Larv riskerar att skada den amerikanska bomullsskörden

Larven Helicoverpa ArmigeraVi har sett hur både kaffeplantor och apelsinträd har utsatts för skadeangrepp och sjukdomar, nu är det risk för att den amerikanska bomullen blir nästa råvara som kan drabbas. Under förra veckan upptäcktes i Bradenton, Florida ett exemplar av Helicoverpa armigera, en europeisk larv som också kallas för Old world Bollworm, en skadeinsekt som riskerar skada den amerikanska bomullsskörden. När ett exemplar av Helicoverpa armigera upptäcktes i en så kallad pestfälla den 17 juli var det första gången som den amerikanska bomullsskörden utsatts för en pest i denna omfattning.

Varje år skadar denna larv grödor för mer än två miljarder dollar. 2013 orsakade denna larv skador som ledde till att de brasilianska grödorna minskade med 35 procent. Larven kan skada en rad olika grödor och har flera gånger visat att den kan bli resistent mot insektsgifter. Nu har Florida Department of Agriculture and Consumer Services meddelat att denna larv för första gången har upptäckts i amerikanska fält.

Vanligt förekommande i Afrika, Sydeuropa och Nya Zeeland

Helicoverpa armigera är en larv som vanligen förekommer i de tropiska och subtropiska regionerna i världen, från Afrika, södra Europa till Nya Zeeland. Detta lilla skadedjur upptäcktes för första gången i Latinamerika för några år sedan när den hittades i Brasilien. Sedan dess har den snabbt spridit sig över de östra och norra delarna av Sydamerika där den förstört jordbruksprodukter som bomull, sojabönor och majs sedan 2013. Enstaka fall av larvens närvaro har rapporterats i Puerto Rico och på Dominikanska Republiken under 2014 enligt Florida Department of Agriculture and Consumer Services.

Slående lik amerikanska larver

Helicoverpa armigera är utseendemässigt lik den amerikanska larven corn ear worm under hela sin livscykel. För att kunna identifiera Helicoverpa armigera krävs det att de vuxna nattfjärilarna dissekeras. Även Helio virescens, känd som tobacco budworm, har stora likheter med Helicoverpa armigera, precis som vissa arter av Spodoptera (army worms), men har ett annorlunda färgmönster.

Larver av arten H. armigera äter med glädje 200 olika sorters grödor, även om den föredrar majs, bomull, spannmål, tomat, tobak, potatis, soja, alfalfa och bönor. Larven är också ett hot mot fruktträd som äpple och citrus. Den äter både inifrån och utifrån, men föredrar att äta blommor, knoppar, frön och frukter.

The National Cotton Council övervakar allt som rör H. armigera sedan flera år tillbaka. NCC har uppmanat USDA’s Animal & Plant Health Inspection Service att varna och att arbeta för att förhindra införandet och spridandet av denna skadegörare. NCC har även uppmanat entomologer vid Cooperative Extension att överväga och undersöka konsekvenserna om denna insekt kan anpassa sig till klimatet i USA och få fotfäste i Nordamerika.

Sprids för vinden

När tillgången på föda är dålig flyger fjärilarna till höga höjder och sprids för vinden. I de subtropiska klimaten förekommer mellan tre och fem generationer årligen, medan det i de tropiska områdena kan förekomma upp till elva generationer. Denna insekt har en kort livscykel, den kan vara så pass kort som 30 dagar, men i gengäld lägger honorna mellan 500 och 3 000 ägg. Förpuppningen sker under jord och tar cirka en vecka, men denna skadeinsekt kan ta en diapaus upp till ett par månader under kalla förhållanden.

Globala skador för miljardbelopp

De globala skördeskadorna som orsakas av denna skadeinsekt rapporteras uppgå till mer än två miljarder dollar årligen. I Brasilien har förekomsten av denna insekt lett till att kostnaderna för insektsbekämpning mer fördubblats i spåren av att skörden för 2013 förstördes till en tredjedel.

En rad studier i vilka klimatanpassningsmodeller har använts visar att betydande områden i USA där det odlas olika typer av råvaror kan vara i riskzonen. Den största faran med denna insekt är emellertid inte dess spridning, utan att den är svår att kontrollera då den visat sig vara immun mot ett stort antal bekämpningsmedel.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top