Connect with us

Analys

SEB Råvarubrev 25 april 2017

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVågar marknaden handla ned oljan innan OPEC?

MARKNADEN I KORTHET

Så har då den första omgången av det franska presidentvalet klarats av och med det mest förväntade utfallet. Så lär också ske i den andra omgången den 7 maj. Dock bör man ha klart för sig att vem som än väljs som president så lär denna inte få någon lätt resa då resultatet efter parlamentsvalen i juni troligtvis lär resultera i att Frankrike kommer att ha en president ”utan” parlament dvs. olika kulör på de båda, ett recept för osämja. Brittiska Labour flaggade idag för en ny Brexit-omröstning om utfallet av förhandlingarna skulle bli för dåliga för Storbritannien. Nu lär ju inte Labour vinna parlamentsvalet i juni. På torsdag har vi Riksbanksbeskedet men ingen ränteförändring förväntas, var dock vaksam på om man tar bort den lilla guidning (6 baspunkter) för lägre räntor som man fortfarande har kvar då detta lär få en effekt på kronan.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljeprisets återhämtning kom snart av sig och sedan mitten av april har det mesta av uppgången raderats. Utvecklingen bör vara lite oroväckande för alla de med spekulativa långa positioner. Det kommande, 25/5, OPEC mötet bör dock kasta en skugga över marknaden och som sådant erbjuda ett stöd. Basmetallerna ser ut att möjligtvis ha klarat av den senaste korrektionen och den ökade riskaptiten i kölvattnet första omgången av det franska presidentvalet hjälper till. Dock tror vi inte att återhämtningen för järnmalm varar någon längre stund, ökat utbud sätter press på priset. Guldet blev inför det franska valet väl överköpt och konsoliderar/korrigerar följaktligen. Kaffe, kakao, vete och majs har varit under fortsatt press.

Valuta: Dollarn fortsätter att försvagas mot de flesta valutor och ytterligare försäljningar lär nog ske i det kortare tidsperspektivet. Dock så har USD/JPY vänt upp från sin korrektion och bör bara vara i början av en ny uppgångsfas, tror vi. Pundet har förstärkts en del efter utlysandet av nyvalet i juni men varar styrkan? GBP/SEK certifikat kan vara intressanta inför valet (lyssna på Richard Falkenhäll i veckans film där han talar Brexit).

Börser: Efter att ha tillbringat nästan två månader i någon form av konsolidering så har framför allt Europa tagit täten med rejäla uppgångar, ja till och med nya rekordnoteringar i vissa fall (t.ex. DAX). Den nu svagare yenen utgör en ordentlig medvind för Nikkei.

Räntor: Korrektionen ned i långa räntor är nu troligen över och framför allt takten i hur snabbt tyska långräntor nu stiger stödjer en sådan tanke.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – oroande svag utveckling.
  • Koppar – avklarad korrektion?
  • Guld – för mycket för fort.
  • Majs – nytt försök att etablera en botten.
  • USD/SEK – växande risk för mer nedgång.
  • Socker – slutat att falla?

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $51,73/fat.Nu har oljepriset givit upp lejonparten av den uppgång som vi såg från botten i mars. Det måste ses som ett oroväckande tecken att vare sig ökad geopolitisk oro (bl.a. Venezuela, Libyen), ökad sannolikhet för en förlängning av OPEC:s produktionsbegränsningar eller återstartande raffinaderier (många har varit stängda för service och underhåll) förmått att pressa upp priset. Vad OPEC gör får vi reda på den 25 maj då nästa ordinarie möte äger rum dock har övervakningskommittén redan rekommenderat en förlängning av avtalet.

Konklusion: Ett högre oljepris ser ut att ligga allt längre in i framtiden.

