Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 30 september 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserVi anser att vi har tidiga tecken på en vändning uppåt i pristrenden för vete och majs. Därför byter vi rekommendation från neutral till köp på dessa. För oljeväxter har vi fortfarande säljrekommendation. Den tekniska analysen av sojamarknaden indikerar ett nytt stort prisfall från fredagens 1319 till 1250 cent per bushel.

Den sista september är det dags att ta emot lagerstatistiken från USDA: hur stora lagren av spannmål och oljeväxter som fanns i USA den 1 september.

Estimaten hos marknaden är som följer:

Estimat hos marknaden

Statistiken publiceras klockan 18:00 svensk tid.

Det är den så kallade Golden Week i Kina den här veckan, vilket innebär att affärslivet går på sparlåga där hela veckan.

Odlingsväder

Det kalla och torra vädret i Argentina väcker frågan om det är någon La Niña i vardande, men det är det inte som vi ser av ensemble-prognosen från Australiens Meteorologiska byrå nedan.

Poama, Nino34

Det har ändå varit torrt och kallt i norra Argentina, så pass att frost befaras ha skadat nysått vete.

GFS-model

Australien har varit nästan helt torrt och väntas enligt den senaste prognosen med GFS-modellen vara fortsatt huvudsakligen torrt fram till mitten av oktober.

GFS-model

Vete

November månads terminskontrakt på Matif har arbetat sig upp mot motståndslinjen. Bryts den signaleras en stigande trend. Den fallande trenden är redan slut och vi har sedan mitten av augusti haft neutral rekommendation. Eftersom Chicagovetet har brutit motståndet redan (svagare dollar har inverkat), men är den viktigare börsen, går vi över till köprekommendation från och med det här veckobrevet. Vi skrev också förra veckan att förväntningarna på stigande pris helt saknas. Det finns alltså en god jordmån för stigande priser hos marknadens aktörer. De är av allt att döma tämligen oförberedda. Däremot tror vi inte just nu på att det finns stor potential på uppsidan, eftersom så många lantbrukare håller på sin spannmål och successivt kommer att sälja.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet på CBOT har brutit motståndet på 676.5 cent och därmed befinner sig marknaden enligt den tekniska analysen, i stigande trend.

Vetepriset i stigande trend

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskurvor för vete

Som vi ser är det framförallt de korta löptiderna som har gått upp på Matif. På Chicagobörsen har alla löptider gått upp i pris. Det råder nu backwardation på Matif-börsen, vilket är ett tecken på ”brist på material för omgående leverans”. Det är en återspegling av den höga exporttakten i kombination med att bönderna håller på materialet i förhoppning om högre pris – vilket indikerar att de ännu inte lärt sig att de i dessa lägen ska sälja sin vara spot och köpa den på termin – istället för att sitta kvar med sin spannmål.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går mot sitt slut. För de 6 stater som rapporterar så är nu 93% av skörden avklarad, en ökning från förra veckans 90%. Vid den här tiden förra året var dock skörden avklarad.

Sådden av amerikanskt höstvete går också framåt och 22% av den förväntade arealen var avklarad per den 22 september, upp från förra veckans 12 och i linje med förra året men en hårsmån lägre än det 5-åriga genomsnittet på 24%.

IGC (International Grains Council) kom med sin rapport i förra veckan och har ökat sitt estimat för den globala spannmålsproduktionen 2013/14 med 1 mt till 1930 mt. Tack vare gynnsamma väderförhållanden hos de stora producenterna, framförallt i USA och OSS, så bidrar detta till en förväntad ökning med 8% på årsbasis från 2012 års produktion då torka drabbade stor del av grödorna. Utgående lager justeras upp med 2 mt till 367 mt.

World estimates grains

För vete indikeras en global produktion på 693 mt, vilket är en ökning med 2 mt från förra månaden och som nu kommer än närmare rekordnivån under 2011/12. Revideringen återspeglar högre produktion i Europa och OSS, vilket ger en ökning med 6% på årsbasis. USDA’s nuvarande estimat ligger på 708.9 mt.

Utgående lager förväntas öka med 5 mt på årsbasis till 180 mt som en följd av högre lager hos de stora exportländerna samt Kina.

Vete

Det är en typisk IGC-rapport. IGC börjar året lågt och höjer successivt estimaten. IGC:s ”sanning” måste alltid modifieras och man vet egentligen inte hur mycket som den behöver justeras.

Kinas CNGOIC höjde i veckan sitt importestimat med 1 mt till 7.5 mt. De har redan köpt 6.1 mt. Man kan tolka detta som att översvämningen i norra Kina faktiskt haft en negativ effekt, precis som vi skrivit att den skulle ha. Priset på vete i Kina är på rekordhög nivå.

Argentina har drabbats av frost i norra delen av landet, där vete odlas. Australien är torrt och priset på vete där har handlats upp.

Högproteinvete i norra Europa steg i pris förra veckan. Vete med 14% protein och över handlades 25 euro över Matif i norra Tyskland. 12% protein handlades 12 euro över.

Det blev mycket vårvete skördat i år, men skördarna blev så stora att kvaliteten på gluten har blivit sämre, erfar vi.

Förra veckan skrev vi om att de höga sojapriserna bidrar till en ökad odling av soja i USA nästa år på bekostnad av majs och vete. Vi kan se av de låga kvävegödselpriset att efterfrågan har varit svag, vilket tyder på att valet av soja redan är gjort. Detta leder till minskat utbud av spannmål och därmed ett högre pris. Tekniskt har vi köpsignal i Chicagovetet och vi tror att Matif kommer att följa efter. Därför går vi över till
köprekommendation.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu under matifvetet (november). Det trodde vi inte skulle kunna ske, men det kunde det. Uppenbarligen finns det så väldigt mycket maltkorn i Europa, efter att så stor areal blev vårsådd. Vi vet också att höstsådden i år har skett med religiös nit, vilket tyder på att maltkornet kan få revansch nästa år.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) är nere på det tekniska stödet och vi tror att det kommer att hålla. Bryts det, ska man naturligtvis ha en stop-loss strax under.

Teknisk analys för priset på majs

Tillståndet för den amerikanska majsen förbättrades under förra veckan enligt måndagens Crop Progress från USDA. För de 18 stater som rapporterar så klassas nu 55% som ”good/excellent”, en ökning med 2% från veckan innan och nu marginellt över det 5-åriga genomsnittet på 54%.

Omkring 58% respektive 64% av grödorna i Illinois och Indiana klassas som ”good/excellent”, vilket är en förbättring jämfört med veckan innan för Illinois. Iowa ligger fortfarande kvar på en låg nivå, endast 37%, men även här är det en ökning med 2% från veckan innan.

Prisutveckling på majs under olika år

Grödornas sena utveckling i år börjar nu visa sig i skördestatistiken. Enligt USDA var endast 7% av skörden avklarad per den 22 september jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 16%. Tar man en närmare titt på ”Istaterna” så var bara 3% av Iowas skörd klar jämfört med snittet på 9%, medan endast 5% av skörden i Illinois var klar jämfört med det 5-åriga genomsnittet på 24% vid den här tiden.

IGC rapporterade i veckan som gick. Den globala produktionen av majs beräknas uppgå till 943 mt, vilket är en minskning med 2 mt sedan IGC’s förra rapport men fortfarande nytt rekord och en ökning med 9% på årsbasis. Utgående lager justeras också ner med 2 mt sedan augusti, men 148 mt är fortfarande väl över genomsnittet och lagren hos de största exportörerna (Argentina, Brasilien, Ukraina och USA) estimeras till ett 26-års högsta.

Maize-diagram

Cofco, det kinesiska livsmedelsföretaget, prognosticerade att Kinas självförsörjningsgrad på majs kommer att sjunka till 90% fram till år 2020. Det är nog mot den bakgrunden man ska se den förvirrade rapporteringen i veckan som gick om att ett kinesiskt företag köpt 5% av Ukraina.

Vi anser att priset har fallit tillräckligt och går över till köprekommendation.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor uppvisar en så kallad ”flagga” enligt den tekniska analysen. Det är den lilla rekylen uppåt vi ser i prisdiagrammet efter prisfallet från 1350 cent. ”Flaggor” brukar ofta etableras halvvägs i en rörelse. Halvvägs mäts i det här fallet från 1400 till 1300 cent. Det finns alltså, enligt den tekniska analysen, ytterligare 100 cent till på nedsidan att göra färdigt. Det skulle ta priset ner till åtminstone 1250, kanske rentav till 1225 cent.

Diagram-analys på sojabönor

Sojamarknaden är naturligt uppdelad på sojamjöl och sojaolja och det är två helt olika världar. Sojamjölet uppvisar samma ”flagga” som i sojabönorna och vi tror att det kommer ett nytt kraftigt prisfall den här veckan.

Diagram-analys av sojamjöl

Och nedan ser vi den mycket baissigare utvecklingen på sojaoljan. Priset ligger på en teknisk stödnivå.

Diagram-analys av sojaolja

Marknadens förväntningar på att USDA skulle justera upp tillståndet för sojabönor, efter förra veckans spridda regnskurar, kom av sig efter måndagens Crop Progress rapport där USDA istället lämnade siffrorna oförändrade för ”good/excellent” på 50%. Hälften av grödorna i Illinois klassas som ”good/excellent”, och i Indiana ligger siffran på 58%. För Iowa ligger siffran på blygsamma 34%. För Indiana och Iowa är detta en ökning med 1%-2% från veckan innan.

Sojapriser över flera år

IGC rapporterade i veckan som gick. För sojabönor förväntas den globala produktionen att stiga för andra året i rad till rekordhöga 280 mt för 2013/14, en ökning med 4% på årsbasis, framförallt tack vare estimerade jätteskördar i Sydamerika. Globala utgående lager justeras ner med 3 mt från förra månaden till 29 mt, vilket bl.a reflekterar fortsatta nedjusteringar för USA, men beräknas öka med 12% på årsbasis med de stora exportörerna Argentina och Brasilien i täten. Den globala handeln med sojabönor väntas expandera med 9% på årsbasis drivet av en fortsatt stark efterfrågan från Kina (med en ökad import på 14%).

Den globala produktionen av raps / canola beräknas öka med 5% på årsbasis under 2013/14 till rekordhöga 66.5 mt, samtidigt som utgående lager beräknas öka med 17% på årsbasis – den första uppgången på 4 år.

Sojabönorstatistik

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd på 360 euro, men vi tror att den rekyl som följde efter det kommer att bli kort och att ett nytt test av 360 euro är förestående.

Diagram-analys av raps

Att EU beslutat att lägga sig på 5% inblandning av biodiesel istället för 10%, tror vi inte fullt ut återspeglas i priserna än. Det finns de som lyckas visa att biobränsleefterfrågan inte haft någon påverkan på priserna, men det är ganska lätt att visa att de har haft det och har det även när biobränsleefterfrågan minskar.

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, har fortsatt varit volatilt i veckan. Efter en ganska stor prisuppgång, föll priset tillbaka och stängde veckan på 20.30 euro per deciton. Det finns intresse för nästa års skörd, som alltså handlas på april 2015-kontraktet, men handeln har ännu inte riktigt kommit igång.

Diagram-analys av potatis

VD:n för brittiska firman Greenvale sade i veckan att Storbritannien kommer att behöva importera potatis i år. Odlad areal i Storbritannien blev låg i en historisk jämförelse. Shore Capital, en mäklarfirma, prognosticerade skörden till 5.3 mt, högre än förra årets 4.5 mt. Det historiska medelvärdet är 6 mt. Konsumtionen uppgår till ca 5.7 mt / år, vilket innebär att det finns ett importbehov. På grund av den torra sommaren i norra Europa finns sannolikt ett underskott även här.

Odlingen i EU har minskat med 40 mha till 1 775 mha i år enligt den tyska jordbrukarorganisationen DBV. Polen är den största producenten med 350,000 ha, följt av Tyskland och Rumänien.

Gris

Prist på Lean Hogs fortsatte att stiga i veckan, men trenden ser ut att ha tappat momentum. Slaktstatistiken visar på minskad utslaktning. Det talas i USA om spridningen av PEDv-viruset och nyheterna tyder på att minskningen är relaterad till sjukdomar eller rädsla för spridning av sjukdomar i USA.

I Kina är priserna relativt höga i ett historiskt perspektiv.

Stigande pris på gris

Å andra sidan förbättras marginalerna nu, när foderpriserna faller och priset på kött stiger.

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var lite försiktigare i veckan som gick. Medan priset på smör behöll sin nivå, föll SMP relativt kraftigt. Fonterra-noteringen fortsatte gå ner i rask takt.

Mjölkpriser

Socker

Marskontraktet på råsocker föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat ta sig över toppen från juni. Rädslan uppstod när det stod klart att det blir stora leveranser på oktoberkontraktet som förfaller på måndag.

Positiv utveckling för sockerpriset

Thailand prognosticerar en produktion om 11 mt. Det är högre än ISO estimerat, men mindre än analysfirman Kingsman.

Ytterligare negativa nyheter kom från Brasilien, där konsultfirman Job Economia flaggade för att Brasilien kan tänka sig att importera etanol från USA.

Vi fortsätter dock att ha en positiv vy på prisutvecklingen framöver. Priset har gått ner i nästan tre år och har troligtvis en lång uppgångsfas framför sig. En rekyl nedåt mot 17 cent på marskontraktet betraktar jag som ett köptillfälle.

Gödsel

Priset på kväve / urea fortsatte att sega sig uppåt i veckan som gick. Priset noteras nu 15 dollar högre per ton på 295 dollar.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals price forecast: Lower Before Higher

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

Lower before higher

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

The world is slowing down along with fiscal and monetary tightening. The rapid rise in interest rates this year will work with a lag so the slowdown in the real economy is likely to continue. We expect metals prices to ease along with that. The continued deterioration in the Chinese property market is likely structural with growth shifting towards higher value sectors including green energy and EVs. Chinese credit expansion has started. Stronger demand for metals like copper, nickel and aluminium is likely to emerge in H2-23. Strong prices for metals over the coming decade due to sub-par capex spending over the past decade is likely.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Weakening macro and weakening demand. The world is now in the grip of a tightening craze amid inflation panic which was the result of the stimulus boom ignited by Covid-19 panic. The US expanded its M2 monetary base by 30% of GDP during the stimulus boom. Donald Trump earlier clamped down on immigration from Mexico/Latin America. Rampant consumer spending on capital goods together with an ultra-tight labor market then led to intense inflation pressure in the US. But also, in many other countries which also stimulated too much. The US is ahead of the curve with respect to interest rate hikes. The USD has rallied, forcing many central banks around the world to lift rates to defend their currencies as well as fighting their own inflationary pressures. The Japanese central bank has refrained from doing so and has instead intervened in the yen currency market for the first time since 1998. The year 2022 will likely be the worst selloff in global government bonds since 1949 as interest rates rise rapidly from very low levels. This is taking place following a decade where the world has been gorging on ultra-cheap debt. There is clearly a risk that something will break apart somewhere in the financial system as the world gallops through this extreme roller coaster ride of stimulus and tightening. On top of this we have and energy crisis in Europe where natural gas prices for year 2023 currently is priced at 700% of normal levels. War in Ukraine, risk for the use of nuclear weapons, an enduring cool-down of the Chinese property market and continued lock-downs in China due to Covid-19 is adding plenty of uncertain elements.

Downside price risks for metals over the coming 6-9 months. The significant rise in rates around the world will work with a lag. There can be up to a 12-month lag from rates starts to rise to when they take real effect. Continued economic cool-down in the economy is thus likely. Chinese politicians seem unlikely to run yet another round of property market-based stimulus. As such there are clearly downside risks to global economic growth and industrial metals prices over the coming 6 months.

