Följ oss

Nyheter

Guldrepatriering i full gång när allt fler länder fruktar sanktioner

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Fler länder vill lagra sina guldreserver inom sina egna gränser, av rädsla för ett liknande öde som Ryssland, som såg en rad samordnade sanktioner från väst efter sin invasion av Ukraina förra året, enligt den årliga Invesco Global Sovereign Asset Management Study.

Länderna i väst frös nästan hälften av Rysslands 640 miljarder dollar i guld- och valutareserver förra året, och det utlöste en förändring i centralbankernas tänkande om vilka tillgångar de ska hålla och var de ska lagras, sa Invesco i sin undersökning som undersökte 85 statliga förmögenhetsfonder och 57 centralbanker. Tillsammans förvaltar dessa förmögenhetsfonder och centralbanker cirka 21 biljoner dollar i tillgångar.

”En stor andel av centralbankerna är oroade över prejudikatet från USAs frysning av ryska reserver, där majoriteten (58 procent) håller med om att händelsen har gjort guld mer attraktivt”, sade undersökningens författare. 

En ”avsevärd andel” av centralbankerna är nu oroade över prejudikatet som har skapats med Ryssland säger Invesco.

Undersökningen visade också att 68 procent av de tillfrågade förmögenhetsfonderna och centralbankerna nu lagrar sina fysiska guldinnehav på hemmaplan. Det framgår också att 74 procent av förmögenhetsfonderna och centralbankerna planerar att göra det om fem år. År 2020 var samma andel 50 procent.

I ett av de anonyma svaren förklarade en centralbank sitt tänkande. ”Vi hade det (guld) i London… men nu har vi överfört det till vårt eget land för att hålla det som en säker tillgång och för att hålla det säkert.”

Enligt Invescos chef för officiella institutioner, Rod Ringrow, som var ansvarig för undersökningen, delades denna uppfattning brett. ”Om det är mitt guld, då vill jag ha det i mitt land’ [har] varit det mantra vi har sett under det senaste året eller så” sa Ringrow.

Guldrepatriering har dominerat rubrikerna då och då under de senaste två decennierna. Alla ögon var på Tyskland för tio år sedan när man startade sin plan att återföra sina guldreserver från New York och Paris. Under 2017 slutförde Tyskland projektet och returnerade 743 ton guld från Paris och New York. År 2000 återförde Tyskland 940 ton av sitt guld från Bank of England.

2019 repatrierade Polen 100 ton guld från Bank of England, och påstod att guld symboliserar landets styrka.

Men alla försök är inte framgångsrika. I slutet av juni förlorade Venezuelas centralbank (BCV), som är under kontroll av president Nicolas Maduro, sin senaste överklagan att få överföra 1,95 miljarder dollar av landets guldreserver som lagras i Bank of England.

Fler centralbanker ser också obligationer från tillväxtmarknader som säkra kort i den nuvarande makromiljön.

Inflation och geopolitisk spänning var de främsta orosmomenten för centralbankerna, som ”i grunden” omprövar sina reservstrategier när de flyttar bort från den amerikanska dollarn.

”Fonderna och centralbankerna försöker nu komma till rätta med högre inflation”, sa Ringrow. ”Det är en stor förändring.”

Trots det ser de flesta fortfarande inte något alternativ till den amerikanska dollarn. Sju procent sa att de ser stigande amerikanska skulder som ett problem för dollarn.

Kinas yuaninflytande växer inte heller, med endast 18 procent som identifierar det som en potentiell utmanare, jämfört med 29 procent förra året. Dessutom höll 58 procent inte med om att yuanen kommer att få status som reservvaluta under de kommande fem åren, jämfört med endast 29 procent förra året.

Indien valdes ut som ett av de mest attraktiva länderna för investeringar för andra året i rad. Kina, Storbritannien och Italien identifierades som mindre attraktiva.

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära