Läget på elmarknaden – mars 2018

Elstolpe med ledningFör den som längtade efter våren blev mars en stor besvikelse. Den stränga kylan från februari höll i sig in i mars vilket orsakade fortsatt ökande elpriser. Det skriver Mikael Söderman, Sverigechef på Nordic Green Energy, och fortsätter nedan.

Spotmarknaden

Låga temperaturer och hög elförbrukning under månaden medförde höga spotpriser på den svenska elmarknaden. Främst i början på månaden. Spotpriset i mars hamnade 15 procent högre än i februari och 57 procent högre än i mars förra året.

Terminsmarknaden

Priserna steg kraftigt under månaden även på terminsmarknaden. På grund av månadens kalla väder försenades snösmältningen vilket i sin tur sköt upp vårfloden. Det ledde till en försämrad nordisk hydrobalans och ökade priser på kontrakten nära i tid. Dessa kontrakt påverkar till stor del de fasta elavtalen med kortare bindningstid.

Även priserna på kontrakten längre bort i tiden ökade och hamnade på den högsta nivån på sex år. En betydande anledning var stigande priser på utsläppsrätter till följd av hög efterfrågan och spekulativa köp på marknaden. Kontrakten längre bort i tiden påverkar främst de fasta elavtalen med längre bindningstid.

Kolpriserna försvagades däremot något under månaden. Den globala efterfrågan på kol på den asiatiska marknaden föll i slutet av vintern vilket är en av anledningarna till att priserna sjönk. Dessutom har kolproduktionen stabiliserats efter de produktionsstörningar som La Niña-fenomenet orsakade.

Elcertifikat

Priserna på elcertifikat påverkades inte nämnvärt i mars. Månadens kyla ökade efterfrågan på certifikaten, men tack vare ett överskott höll sig marknaden stabil.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top