China may be a “White Swan Event” in H2-23 onward. LME’s China seminar in London on Monday 24 October this year was very interesting. The brightest spot in our view was Jinny Yang, the Chief China economist at ICBC Standard Bank. She stated that China may turn out to be a “white swan event” in H2-2023. Further that the Chinese economy now is on a decade long type of transition period. Away from property focused growth. With a shift instead to technology and innovation, telecoms and energy transition, consumer demand side economy and higher value and more advanced sectors. The property market will be a fading sector with respect to growth. Chinese politicians are fully committed to the energy transition. No slowdown in there. Credit expansion has already started. The real effect of that will emerge in H2-23. The new growth focus will be different from before. But it will still imply lots of metals like aluminium, copper, nickel, zinc, cobalt, manganese, and other special metals. There will be less copper for pipes and wiring for housing but there will be more copper for EVs, Solar power, Wind power and power networks etc.

Copper: Struggling supply from Chile, rising supply from Africa while Russian exports keeps flowing to market. The Chinese housing market normally accounts for 20% of global copper demand. So, slowing Chinese housing market is bad for copper. Russian exports keep flowing to SE Asia where it is re-exported. Good supply growth is expected from Africa in 2023. Supply from Chile is struggling with falling ore grades, political headwinds, and mining strikes. Demand is projected to boom over the coming decades while investments in new mines have been sub-par over the past decade. So strong prices in the medium to longer term. But in the short-term the negative demand forces will likely have the upper hand.

Nickel: Tight high-quality nickel market but surplus for low-quality nickel. There is currently a plentiful supply of low-grade nickel with weak stainless-steel demand and strong demand for high quality nickel for EV batteries. The result is a current USD 5-6000/ton price premium for high-quality vs. low-quality nickel. High-quality LME grade nickel now only accounts for 25% of the global nickel market. Over the coming decade there will be strong demand growth for high-quality nickel for EV batteries, but high-quality NiSO4 will take center stage. The price of high-quality nickel over the coming decade will depend on how quickly the world can ramp up low-grade to high-grade conversion capacity.

Aluminium: Russian production and exports keeps flowing at normal pace to the market through different routes. Supply from the western world set to expand by 1.3 m ton pa in 2023, the biggest expansion in a decade. Demand is projected to grow strongly over the decade to come with energy transition and EVs being strong sources of demand. Western premiums likely to stay elevated versus Asian premiums to attract metal. Increasing focus on low carbon aluminium. But weakness before strength.

SEB commodities price forecast:

SEB commodities price forecast

Chinese credit cycle vs industrial metals. Chinese credit expansion has already started.

Chinese credit cycle vs industrial metals
Source: SEB calculations, data from Blberg

This report has been compiled by SEB´s Commodity Research, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), to provide background information only.

Continue Reading

Analys

Europe’s energy policy unravels a potential advantage for US energy over Europe

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

The clock is ticking for Europe to shield its economy amidst the current energy crisis. The cost of electricity across the European bloc is nearly 10 times the 10-year average in response to Russia cutting back natural gas supplies in retaliation to sanctions. There has been a substantial increase in the share of supply of Liquidifies Natural Gas (LNG) and alternative suppliers as a direct replacement of waning Russian gas supply.

Figure 1: Natural gas flows in the European market, first half 2022 versus first half 2021

Karta hur importen av naturgas till Europa har förändrats
Source: Bruegel, WisdomTree as of 6 September 2022. Please note: Arrows width indicates size of 2022 flow.

European leaders are racing to come up with a plan on energy intervention in the power markets. One of the measures being touted is imposing an energy windfall tax on oil and gas profits to help households and businesses survive this upcoming winter season. The plan is to re-channel these unexpected profits from the energy sector to help domestic consumers and companies pay these high bills. The windfall tax on the oil and gas companies should be treated as a “solidarity contribution,” according to European Commission (EC) President, Ursula von der Leyen.

