Följ oss

Nyheter

Förutsättningarna för oljeraffinaderierna

Publicerat

den

Oljeraffinaderi
Oljeraffinaderi

Foto: Dan DeLuca

Aktierna i många oljeraffinaderier såldes ut ganska aggressivt under 2015, men sett i efterhand var denna sektor betydligt bättre än många andra företag som arbetar med produktion, utveckling och prospektering av olja. Oljeraffinaderierna klarade sig i allmänhet också bättre än de tjänsteföretag som arbetar inom oljesektorn. Det var en stark efterfrågan på oljeraffinaderiernas produkter och höga vinstmarginaler som bidrog till att stabilisera deras aktiekurser, vilket kom att leda till att detta blivit en safe haven för energiinvesterare. Däremot kommer det att vara svårt för raffinaderierna att matcha eller överträffa denna utveckling under 2016 och 2017, i alla fall med dagens förutsättningar.

Fortsatt hög efterfrågan på slutprodukterna

Situationen med ett globalt överflöd av råolja döljer det faktum att det finns en hög efterfrågan på både själva råvaran och de olika slutprodukterna, något som gynnar raffinaderierna framför producenterna. Situationen är dessutom mer komplex då det råder en mycket ojämn lönsamhet runt om i världen vilket gör det svårt att göra en bredare och överskådlig analys. Lokala krafter och händelser påverkar oljeraffinaderierna, vilket gör vissa till vinnare och andra förlorare.

Generellt sett har de europeiska och asiatiska raffinaderierna starkare balansräkningar än sina amerikanska motsvarigheter, men ekvationen håller på att förändras på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna och en snabb nedgång i råoljepriset.

I allmänhet rapporterade raffinaderierna starkare vinster under 2015 än under 2014, något som till stor del beror på att raffinaderierna kunde dra fördel av crack spreadar, det vill säga de kunde dra fördel av skillnaden mellan priset på råolja och petroleumslutprodukter. Raffinaderierna kunde dra fördel av ett lägre oljepris eftersom priset på bensin, eldningsolja och andra raffinerade petroleumprodukter inte föll lika snabbt som råolja på många platser runt om i världen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Flera marknadsbedömare är av åsikten att oljepriset kommer att återhämta sig under de kommande månaderna, eller i alla fall under 2016. Om detta sker är det också sannolikt att det kommer att uppstå ett nytt handelsmönster som kommer att styra priset på råolja och dess derivat bensin och eldningsolja under många år framåt. Om detta handelsmönster infinner sig kommer priserna att stabilisera sig, och sänka de potentiella vinsterna för en crack spread.

Olika sätt att få exponering mot raffinaderier

Downstreamföretag, till exempel Tesoro Corp (TSO), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) och Phillips 66 (PSX) har dominerat energisektorn under de senaste åren. Under dessa år har företagen kunnat dra fördel av den stora skifferrevolutionen på oljemarknaden, men de har också gynnats av den amerikanska och globala ekonomiska expansionen. Faktum är att Valero Energy avslutade börsåret med en aktiekurs som låg i närheten av denna akties all-time-high, något som få personer trodde var möjligt. Alla dessa företag avslutade börsåret 2015 med en aktiekurs som var högre än vad den var när börshandeln inleddes samma år.

En satsning på hela industrin

Att satsa på ett enskilt företag kan vara riskabelt, men det finns en lösning på det problemet. Market Vectors Oil Refiners ETF (CRAK) är ett av de få investeringsinstrument för detta ändamål, en börshandlad fond som lanserades i augusti 2015. Denna ETF följer Market Vectors Global Oil Refiners Index, ett regelbaserat marknadsviktat index som i dagsläget omfattar 26 olika värdepapper.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Denna ETF har fördelen att den erbjuder en internationell exponering mot oljeraffinaderier eftersom endast 37,88 procent av denna fonds tillgångar per den 31 december var amerikanska. Istället är det Japan, Sydkorea, Indien och Australien som står för den största vikten, tillsammans har dessa länder en aggregerad kapitalvikt på 64 procent av fondförmögenheten i CRAK. Denna ETF har ingen exponering mot vare sig Mellanöstern eller Ryssland, något som är en fördel med tanke på dagens geopolitiska läge, men en nackdel då dessa två regioner är världens största när det gäller raffinering av olja.

CRAK är emellertid ännu så länge en liten ETF, det finns i dag cirka 3,6 MUSD under förvaltning. Detta är emellertid normalt för en ny börshandlad fonds liv. Nackdelen är att en låg förvaltad volym ger en låg likviditet och stora spreadar, det vill säga en stor skillnad mellan köp- och säljkursen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vetepriset kommer att gå upp – hur man än vrider och vänder på det

Publicerat

den

Vete i närbild

Priset på vete har halverats på två, samtidigt sjunker vetelagren. Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund säger i DiTV att priset måste upp för att motivera bönder att odla mer. Han konstaterar att hur man än vrider och vänder på det så måste priset gå upp för världen kan inte vara utan vete.

Torbjörn Iwarson kommenterar vete och apelsinjuice.
Fortsätt läsa

Nyheter

Bra start för Centaur Commodity Fund

Publicerat

den

Tre olika råvaror

Centaur Commodity Fund är den nya råvarufonden i Sverige som förvaltas av den erfarna råvaruprofilen Torbjörn Iwarson. Fonden har en bred exponering mot råvarumarknaden och mäter sig mot det etablerade indexet Bloomberg Commodity Ex Energy Total Return Index.

Fonden har fått en bra start och presterade bäst jämfört med sina närmaste konkurrenter. Förvaltaren skriver på LinkedIn med glimten i ögat ”Nybörjartur med råvarufonden.” En fond ska självklart utvärderas över längre tid, inte en enskild månad, men det måste ändå vara trevligt att börja med att vara bäst.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vinregionen Champagne drabbad av hagelstorm

Publicerat

den

Hagelskadad vinodling i Champagne

Den 12 maj bröt våldsamma hagelstormar ut i vid Champagnes vingårdar i Frankrike. Särskilt drabbat är området Vitry-le François där odlare har fått mellan 50-100 procent av sina odlingar förstörda.

Vingårdarna i södra Aisne hade 70-100 mm regn och stora översvämningar.  Svåra hagelskador drabbade regionerna Courcelles, Barzy-sur-Marne, Passy-sur-Marne och Trélou-sur-Marne som hade hagelstormar som varade i hela 45 minuter.

– Det är väldigt ovanligt att en enda storm drabbar ett sådant stort område. Detta är givetvis en stor katastrof för odlarnas ekonomi, deras familjer och anställda.  För odlare som säljer sin skörd är detta ofta den enda inkomstkällan. Medan odlare och producenter som skapar sin egen champagne oftast kan fylla ut med reserv-vin som man sparar tillbaka från bättre skördeår, säger Fredrik Schelin, vinexpert i Sverige.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

– Vi har inget hagel just nu men vi har det besvärligt med vädret just nu. Massor av regn, och möglet har redan satt sina spår. Det är svårt för oss att arbeta med jorden, men förhoppningsvis blir det bättre till sommaren, säger Jean-Paul Hébrart, Champagne Marc Hébrart – Mareuil sur AŸ.

Det är svårt att bedöma de övergripande skadorna av stormen. Mellan 450-500 hektar vinstockar, det vill säga ca 1,4 procent av hela Champagnes vinodlingar har drabbats i varierande grad, från 50 till 100%. Fram till skörden är Champagne-regionen fortsatt utsatt för risk för hagel och storm.

Isabelle Diebolt från Champagne Diebolt-Vallois – Cramant rapporterar:
– Vi har inget hagel, men oändligt mycket regn, så det är svårt att odla och jobba med vin just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära