SEB Råvarubrev 10 november 2015

Råvaror överlag ned på förväntat Fed-besked

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Förra veckan stängde de flesta av världens börser på plus medan råvaror generellt gick ned. Mycket av utvecklingen styrdes av förväntningar om vad Fed skall göra. Amerikanska obligationsräntor gick upp under veckan och hälften av uppgången kom under fredagen. Då kom mycket positiv arbetsmarknadsstatistik från USA, vilken visade att sysselsättningen ökat med 271 000 jobb under oktober. Detta var betydligt bättre än alla prognoser. Arbetslösheten föll till 5 procent, samtidigt som lönerna har stigit med 2,5 procent i årstakt. Det i sig är den högsta tillväxten sedan 2009. Mot bakgrund av statistiken är den av marknaden inprisade sannolikheten för en höjning i december nu knappt 70 procent – upp från 55 procent under början av förra veckan. US-dollarindex stärktes med 2,3 procent under förra veckan, vilket förstås bidrog till ett surare sentiment får råvaror.

Ser man på bredare råvaruindex så var energisektorn ned 2 procent, jordbruksprodukter ned 1,3 procent, industrimetaller ned 1,4 procent och, sannolikt mycket som reaktion på spekulationerna kring Feds räntehöjning, ädelmetaller ned nära 5 procent.

En av få råvaror som steg i pris under förra veckan var aluminium. Metallen reagerade positivt på beskedet att Alcoa diskuterar ytterligare neddragningar i produktionen. Samtidigt riskerar marknaden att se betydligt mer aluminium då olika finansieringsaffärer sannolikt ej längre kommer vara lönsamma på högre räntenivåer, samtidigt som den starkare US-dollarn egentligen borde ha lagt sordin på utvecklingen. Därför är rörelsen uppåt egentligen ologisk och vi ligger kvar i vår korta position.

Vad gäller oljan såg vi en ganska häftig prisrörelse förra veckan, där oljepriset först stärktes av att produktionen i Brasilien minskade kraftigt på grund av strejk, för att sedan gå ned rejält från sin högstanivå. Anledningarna var bland annat spekulationer om höjd amerikansk ränta, som skulle innebära starkare US-dollar, samt att amerikanska horisontella oljeriggar ökade i antal. OPEC har denna vecka kommunicerat att man inte tänker dra ned på produktionen, utan en sådan åtgärd överlåter man tydligen till övriga världen. Nedåtpressen i oljepriset består alltså och vi lär se flera intressanta inspel framöver.

Vi ser ett fortsatt nedåttryck i kaffemarknaden. Denna vecka diskuterar vi en del utifrån det tekniska perspektivet och kan konstatera att marknaden sannolikt lär fortsätta nedåt. Både det tekniska perspektivet och fundamentala faktorer, främst gynnsamma regn i viktiga områden i kombination med goda skördar, talar för en fortsatt utveckling mot lägre nivåer, även om utvecklingen nog kommer mattas av en del.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Råvarumarknaden generellt ned under förra veckan – förväntningar på högre amerikansk ränta avgörande
 • Stor rörelse i oljepriset – strejk i Brasilien gav stöd, flertalet faktorer pressade sedan ned
 • Basmetaller generellt ned. Spekulationer kring Fed avgörande
 • Väderförhållandena generellt gynnsamma just nu för jordbruksprodukter

VECKANS REKOMMENDATIONER

Bra råvaror att investera i

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

OljaFörra veckan såg priset på Brentolja en ganska god rörelse. Över veckan gick priset först upp drygt 3 procent för att sedan falla över 6 procent från sin högsta nivå. Uppgången berodde mycket på att brasilianska fackföreningar kommunicerade att man genom strejk i praktiken skulle stänga ned produktion motsvarande 500 000 fat olja per dag. En del lokala medier rapporterade att produktionen skulle minska med nära 1,7 miljoner fat per dag. Resultatet är än så länge en minskning av produktionen med 275 000 fat per dag. Också i Libyen är produktionen minskad till 320 000 från 450 000 fat per dag då en viktig oljeterminal har fått stänga på grund av säkerhetsläget.

Sedan kom amerikanska lagersiffror i onsdags, vilka var ungefär i linje med förväntningarna. Däremot var produktionen högre än vad man räknat med, vilket skapade ett nedåttryck i oljepriset. Också förra veckan drog Saudiarabien ned sina officiella försäljningspriser till USA och Europa för olja med leverans i december, vilket förstås ökar säljtrycket i dessa regioner.

En viktig faktor för att oljepriset vände nedåt förra veckan var på grund av den ökade sannolikheten för att Fed skall höja räntan i december, vilket skulle leda till en starkare US-dollar. Förutom faktorerna ovan så var också ett ökande antal amerikanska horisontella oljeriggar (även om nettoantalet riggar minskade då vertikala riggar minskade i antal) en negativ faktor för priset.

Bilförsäljningen i USA nådde den högsta nivån på 10 år i oktober. Det i sig borde ge positivt stöd för oljepriset, men i praktiken ersätts 10-15 år gamla bilar med betydligt sämre bränsleekonomi. Däremot är den en positiv faktor för ekonomin i stort. I Indien är bilförsäljningen också på de högsta nivåerna sedan 2012.

Oljan är fortfarande i överskott i USA, Asien-Stillahavsregionen och i Europa. Osålda laster av nigeriansk olja ackumuleras då efterfrågan i Europa är begränsad. Även oljan från Nordsjön möter begränsad efterfrågan.

Större spelare på oljemarknaden uttrycker ingen optimism för att oljepriset skall gå upp i närtid. 60 US-dollar per fat nämns som troligt till 2017. Vidare rapporterar Financial Times denna vecka att varken Saudiarabien eller OPEC kommer dra ned sin produktion; tvärt om. Resterande efterfrågan efter olja får helt enkelt övriga världen göra det bästa man kan med – ungefär så lät meddelandet. Det ger knappast priset stöd uppåt…

TREND

 • Förra veckans oljerörelse uppåt berodde till stor del på strejk i Brasilien
 • Nedgången kom efter spekulationer om höjning av amerikansk ränta
 • Ökande antal amerikanska horisontella oljeriggar ökade
 • OPEC kommer öka sin produktion ytterligare
 • Nedåtpressen i oljepriset består.

ALUMINIUM

Aluminium, rullade 3-månaderstermin, USD/tFörra veckan vände priset uppåt; sannolikt på grund av just de låga nivåerna. Alltid är det några aktörer på marknaden som vid extrema situationer passar på att köpa och driva på priset uppåt. Mot slutet av veckan började priset återigen trenda nedåt. Ett orosmoment är fortsatt en eventuell höjning av amerikanska räntan – det skulle kunna innebära att de mycket stora volymer av aluminium som är låsta i olika finansieringsaffärer plötsligt kommer ut på marknaden, då de inte kommer kunna refinansieras. Det skulle innebära att än mer aluminium kommer till marknaden. I skrivande stund inprisas en höjning i december av Fed till knappt 70 procent. Det är svårt att säga bestämt om marknaden alltså kommer få ser mer aluminium, men sannolikt kommer volatiliteten att öka framöver.

US-dollarn har stärkts kraftigt senaste tiden; inte minst på grund av starka arbetsmarknadssiffror vilka öka sannolikheten för en höjning av räntan redan i december. Detta borde egentligen fungera som en dämpande faktor, men basmetallpriserna har rekylerat uppåt en del. När metallpriset väl vänder nedåt igen, vilket vi tror, kommer utvecklingen sannolikt accelereras av utvecklingen av US-dollarn.

Tekniskt ser vi toppar kring 1540 US-dollar per ton och om vi skulle bryta genom 1485 så fortsätter vi sannolikt nedåt 1460 med nivån 1445 US-dollar per ton som nästa mål.