Imposing a windfall tax on those profiting from the war

A windfall tax would impose a levy on the revenues generated by non-gas producing companies when market prices exceed €200 per megawatt hour (Mwh) and redistribute excess revenues to vulnerable companies and households. There has been greater consensus among other European Union (EU) countries on the windfall tax compared to other parts of the European Commission’s 5-point plan. This includes – setting a price cap on Russian gas, a mandatory reduction in peak electricity demand, funding for ailing utility companies, a windfall tax on fossil fuel companies and changes to collateral requirements for electricity companies. The EC’s plan will need to meet the approval of the bloc before being enforced. The most controversial issue remains the Russian price cap – aimed at penalising Russia for weaponising energy.

Coordinated energy policy needed despite different energy mix across EU bloc

There are major differences between member states based on those that rely on coal, nuclear or renewable power owing to which imposing a one energy policy will be challenging. Austria, Hungary, and Slovakia, known to import large amounts of Russian gas are against the price cap on Russian gas. On the other hand, a number of  EU countries including France, Italy, and Poland, support a cap, but argue it should apply to all imported forms of the fuel, including LNG. Germany is undecided but fears the disagreements on the price caps risk spoiling EU unity. Spain, a big generator of wind and solar power was quick to draw criticism of the proposed €200/Mwh as it does not correspond to the real costs and fails to support electrification and the deployment of renewables.

In the US, various Senators including Senate Finance Chair Ron Wyden, have proposed legislation that would double the tax rate of large oil and gas companies excess profits. However, given the current political climate it seems increasingly unlikely that these proposals would gain any traction in Congress.

Europe’s energy policy likely to put a strain on capex in the near term

Since the oil price plunge from 2014 to 2016 alongside climate change awareness and Environmental Social and Governance (ESG) mandates, the energy sector saw a sharp decline in capital expenditure (capex). Since then, capex in the global energy sector has failed to attain the levels last seen at the peak in 2014. While capex trends in Europe’s energy sector had begun to outpace that of the US, driven mainly by a rise in the share of spending on clean energy, we believe the impending energy crisis and energy policy including the national windfall levies in Europe are likely to disincentivise capex in Europe compared to the US over the medium term. High prices are encouraging several countries to step up fossil fuel investment, as they seek to secure and diversify their sources of supply.

Source: Bloomberg, WisdomTree as of 31 August 2022.

The divergent energy policies and prevalent supply situations in the US and Europe opens up a potential opportunity in the energy sector. The energy sector has been the unique bright spot in global equity markets in 2022 posting the strongest earnings results in H1 2022. Despite its strong price performance, the US energy sector trades at a price to earnings (P/E) ratio of 8x and has a dividend yield of 3%. In September 2008, the energy sector had a 12.5% weight in the S&P 500 and was the fourth largest sector by market capitalisation in the world’s largest economy and equity market. Fast forward to today, the energy sector accounts for only 4% of the S&P 500 Index. While the future trajectory is greener, the world has come to terms with the fact that we will require oil and gas in the interim in order to fulfil our energy requirements. Investment is increasing in all parts of the energy sector, but the main boost in recent years has come from the power sector – mainly in renewables and grids – and from increased spending on end-use efficiency. As Europe plans to reduce its reliance on Russian energy supply, it will become more reliant on US LNG imports. This should fuel further investment in the US energy sector in the interim.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Analys

Agricultural commodities could offer a hedge against inflation

Published

on

WisdomTree
WidsomTree

Agricultural commodity prices have been buoyed higher by rising grain and oilseed prices. At a time, when global equities have sold off by nearly 13.88% amidst soaring inflation and tightening liquidity conditions, agricultural commodities are up 26.8%. There are a plethora of supply side issues emanating from the war that are likely to continue to drive prices higher – the rise of protectionism, higher fertiliser costs, changing biofuel mandates and adverse weather conditions to name a few. The Russia-Ukraine war has had ripple effects from disrupting supply chains to raising fertiliser costs.

Rising protectionism buoys agricultural commodities higher

The war-related disruptions have also given rise to protectionism. To cite a few examples in 2022– India, the world’s third largest wheat producer, announced it would restrict wheat exports to manage domestic supplies of the grain, which led to a sharp rise in wheat prices. Indonesia also announced an export ban on palm oil on April 28, but the ban was lifted on May 19 after hundreds of farmers rallied to protest the move. In a tight oil-seeds markets, the initial announcement led soybean oil, an alternative to palm oil, sharply higher.