OBSERVATIONER

+ En förlängd OPEC överenskommelse verkar nu troligare.
+ Maj är den stora underhållsmånaden för Europeiska raff.
+ Situationen i Venezuela förvärras stadigt och det verkar som om den politiska situationen går mot någon form av slutstrid.
+ Libyen är fortsatt ett orosmoment och att de skulle kunna nå de produktionsnivåer de tidigare indikerat är inte troliga.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend.
+ Iran indikerar vilja att förlänga sitt produktionstak (de bör ändå ha problem att öka produktionen speciellt mycket).
– Spekulanterna har under april åter byggt upp den långa nettopositionen men bara knappt hälften av vad de minskade med från toppen i februari till botten i mars.
– Kontango i framkanten av oljekurvan.
– Nigeria – den senaste överenskommelsen med de militanta grupperna i Nigerdeltat verkar än så länge hålla.
– Stora investeringar i skifferolja från de stora oljebolagen.
– Amerikansk produktion uppe på 9,1 mfpd (extrapolerar vi ökningstakten slås ett nytt rekord runt 30/6).
– Brasilien, Kanada o Kazakstan ökar produktionen.
– Antalet borriggar ökar men takten har börjat avta.
– Risken finns att vi skapar en ny kraftig utförsäljning om vi faller ned ur det senaste årets stigande kanal.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5691 /tonEfter att strejkerna i Chile och Peru avslutats och att exportlicensen vid Grasberg äntligen rotts i hamn så föll priset ned mot den lägre delen av det snart halvårslånga intervallet. Med förnyad riskaptit efter första omgången i det franska presidentvalet så vore det inte allt för överraskande om priset nu skulle komma att röra sig högre men fortsatt inom intervallet.

Konklusion: Vi har nu möjligtvis nått slutet på korrektionsfasen.

OBSERVATIONER

+ Nettopositioneringen är nu nere på nivåerna som rådde före det amerikanska presidentvalet och utgör inte längre något hot mot priset.
+ Strejken i Chile och debaclet vid Grasberg har gjort att världens största producent, Rio Tinto, tappade 30% av sin produktion under första kvartalet.
+ Starkt positiv statistik (IFO) för tysk tillverkningsindustri.
+ Positiv utveckling av kinesisk bostadsmarknad.
+ Tekniskt sett så har vi bra stöd inte långt under den senaste botten samt att vi nu är översålda.
– Stramare kredittillgång i Kina.
– Ökade LME lager.
– Fortsatt tillgång på kopparskrot.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Vd:n för Kinas näst största smältverk ser lägre priser i år.
– Southern Copper (världens 5:e största producent) räknar med att öka sin produktion kommande år med 2/3.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot veckograf, $1270/uns.Mycket har fortsatt att gå guldets väg. Inte bara geopolitisk oro utan även politisk sådan (Franska val, nyval i U.K. m.fl.). Dessutom så har obligationsräntorna fallit den senaste tiden och korta reala räntor är ju också fortsatt negativa vilket positivt för guldet.

Konklusion: Troligtvis så kommer vi att konsolidera under trendlinjen/233v medelvärdet för att samla kraft inför ett möjligt brott uppåt.

OBSERVATIONER

+ Den geopolitiska situationen har förvärrats.
+ Fallande obligationsräntor.
+ Spekulativa långa positioner fortsätter att öka men är fortfarande relativt små.
+ Fed’s ”mjuka” höjning (givet ”skuldbubblan” kommer centralbanker att vara långsammare med att agera).
+ SPDR gold shares are certfied fully compliant with Shari’ah gold standard.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Tekniskt så kommer brottet av topplinjen att utlösa en ny köpsignal.
+ Tekniskt är vi antagligen på väg mot en dubbel gyllene korsning dvs. när 55d/v passerar upp över 233d/v mv.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
– Tekniskt motstånd vid 233veckors mv.
– Tekniskt sett är vi överköpta varför korrektion och konsolidering ser troligt ut i ett kortare perspektiv.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

MAJS

MAJS, dagsgraf, $364 ¼/bushelEfter en lite blötare period, vilken försenade starten av majssådden i den amerikanska mellanvästern så är den nu sedan cirka en vecka i full gång och tappad tid verkar redan ha kommits ikapp. Den senaste WASDE rapporten fortsatte som tidigare att justera upp prognoserna för majsskörden. Det är framför allt i Brasilien och till viss del i Argentina och Mexiko som skördarna ses öka.

Konklusion: Gör nu troligen ett nytt försök att etablera en botten.

OBSERVATIONER

+ Den spekulativa nettopositioneringen är negativ och har ökat något de senaste veckorna.
+ Spekulanterna har också generellt gått korta i jordbruksprodukter inte bara majs.
+ Kinesisk produktion minskar efter neddragna subsidier.
+ Saudisk import ökar kraftigt då man pga. vattensituationen fortsätter att minska inhemsk produktion.
+ Det låga priset har fått en del amerikansk areal att gå från majs till sojabönor som har en lägre produktionskostnad.
+ Risken för en ny El Nino är 50 % vilket är dubbel normal risk.
+ Tekniskt har vi nu haft ett falskt brott under mars botten.
+ Tekniskt sett föreligger en möjlig positiv divergens.
– I den senaste WASDE rapporten höjdes prognosen för både den globala produktionen och utgående lager.
– Argentina, trots översvämningar, justerade i veckan upp förväntad skörd.
– Ukrainsk majsexport förväntas slå nya rekord kommande säsong.
– Nu är majssådden i mellanvästern i full gång och än så länge håller man normal takt.
– Risk finns för att Trump administrationen kan komma att minska kraven på etanolinblandning i bensinen.
– Conab (Brasilien) har reviderat upp skördarna, både 1:a & 2:a.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,8148Dollarn fortsätter att utvecklas rätt blandat om vi ser till de olika valutorna. Mot europeiska valutor verkar kräftgången dock fortsätta. I USD/SEK så får vi väl i och med falska brottet ovanför 9,0925 nog inse att risken för ytterligare nedåtkorrektion är växande. EUR/USD köpandet efter första omgången i det franska presidentvalet bör å andra sidan så småningom klinga av.

Konklusion: Växande risk för ytterligare korrektion.

OBSERVATIONER

+ Lägre än förväntad svensk inflation.
+ Säsongsmönstret för maj talar för en starkare dollar.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA.
+ Utdelningssäsongen tenderar att ge en något svagare SEK.
+ Fortsatta höjningar från Fed.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka något.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt har vi ett viktigt stödområde strax under dagens nivå.
– Utfallet i första rundan av det franska presidentvalet.
– Stark tysk ekonomisk statistik.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan.
– Bakslagen för Trump och tillnyktringen om ”Trumponomics”.
– ECB förväntas börja normalisera räntan i september.
– Det amerikanska skuldtaket måste höjas då vi strax når $20 biljoner i statsskuld. Följs här: http://www.usdebtclock.org/
– Amerikanska aktier ratas till förmån för europeiska.
– Det falska brottet ovanför 9.0925.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

SOCKER

SOCKER daglig graf, USc 16,29/skålpundSockerpriset sedan senast i alla fall mer eller mindre slutat att falla men om det beror på de Indiska lättnaderna, som också utvidgats under förra veckan, är kanske för tidigt att säga. Vattentemperaturen i östra Stilla havet fortsätter att öka men än har inte det Australiensiska meterologiska institutet inte ytterligare ökat risken för ett nytt El Ninõ event (50% sannolikhet är dubbel normal risk).

Konklusion: Vi ser fortfarande flera faktorer som talar för en stabilisering.

OBSERVATIONER

+ Brasiliansk produktion något lägre pga. minskade arealer för sockerrör.
+ Indien flaggar för att eventuellt fortsätta importera även under nästa säsong.
+ Kraftigt ökad Indisk import pga. det lokala underskottet (det första på sju år).
+ 2017 har i Indien börjat med för torrt och varmt väder.
+ Skador på Australiensiska sockerrörsodlingar efter cyklonen.
+ Vid ytterligare fallande priser ställer sannolikt Brasilien om från socker till mer etanol.
+ Risken för en ny El Ninõ senare i år är i stigande, just nu 50 % vilket är dubbla den normala risken vid denna tid på året.
+ Tekniskt så är den översålda marknaden vid ett viktigt stöd och 12 veckor på raken med fallande priser är något av ett rekord.
– Kinesisk import faller efter åtgärder mot illegal införsel och ökad inhemsk produktion.
– Allt fler länder inför sockerskatter.
– Ukrainsk sockerbetsproduktion förväntas nästan dubblas i år.
– EU skrotar odlingskvotssystemet för sockerbetor den sista september i år vilket lär ge betydligt större arealer på sikt.

Tillgängliga certifikat:
BULL SOCKER X1, X4 & X5 S
BEAR SOCKER X1, X4 & X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling på råvaror

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära