Connect with us

Analys

SEB Råvarubrev 22 augusti 2017

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityRallyt i industrimetaller går för fort!

MARKNADEN I KORTHET

Sommaren har bjudit på en viss dramatik avseende en betydligt svagare dollar än vad undertecknad hade förväntat sig. Dessutom har börserna uppvisat en del svaghetstecken. Nordkorea har varit i fokus och kommer nog att var så ytterligare ett tag. För innevarande vecka så väntar nog marknaden på framför allt på den kommande Jackson Hole konferensen (24 – 26 aug) där både Mrs. Yellen och Signori Draghi kommer att tala. Marknaden kommer att lusläsa talen i sökandet efter indikationer om den framtida penningpolitiken. Man kan väl misstänka att Hr. Draghi kommer att vara återhållsam för att inte ytterligare ”prata” upp euron (tysk BNP var ju senast något svagare med utrikeshandeln svag (starkare €?) men med draghjälp från den inhemska ekonomin) inför ECB mötet den 7 september.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriset ser i och med återvändandet över $50/fat att verkligen ha passerat sin lågpunkt. Lagren fortsätter att falla och efterfrågeprognoserna skrivits upp. Adderandet av amerikanska borriggar har mer eller mindre upphört, 0.2 stycke i snitt de senaste sex veckorna. Å andra sidan fortsätter framför allt Irak och Bolivia att pumpa betydligt mer än vad de ska göra enligt överenskommelsen. Industrimetaller har gått starkt under sommaren med järnmalm i täten (~45 %) men börjar i vissa fall lämna fundamentalt motiverade nivåer bakom sig. Zink har nått ett långsiktigt tekniskt mål om $3146, och har i alla fall slutat stiga därefter. Återöppnande av gruvor har nu annonserats vilket väl får anses visa att priset nu är väldigt attraktivt för producenterna. Ädelmetallerna har också stigit med palladium i täten (16 års högsta) med förväntningar att konsumenterna ska gå från diesel till bensinbilar efter dieselskandalerna och den ökade europeiska fokuseringen på utsläpp av kväveoxider (vilket länge varit fokus i USA). Svag dollar och geopolitisk oro har hjälpt upp guldet till $1300 nivån där vi dock tidigare i år vänt ett par gånger. Majs, vete och soja har fallit och föll ännu mer efter den senaste WASDE rapporten. Socker ser ut att ha avslutat sin uppåt korrektion och nya bottnar ser troliga ut. Elpriser har stigit på baksidan av att framför allt kolet stigit samt rykten om likartade problem med fransk kärnkraft som förra hösten då ju priset steg kraftigt.

Valuta: Dollarindex har under sommaren som lägst fallit ned till 92,55, inte långt ifrån huvudstödet vid 91,92 (i USD/SEK termer motsvarar det 8,0575 respektive 7,8935). Lägre förväntningar på framtida FED-höjningar och en tro på att ECB snart ska börja minska sina stimulanser ligger bakom rörelsen (i USD/SEK kan vi addera högre än förväntad inflation i Sverige). Tekniskt sett börjar NOK/SEK se intressant ut för ett möjligt utbrott på uppsidan.

Börser: Europa har som väntat varit den svagaste länken i börskedjan. De negativa signaler som genererades i och med skiftet juni/juli har fortsatt att pressa marknaden och vi ser fortsatt en viss risk för ytterligare nedgång, troligen efter en rekyl. S & P 500 har nått ett första möjligt korrektionsmål vid 2416, så får vi se om stödet håller eller ej.

Räntor: Långa räntor har stigit men nyligen korrigerat lägre. Vi tror att de snart åter ska stiga.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – överlag en något positivare ton.
  • Aluminium – för mycket för fort?
  • Guld – falskt brott av $1296 ger huvudbry.
  • DAX – korrektion inte björnmarknad.
  • NOK/SEK – kan norsk BNP komma att lyfta valutaparet?
  • OMX30 – svagt men nog dags för en rekyl i nedgången.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $52.09/fat.Även om vi var lite tidigt ute med att tro på att oljeprisnedgången gjort sitt tog det inte mer än en vecka innan vår vy hamnade i fas med verkligheten. Brottet tillbaka upp över $50 (och 55d mv-bandet) har adderat till en positivare vy. Dessutom såg vi förra veckan antalet borriggar i USA falla, marginellt men ändå en signal om att priset under juli varit väl lågt. Enligt en artikel i WSJ så börjar en del investerare att åter vända blicken mot konventionella oljekällor.

Konklusion: Återhämtningen ser ut att fortsätta.