Source: WisdomTree as of 7 June 2022

Higher biofuel blending mandates to bolster demand for corn and soybean oil

Changes in the biofuel blending mandates are also poised to increase demand for agricultural commodities. The US is home to the world’s largest biofuel market. The Biden administration is ordering refiners to boost the use of biofuels such as corn-based ethanol. The US Environmental Protection Agency (EPA) is requiring refiners to mix 20.63 billion gallons of renewable fuels into gasoline and diesel this year, marking a 9.5% increase over last year’s target. This will put pressure on refiners to blend more biofuel into their gasoline production this year, resulting in a net positive impact on the biofuels industry. Grains such as corn stand to benefit owing to their high starch content and relatively easy conversion to ethanol. Amidst waning stockpiles of diesel, Brazil is also considering increasing the biodiesel blend to 15% from 10% (i.e. the amount of soybean oil blended into trucking fuel). This has the potential to bolster demand for soybeans at a time when soybeans are already in short supply due to droughts in South America and US plantings trail last year’s pace.

Rising fertiliser costs are weakening demand, in turn lowering yields

The Russia-Ukraine conflict has caused disruptions in fertiliser production and material price increases, which has put farmer margins and agricultural yields at risk elsewhere, driving the prices of most agricultural commodities higher. Russia and Ukraine account for a significant share of the global fertiliser trade. Russia produces 9% of global nitrogen fertiliser, 10% of global phosphate fertiliser, and 20% of global potash fertiliser. It exports more than two thirds of its production of each product. Belarus produces an additional 17% of global potash and exports most of it.

Owing to its high soil quality, Argentina tends to use less fertilisers, but Brazil (the world’s largest importer of fertilisers) of which 85% of its needs are imported, is likely to feel the impact more. Russia alone accounts for 25% of Brazil’s total fertiliser imports. Farmers can also plant more soybeans, which require less fertilisers than corn. The US and global corn balance are set to continue to tighten, which suggests that the current high price environment is set to linger. The high prices and low availability of fertilisers is making farmers reduce usage and is also resulting in lower fertiliser prices similar to the trend witnessed back in 2008.

Ammonia prices
Source: Bloomberg, WisdomTree as of 27 May 2022.

Speculative positioning garnering momentum among agricultural commodities 

According to data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), net speculative positioning in agricultural commodities has risen considerably since the covid pandemic. Tighter supply coupled with stockpiling by national governments concerned about food security has led to a rise in agricultural commodity prices. Not only has net speculative positioning on agricultural commodities risen versus its own history but also in comparison to other commodity subsectors, as illustrated in the chart below:

Speculative positions
Source: WisdomTree, CFTC, Bloomberg as of 25 May 2022.

Adverse weather conditions impact agricultural commodities

El Niño and La Niña are the warm and cool phases of a recurring climate pattern across the tropical Pacific—the El Niño-Southern Oscillation, or “ENSO” for short. The pattern shifts back and forth irregularly every two to seven years, and each phase triggers predictable disruptions of temperature, precipitation. The current La Niña has been around since October 2021. It has been responsible for the South American droughts, milder weather in Southern parts of US and heavy rainfalls across the Pacific Northwest. There is a 51% chance La Niña could continue into the December to February period, with those odds down from last month’s forecast of 58% according to the US climate prediction centre. The waters across the equatorial Pacific Ocean are expected to stay cool or be close to normal between June and September, which means the influence on weather patterns won’t be enough to disrupt tropical storms and hurricanes in the Atlantic.  

Conclusion

Agricultural commodities have posted a strong performance in 2022. Yet there remain plenty of factors that could drive the performance of this commodity subsector even higher. Agricultural commodities are unique owing to their high dependence on weather conditions that make them volatile but also offer diversification benefits.

Aneeka Gupta, Director, Macroeconomic Research, WisdomTree

Continue Reading

Populära