Följ oss

Nyheter

Kanada satsar på att bygga ytterligare tre SMR-reaktorer från GE Hitachi

Publicerat

den

Kärnkraftsreaktorn GE Hitachi BWRX-300

Provinsen Ontario i Kanada meddelade den 7 juli att man arbetar med Ontario Power Generation (OPG) för att påbörja planering och licensiering av ytterligare tre GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) BWRX-300 små modulära reaktorer (SMR) vid Darlington. Totalt fyra BWRX-300 SMR är nu planerade för driftsättning vid anläggningen öster om Toronto.

Den första reaktorn som tidigare meddelats är planerad att tas i drift år 2028 och de tre som nu har meddelats ska tas i drift under 2034-2036.

Kanada har tidigare tagit beslut om att göra en stor satsning på kärnkraft för att fasa ut naturgas och annan fossil energi. Att bygga den första reaktorn är alltid dyrt, då allt från tillståndsprocess till kompetens måste byggas upp. Kostnaden för efterföljande reaktorer sjunker sedan. I Kanada har staten därför valt att ta vissa kostnader i början för att kompetensen i landet ska byggas upp.

”Vi ser fram emot ett långt partnerskap med OPG när vi förvandlar BWRX-300-designen till verklighet här vid Darlington-anläggningen”, säger Sean Sexstone, Executive Vice President, Advanced Nuclear, GEH. ”Leverantörskedjan i Ontario har tagit till sig BWRX-300-projektet och vi är uppmuntrade av det ledarskap vi har sett för att uppfylla kraven på tillverkningskvalitet och tidsplaner för att stödja detta projekt och vårt integrerade team.”

BWRX-300 och Sverige

SMR-reaktorn GE Hitachi BWRX-300 är en av de som ligger längst fram att kommersialiseras. Meduppfinnare av BWRX-300 är svensken Christer Dahlgren som även syns utåt när reaktorn och kärnkraft diskuteras.

BWRX-300 ligger sannolikt bra till hos flera företag i Sverige som vill bygga SMR-reaktorer, det är den känslan vi får när folk på elmarknaden pratar kärnkraft. Det är ett tryggt val för det är konventionell kärnkraftsteknik från en välanvänd reaktortyp som använts för att ta fram BWRX-300. De traditionella energijättarna i Sverige har ännu inte gjort något teknikval, men det mindre och yngre företaget Kärnfull Next har valt att satsa på BWRX-300.

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära