Olja, järnmalm, Kina och guld

Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken, kommenterar råvarumarknaden. Bland annat olja där Saudi lovar att sänka sin produktion och varför Qatar-konflikten inte påverkat mer. Inte heller naturgaspriset har påverkats av Qatar-konflikten, utan det är en politisk konflikt som först på längre sikt kan ge geopolitiska förändringar. Sedan kommenteras Kina och metallpriserna som alltid är intimt förknippade, där Jansson poängterar att just järnmalm är en stark indikator då metallen har ett så lågt värde per volym att den inte kan fraktas framåt och tillbaka i världen. Avslutningsvis kommenteras guldpriset som nu vänt upp efter att marknaden tappat tron på Trump som kompletteras av annan politisk oro i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top