Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOdlingsväder

GFS-modellens prognos för de kommande två veckorna visar på ordentlig nederbörd längs väst- och östkusterna i USA och i södra Kanada. GFS-modellen (Global Forecast System) används av de amerikanska vädercentralerna för att göra globala väderleksprognoser. Kalifornien har varit torrt i ungefär tio år, men får nu ordentligt med nederbörd. Däremot fortsätter klassiska vete-områden i USA att vara torrare än normalt.

GFS-modellens prognos

Som vi ser i nedanstående uppdaterade diagram över hur många procent av USA som är drabbat av torka, ser vi att andelen visserligen fallit snabbt, men att det allt jämt är mycket torrare än normalt.

Hur mycket USA är drabbat av torka

Nedan ser vi en prognoskarta för norra Sydamerika. Vi ser att det nederbördsmönster Brasilien haft tidigare väntas fortsätta. São Paulo-staten får dock nu upp till sex gånger den normala nederbörden. I SP odlas nuförtiden mest sockerrör, då kaffet trängts undan.

GFS-modellen för Sydamerika

Argentina fortsätter dock att få 60-80% av normal nederbörd.

Indiens monsun har börjat rekordtidigt och täcker hela landet med nederbörd.

Vete

Nyheten att Kina köpt 200 kt vete från Frankrike fick prisfallet på Matifs novembertermin att stanna upp. GASC meddelade att de kommer att bjuda in till en tender före 30 juni. De har varit borta från marknaden sedan i februari. Vi betraktar rekylen upp mot 200 euro som just en rekyl mot trenden och att prisfallet fortsätter.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete - Mill Wheat Euro den 24 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har funnit stöd på 700 cent och priset har inte velat gå under den nivån.

Vete - Decemberkontraktet på CBOT

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna från fredagen för drygt en vecka sedan, till måndag.

Terminskurvor på vete den 24 juni 2013

Vädret i Europa är huvudsakligen gynnsamt för produktionen av vete.

Coceral, den europeiska branschföreningen för spannmåls- och oljeväxthandlare, justerar upp sitt estimat för EU-28:s veteproduktion 2013/14 till 130.7 mt, vilket är en ökning från den tidigare prognosen i mars på 127.8 mt och från förra årets 125.4 mt. Revideringen kommer från såväl ökad areal som ökad avkastning. Även estimatet för EU-28:s produktion av korn förväntas öka, trots lägre areal än förra året men på indikationer att avkastningen återhämtar sig i år. Den totala produktionen av korn förväntas uppgå till 56.3 mt, en ökning från det tidigare estimatet på 54.8 mt och förra årets 54.4 mt. Produktionen av majs förväntas uppgå till 66.2 mt, en ökning med 9 mt jämfört med förra året.

EU 28 grain crop forecast June 2013

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde även de en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. För majs och korn gjordes också justeringar uppåt medan avkastningen för raps justeras marginellt nedåt. Rapporteringsperioden har präglats av skarpa väderkontraster i hela Europa, där nederbörd och kalla temperaturer har hämmat grödornas utveckling stora delar av Centraleuropa. Däremot har väderförhållandena varit gynnsamma i Rumänien, Ungern och framförallt i Spanien där en utmärkt säsong ökar estimatet för avkastningen av vårkorn i EU-27. Mest utmärkande för perioden har dock varit de skyfall i Centraleuropa, som ledde till stora översvämningar i närheten av floder och ökad markfuktighet till kritiska nivåer, vilket ökar risken för skadedjur och begränsar grödornas utveckling.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-27 lämnades i stort sett oförändrad på 5.55 t/ha från förra månadens 5.54 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av en betydande uppjustering av hektarskörden i Spanien, Rumänien och Ungern, som kompenserar för nedjusteringar i Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Estimatet för Storbritannien fortsätter att justeras ner, den här gången från 7.68 t/ha till 7.63 t/ha. Grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som inte bara påverkade förra årets skörd utan även sådden av årets grödor.

Rapporten från USDA på fredag handlar mest om majs och sojabönor. Vetemarknaden kommer dock att ta intryck av situationen för majs.

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet på Chicago funnit stöd på förra årets bottennivåer med 530 cent som den huvudsakliga bottennivån. Marknaden har visat en tendens att försöka stiga de senaste månaderna. Vi har noterat högre toppar och lägre bottnar i de senaste månadernas handel. Helhetsbilden ser dock ut som en rekyl efter den stora prisnedgången från 650 cent / bu. Om det handlar om det, kan nästa prisrörelse bli nedåt, mot 400 cent.

Analys på majspris (C Z3) - Råvaror

EU-Kommissionens MARS-enhet reviderade i sin senaste rapport upp hektarskörden avseende majs inom EU-27, från förra månadens 6.87 t/ha till 7.13 t/ha. På årsbasis är det en ökning med 16.3% i förhållande till förra årets 6.13. Det är även högre än det femåriga genomsnittet på 7.01 t/ha. Förklaringen är de väsentligt förbättrade utsikterna för Rumänien och Ungern. Sådden av majs i norra Italien blev kraftigt försenad och låga temperaturer i kombination med kraftig nederbörd gav grödorna en dålig start på säsongen. Väderförhållandena under den kommande månaden kommer att vara avgörande för avkastningen.

