Maha Energy – ett svenskt oljebolag i världen

Maha Energy är ett svenskt uppströmsolje- och gasbolag noterat på Nasdaq Stockholm vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Den enda prospekteringen bolaget gör är på närliggande områden till befintliga fält. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Vd Jonas Lindvall presenterar verksamheten.

    scroll to top