OBSERVATIONER

+ Antalet borriggar i USA föll med 5 förra veckan.
+ Neddragningar av amerikanska lager har fortsatt men den ökade produktionen är ett hot.
+ Nedgången i mogna oljefält största sedan 1992.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja.
+ Spekulanterna har kraftigt ökat sin långa nettoposition och är nu ungefär lika positiva som i mars.
+ En förlängd OPEC neddragning med 9 månader till 31/3-18.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Tekniskt sett en försiktig positiv vy så länge junis botten håller.
– OPEC/ icke OPEC uppfyllde bara ~75 % av utlovade neddragningar i juli vilket gör att man överproducerar CA. 470 kfpd.
– STEO kommer troligen att revidera upp US prod. 2018/19.
– Libysk produktion nu uppe i över 1m fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd och prognosen för Nigeria är att nå 2m fpd i augusti.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven, som redan nu krympt en hel del visar statistiken.
– Tekniskt så är det negativt att vi befinner oss under den fallande topplinjen och att vi regelbundet har vänt ned därifrån.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

ALUMINIUM, dagsgraf, $1892 /tonTrots att priset nått nivåer som inte riktigt kan försvaras ur en fundamental synvinkel så fortsätter marknaden att handla starkt. Fokus ligger fortsatt på kinesiska neddragningar och nu senast på nyheter att man i provinsen Shangdong beordrat nedstängning av kapacitet motsvarande drygt 3miljoner ton, något mer än marknadens förväntningar. Här finns en detalj som möjligen kan göra marknaden besviken framöver, det här är i huvudsak beordrad stängning av ”illegal” kapacitet varför den inte kommer att synas i den officiella statistiken.

Konklusion: Dags för rallyt att ta en paus?

OBSERVATIONER

+ Kinesisk produktion var i juli lägre än i juni.
+ Stigande energipriser (kol) lyfter produktionskostnaderna.
+ Ytterligare produktion riskerar att tvingas att slå igen pga. otillåten verksamhet.
+ Fundamentala faktorer och inte positionering har drivit priset.
+ Den svagare dollarn.
+ Bilindustrin kommer att fortsatt att öka inslaget av alu.
+ LME lagren är relativt låga och i fallande.
+ Fortsatt stark men avsvalnande bostadsmarknad i Kina.
+ Tekniskt befinner sig aluminiumet i en positiv trend.
– Kinesisk industriproduktion blev lägre än förväntat i juli (så även konsumentförsäljning och investeringar).
– Höga lager i Kina (inför risken av framtvingade nedstängningar under perioden nov – mars).
– Oklarheten om vad resultatet blir av att USA dragit Kina inför WTO avseende kinesisk alu-export till USA (subventioner av elpriser).
– Likviditetssituationen i Kina, SHIBOR har efter en mindre rekyl åter börjat stiga.
– Kinesiska myndigheters ”kamp” mot skuggbanksektorn.
– Blir det några infrastruktursatsningar i USA.
– Tekniskt sett bör $2119 nu åtminstone vara ett temporärt tak.
– Tekniskt sett så visar veckografen på en möjlig negativ divergens (dvs.nya toppar i pris, lägre i indikator).

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1286/uns.Sedan vår förra uppdatering den 11:e juli så har guldpriset stigit relativt kraftigt. Orsakerna är framför allt, den fallande dollarn (på baksidan av bakslag efter bakslag för Trump samt förväntningar på att ECB börjar minska QE), det amerikanska skuldtaket ($20 triljoner) och Nordkorea. Man kan nu eventuellt argumentera att marknaden nu till viss del prisat in dessa risker och att ytterligare press uppåt behöver ny information. ECB lär vara väldigt försiktiga med att ”prata” upp euron ytterligare, skuldtaket (egentligen nådde vi det i våras men diverse kreativ bokföring gör att man fortfarande håller sig flytande) är inte den katastrof media torgför, USA går inte i konkurs, skatter flyter in och förfallna lån kan återupptas dock inte nya för att täcka budgetunderskottet. Nordkorea är dock svårare att sia om.

Konklusion: Det falska brottet över $1296 bör oroa den som kortsiktigt är lång guld.

OBSERVATIONER

+ Dollarns försvagning.
+ Trump misslyckas med att få igenom sina frågor.
+ Förväntan på ECB om minskad QE.
+ Nordkorea problematiken.
+ Den spekulativa nettopositioneringen har ökat kraftigt (minskat antal korta och ökat antal långa kontrakt).
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Fallande realräntor.
+ Tekniskt så är det positivt att vi åter är över 55d mv bandet och 233d mv samt trendlinjen från toppen 2011.
– Många centralbanker har på senare tid börjat låta betydligt mer hök-aktiga.
– Inflationen är fortsatt låg (utom Sverige, men det är temporärt drivet av semesterresor och elektronikskatt).
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt väldigt mycket stöd $1260 – 1237 området.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12142Den tekniska månadssäljsignalen i juni förstärktes i och med prisutvecklingen i juli. Sannolikt måste vi räkna med mer svaghet innan vi hittar fast mark under fötterna. En långsiktig vågräkning är dock fortsatt positiv varför vi fortsätter att etikettera nedgången som korrektiv. Givet den kraftiga förstärkningen av euron bör ECB vara ytterst försiktiga med uttalanden/åtgärder som skulle kunna stödja euron ytterligare. En återgång över 55d mv-bandet krävs för att vända till positiv igen.

Konklusion: En positiv reaktion förväntas inom kort.

OBSERVATIONER

+ ZEW för augusti blev både bättre än förväntat och högre än i juli.
+ IFO slog nytt rekord i juli.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Nästa viktiga stöd utgörs av 233d mv och den korta kanalbotten.
+ Det finns en liten men ändock positiv divergens mellan den senaste botten i pris och indikatorn (högre botten).
– Tysk BNP kom in något svagare än förväntat.
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Minskat inflöde från amerikanska investerare.
– Stigande räntor.
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt så har månadsgrafen i juni signalerat för korrektion.
– Tekniskt så har vi brutit under den stigande 55d mv kanalen.
– Tekniskt sett så ligger vi i en kortare fallande kanal.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

NOK/SEK

NOK/SEK daglig graf, 1,0232Denna vecka bjuder på en hel del ekonomisk statistik från Sverige men framför allt från Norge. Idag kom konsumentförtroendet för kv. 3 från Norge som blev 16.2 jämfört med 11.1 förra kvartalet. På onsdag kommer norsk arbetslöshet och på torsdag norsk BNP för andra kvartalet samt resultatet för den senaste oljeinvesteringsenkäten. Statistiskt uppvisar norsk BNP och EUR/NOK den högsta korrelationen för ekonomisk statistik och NOK-rörelser. För svensk del har vi arbetslöshetsstatistik på torsdag och PPI samt hushållsutlåningen på fredag. En eventuell NOK/SEK rörelse bör i all huvudsak vara föremål för utfallet av norsk statistik som i all huvudsak är viktigare än svensk denna vecka. Den tekniska analysen pekar på ett ökande efterfrågetryck i NOK/SEK.

Konklusion: Bättre än förväntad norsk BNP statistik på torsdag kan få NOK/SEK att ta fart uppåt.

OBSERVATIONER

+ Oljepriset har repat sig från de lägsta nivåerna under sommaren.
+ Norges Bank har en positiv styrränta (0,5 %).
+ Norsk ekonomi återhämtar sig från oljeprisfallet.
+ Riksbanken är fortsatt mycket expansiv.
+ Vår modell för positionering visar på att spekulanterna är korta NOK vilket riskerar att utlösa stoppar vid en NOK förstärkning.
+ NOK/SEK ser ut att eventuellt kunna göra eventuell inverterad huvud/skuldra bottenformation.
+ EUR/NOK ser ut att forma en björnflagga.
– Vår modell för positionering visar att spekulanterna är korta och förväntar sig en svagare NOK.
– Sve ekonomi är stark (ek.överraskningsindex högsta på 11 år)
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi är lite skeptiska till givet den senaste SEK-förstärkningen.
– Lägenhetspriserna i Oslo har under de senaste månaderna fallit
– Tekniskt sett befinner vi oss fortfarande i en fallande kanal men de senaste bottnarna kommer allt längre från botten av denna vilket är ett svaghetstecken i trenden.

Tillgängliga certifikat:
BULL NOKSEK X4 S
BEAR NOKSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1527Utvecklingen under sommaren, sedan vår varning om att marknaden verkade misslyckas att ta sig tillbaka över 55dagars medelvärdesbandet (efter att juni utvecklats till en vändningsmånad), är helt klart oroväckande. I och med brottet under både 55dagars bandet och under 233d glidande mv så är den korta trenden bekräftad negativ. I skrivande stund testar vi nu 55veckors medelvärdesbandets nedre del och skulle även detta stöd ge vika öppnar vi upp för 233v mv som just nu ligger vid 1428. Dock finns det indicier i dagsgrafen om att vi nu börjar närma oss åtminstone en kortare positiv rekyl (men frågan är om vi inte får se nya bottnar därefter).

Konklusion: En mindre positiv korrektion ser trolig ut i närtid. På lite längre sikt är risken fortfarande på nedsidan.

OBSERVATIONER

+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
+ Kortsiktigt så är marknaden översåld och har en tendens till en positiv divergens mellan pris och indikator.
– Stigande räntor (mer uppgång efter innevarande konsolidering/korrektion).
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet och priset kvarstår i/under detta.
– 233d mv brutet.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– Fem vågor ned från toppen är illavarslande.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvaruprisutveckling

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära