Olja och naturgas stod för 68 procent av Rysslands exportintäkter 2013

Ryssland är en stor exportör av råolja, petroleumprodukter och naturgas. Den sammanlagda försäljningen av dessa råvaror stod för 68 procent av Rysslands exportintäkter 2013, baserat på Rysslands egna data. Ryssland erhöll nästan fyra gånger så mycket intäkter från sin export av råolja och petroleumprodukter som från försäljningen av naturgas. Exporten av råolja svarade ensamt för ett högre ekonomiskt värde än värdet på all annan export från Ryssland.

Rysslands bruttoexport år 2013

Europa, inklusive Turkiet, är mottagare av större delen av Rysslands export av råolja och petroleumprodukter, samt praktiskt taget av all export av naturgas. Asien, särskilt Kina, erhåller betydande volymer av råolja och viss flytande naturgas (LNG) från Ryssland.

Nyligen slutförde Ryssland en 30-årig affär värd 400 miljarder dollar, som kommer att förse Kina med naturgas från fälten i östra Sibirien, något som kommer att öka den ryska exporten ytterligare. En viss del av exporten av vissa ryska oljeprodukter, i huvudsak oraffinerade oljor, går till Nordamerika.

Även om Ryssland exporterar mindre råolja och mindre naturgas än vad landet förbrukar så är värdet av den inhemska försäljningen av råolja och naturgas mycket lägre i värde än exporten på grund av vertikal integration av olje- och naturgasindustrin och de subventionerade inhemska priserna.

Många ryska oljeföretag är vertikalt integrerade, och äger både oljefält och raffinaderier som förädlar råolja. Dessa företag kan sälja råolja direkt till sina egna raffinaderier till låga priser. Även de inhemska naturgaspriserna subventioneras, vilket tvingar ryska företag som till exempel Gazprom att använda exportintäkter för att finansiera investeringar i ny infrastruktur och projekt. EIA uppskattar att den inhemska ryska försäljningen av naturgas och råolja uppgick till cirka 20 miljarder dollar i 2013, baserat på data från IHS Energy.

Även om intäkter från den inhemska försäljningen av råolja och naturgas år 2013 var betydligt lägre än intäkterna från den ryska exporten så var värdet av den inhemska ryska försäljningen av petroleumprodukter, särskilt bensin och destillerad eldningsolja, ungefär 102 miljarder USD, en siffra som ligger i samma storlek som Rysslands övriga, icke energirelaterade, export.

Olje- och naturgasverksamhet utgör en stor del av Rysslands federala budget. Enligt det ryska finansministeriet kom 50 procent av Rysslands federala budgetintäkter under 2013 från mineralutvinningsskatter och exporttullar på olja och naturgas.

Rysslands export och inhemska konsumtion år 2013

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top