Connect with us

Nyheter

Olja och naturgas stod för 68 procent av Rysslands exportintäkter 2013

Published

on

Gazprom-verksamhet i Ryssland

Ryssland är en stor exportör av råolja, petroleumprodukter och naturgas. Den sammanlagda försäljningen av dessa råvaror stod för 68 procent av Rysslands exportintäkter 2013, baserat på Rysslands egna data. Ryssland erhöll nästan fyra gånger så mycket intäkter från sin export av råolja och petroleumprodukter som från försäljningen av naturgas. Exporten av råolja svarade ensamt för ett högre ekonomiskt värde än värdet på all annan export från Ryssland.

Rysslands bruttoexport år 2013

Europa, inklusive Turkiet, är mottagare av större delen av Rysslands export av råolja och petroleumprodukter, samt praktiskt taget av all export av naturgas. Asien, särskilt Kina, erhåller betydande volymer av råolja och viss flytande naturgas (LNG) från Ryssland.

Nyligen slutförde Ryssland en 30-årig affär värd 400 miljarder dollar, som kommer att förse Kina med naturgas från fälten i östra Sibirien, något som kommer att öka den ryska exporten ytterligare. En viss del av exporten av vissa ryska oljeprodukter, i huvudsak oraffinerade oljor, går till Nordamerika.

Även om Ryssland exporterar mindre råolja och mindre naturgas än vad landet förbrukar så är värdet av den inhemska försäljningen av råolja och naturgas mycket lägre i värde än exporten på grund av vertikal integration av olje- och naturgasindustrin och de subventionerade inhemska priserna.

Många ryska oljeföretag är vertikalt integrerade, och äger både oljefält och raffinaderier som förädlar råolja. Dessa företag kan sälja råolja direkt till sina egna raffinaderier till låga priser. Även de inhemska naturgaspriserna subventioneras, vilket tvingar ryska företag som till exempel Gazprom att använda exportintäkter för att finansiera investeringar i ny infrastruktur och projekt. EIA uppskattar att den inhemska ryska försäljningen av naturgas och råolja uppgick till cirka 20 miljarder dollar i 2013, baserat på data från IHS Energy.

Även om intäkter från den inhemska försäljningen av råolja och naturgas år 2013 var betydligt lägre än intäkterna från den ryska exporten så var värdet av den inhemska ryska försäljningen av petroleumprodukter, särskilt bensin och destillerad eldningsolja, ungefär 102 miljarder USD, en siffra som ligger i samma storlek som Rysslands övriga, icke energirelaterade, export.

Olje- och naturgasverksamhet utgör en stor del av Rysslands federala budget. Enligt det ryska finansministeriet kom 50 procent av Rysslands federala budgetintäkter under 2013 från mineralutvinningsskatter och exporttullar på olja och naturgas.

Rysslands export och inhemska konsumtion år 2013

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Lundin Mining, Filo Mining och NGEx Minerals på 9 minuter

Published

on

Ngex Minerals prospekteringsområde

Pareto Securities analytiker Niclas Wahlström går på nio minuter igenom tre börsnoterade företag i Lundin-sfären, närmare bestämt Lundin Mining, Filo Mining och NGEx Minerals. I onsdags sänkte firman riktkursen för Lundin Mining, men upprepade sin köprekommendation.

Continue Reading

Nyheter

Positiva utsikter för Lundin Mining men risk för dämpat 2023

Published

on

Pareto Securities släppte idag en analysuppdatering på gruvbolaget Lundin Mining. Man sänker riktkursen till 80 kronor från tidigare 100 kronor. Orsaken är att man har uppdaterat sin syn på metallmarknaden där man ser en ökad risk för cyklisk press under 2023, men med en uppsida efter det. Speciellt positiva är man till koppar på medellång sikt.

Pareto Securities upprepar dock sin köprekommendation för aktien. Riktkursen på 80 kronor kan jämföras med att aktien idag steg 2,2 procent och stängde på 63,58 kronor.

Continue Reading

Nyheter

Räkna med att basmetallerna stiger när dollarn försvagas

Published

on

Det är ingen hemlighet att det finns ett allmänt etablerat omvänt förhållande mellan råvaror och den amerikanska dollarn. Dessa korrelationer har blivit mer komplexa sedan pandemins början, men den allmänna regeln om sjunkande US-dollarvärde är lika med stigande råvarupriser kan innebära att basmetallerna är redo för varaktiga prishöjningar framöver.

”Omfattningen av denna [omvända] korrelation varierar dramatiskt, vilket betyder att styrkan i förhållandet mellan råvaror och den amerikanska dollarn skiljer sig åt beroende på individuell råvara”, skrev Greg Liebl, CA, chef för investeringsstrategi på Parametric, före pandemi. 

”Energi och basmetaller, som används globalt och vars priser vanligtvis är noterade i amerikanska dollar, visar det mest slående förhållandet.”

Några av dessa samband har brutits ner något under pandemin, eftersom begränsningar i leveranskedjan och geopolitiska effekter spelade allt större roller på råvarupriserna, särskilt i år. Sammantaget gäller råvarornas omvända natur i förhållande till den amerikanska dollarns styrka i stort sett. Eftersom Fed överväger att lätta på gaspedalen lite vid räntehöjningar, börjar den historiskt starka dollarn redan backa i värde.

Kopparpriset brukar ofta användas som mätaren av ekonomins hälsa i sin roll som en cyklisk global råvara. Koppar har sett en uppgång i november, men föll på nyheterna om Kinas ekonomiska avmattning i oktober. Kina är en storkonsument av många basmetaller. Även om konsumtionen fortfarande är begränsad till följd av en minskad ekonomisk aktivitet, så kommer priserna på dessa industrimetaller sannolikt att stiga i framtiden.

Förändringar är dock på väg för Kina med dess tillkännagivande av en 20-punktspolicy angående covid-19-regler som ger mer kontroll till lokala tjänstemän för att börja lätta på några av de strängaste karantänkraven. Det kommer att vara en långsam återställning av landets noll-covid-politik, som har påverkat dess ekonomi starkt, men de små stegen av återhämtning kan mycket väl leda till en stor studs tillbaka i efterfrågan på basmetaller.

När Kina väl når sin ekonomiska tillväxt igen, förväntar sig analytiker inte att metallpriserna kommer att sjunka, särskilt för de industriella metallerna som är centrala för att minska koldioxidutsläppen.

Continue Reading

Populära