Sammantaget är förra veckans rörelse i aluminiumpriset märklig och har sannolikt att göra med att den stora producenten Alcoa annonserade att fler neddragningar i produktionen troligtvis kommer att komma. Vi tror att priset skall fortsätta ned, baserat både på teknikaliteter och fundamenta, och att de senaste dagarnas rörelse är överdriven och fel. Vi ligger därför kvar i vår korta position.

TREND

 • Globala överproduktionen fortsätter
 • Marknaden reagerade positivt på av Alcoa annonserade eventuella neddragningar i produktionen
 • Starkare US-dollar lär dämpa entusiasmen ytterligare
 • Tekniskt klart nedåttryck i priset
 • Vi tror att aluminiumpriset kommer fortsätta nedåt.

REKOMMENDATION

 • BEAR ALLU X1 S

KOPPAR

Koppar, rullande 3-månaderskontrakt, US-dollar/tonUnder förra veckan åkte kopparpriset jojo, men onsdag-torsdag rörde det sig nära 4 procent. Fortfarande är fokus på utbudssidan, vilket gör att priset inte är alltför motståndskraftigt. Även om det annonseras neddragningar i produktionen har marknaden, som det verkar, successivt insett att även efterfrågesidan måste reagera.

Dock verkar efterfrågan inte riktigt lyfta och någon faktor som skulle kunna få den att så göra verkar tämligen avlägsen. När kommer då tillräckligt stora neddragningar i produktionen faktiskt att göras? Tydligen inte vid nuvarande prisnivåer – åtminstone inte förrän efter ännu längre tid. Sentimentet i marknaden är fortsatt negativt och förstärkningen av US-dollarn har ytterligare bidragit. Å andra sidan är en starkare amerikansk ekonomi bra för efterfrågan så när vi ser sådana tecken är det dags att börja omvärdera situationen.

Kopparpriset har sedan vi initierade rekommendationen i september visat sig vara motståndskraftigt och handlat i en korridor, men nedgången är nu cirka -1,5 procent. Tack vare US-dollarns förstärkning har den som gått kort med våra certifikat sett en rörelse med pris på koppar och förstärkning i US-dollarn med positiva cirka 4,5 procent.

Tekniskt ser vi att priset är på väg att bryta sig ur sin bear-triangel. Om marknaden priset går ned förbi nivån 4915 US-dollar per ton så är vägen någorlunda fri nedåt. Vi bör dock se en rekyl uppåt först och första motståndet uppåt är vid 5090. Går vi uppåt nivån 5355 ser vi sannolikt ett nytt landskap och bear-triangeln gäller nog inte längre, men i det optimala fallet skall vi se en rörelse uppåt 5075 och sedan bör priset fortsätta nedåt. Vad det lider kan vi mycket väl, tekniskt, se nivån 4400 US-dollar per ton, vilket är en bra bit nedåt.

Därför tror vi sammantaget att priset kommer att fortsätta nedåt och vi ligger kvar i vår rekommendation. Den har definitivt övergått från att vara en kortare sådan till en längre, men vi tycker att argumenten ganska starkt talar för en vidare nedgång. Dock får man räkna med en del volatilitet framöver!

TREND

 • Negativa sentimentet i marknaden fortsätter
 • Starkare US-dollar har bidragit till negativa prisutvecklingen
 • Tekniskt byter priset igenom sin bear-triangel – bör fortsätta vidare nedåt
 • Vi tror att kopparpriset kommer fortsätta nedåt, om än med viss volatilitet.

REKOMMENDATION

 • BEAR KOPPAR X1 S

KAFFE

Kaffe, terminskontraktet december 2015, US-cent/pundUnder förra veckan såg vi ett uppställ i kaffepriset, vilket egentligen inte var så märkligt då det oftast kommer en liten rekyl efter en kraftig rörelse. Alltid är det några investerare som vid någon nivå vill ta hem vinsten och därför bromsar upp rörelsen. Ofta behövs då någon ytterligare knuff i endera riktningen för att priset skall röra sig.

