Följ oss

Nyheter

Hur högre räntor kan driva upp guldpriset

Publicerat

den

Guld- och silvermynt hos Tavex
Guld- och silvermynt hos Tavex

Normalt sett brukar det sägas att högre räntor är dåligt för guldpriset. Normalt sett sägs det att när räntorna stiger väljer placerarna att köpa obligationer som ger en löpande avkastning istället. Det är emellertid en sanning med modifikation. Vi har nu under flera år vant oss vid att leva i en lågräntemiljö, och vi har till och med sett negativa räntor under vissa perioder.

Så vad betyder allt detta för utsikterna för guldpriset 2022? I teorin är den största risken för guldpriset att centralbankerna, inklusive den svenska Riksbanken, höjer räntorna under året. Detta har emellertid redan uttalats, och frågan är snarast hur många gånger som räntan kommer att höjas och inte om den kommer att stiga. Så gott som alla de stora centralbankerna har meddelat att de har för avsikt att strama åt sin penningpolitik.

Enligt vad skolboken säger skall detta leda till ett lägre guldpris, allt annat lika. Det finns emellertid anledning att tro att detta är ett alltför förenklat sätt att se på situationen. Att centralbankerna väljer att strama åt sin penningpolitik beror i första hand på att det finns för mycket pengar i omlopp, något som i sin tur har drivit upp inflationen. Att centralbankerna då väljer att strama åt sin penningpolitik innebär bland annat att de höjer räntorna för att på detta sätt göra det dyrare att låna, vilket minskar den andel pengar som kan konsumeras.

Det finns emellertid anledning att tro att räntehöjningarna kommer att vara små och oförmögna att hålla jämna steg med inflationen, vilket innebär att realräntan, det vill säga räntan efter att ha tagit hänsyn till inflationen, kommer att bli ännu mer negativ, vilket ökar guldets attraktionskraft.

Kommande räntehöjningar under 2022 kommer förmodligen att bli mycket små eftersom det finansiella systemet sannolikt inte kan hantera räntekostnader med en ränta över två procent Eftersom inflationen sannolikt kommer att stiga snabbare än räntorna kommer det att resultera i en ännu mer negativ realränta. En negativ realräntetrend är en miljö där guld frodas.

Den svenska inflationen högre än väntat

Den 14 januari publicerades uppgifter som visade den svenska inflationen steg mer än vad som var väntat i december 2021. Det visade sig att den svenska inflationen var den högst på trettio år. 1993 låg den svenska inflationen på 4,6 procent. För december rapporterades det att den svenska inflationen nått en årstakt på 4,1 procent, en uppgång på en halv procentenhet sedan i november då siffran var 3,6 procent.

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

SCB-graf

I USA var inflationen ännu högre, där steg priset på varor och tjänster i en takt som inte har setts på decennier, och hoppade till sju procent i december jämfört med samma månad förra året. Det var den sjunde månaden i rad då inflationen översteg fem procent. Denna inflationsnivå har inte setts i USA på 39 år vilket kommer att tvinga den amerikanska centralbanken Federal Reserve att höja räntorna. Det har tidigare kommunicerats att det kommer att ske under tre tillfällen under 2022, men det var innan dessa höga inflationssiffror presenterades.

Källa: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

Den höga inflationen kan således tvinga Riksbanken och dess internationella motsvarigheter att höja räntan tidigare än vad de tänkt sig. Riksbanken har till uppgift att hålla inflationen på två procent, något som den inte har lyckats med. Det är av den anledningen vi under flera år såg negativa räntor i Sverige. Tanken var att billigare pengar skulle leda till en ökad konsumtion. Det var emellertid inte det som hände. Istället såg vi hur billigt kapital strömmade in på fastighetsmarknaden och på aktiemarknaden där avkastningen var högre än kostnaden för att låna pengar.

Ett av de instrument som Riksbanken har att arbeta med är räntan. Om inflationen ser ut att vara högre än två procent över en längre tid så höjer centralbankerna räntan. I skrivande stund har vi en hög inflation, som är högre än vad marknadsbedömarna kunde förvänta sig för bara något år sedan.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har aviserat upp till tre räntehöjningar för i år. Aktörerna på de finansiella marknaden tenderar emellertid att tro att det kommer att bli frågan om fyra höjningar.

Från nuvarande 0,0 till 0,25 procent kan räntorna i USA stiga till 0,75 till 1,25 procent i slutet av 2022. Även om detta inte skulle kompensera för den nuvarande inflationen på 7 procent, skulle det helt klart motverka inflationen. Dessutom har amerikanska räntehöjningar vanligtvis en positiv effekt på den amerikanska dollarn. Men hur reagerar guldpriset vanligtvis? En färsk studie från World Gold Council visar intressanta resultat.

Efter räntehöjningar kan guldpriset mycket väl stiga

Studien undersökte hur guldets utveckling jämfört med amerikanska aktier och den amerikanska dollarn under de första räntehöjningarna inom Feds åtstramningscykler i februari 1994, juni 1999, juni 2004 och december 2015.

Medianerna för prisutvecklingen inom de fyra cyklerna jämfördes sedan med varandra. Resultatet av studien: redan ett år efter införandet försvagade de aviserade räntehöjningarna guldpriset. Ett halvår innan den faktiska räntehöjningen nådde guldpriset ett bottenläge med minus 6,8 procent, medan amerikanska aktier visade en genomsnittlig avkastning på 6,15 och även den amerikanska dollarn stärktes med 2,8 procent.

Ett halvår efter räntehöjningen var bilden en helt annan: med en uppgång på 11,34 procent presterade guldet betydligt bättre än den amerikanska aktiemarknaden, som hade haft uppgångar på bara 4,17 procent, medan den amerikanska dollarn tappade 3,95 procent. Ytterligare sex månader senare hade uppgångarna för guld och amerikanska aktier konvergerat kraftigt vad gäller resultat (7,62 mot 6,33 procent) och dollarkursen hade stigit med 2,21 procent.

Guldmarknaden har redan prissatt kommande räntehöjningar

Som studien visar, hade Feds räntehöjningar på 1990-talet redan inkluderats i guldpriset långt innan de genomfördes. Investerarnas ökade säkerhet om centralbankernas beteende efter att räntehöjningarna trädde i kraft hade alltså faktiskt en positiv inverkan på guldpriset.

I dagsläget kommer resultatet för guldinvesteringar i euro och också att bero på omfattningen av den amerikanska styrräntehöjningens effekt på euron och kronan. Om den försvagas kommer guldpriset sannolikt att stiga. Att ECB hittills inte har aviserat några räntehöjningar för 2022 bör ytterligare stärka den amerikanska dollarn. Guld prissätts i dollar vilket således är ytterligare en faktor som kan driva upp värdet på det guld som svenska investerare äger.


Tavex AB är en del av Tavexgruppen som grundades 1991 med verksamhet i Sverige sedan 2005. Tavex är en ledande återförsäljare av ädelmetaller och valuta i norra Europa med högsta kreditbetyget AAA från Bisnode. Tavex köper och säljer guld, silver och platina. Besök tavex.se

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Stigande kakaopriser får bönderna i Latinamerika att byta gröda

Publicerat

den

Kakao i närbild

Produktionen av den kakao expanderar utanför det huvudsakliga odlingsområdet i Västafrika, eftersom bönder på platser som Brasilien, Ecuador och Colombia ser potential i grödan. Stigande kakaopriser får bönderna att byta gröda. Att allt mer kakao nu kommer odlas innebär att denna gröda kommer tillbaka till sitt ursprung eftersom det var i dessa länder som kakao först odlades. Prisuppgången till den högsta nivån på nästan 50 år stärker den trenden, vilket kan lindra den rådande låga utbudet på den globala kakaomarknaden. Det utgör också ett hot mot försörjningen för småbönder i Afrika eftersom nyligen planterade fruktträdgårdar som de i Sydamerika är mer produktiva, vilket minskar den totala produktionskostnaden.

När miljöhänsyn ökar globalt gör det faktum att kakao är en inhemsk art från Amazonas att plantera den i Sydamerika till en typ av återplantering av skog, medan inhemska skogar i Afrika raseras till öppna utrymmen för kakaoträdgårdar.

Brasilien, den främsta globala exportören av soja, majs, kaffe och socker, har sett kakaoplantager spridas över förstörda betesmarker i Amazonasregionen, såväl som på stora gårdar i det högutvecklade spannmålsbältet.

Landet var en gång näst störst efter Elfenbenskusten i kakaoproduktion, men en förödande svamp på 1980-talet känd som Witches’ Broom minskade produktionen kraftigt. Nästan fyra decennier senare återhämtar sig skördarna.

Brasiliens regering prognostisterar att produktionen kan växa till 300 000 ton år 2025 och till 400 000 ton år 2030, från cirka 200 000 ton för närvarande, vilket skulle göra landet från en nettoimportör till en exportör av råvaran.

I Ecuador har den årliga produktionen stigit till mellan 400 000 och 430 000 ton under 2022-2023 (okt-sept) från 287 000 ton för fem år sedan, enligt uppskattningar från Internationella kakaoorganisationen (ICCO) och Ecuadors exportgrupp Anecacao.

Ecuador har blivit den tredje största globala odlaren, efter Ghana som producerar cirka 750 000 ton. Toppodlaren är Elfenbenskusten med 2,2 miljoner ton.

Anecacao uppskattar att produktionen kan fortsätta att växa till så mycket som 800 000 ton år 2030.

Fortsätt läsa

Nyheter

Citigroup sticker ut hakan – tror Brentoljan sjunker till strax över 70 USD nästa år

Publicerat

den

Priset på Brentolja är 93 USD efter att ha sett en uppgång då OPEC+ under en längre tid har begränsat utbudet. Det har fått många, som ofta fäster sig vid att Kina börjar återhämta sig från sin ekonomiska nedgång, att prata om ett oljepris på 100 USD. Spekulanter är också till största del positionerade för ett högt och stigande oljepris.

Citigroup vågar dock sticka ut hakan och skriver i en analysuppdatering att man förväntar sig att Brentoljan sjunker tillbaka till strax över 70 USD under 2024. Banken förväntar sig att utbudet kommer att öka så att marknaden blir välförsedd. ”Högre priser på kort sikt kan skapa mer nedsida för priserna nästa år” skriver Ed Morse och övriga analytiker i teamet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den globala sockerbristen är på väg att lätta tack vare ett ökat utbud av majs

Publicerat

den

Sockerrör

Den sockerkris som drev sockerpriset till den högsta nivån på elva år ser ut att gå mot sitt slut. Orsaken är ett ökat utbud av majs, en gröda som vid första anblicken förefaller helt orelaterad till socker. Det har under senare tid kommit nyheter som visar att produktionen av majs ökar i Brasilien, vilket gör det mer lönsamt att använda denna gröda för att producera etanol. 

Fallande sockerpriser skulle vara en välkommen respit för konsumenter som kämpar mot den skenande matinflationen. 

Majs tar en större andel av etanolmarknaden i Brasilien, som näst efter USA är den största producenten av biobränsle. Etanol från majs kommer att stå för nästan en femtedel av all produktion av bränslet denna säsong, från att ha varit nästan noll för fem år sedan. År 2033 kan dess andel stiga till så mycket som en tredjedel av det totala utbudet, förutspår konsultföretaget Datagro.

En stigande majsproduktion i Brasilien möjliggör större vinster från etanol eftersom försäljningen av biprodukter som djurfoder till största delen täcker kostnaden för spannmålen. Sockerbruken däremot, ser krympande marginaler från etanol. Kostnaden för att tillverka etanol från majs var 16 procent lägre jämfört med att producera biobränsle från sockerrör under de senaste två åren, sa analytikerna på banken BTG Pactual i en rapport.

Efterfrågan på etanol har dock släpat efter eftersom förare föredragit den billigare bensinen. Priserna för biobränslet kan sjunka till så lågt som 65 till 68 procent av priset på bensin på lång sikt, enligt Willian Hernandes, en partner på konsultföretaget FG/A. Ett fall under 70 procent kommer enligt honom att övertyga fler förare att byta till etanol, men det kommer också att begränsa kvarnarnas vinster från att tillverka biobränslet.

Sockerindustrins djupa politiska band i Brasilien kan dock i slutändan bidra till att öka dess etanolmarginaler. President Lula da Silvas regering stöder ett lagförslag som kommer att öka andelen etanol som blandas med bensin.

Majsbaserad etanol står också inför vissa hinder. Bruk som använder majs förlitar sig mest på biomassa från flis som energikälla. Jus nu minskar virkesförsörjningen i Brasilien i takt med en växande massa- och pappersproduktion. Det kan innebära minskade incitament att odla majs till etanolförsörjning utöver vad som redan är planerat, säger Ana Zancaner, analytiker på Czapp, som ägs av råvaruhandlaren Czarnikow Group.

Men konsensus är att majsetanol kommer att se ytterligare några år av expansion. Brasilien har åtta majsetanolfabriker som lägger till kapacitet, medan andra sju nya kvarnar är under uppbyggnad, skrev analytiker vid Itau BBA i sin septemberrapport. Tillgången på råvaran är också riklig. Analytikerna uppskattar att Brasilien kommer att konsumera rekordstora 13 miljoner ton majs för att producera etanol denna säsong, ungefär en tiondel av det totala utbudet.

Fortsätt läsa

Populära