Brasilianska Safras prognosticerar att Brasiliens majsskörd hamnar på 82.7 mt. USDA estimerade i den senaste WASDE-rapporten en skörd på 77 mt (en höjning från 76 mt i maj-rapporten). USDA estimerar också att skörden i Brasilien nästa år (2013/14) blir 72 mt. Efter det fall i den brasilianska valutan de senaste månaderna finns dock anledning att tro att produktionen kan bli större än 72 mt, eftersom priset i Brasilien automatiskt har stigit med valutans fall. Se nedanstående diagram, som visar decemberkontraktet på CME uttryckt i BRL / bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sälj majs

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Priset på novemberkontraktet på sojabönor har rekylerat ner till stödet på 1250 cent. Teknisk analys säger egentligen ”köp”. Nästan all fundamental information säger sälj. Vi har övervägt om vi skulle gå över till åtminstone ”neutral” rekommendation, men väljer på grund av följande faktorer att behålla säljrekommendationen: 1. USDA förutspår väsentligt högre lager, 2. Brasiliens valuta har fallit kraftigt vilket torde öka produktionen i landet, 3. Kinas ekonomi bromsar in ännu mer enligt PMI. 4. Stigande obligationsräntor efter FED:s besked om ett slut på QE dämpar konsumtionen av dyrare mat.

Analys på sojabönor den 25 juni 2013

Sådden av sojabönor hade i måndags förra veckan nått till 85% färdigt. Det ska jämföras med 98% samma vecka förra året och 91% som femårigt medelvärde. Däremot är sojabönorna i utmärkt skick. 64% är i good eller excellent kondition. Samma tid förra året var 56% i samma klass.

På fredag publicerar USDA statistik på sådd areal och lager. Det spekuleras i att den sena sådden har minskat arealen, men den sena sådden kan också ha minskat majsarealen och ökat sojaarealen. Marknaden förväntar sig faktiskt att sojaarealen har ökat. Den förväntar sig också att exportsiffrorna har varit för höga och att lagren därmed är större än man tidigare trott. Detta skulle kunna få priset att falla ner mot 10 dollar per bushel, resonerar man.

Den brasilianska valutans fall får liksom för majs, förmodligen konsekvenser för produktionen. Ett högre pris leder till högre produktion, allt annat lika. Nedan ser vi priset på sojabönor (november kontraktet) omräknat till brasilianska reais (BRL):

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys på sojabönor

Det är som vi ser ett pris som är högre än förra året, som stimulerade till en produktion av 82 mt. USDA förväntar sig i den senaste WASDE-rapporten att produktionen i vinter (2013/14) stiger till 85 mt, men det kan faktiskt bli ännu mer, eftersom priset har stigit så kraftigt den senaste månaden.

Vi väljer alltså att ligga kvar med ”sälj” rekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) bröt genom stödet som hållit i ett halvår. När ett så ihärdigt stöd bryts är det alltid viktigt. Om inget ”bullish” kommer ur fredagens rapport om areal och lager för sojabönor på fredag, bör vi kunna se rapspriset testa och kanske falla under 400 euro per ton.

Analys på raps

COCERAL justerar i sin senaste rapport i juni upp väntad produktion av oljeväxter marginellt från estimatet man gjorde i mars om 28.85 mt till 28.89 mt. I denna siffra så har den förväntade produktionen av raps nu glidit under 20 mt-strecket och förväntas uppgå till 19.9 mt – ner från mars månads prognos på 20.1 mt men fortfarande högre än förra årets 19.5 mt.

EU 28 oilseeds crop forecast June 2013

EU-Kommissionens MARS-enhet justerade i sin juni-rapport ner hektarskörden för raps och rybs 3.06 t/ha till 3.02 t/ha. Den bedöms för närvarande att bli lägre än förra året. Utsikterna för EU:s tre största producentländer Tyskland, Frankrike och Polen har försämrats. Om prognosen besannas blir det här året i så fall det fjärde året i rad för Frankrike med medioker avkastning. Även för mindre producenter som Bulgarien, Slovakien och Tjeckien görs betydande nedjusteringar (med mer än 5%).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffe

Kaffepriset har fallit ytterligare och har nu uppnått den storlek på prisfall som en nedgångsfas i kaffe brukar uppnå (-60%).

Prognos på kaffepriset, Coffee C termin

Skörden av robusta i nordöstra Brasilien väntas bli mindre och av sämre kvalitet än normalt. Bönorna är både mindre än normalt och mörkare än normalt. Detta beror på att området har varit ovanligt torrt. CEPEA rapporterar att lagren är i stort sett tömda från förra året. Ett positivt tecken, trots allt.

Socker

Priset på socker som tvärvände uppåt för en dryg vecka sedan, föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Därefter har priset faktiskt vänt uppåt igen. Detta är en mikrorörelse i förhållande till det stora prisfallet som har pågått i över två år, men eftersom det sker på en så låg nivå att en botten kan vara nära, är det värt att hålla ett öga på utvecklingen framöver. Vi fortsätter tills vidare med neutral rekommendation. En uppgång till 18 cent skulle nog göra att vi bytte till köprekommendation.

Sockerpris-analys den 24 juni 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära