Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 25 juni 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOdlingsväder

GFS-modellens prognos för de kommande två veckorna visar på ordentlig nederbörd längs väst- och östkusterna i USA och i södra Kanada. GFS-modellen (Global Forecast System) används av de amerikanska vädercentralerna för att göra globala väderleksprognoser. Kalifornien har varit torrt i ungefär tio år, men får nu ordentligt med nederbörd. Däremot fortsätter klassiska vete-områden i USA att vara torrare än normalt.

GFS-modellens prognos

Som vi ser i nedanstående uppdaterade diagram över hur många procent av USA som är drabbat av torka, ser vi att andelen visserligen fallit snabbt, men att det allt jämt är mycket torrare än normalt.

Hur mycket USA är drabbat av torka

Nedan ser vi en prognoskarta för norra Sydamerika. Vi ser att det nederbördsmönster Brasilien haft tidigare väntas fortsätta. São Paulo-staten får dock nu upp till sex gånger den normala nederbörden. I SP odlas nuförtiden mest sockerrör, då kaffet trängts undan.

GFS-modellen för Sydamerika

Argentina fortsätter dock att få 60-80% av normal nederbörd.

Indiens monsun har börjat rekordtidigt och täcker hela landet med nederbörd.

Vete

Nyheten att Kina köpt 200 kt vete från Frankrike fick prisfallet på Matifs novembertermin att stanna upp. GASC meddelade att de kommer att bjuda in till en tender före 30 juni. De har varit borta från marknaden sedan i februari. Vi betraktar rekylen upp mot 200 euro som just en rekyl mot trenden och att prisfallet fortsätter.

Vete - Mill Wheat Euro den 24 juni 2013

Decemberkontraktet på CBOT har funnit stöd på 700 cent och priset har inte velat gå under den nivån.

Vete - Decemberkontraktet på CBOT

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna från fredagen för drygt en vecka sedan, till måndag.

Terminskurvor på vete den 24 juni 2013

Vädret i Europa är huvudsakligen gynnsamt för produktionen av vete.

Coceral, den europeiska branschföreningen för spannmåls- och oljeväxthandlare, justerar upp sitt estimat för EU-28:s veteproduktion 2013/14 till 130.7 mt, vilket är en ökning från den tidigare prognosen i mars på 127.8 mt och från förra årets 125.4 mt. Revideringen kommer från såväl ökad areal som ökad avkastning. Även estimatet för EU-28:s produktion av korn förväntas öka, trots lägre areal än förra året men på indikationer att avkastningen återhämtar sig i år. Den totala produktionen av korn förväntas uppgå till 56.3 mt, en ökning från det tidigare estimatet på 54.8 mt och förra årets 54.4 mt. Produktionen av majs förväntas uppgå till 66.2 mt, en ökning med 9 mt jämfört med förra året.

EU 28 grain crop forecast June 2013

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde även de en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. För majs och korn gjordes också justeringar uppåt medan avkastningen för raps justeras marginellt nedåt. Rapporteringsperioden har präglats av skarpa väderkontraster i hela Europa, där nederbörd och kalla temperaturer har hämmat grödornas utveckling stora delar av Centraleuropa. Däremot har väderförhållandena varit gynnsamma i Rumänien, Ungern och framförallt i Spanien där en utmärkt säsong ökar estimatet för avkastningen av vårkorn i EU-27. Mest utmärkande för perioden har dock varit de skyfall i Centraleuropa, som ledde till stora översvämningar i närheten av floder och ökad markfuktighet till kritiska nivåer, vilket ökar risken för skadedjur och begränsar grödornas utveckling.

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-27 lämnades i stort sett oförändrad på 5.55 t/ha från förra månadens 5.54 t/ha, vilket fortfarande är en ökning med 2.3% jämfört med förra året men strax under det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta som en följd av en betydande uppjustering av hektarskörden i Spanien, Rumänien och Ungern, som kompenserar för nedjusteringar i Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Estimatet för Storbritannien fortsätter att justeras ner, den här gången från 7.68 t/ha till 7.63 t/ha. Grödorna har blivit hårt drabbade av förra årets rekordregn, som inte bara påverkade förra årets skörd utan även sådden av årets grödor.

Rapporten från USDA på fredag handlar mest om majs och sojabönor. Vetemarknaden kommer dock att ta intryck av situationen för majs.

Majs

Majspriset (december 2013) har liksom vetet på Chicago funnit stöd på förra årets bottennivåer med 530 cent som den huvudsakliga bottennivån. Marknaden har visat en tendens att försöka stiga de senaste månaderna. Vi har noterat högre toppar och lägre bottnar i de senaste månadernas handel. Helhetsbilden ser dock ut som en rekyl efter den stora prisnedgången från 650 cent / bu. Om det handlar om det, kan nästa prisrörelse bli nedåt, mot 400 cent.

Analys på majspris (C Z3) - Råvaror

EU-Kommissionens MARS-enhet reviderade i sin senaste rapport upp hektarskörden avseende majs inom EU-27, från förra månadens 6.87 t/ha till 7.13 t/ha. På årsbasis är det en ökning med 16.3% i förhållande till förra årets 6.13. Det är även högre än det femåriga genomsnittet på 7.01 t/ha. Förklaringen är de väsentligt förbättrade utsikterna för Rumänien och Ungern. Sådden av majs i norra Italien blev kraftigt försenad och låga temperaturer i kombination med kraftig nederbörd gav grödorna en dålig start på säsongen. Väderförhållandena under den kommande månaden kommer att vara avgörande för avkastningen.

Brasilianska Safras prognosticerar att Brasiliens majsskörd hamnar på 82.7 mt. USDA estimerade i den senaste WASDE-rapporten en skörd på 77 mt (en höjning från 76 mt i maj-rapporten). USDA estimerar också att skörden i Brasilien nästa år (2013/14) blir 72 mt. Efter det fall i den brasilianska valutan de senaste månaderna finns dock anledning att tro att produktionen kan bli större än 72 mt, eftersom priset i Brasilien automatiskt har stigit med valutans fall. Se nedanstående diagram, som visar decemberkontraktet på CME uttryckt i BRL / bushel.

Sälj majs

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Priset på novemberkontraktet på sojabönor har rekylerat ner till stödet på 1250 cent. Teknisk analys säger egentligen ”köp”. Nästan all fundamental information säger sälj. Vi har övervägt om vi skulle gå över till åtminstone ”neutral” rekommendation, men väljer på grund av följande faktorer att behålla säljrekommendationen: 1. USDA förutspår väsentligt högre lager, 2. Brasiliens valuta har fallit kraftigt vilket torde öka produktionen i landet, 3. Kinas ekonomi bromsar in ännu mer enligt PMI. 4. Stigande obligationsräntor efter FED:s besked om ett slut på QE dämpar konsumtionen av dyrare mat.

Analys på sojabönor den 25 juni 2013

Sådden av sojabönor hade i måndags förra veckan nått till 85% färdigt. Det ska jämföras med 98% samma vecka förra året och 91% som femårigt medelvärde. Däremot är sojabönorna i utmärkt skick. 64% är i good eller excellent kondition. Samma tid förra året var 56% i samma klass.

På fredag publicerar USDA statistik på sådd areal och lager. Det spekuleras i att den sena sådden har minskat arealen, men den sena sådden kan också ha minskat majsarealen och ökat sojaarealen. Marknaden förväntar sig faktiskt att sojaarealen har ökat. Den förväntar sig också att exportsiffrorna har varit för höga och att lagren därmed är större än man tidigare trott. Detta skulle kunna få priset att falla ner mot 10 dollar per bushel, resonerar man.

Den brasilianska valutans fall får liksom för majs, förmodligen konsekvenser för produktionen. Ett högre pris leder till högre produktion, allt annat lika. Nedan ser vi priset på sojabönor (november kontraktet) omräknat till brasilianska reais (BRL):

Analys på sojabönor

Det är som vi ser ett pris som är högre än förra året, som stimulerade till en produktion av 82 mt. USDA förväntar sig i den senaste WASDE-rapporten att produktionen i vinter (2013/14) stiger till 85 mt, men det kan faktiskt bli ännu mer, eftersom priset har stigit så kraftigt den senaste månaden.

Vi väljer alltså att ligga kvar med ”sälj” rekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (November 2013) bröt genom stödet som hållit i ett halvår. När ett så ihärdigt stöd bryts är det alltid viktigt. Om inget ”bullish” kommer ur fredagens rapport om areal och lager för sojabönor på fredag, bör vi kunna se rapspriset testa och kanske falla under 400 euro per ton.

Analys på raps

COCERAL justerar i sin senaste rapport i juni upp väntad produktion av oljeväxter marginellt från estimatet man gjorde i mars om 28.85 mt till 28.89 mt. I denna siffra så har den förväntade produktionen av raps nu glidit under 20 mt-strecket och förväntas uppgå till 19.9 mt – ner från mars månads prognos på 20.1 mt men fortfarande högre än förra årets 19.5 mt.

EU 28 oilseeds crop forecast June 2013

EU-Kommissionens MARS-enhet justerade i sin juni-rapport ner hektarskörden för raps och rybs 3.06 t/ha till 3.02 t/ha. Den bedöms för närvarande att bli lägre än förra året. Utsikterna för EU:s tre största producentländer Tyskland, Frankrike och Polen har försämrats. Om prognosen besannas blir det här året i så fall det fjärde året i rad för Frankrike med medioker avkastning. Även för mindre producenter som Bulgarien, Slovakien och Tjeckien görs betydande nedjusteringar (med mer än 5%).

Kaffe

Kaffepriset har fallit ytterligare och har nu uppnått den storlek på prisfall som en nedgångsfas i kaffe brukar uppnå (-60%).

Prognos på kaffepriset, Coffee C termin

Skörden av robusta i nordöstra Brasilien väntas bli mindre och av sämre kvalitet än normalt. Bönorna är både mindre än normalt och mörkare än normalt. Detta beror på att området har varit ovanligt torrt. CEPEA rapporterar att lagren är i stort sett tömda från förra året. Ett positivt tecken, trots allt.

Socker

Priset på socker som tvärvände uppåt för en dryg vecka sedan, föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Därefter har priset faktiskt vänt uppåt igen. Detta är en mikrorörelse i förhållande till det stora prisfallet som har pågått i över två år, men eftersom det sker på en så låg nivå att en botten kan vara nära, är det värt att hålla ett öga på utvecklingen framöver. Vi fortsätter tills vidare med neutral rekommendation. En uppgång till 18 cent skulle nog göra att vi bytte till köprekommendation.

Sockerpris-analys den 24 juni 2013

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *