Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 september 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priset på råvaror - SEBVetemarknaden ligger och driver i nyhetsmässig stiltje. Majs- och i synnerhet sojamarknaden håller på att lämna ett år med låga lager och gå över till ett år med väsentligt högre produktion. Ännu finns dock inga riktigt tillförlitliga estimat på skördens storlek i USA och hur torkan i augusti har påverkat den.

På torsdag kommer dock september månads WASDE-rapport och den kan ge viss vägledning. Redan den 17 september publicerar FAS en rapport på arealen och den kan också ge viktig vägledning för marknaden. Vi har sammanställt analytikerkårens estimat på WASDE-rapporten och du ser den nedan:

Majs och sojabönor - Jordbruksråvaror

Vete

November vetet på Matif höll sig över stödlinjen, men backade större delen av veckan. I EU trycker fortfarande lantbrukarna på sin fysiska spannmål.

Teknisk analys på vetepris

Decemberkontraktet på CBOT tycks ha ett stöd strax under dagens pris. Stödet ligger vid 640 cent ungefär. Priset studsade upp från den nivån mot slutet av veckan.

TA-analys på vete, december-terminen på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete. Det är den enda marknad som det är intressant att sälja långa terminer på, eftersom det är contango och nästan alltid är det.

Terminskurvorna för chicagovete

Dessutom ser utvecklingen i EU:s nya lagförslag om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir ut att slå hårt mot Matif som marknadsplats. Lagförslaget kommer att göra det så dyrt att handla terminer inom EU att Matif omöjligen kommer att kunna stå sig i konkurrensen med de amerikanska börserna.

Tisdagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete fortsätter att avancera i raskt takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 64% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 42% men något under det 5-åriga genomsnittet på 69% och väl under förra årets 93% vid den här tiden.

70% klassas som ”good/excellent”, en ökning från förra veckans 67%.

Egypten har köpt ytterligare 355 000 ton vete för leverans i början av oktober, vilket gör att totalen för den veckan uppgår till 650 000 t. Ungefär samma fördelning som förra gången med 180 000 t ryskt vete, 120 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades ligger fortfarande över i pris, dock något lägre än förra tendern. Inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Den ryska regeringen uppger att det kan vara svårt att hålla fast vid en exportsiffra på 18-20 mt för 2013/14 på grund av hög produktion i länderna kring Svarta Havet och deras konkurrens på den internationella marknaden.

Buenos Aires Grain Exchange rapporterade i veckan att den 45% av vete är i mycket bra kondition, men att veteområdena var torra. De sade också att 90% av kornarealen var i gott eller väldigt gott skick.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 9 mt till 1929 mt. Stora skördar av bl.a vete och majs bidrar till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager förväntas öka med 37 mt på årsbasis till 365 mt, vilket framförallt återspeglar högre utgående lager för majs (+29 mt y/y).

Uppskattningar för vete på världsmarknaden

För vete indikeras en global produktion på 691 mt, vilket börjar närma sig rekordnivån under 2011/12, som en följd av uppjusteringar för EU, Kazakstan, Ukraina och Kanada. Den stabila efterfrågan på vete, delvis på grund av kvalitetsproblem i Kina, har gett fortsatt stöd åt priserna. Dock förväntas en marginell ökning av utgående lager 2013/14, som nu estimeras till 176 mt – inklusive en viss återhämtning hos de stora exportörerna. Utgående lager i USA förväntas däremot sjunka till den lägsta nivån på 6 år (15 mt).

Vetelager enligt IGC

Även FAO / AMIS kom med sin rapport nu i veckan och de har justerat upp sin prognos för den globala veteproduktionen 2013/14 med 6 mt till 710 mt, som en följd av förbättrade utsikter i EU och OSS samt mer gynnsamma utsikter i Australien, Argentina och Kanada. Utgående lager beräknas öka med ca 8%, där merparten är koncentrerad till EU, Kina och OSS-länderna. Utsikterna är gynnsamma på det norra halvklotet där skörden av höstvete nu är avklarad och där skörden av vårvete påbörjats. USA, Kanada, Ryssland och Kazakstan visar på goda prognoser för vårvete, men den slutliga avkastningen kommer att vara beroende av gynnsamt väder under den kommande månaden. Samma sak gäller för södra halvklotet där t.ex Australiens grödor är i stort behov av regn den närmsta tiden då det finns en viss oro över torkan i delar av landet. Även Argentina är i behov av mer nederbörd. I Brasilien har frost orsakat betydande skador på sina ställen.

Vete i miljoner ton

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån. Den senaste veckan har maltkornet utvecklats svagare än vetet på Matif.

Maltkornet rekylerade uppåt

Majs

Majspriset (december 2013) föll tillbaka i veckan som gick och befinner sig alltjämt i negativ trend. Tidiga skörderapporter från södra USA visar på högre avkastning än väntat. Etanolefterfrågan har planat ut. Kinas CNGOIC nämnde dock i veckan en importpotential om 20 – 30 mt.

Majs-terminen

Tisdagens Crop Progress från USDA gav fortsatta nedjusteringar gällande tillståndet för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 56% som ”good/excellent”, ner 3% från veckan innan men fortfarande över förra årets torka-drabbade 22% samt över det 5-åriga genomsnittet på 55%. I Iowa tillhör endast 39% av grödorna kategorin ”good/excellent”, medan omkring 57% respektive 66% tillhör denna kategori i Illinois och Indiana. Siffran för ”good/excellent” i Indiana och Iowa har justeras ned med 6% respektive 5% från veckan innan.

Majs 7 september 2013

Andelen majs som har uppnått mjölmognad uppgår till 42%, en ökning från förra veckans 23%. Förra året under torkan så låg siffran på 84% vid den här tiden, men det 5-åriga genomsnittet för samma datum ligger på 61%. Runt 46% av grödorna i Illinois har nått detta utvecklingsstadium, en ökning från 29%, medan siffran för Indiana ligger på 47%, upp från 22% veckan innan.

Informa Economics Inc, en analysfirma baserad i Tennessee, skrev i en rapport i fredags att de väntar sig att global majsproduktion kommer att uppgå till 955 mt under 2013/14. De sänkte därmed sitt estimat från 957.7 mt, som de publicerade förra månaden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 945 mt, en ökning med 3 mt sedan IGC’s förra rapport och en ökning med 10% på årsbasis. Revideringen sker trots en förväntad lägre produktion i Sydamerika, vilket istället gynnar sojabönor, men baseras på högre produktion i USA.

Majs enligt IGC

FAO justerar upp estimatet för den globala produktionen av majs till 983 mt från den tidigare prognosen på 972 mt, främst på grund av större skördar i Argentina och förbättrade utsikter för EU och Ukraina. Utgående lager beräknas öka med 30% från ingående lager, och USA står för merparten av denna ökning där lagren kan komma att stiga med 27 mt eller 146%. Överlag är utsikterna för grödorna goda. I USA klassas cirka hälften som ”good/excellent, och trots torrt och varmt väder under augusti så förväntas en jätteskörd – till stor del på grund av utökad areal. Även i Kanada och EU är prognoserna gynnsamma, med undantag av bl.a norra Italien, Slovenien och Kroatien där sen sådd och varma temperaturer påverkat grödorna negativt. Även i övriga delar världen, såsom Ryssland, Kina, Ukraina och Brasilien är utsikterna goda.

Majs - FAO / AMIS

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor pendlade i veckan som gick mellan den tekniska stödnivån 1350 och det tekniska motståndet 1409 cent / bushel. Vi tror att uppgången är klar och att de som tror på nedgång har de starkare korten. Brasiliens skörd är nu bara 4 månader bort.

Informa Economics i Tennessee skickade ut sin senaste månatliga prognos på sojaskörden 2013/14 i fredags. Sedan förra månaden har de sänkt estimatet för global produktion från 288 mt till 285 mt. Det är en mycket marginell minskning.

Teknisk analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Efterfrågan på sojamjöl är stark, medan världen har mer än nog av vegetabiliska oljor. Nedan ser vi prisutvecklingen på sojamjöl i dollar per short ton.

Soybean meal future SMZ3

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan.

Prisutveckling på sojaolja

Tisdagens Crop Progress från USDA visade även på fortsatta nedjusteringar för sojabönor. 54% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 58% men fortfarande över förra årets 30% och genomsnittet på 55%. De senaste veckornas varma och torra väder har framförallt drabbat de stora producenterna i ”Istaterna” där andelen ”good/excellent” faller tillbaka med 5-8%, och det enbart under förra veckan. I Illinois och Indiana klassas 52% resp. 62% som ”good/excellent”, medan endast 39% av Iowas grödor tillhör denna kategori.

92% av sojabönorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 84%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 98% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 96%.

Sojaterminer

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas en global produktion på rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Produktionen i USA justeras ner från tidigare prognos på 93.1 mt till 88.6 mt, vilket fortfarande är en ökning med 8% på årsbasis och den högsta nivån sedan 2010/11. Globala lager kommer sannolikt att öka för andra året i rad. Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 4% på årsbasis under 2013/14, samtidigt som utgående lager beräknas öka modest för första gången på 4 år.

Sojabönor enligt IGC

Enligt FAO:s rapport visar tidiga indikationer på en rekordproduktion av sojabönor 2013/2014. Högre produktion i länder som Argentina, USA, Brasilien och Indien förväntas bidra till en global produktion på 284 mt. Även lagren förväntas öka ordentligt – framförallt i USA, Argentina och Brasilien. Utsikterna för grödorna är gynnsamma, även om den långvariga torkan i den amerikanska Mellanvästern skapar oro så klassas fortfarande ungefär hälften som ”good/excellent”. I Kina är förutsättningarna goda i de norra och nordöstra delarna av landet och även i Indien finns det goda förutsättningar, trots en viss oro över alltför mycket blöta.

Sojabönor - FAO / AMIS

Raps

Rapspriset rekylerade ner mot 380 euro under veckan, efter att motståndet vid 392 euro höll.

Rapspriset rekylerade ner

Vi tror att det kan komma en sväng nedåt, under 380 euro per ton och behåller säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispriset fortsatt vid 22  euro per 100 kg

Gris

Eurexpriset rekylerade ner i veckan som gick, medan amerikanska Lean Hogs fortsatte upp. Dyrt nötkött i USA, väntas medföra att fler väljer fläsk.

Grispris den 7 september 2013

Lean Hogs har gått upp i pris mycket mer än Live Cattle. Nedan ser i kvoten mellan priset på decemberkontrakten. Lean Hogs har utklassat Live Cattle i nästan två år. Lean Hogs är nu rekorddyrt i förhållande till Live Cattle (som dock ligger på en högre nivå, i absoluta pengar).

Live cattle-terminer

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Mjölkpriser

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker steg kraftigt mot slutet av veckan och testar nu motståndet för den fallande trenden från oktober förra året – se diagrammet nedan!

Teknisk analys på sockerpris

Bakom detta ligger en rapport från handelsföretaget Czarnikow i London. De sade i torsdags att överskottet i marknaden kan vara mycket mindre än vad folk tror. De menade att marknaden underskattar den stimulans till ökad konsumtion som de lägre priserna ger. De sänkte estimatet på överskottet till 2 mt nästa år (som börjar i oktober), från 3.9 mt.

The International Sugar Organization publicerade ett estimat för två veckor sedan på ett överskott på 4.5 mt, medan andra analytiker ligger på 4 mt i genomsnitt.

Czernikow nämner också att odlingen av betor dels kommer att bli mindre och att vädret i Europa inte gynnat betodlingen i år. De sänker också estimatet för produktionen i Brasilien med 10 mt till 585 mt, för Sudeste regionen, där man odlar sockerrör (delstaterna São Paulo, Paraná, Rio, Minas Gerais). Den regionen står för 90% av Brasiliens produktion.

Czarnikow höjer konsumtionstillväxten till 2.3% under 2013 och 2% nästa år. De menade att dessa estimat är konservativa. Det låga priset kan stimulera till högre konsumtionstillväxt än så.

De nämner också att sockerbruken i Brasilien som alltid betalar en cent under terminspriset på socker för inlevererade sockerrör vid skörd (nu), inte gör det. Det tyder på konkurrens om råvaran.

Dessutom handlas fysiskt socker nu till ett premium över terminsnoteringen i New York – även det ett tecken på att marknaden är starkare än vad man kan tro.

Vi förstår ekonomin bakom detta resonemang och eftersom dessa tecken absolut kan tolkas som att ekonomin håller på att vända, gör vi en försiktig justering av vår rekommendation från att ha varit neutral under lång tid, till köp. Den som vill investera i socker, kan göra det genom ett börshandlat certifikat. Vi rekommenderar SOCKER S, men den som vill ta mer risk, kan välja BULL SOCKER X4 S.

Gödsel

Priset på kväve / urea hittills i september har legat still strax under 280 dollar per ton. Köpare börjar komma tillbaka till marknaden, berättar en fysisk handlare. Fabriker i Ukraina har stängts, då priset börjar komma ner till produktionskostnaden. Kväve på dessa priser är antagligen ett mycket bra köp för lantbrukare. Vi erbjuder terminshandel i urea, vilket kan vara en ”proxy” för kväveinnehållet även i andra blandningar.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Gödselpriset analyserat

Som en av väldigt få banker i världen erbjuder vi nu också terminshandel i noteringen för CAN Germany.

Fosfat och kali är oförändrade prismässigt. Det visar, som vi skrivit tidigare, att brytningen mellan Uralkali och Vitrysslands kaliumföretag, Belaruskali, ännu inte påverkat priserna negativt. Marknaden som förstår att ekonomiska drivkrafter obönhörligen verkar, håller dock aktiekursen på Potash Corporation väsentligt lägre än innan kartellen bröts upp.

I Vitryssland har Uralkalis fängslade VD hörts av domaren Natalia Pykina vid en tingsrätt i Minsk. Hon och Lukaschenko tillhör en liten grupp människor i Vitryssland som är förbjudna att besöka EU, efter att hon för två år sedan dömt en politisk motståndare till Lukaschenko till tre och ett halvt års isolerad fängelsevistelse.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära