Följ oss

Nyheter

Litiumpriset faller på en dyster prognos från Morgan Stanley

Publicerat

den

Batterier
Batterier

Foto: Toshiyuki IMAI

Priset på råvaran litium är just nu i fokus. Litium används i olika typer av batterier och har blivit allt glödhetare i takt med att intresset för elbilar har ökat. Denna råvara har varit svår att handla för vanliga investerare, en stor del av handeln i denna råvara har gjorts upp direkt mellan producenter och de företag som behövt den som insatsvara. Det finns en amerikansk börshandlad fond, Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEArca: LIT), som följer hela litiumcykeln från gruvdrift och raffinering till batteriproduktion. Sedan årsskiftet 2017/2018 är det emellertid inte längre möjligt för svenska investerare att köpa denna ETF. Vi ser nu hur litiumpriset faller på en dyster prognos från Morgan Stanley. Det betyder att även denna börshandlade fond faller när Morgan Stanley öppnade en kalldusch för litiumtjurarna. Detta skedde samtidigt som LME, London Metal Exchange, för diskussioner om att starta en standardiserad terminshandel i litium.

Ökad litiumtillförsel från Chile

Litiumrelaterade tillgångar backade efter att en Morgan Stanley-analytiker hävdade att tillväxten av elbilar skulle vara ”otillräcklig” för att kompensera ökningen av litiumtillförseln från Chile. Morgan Stanleys analytiker förutspår en rad nya litiumprojekt och planerade utbyggnader hos de största tillverkarna i Chile. Morgan Stanley bedömer att dessa projekt och utbyggnader kommer att öka den globala litiumproduktionen med 500 000 ton per år redan innan 2025. Det skulle i sådant fall innebära att den ökade efterfrågan på litium inte skulle leda till stigande priser utan istället ett utbudsöverskott.

Litiumpriserna har mer än fördubblats de senaste två åren på ökad efterfrågan på batteriråvaror som används i elbilar. Till exempel använder en Tesla Model S mer litium i sina batterier än 10 000 smartphones kombinerat enligt en analys från Goldman Sachs.

Morgan Stanley argumenterar att det 2018 året kommer att markera slutet på det globala litiumunderskottet, eftersom det kommer att finnas ”betydande överskott” från 2019 och framåt. I sin analys skriver Morgan Stanley att elektriska fordon skulle behöva svara för 31 procent av den globala bilförsäljningen år 2025 jämfört med nuvarande 2 procent för att rensa överskottet av litium.

Morgan Stanley beräknar att litiumkarbonatpriserna kan sjunka till 7 332 dollar per ton 2021 och till och med falla mot den marginal-produktionskostnaden på 7 030 dollar per ton. I dag handlas litium till cirka 13 300 dollar per ton.

Nedgraderar sin syn på litiumproducenter

Dessutom nedgraderade banken sin syn på Albermarle och SQM, de två största litiumproducenterna, till ”undervikt” från ”neutral”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Albermarle är det största innehavet i Global X Lithium & Battery Tech ETF. LIT Har allokerat cirka 17,5 procent av portföljens vikt till aktier i detta företag. SQM, eller Sociedad Quimica Y Minera, svarar för 7,6 procent av kapitalvikten i LIT.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära