Palladium når ny rekordnivå efter starka fundamenta

I veckan handlades palladium upp kraftigt, spotpriset nådde sin högsta nivå någonsin på en bit över 1 400 USD per troy ounce. Stark fundamenta ligger bakom uppgången, som bland annat förklaras av att en ädelmetallindustrins största konsumenter prognostiserat ett ökat utbudsunderskott år 2019.

I den senaste marknadsrapporten för Platinum Group Metals hävdade Johnson Matthey att industrins efterfrågan skulle överträffa utbudet med nästan en miljon troy ounces under 2019. Detta på grund av en ökande efterfrågan, som i sin tur beror på strängare utsläppsnormer. Palladium är en nyckelkomponent i katalysatorer som finns i bensindrivna fordon för att minska skadliga utsläpp.

Palladium

”Underskottet på palladiummarknaden ser ut att öka dramatiskt år 2019. Detta till följd av en strängare utsläppslagstiftning som förutspås för att stimulera tvåsiffriga ökningar i palladiumbehov från europeiska och kinesiska biltillverkare”, framgår det av rapporten.

Klyftan mellan industriell efterfrågan och utbud

Produktionsbristerna de senaste åren har sin förklaring i investeringar, eller snarast bristen på sådana. Innehaven hos de börshandlade fonderna har samtidigt minskat kraftigt. Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (NYSEArca: PALL) har sett innehavet falla till 730 000 troy ounces. Marknaden har lämnats utan tillräcklig likviditet ”för att överbrygga klyftan mellan industriell efterfrågan och utbud”, skriver Johnson Matthey i sin rapport.

2014, när denna börshandlade fond var som störst, uppgick innehavet till nästan tre miljoner troy ounce. Under de fyra åren sedan dess har inlösen av dessa innehav ökat marknadslikviditeten med mer än 2,2 miljoner ounces. Detta har dock inte varit tillräckligt för att förhindra en serie marknadsunderskott och en gradvis begränsad fysisk tillgänglighet.

De ryska lagren håller på att ta slut

Samtidigt varnar några analytiker för att Rysslands strategiska lager av palladium håller på att ta slut. Ryssland är vid sidan av Sydafrika en av världens största producenter av palladium. Johnson Matthey uppskattar att 11,5 miljoner ounces palladium har tagits ut ur de strategiska lagren under det senaste decenniet.

Handelsdatan stöder enligt Platinum Group Metals-rapporten uppfattningen att marknadsöverhänget som skapades av den ryska regeringens försäljning under 1990-talet och början av 2000-talet konsumerats snabbt.

Palladium-ETF åter tillgänglig i Sverige

Det är numera åter möjligt att handla palladium som en börshandlad fond hos Nordnet. Denna heter ETFS Physical Palladium (ISIN DE000A0N62E5) och handlas på den tyska börsen Xetra.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top