Läget på elmarknaden – maj 2018

Vattenkraft ger energiDet var ovanligt höga priser för perioden på både spot- och terminsmarknaden i maj. Det torra vädret som bidrog till låga vattennivåer i magasinen och de ökande priserna på kol och olja var några av anledningarna till de stigande elpriserna. Det skriver Mikael Söderman, Sverigechef för Nordic Green Energy, och fortsätter nedan.

Spotmarknaden

Det rekordvarma vädret under maj månad innebar minskad elförbrukning i hela landet. Men de höga temperaturerna och torra vädret bidrog samtidigt till låga nivåer i vattenmagasinen. Detta i kombination med tidvis låg vindkraftsproduktion samt att de årliga revisionerna för kärnkraftverken i Sverige satte igång, fick priserna att öka till ovanligt höga nivåer för årstiden. Spotpriset för maj var det högsta på sju år och hela 20 procent högre än för maj i fjol.

Terminsmarknaden

Priserna på terminsmarknaden steg kraftigt i maj, främst för kontrakten nära i tid. Ökningen berodde till stor del på det ovanligt torra vädret som bidrog till att den nordiska hydrobalansen hamnade långt under det normala. Om underskottet på vattenkraft håller i sig kommer de nordiska länderna bli tvungna att importera el från Tyskland.

Även priserna för kontrakten längre bort i tiden steg i takt med de ökande priserna på bränsle -och utsläppsrätter. Det var främst det starka oljepriset som påverkade terminsmarknaden. De stigande oljepriserna var en följd av den politiska osäkerheten i främst Iran och Venezuela.

Prisutveckling på kol fortsatte också uppåt under maj månad. Detta berodde till stor del på en ökad efterfrågan av kolkraft i Asien. Även priset på utsläppsrätter stärktes under månaden med ca 10 procent. Detta som en följd av att marknaden nu förbereder sig på den nya marknadsstabilitetsreserven för EU:s utsläppshandel som införs nästa år. Reserven kommer vara till för att automatiskt justera mängden utsläppsrätter som auktioneras ut.

Elcertifikatmarknaden

Elcertifikatmarknaden var väldigt ostabil under maj månad. Efter en kraftig nedgång i början på månaden började priset stiga i takt med en ökande efterfrågan och en låg vindkraftsproduktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top