Norges oljeproduktion ökar men inte investeringarna

Norges produktion av petroleum som minskat sedan 2001, ökade under 2014 och kommer sannolikt också att öka under 2015. Produktionstillväxten under 2014 berodde främst på att nya områden tillkom, men också en på grund av en liten ökning i produktionen från befintliga fält.

Produktionen har fortsatt att växa under det första halvåret av 2015 och förväntas förbli relativt stabil under de närmaste åren då tillväxten från nya områden balanserar produktionstappet från äldre fält.

Norge och petroleum

Källa: U.S. Energy Information Administration, baserat på data från Norska Oljedirektoratet

Oljefyndigheter i Nordsjön har i allmänhet långa ledtider, vilket innebär att produktionen från ett nytt fält först sker flera år efter att beslut att utveckla området tagits. Dessa ledtider ökar ofta för projekt som är längre norrut eller långt från befintlig infrastruktur.

Besluten att utveckla många av de nya områden som nu börjar producera i Norge skedde omkring 2012, då priset på råoljan Brent låg på mer än 100 USD per fat. Det nuvarande priset ligger på ungefär hälften av den nivån. Under 2014 och första halvåret 2015 tillkom fyra nya områden med betydande produktionsvolymer. Ytterligare fyra områden planeras börja producera under den andra halvan av 2015 och 2016.

Även om produktionen i Norge ännu inte har minskat som en följd av lägre oljepriser har investeringarna i Norges olje- och naturgasindustrin minskat. Denna nedgång kommer sannolikt att leda till lägre produktion i framtiden.

Den årliga tillväxten i de totala investeringarna minskade till en procent under 2014 efter att ha legat på mer än 15 procent under vart och ett av de tre föregående åren. Investeringarna väntas minska under 2015.

I dag styrs investeringskapitalet mot avstängning och borttagande av utrustning på gamla fält och bort från att prospektering och utveckling av nya områden. Utgifterna för prospektering och utveckling under första halvåret 2015 låg 18 procent lägre än under första halvåret 2014, medan utgifterna för avstängning och borttagande ökade med mer än 70 procent.

Investeringar i norsk olja och gas

Source: U.S. Energy Information Administration, baserat på data från Norska Oljedirektoratet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top