte det Australiensiska meterologiska institutet inte ytterligare ökat risken för ett nytt El Ninõ event (50% sannolikhet är dubbel normal risk).

Konklusion: Vi ser fortfarande flera faktorer som talar för en stabilisering.

OBSERVATIONER

+ Brasiliansk produktion något lägre pga. minskade arealer för sockerrör.
+ Indien flaggar för att eventuellt fortsätta importera även under nästa säsong.
+ Kraftigt ökad Indisk import pga. det lokala underskottet (det första på sju år).
+ 2017 har i Indien börjat med för torrt och varmt väder.
+ Skador på Australiensiska sockerrörsodlingar efter cyklonen.
+ Vid ytterligare fallande priser ställer sannolikt Brasilien om från socker till mer etanol.
+ Risken för en ny El Ninõ senare i år är i stigande, just nu 50 % vilket är dubbla den normala risken vid denna tid på året.
+ Tekniskt så är den översålda marknaden vid ett viktigt stöd och 12 veckor på raken med fallande priser är något av ett rekord.
– Kinesisk import faller efter åtgärder mot illegal införsel och ökad inhemsk produktion.
– Allt fler länder inför sockerskatter.
– Ukrainsk sockerbetsproduktion förväntas nästan dubblas i år.
– EU skrotar odlingskvotssystemet för sockerbetor den sista september i år vilket lär ge betydligt större arealer på sikt.

Tillgängliga certifikat:
BULL SOCKER X1, X4 & X5 S
BEAR SOCKER X1, X4 & X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling på råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top