Följ oss

Nyheter

Ryssland och Sydafrika vill skapa ett OPEC för platina

Publicerat

den

Lager av ädelmetallen platina

Lager av ädelmetallen platinaRyssland och Sydafrika, de två länder som kontrollerar cirka 80 procent av världens platina- och palladiumreserver, har aviserat att de planerar att sätta upp en OPEC-liknande organisation i syfte att koordinera exporten av dessa ädelmetaller. Den ryska naturresursministern Sergey Donskoy säger att syftet är att strukturera marknaden, detta eftersom priset på dessa råvaror styrs av marknadsstrukturen.

Den sydafrikanska gruvministern, Susan Shabangu, säger att syftet inte är att skapa en kartell, utan att bidra till och influera marknaden.

Platina använts i smycken och katalysatorer

Platina, som bland annat används för tillverkning av katalysatorer och smycken, har stigit med cirka tre procent i år som en följd av en ökad efterfrågan från fordonsindustrin och utbudsstörningar hos gruvföretagen. Under förra året föll platinapriset med 21 procent.

De sydafrikanska gruvorna svarar för cirka 70 procent av världens platinaproduktion och de ryska gruvorna för cirka 40 procent av all palladiumproduktion. Palladium är en ädelmetall nära besläktad med platina som kan användas på samma sätt som platina. Andra länder som skulle kunna vara aktuella för att gå med i denna organisation är . USA, Zimbabwe och Kanada som alla är producenter av dessa ädelmetaller.

Ännu så länge en plan

Ännu så länge är detta bara en plan, även om ett intentionsavtal har undertecknats, men inga detaljer finns ännu så länge att tillgå. Företrädare för den ryska och sydafrikanska gruvindustrin har bildat arbetsgrupper i syfte att utarbeta gemensamma åtgärder på denna marknad. Enligt det föreslagna tidsschemat kommer det att inledas med ett större möte under sommaren 2013 vid vilket deltagarna skall diskutera mekanismerna i detalj. Sydafrikas gruvminister har sagt att målet är att motverka dagens överutbud av platina, något som eventuellt skulle kunna ske med hjälp av skatter och incitamentsprogram. Ett annat mål är att hjälpa producentföretagen att skapa mervärden lokalt.

Tillkännagivandet är att betrakta som ett stöd för både platinapriset och palladiumpriset, men det är också något av en chansning eftersom det i slutändan endast är ett minskat utbud som kan komma att driva upp priserna på dessa två ädelmetaller i tillräckligt hög grad för att upprätthålla investeringstakten i branschen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

  1. Christer G

    5 april, 2013 vid 16:09

    Spännande med nya idéer och kombinationen av Sydafrika och Ryssland känns en smula udda men det kan ju komma att medföra att hela utbudssidan på dessa ädelmetaller förändras. Hur sannolikt tror ni att det är att det hela blir av?

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära