Bra förutsättningar för kopparpriset

Koppar, Cu

Basmetallen koppar kan komma att utvecklas väl under 2019. Allt fler av de stora bankerna har uttryckt sin positiva tro till denna industrimetall då de tror att det framtida utbudet kan komma att stramas åt.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley prognostiserar att kopparpriserna kan öka 14 % år 2019 på grund av ett utbudsdrivet underskott vid årets slut, rapporterar Financial Times.

”Ett år med svaga kvaliteter vid större operativa gruvor överstiger den begränsade tillväxten från green- och brownfield-projekt, vilket resulterar i att gruvproduktionen minskar under 2019,” skrev banken i sin analys “Copper: the stars are aligned”.

Allt över noll procent stramar åt marknaden

”Efterfrågeutvecklingen ska sakta ner jämfört med 2018, men allt över 0 procent är tillräckligt för att strama åt marknaden.  Detta skulle kunna upphäva kopparmarknadens välbalanserade tillstånd och skapa ett fullständigt underskott,” tillade Morgan Stanleys analytiker.

Kopparpriserna har varit stabila de senaste sex månaderna på efterfrågesidan i kölvattnet av en långsammare global ekonomi och ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina.

Flera andra banker, inklusive Citi och Goldman Sachs, har också speglat Morgan Stanleys prognoser. De har argumenterat för att koppar skulle kunna bryta ut från sitt nuvarande handelsområde på 5 800 och 6 400 dollar per ton. Goldman Sachs tror att kopparpriset kan stiga till 7 000 dollar. Citi tror att koppar skulle kunna nå upp till 6 700 dollar under de närmaste sex månaderna, när president Donald Trump slutfört ett handelsavtal med Kina och de globala ekonomierna.

Uppgraderar gruvföretaget Freeport-McMoRan

Morgan Stanley uppgraderade också gruvföretaget Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) på grund av förbättrade kopparutsikter rapporterar CNBC. ”FCXs resultatkänslighet för koppar är fortfarande högst i branschen. I kombination med sin höga handelslikviditet tror vi att det kommer att erbjuda en god möjlighet för exponering för en kopparprisuppgång”, säger Morgan Stanleys ledande analytiker Piyush Sood sade i en analys.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top