Vi ser att den längre nedåtgående trenden avtagit en del, men en nyhet som fick marknaden att fortsätta resan nedåt var rapporter från Colombia, vilka sade att landets produktion av arabicakaffe var den högsta på 22 år. Samtidigt har US-dollarn stärks kraftigt, vilket sätter press på priset. Också i Brasilien, som är världens största kaffeproducent, är förhållandena fortsatt gynnsamma för produktionen. Områden som har haft regn kommer fortsätta få det och prognosen säger att områden som har haft torka också skall få regn framöver – bara gynnsamma rapporter.

Tekniskt ser vi ett ganska kraftigt tryck på nedsidan och vi lär sannolikt se marknaden prova nivåerna 116,3 US-cent per pund, vilket är lägsta nivån från oktober, samt 114,55, vilket är lägsta nivån från september. Dock ser man att marknaden stänger på relativt höga nivåer för att åter hitta nya säljare samt ser marginellt lägre bottnar, vilket är ett tecken på en avtagande trend, men det är någonting som vi har observerat under en period och ingen överraskning.

Sammantaget tror vi dock på ett lägre kaffepris och är kvar i vår korta position.

TREND

 • Viss rekyl i kaffepriset
 • God produktion i Colombia sätter press på priset
 • Starkare US-dollar ger också nedåtpress
 • Goda förhållanden för nästa års skörd
 • Vi tror att priset på kaffe kommer fortsätta nedåt.

REKOMMENDATION

 • BEAR KAFFE X1 S

EL

ElprisSom konstaterat förra veckan har förhållandena senaste tiden varit bra för oss som i det längsta drar oss från att ta på vinterskorna, men sämre för de som hoppas på ett högre elpris. Fundamentala faktorer har gått sidledes eller nedåt senaste tiden – kolpriset harvar på kring sitt 50 dagar långa glidande medelvärde och går egentligen sidledes, oljan har återigen konvergerat nedåt mot och förbi nivån 48 US-dollar per fat som vi tidigare har skrivit om och även utsläppsrätterna har vänt nedåt senaste tiden. Från dessa fundamentala faktorer ges alltså inget stöd.

Återstår så vädret, och där ser det mörkt ut – i dubbel bemärkelse. Södra Europa spås få mycket milt väder närmaste tiden och i Skandinavien är det även här milt, samtidigt som nederbörden beräknas bli 160-200 procent av vad som är normalt. Mockaskorna kanske måste stryka på foten till förmån för gummistövlar, men priset verkar hur som helst inte finna något stöd. Faktum är att spotpriset var negativt i Danmark och Tyskland under söndag natt.

Den hydrologiska balansen är i stort oförändrad och ligger ungefär på normalnivå. Reservoarnivåerna är däremot de högsta vid denna årstid – ungefär, eller litet efter, då de brukar vara som högst – sedan 2012.

Sammantaget ser vi inget fundamentalt stöd för elpriset – faktorer som påverkar priset, i och för sig oftast litet längre ut på kurvan, är sidledes till nedåt samtidigt som vädret är betydligt mildare och blötare än normalt. Vi väntar oss nederbörd i vattenmagasinens upptagningsområden, samtidigt som prognosen säger att vi kommer få ganska mycket varmare än normalt. Det skall dock återigen påpekas att förhållandena därigenom ger klara förutsättningar för en ganska god rekyl om det plötsligt kommer en köldknäpp. Som tidigare konstaterat är det kanske inte så vanligt att ha sommarskor i mitten av november – så håll koll på väderprognosen framöver!

TREND

 • Svag utveckling för elpriset
 • Fundamentala faktorer ger inget stöd
 • Milt och blött väder ger nedåttryck på priset
 • Ett pris som trendar lägre på grund av och i kombination med för säsongen ovanligt milt väder ger dock grund för rekyl om vädret slår om till kallare

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Investera i dessa råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top