Priset på naturgas stannar sällan under 2,5 USD

Under veckan noterade vi att priset på naturgas i USA satte fart uppåt från 2,49 USD som noterades den 27 april 2015.

Vi noterade även att T. Boone Pickens i tidskriften Forbes sade att priset på naturgas endast har fallit under 2,50 USD per BTU vid fyra tillfällen de senaste femton åren, något som syns i nedanstående diagram. T. Boone Pickens nämner också att naturgaspriset tenderar att rusa efter det att det fallit under nivån 2,50 USD, och att det är vid ett av dessa tillfällen som det rusat till över 6,00 USD per BTU.

Det är viktigt att komma ihåg att tidigare mönster inte är en garanti för en framtida kursuppgång. I dag är naturgasproduktionen i USA stabil, och konsumtionen befinner sig i en period där den ser ut att förbli flack till dess att den säsongsmässiga efterfrågan tar fart under de varma sommarmånaderna.

Efterfrågan på naturgas kan emellertid komma att öka kraftigt genom införandet av det nya regelverket som Environmental Protection Agency satt upp, vilket kommer göra att kraftföretagen i USA tvingas byta råvara från kol till naturgas, något som enligt Forbes kan inträffa så pass tidigt som under sommaren 2015.

Naturgaspris 1999 - 2015

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top