Connect with us

Nyheter

Järnmalmsprojekt i Grängesberg säljs

Published

on

Gruva i GrängesbergAIM-listade Anglesey Mining Plc som sedan tidigare äger 100 procent av Parys Mountain i Wales, en fyndighet som avser koppar, bly och zink, rapporterade i slutet av maj 2014 att bolaget tecknat ett avtal som ger Anglesey rätten att förvärva en kontrollpost i Grängesberg Iron AB, som utvecklar ett svenskt järnmalmsprojekt. Järnmalmsfyndigheten är belägen i det mineralrika Bergslagensområdet, cirka 200 kilometer nordväst om Stockholm.

Innan Grängesbergsgruvan stängde i slutet av 1989, som en direkt följd av rådande låga marknadspriser på järnmalm, var Grängesbergsgruvan Sveriges tredje största gruva, endast Kiruna och Malmberget var större. Gruvan sades då omfatta cirka 150 miljoner ton järnmalm på ned till 500 meters djup.

Nyligen genomförda studier visar att det finns i alla fall 115 miljoner ton järnmalm kvar, med halter på cirka 40 procent Fe, och en geologisk typ som kan liknas den från Kirunagruvan vilket sägs göra att den lämpar sig för en kostnadseffektiv produktion.

Förvärv i flera steg

Anglesey köper initialt sex procent av Grängesberg Iron AB, GIAB, för 145 000 USD. Vidare har Anglesey möjlighet att förvärva ytterligare 51 procent av aktierna i GIAB under tolv (12) månader i form av en nyemission. Under perioden kommer Anglesey att överta ledningen i GIAB och tillsätta tre av fem styrelseledamöter, inklusive ordförandeposten, varför det kan anses som att Anglesey redan nu tar kontrollen av GIAB.

Resterande 43 procent av GIAB kommer att ägas av Roslagen Resources AB, ett svenskt privat företag, vilket har lett nyutvecklingen av Grängesberg Iron-projektet sedan 2007. Roslagen kommer att utse två ledamöter till styrelsen för GIAB.