Rekordhög guldexport

Guldtacka - Fine gold 999.9

Det stigandet guldpriset har lett till en rekordhög guldexport. Financial Times rapporterar att exporten av guld från Schweiz till Storbritannien nått den högsta nivån på sju år. Exporten från de schweiziska guldraffinaderierna till Storbritannien drivs bland annat av en stark investeringsefterfrågan från börshandlade fonder. Samtidigt minskar efterfrågan på guld i Indien och Kina.

Under augusti 2019 steg exporten från de schweiziska guldraffinaderierna till Storbritannien med 24 procent till 112,5 ton enligt data från den schweiziska tullen. Detta motsvarade 64 procent av allt det guld som exporterades från Schweiz under denna månad.

Rekordhöga inflöden

Inflödena till gulduppbackade ETFer nådde de högsta nivåerna sedan 2013 förra månaden, eftersom investerare letar efter en försäkring mot en global ekonomisk avmattning.. Den största guldstödda ETFen, SPDR Gold Shares, backas upp av guld lagrat i London.

Guldpriserna har ökat med 17 procent i år för att handlas till 1 503 USD per troy ounce. Samtidigt har den fysiska efterfrågan på guld i smycken och industriella applikationer i Kina och Indien varit svag i år, vilket tvingade bankerna att återföra guld till London. Efterfrågan på guld i Hong Kong har också varit svag på grund av protesterna i staden. Kina, världens största konsument av guld, har begränsat importen av guld under större delen av detta år på grund av oro för utflöden av amerikanska dollar. Importen av guld till Indien minskade också med 73 procent i augusti, eftersom högre guldpriser och en svagare rupie har avskräckt guldköparna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top