SEB Råvarubrev 16 januari 2018

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityGlänsande guld vid tufft motstånd.

MARKNADEN I KORTHET

Fortsatt positiv ekonomisk statistik från Eurozonen har tillsammans med ECB’s halvering av obligationsköpen (QE), förväntningar om en möjlig tidigareläggning av ECB’s första räntehöjning och en viss oro över det amerikanska skuldtaket skicka euron till sin starkaste nivå sedan 2014. Eftersom en allt för stark euro gör det svårare för ECB att nå sitt inflationsmål kan vi nog räkna med någon form av verbalt protesterande ovanför 1.25. Stigande räntor har satt viss press på högränte/skräpobligationer vilka, som vi skrev förra veckan, ser som den kanske mest riskfyllda placeringen i år. Här hemmavid så kom under måndagen dels statistik som visade på fortsatt fallande bopriser samt vår egen Boprisindikator som visade på ett kraftigt negativt sentiment, inte minst i Stockholmsområdet.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Brentoljan har under den senaste veckan kämpat med att ta sig över $70 strecket, hittills utan någon större framgång då alla försök över $70 slagits tillbaka. Är det de första tecknen på utmattning vi ser eller bara en paus? Den spekulativa positioneringen fortsätter dock att slå rekord och den kombinerade nettolånga positionen WTI + Brent ökade förra veckan till 1.075.000.000 fat. Ädelmetallerna har gått starkt på baksidan av den svagare dollarn och guldet står nu inför ett tungt motståndsområde. Industrimetallerna har varit lite blandade med zink upp över 10-års högsta medan koppar, aluminium och nickel snarare gjort en lite rekyl högre innan de idag ser ut att återuppta den tidigare på började nedgången. Järnmalm bör snart följa efter, tror vi. I övrigt noterar vi att säljarna verkar vara tillbaka i sockret och nedåttrenden är alltså obruten.

Valuta: Dollarns snabba försvagning har överraskat oss. Brottet under 8.14 området för USDSEK har öppnat upp för ett möjligt test av höstens botten, 7.8880. Det stigande oljepriset har stärkt den norska kronan vilket även märks i NOK/SEK som klättrat några procent.

Börser: Amerikanska fortsätter att stiga men accelerationen (~50% i årstakt) sedan i höstas är inte hållbar. Europeiska börser har i stort sett korrigerat klart och är åter i stigande. Vi noterar att Eurozonens bankindex (SX7E) har brutit upp ur en halvårslång konsolidering. Köpenhamn (OMXC25) är egentligen den enda som befinner sig i en negativ trend. Sverige (OMXS30) befinner sig mitt i intervallet november/januari.

Räntor: Långa räntor har fortsatt att stiga. Amerikansk 10-åring kämpar nu med 2.60/64 % nivån (ett brott bör ge 3.00% +), tysk 10-åring har fördubblats på en månad (0.3 – 0.6 %) och en svensk 10-årig swap har brutit upp ur en halvårig konsolidering). Fortsatt stigande räntor ligger i korten.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – rekylrisken är stor.
 • Nickel – ny marginell topp, nya säljare ger bild av svagare marknad.
 • Guld – sniffar på det tuffa motståndsområdet.
 • DAX – mer uppgång ser ut att vara på gång.
 • USD/SEK – svaret blev en tillfällig studs så nedåtpressen kvarstår.
 • OMX30 – kampen om 55d mv bandet går vidare.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $69.41 fat.Oljepriset har sedan förra veckan fortsatt att stiga och har marginellt men temporärt passerat motståndet vid $69.63 och verkar också än så länge möta viss försäljning över $70/fat. Amerikanska skifferproducenter försöker öka produktionen för att kunna dra nytta av det högre priset 18m (vilket är en vanlig period för prissäkring) WTI olja handlas för tillfället strax över $58/fat. Dock gör flaskhalsar som utbildad arbetskraft att kostnaderna nu stiger. Merparten av aktörerna ser kraftigt stigande kostnader under 2018.

Konklusion: Fortsatt relativt stor rekylrisk.

OBSERVATIONER

+ USA’s hot om nya sanktioner mot Iran.
+ Kinas import ökar åter.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ OPEC’s besked om exitstrategi, att gradvis öka produktionen.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) gör det lönsammare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är rekordstora.
+ Ökad global efterfrågan.
+ Produktionen i Venezuela fortsätter att falla.
+ Tekniskt har vi nu mött ett primärt mål för uppgången.
– Nettopositioneringen, Brent + WTI, är 1.075m fat vilket är ett nytt rekord.
– Antalet borriggar ökade med 10, den största uppgången sedan juni förra året.
– Amerikansk produktion, enligt EIA, når 10.3m fpd under 2018, en upprevidering med 300k fpd sedan föregående månad.
– Om de geopolitiska riskerna minskar.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar (brist på ”frackers”?).
– Tekniskt så riskerar vi nu en negativ divergens dvs. vi har en ny topp i oljepriset men än så länge en lägre topp i RSI.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $12300/tonEgentligen så är vårt resonemang kring varför nickelpriset för närvarande är för högt detsamma som förra veckan. Den enda skillnaden är att vi fått ytterligare tekniska signaler om en överköpt och överoptimistisk marknad. Den spekulativa positioneringen står och stampar då både långa och korta kontrakt ökade, visandes på att marknaden nu är mer tudelad om utvecklingen framöver.

Konklusion: Börjar säljarna få övertaget?

OBSERVATIONER

+ Global tillväxt är god.
+ Lång spekulativ nettopositionering (oförändrad sedan förra veckan).
+ Fallande dollar har pressat upp metallpriserna.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
– Lagren är stora.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Begränsningarna i Kina bör pressa tillväxten något nedåt.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög vilken möts av stigande räntor.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Åter bortstött från kanaltaket.
– Tekniskt svagt i och med fallet ned under den senaste lilla konsolideringen.
– Negativ divergens i flera tidsintervall.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1333/uns.Vad gäller amerikansk inflation ska man nog nu börja hålla ögonen på eventuell löneinflation. T.ex. så höjde vid årsskiftet 18 delstater sina minimilöner och häromdagen meddelade Walmart att man inte bara höjer minimilönen utan också delar ut bonus samt bygger ut föräldraförsäkringen. Den amerikanska arbetsmarknaden beter sig mer och mer som att den har blivit riktigt tajt, något som bör elda på löneinflationen. Risken ökar alltså att vi kan få överraskningar på inflationsområdet. Den rekordstora lång euro/kort usd positioneringen är ett varningstecken att dollarförsäljningarna kan komma att lätta.

Konklusion: I början av det tuffa motståndsområdet.

OBSERVATIONER

+ Nedgången i Bitcoin fortsätter.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari normalt sett relativt bra månader för guldet.
+ Amerikansk skuldtaksproblematik är bara framflyttad, inte löst
+ Den spekulativa nettopositionen steg kraftigt under förra mätperioden då långa kontrakt ökade sju gånger de korta.
+ Produktionen föll med 2% under tredje kvartalet.
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden.
+ Efterfrågan på mynt och tackor drevs framför allt av kineser.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt så är vi nu väl ovanför 55d mv bandet.
– Om dollarnedgången kommer av sig (negativ dollarposition mot eur rekordstor).
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas konkurs kan tvinga fram försäljningar (om de nu har något guld kvar?).
– Realräntorna är i stigande.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett nu överköpt med RSI i rött.
– Tekniskt sett så är vi nu i nedkanten av ett viktigt motståndsområde.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €13343Den senaste lilla dippen ska ses som ett återtest och bekräftelse på uppbrottet ur och från den senaste tjurflaggan (och 55d mv bandet). Om historien är någon guidning så ska vi nu idealt fortsätta upp mot nya toppar. Egentligen så är det väl bara om regeringsförhandlingarna i Tyskland havererar och/eller en storstrejk bryter ut som skulle vara till skada för DAX. På den positiva sidan noterar vi också att bankindex för eurozonen har brutit upp från en sex månader lång konsolidering.

Konklusion: Mer uppgång att vänta som det ser ut.

OBSERVATIONER

+ Eurozons index för banker har brutit ut på uppsidan.
+ Stark industriproduktion steg i november (+3,4 % m/m) efter att ha fallit de två föregående månaderna.
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ Lugnare på Nordkoreafronten.
+ IFO reviderade upp tysk tillväxt för 2017.
+ Stark PMI statistik för euroområdet.
+ Tysk arbetslöshet oförändrat väldigt låg (3.6%) i oktober.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Tillbaka över 55dagars bandet.
+ Den korta vågräkningen talar nu för en avslutad korrektion dvs. nya toppar i görningen.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– IG Metall hotar med storstrejk.
– Tyska långa räntor är fortsatt i stigande 100 % upp sedan mitten av december (0,3 – 0,6 %).
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Tysk regeringsbildning fortsätter att krångla. Vad blir priset för att SDP att åter gå in i en storkoalition?
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Halvnegativ månadssignal för november.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK veckograf, 8,0300Vårt antagande om avtagande dollarförsäljning har än så länge visat sig vara fel. Utsikterna om en ny tysk regering och en viss oro kring USA’s skuldtak har fortsatt att trigga EUR/USD köpande. Den spekulativa långa nettopositionen för EUR/USD är nu på ett nytt rekord, 145.000 kontrakt vilket motsvarar 18,1 miljarder euro (i grafen nedan kan EUR/USD positioneringen ses tillsammans med USD/SEK). Den negativa korrelationen är som synes stark. Dessutom har den fortsatta negativa bomarknadsstatistiken ännu inte resulterat i förnyad kronförsvagning, något som bör komma vartefter pressen ökar. Höstens botten vid 7.88 bör naturligtvis bevakas noggrant då ett brott sannolikt attraherar ytterligare försäljningar.

Konklusion: Svaret blev…en tillfällig studs.

OBSERVATIONER

+ Godkänd amerikansk skattereform
+ Allt fler signaler om fallande lägenhetspriser oroar utländska investerare.
+ FED har börjat minska sin balansräkning.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Det handelsvägda kronindexet, KIX, har ett kronnegativt mönster.
+ Tekniskt fortfarande kvar över ett positivt lutande 233d mv.
– Regeringsbildingen i Tyskland ser ut att åter gå mot en storkoalition.
– Högre än förväntad svensk inflation (KPIF).
– Det amerikanska skuldtaket är bara framflyttat så problemet är inte ur världen.
– ECB & Riksbanken är fortsatt duvaktiga.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.
– Tekniskt negativt då vi orkade över 55d bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1624Som vargen i de tre små grisarna så försöker och försöker marknaden ta sig igenom 55d mv bandet, dock än så länge utan någon framgång. Skulle priset vända ned härifrån så bör det tolkas rätt negativt och speciellt så då vi ju sedan tidigare har den negativa månadssignalen i november i ryggen. Vad som dock talar för ett positivare scenario är att vi steg med kraft upp in i 55d bandet och att vi trots allt stannat kvar där, en indikation på bristande säljintresse.

Konklusion: Vid vägskälet (55d bandet).

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt är jan och framför allt feb historiskt (upp 8/10 år) starka månader.
+ Det generella börsklimatet är fortsatt positivt.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen trots högre KPIF.
+ Svensk ek statistik fortsätter att vara relativt positiv och EU dito allt starkare.
+ Än så länge inga säljare i 55d bandet.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Ett flertal misslyckade försök under 233d mv.
– Fortsatt bekräftad nedgång för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– 55dagars bandet har brutits.
– 55d bandet bör nu utgöra tak för uppgångar.
– En negativ månadsvändningssignal i november.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top