Följ oss

Nyheter

Investerare som missade rusningen i guld köper platinafonder

Publicerat

den

Platina-mynt
Platina-tacka från Credit Suisse

Över 600 000 troy ounce platina har lagts till de börshandlade fondernas innehav sedan mitten av maj 2020, enligt uppgifter sammanställda av Bloomberg.

Platinainnehavet i börshandlade fonder har ökat till en rekordnivå och ökat utsikterna till ett inhämtningsrally för ädelmetallen efter att i månader släpat efter guld och silver.  

Drivs av investerare som trodde att de missade det senaste rallyt i guld och silver

Köprundan drevs av investerare som trodde att de missade det senaste rallyt i guld och silver, säger Nitesh Shah, analyschef på WisdomTree. Förmodligen har en del vinster tagits från guld och silver och allokerats till platina eftersom denna ädelmetall fortfarande är billig relativt sina motsvarigheter, sa han.

De flesta ädelmetaller har haft ett bra år 2020 då regeringar och centralbanker inklusive Federal Reserve släppte loss en enorm stimulans för att hjälpa ekonomier som skadades av Coronapandemin, vilket fått investerare att söka säkerhet i hårda tillgångar. Guld har stigit med 29 procent i år, medan platinapriset fortfarande är cirka 3 procent lägre.

”Platina verkar som en av de metaller som står näst på tur om historiska korrelationer är någon vägledning” sade Shah.

Investeringsefterfrågan och oro över minskat utbud från topptillverkaren Sydafrika efter tillfälliga stängningar av gruvor på grund av lock downs har stöttat metallen. Medan platina har återhämtat sig cirka 66 procent från årets nedgångar efter en massiv försäljning i mars, är dess rabatt till guld inte långt ifrån ett rekord.

”I slutändan skulle de som ifrågasätter om det finns möjligheter för platina utvecklas bra att hålla dess resultat i perspektiv”, säger Steve Dunn, chef för ETF:er vid Aberdeen Standard Investments. ”Medan guld fortsätter att få lejonparten av medieuppmärksamhet, har kursen för platina överträffat betydligt sedan nedgångarna i mars.

UBS Group håller i sin senaste platinaanalys fast vid sin hausse på guld och prognostiserad ekonomisk tillväxt på kort sikt. Banken spår priser på platina kring 975 dollar per troy ounce i slutet av september och slutet av 2020 jämfört med dagens pris på 935 dollar. Ändå varnar UBS för att platinas grundläggande egenskaper är det dystraste bland ädla metaller.

WisdomTree’s Shah tror att platina kan flörta med 1 000 dollar de närmaste 12 månaderna eftersom den största konsumenten, bilindustrin, återhämtar sig snabbare än många förväntade sig. Platina används ofta i katalysatorer i dieselfordon.

”Nästan obegränsade kvantitativa åtgärder från Fed och global valutaoro är de främsta drivkrafterna för den fortsatta rusningen till ädelmetaller, inklusive platina” säger Ryan Giannotto, analyschef på GraniteShares. Till skillnad från andra monetära metaller produceras endast en sextondel platina i förhållande till guld och är utomordentligt koncentrerat i utbudet, sade han och tillade att detta borde hjälpa till att stödja priserna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära