Nyheter

Förutsättningarna för oljeraffinaderierna

Publicerat

den

Foto: Dan DeLuca

Aktierna i många oljeraffinaderier såldes ut ganska aggressivt under 2015, men sett i efterhand var denna sektor betydligt bättre än många andra företag som arbetar med produktion, utveckling och prospektering av olja. Oljeraffinaderierna klarade sig i allmänhet också bättre än de tjänsteföretag som arbetar inom oljesektorn. Det var en stark efterfrågan på oljeraffinaderiernas produkter och höga vinstmarginaler som bidrog till att stabilisera deras aktiekurser, vilket kom att leda till att detta blivit en safe haven för energiinvesterare. Däremot kommer det att vara svårt för raffinaderierna att matcha eller överträffa denna utveckling under 2016 och 2017, i alla fall med dagens förutsättningar.

Fortsatt hög efterfrågan på slutprodukterna

Situationen med ett globalt överflöd av råolja döljer det faktum att det finns en hög efterfrågan på både själva råvaran och de olika slutprodukterna, något som gynnar raffinaderierna framför producenterna. Situationen är dessutom mer komplex då det råder en mycket ojämn lönsamhet runt om i världen vilket gör det svårt att göra en bredare och överskådlig analys. Lokala krafter och händelser påverkar oljeraffinaderierna, vilket gör vissa till vinnare och andra förlorare.

Generellt sett har de europeiska och asiatiska raffinaderierna starkare balansräkningar än sina amerikanska motsvarigheter, men ekvationen håller på att förändras på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna och en snabb nedgång i råoljepriset.

I allmänhet rapporterade raffinaderierna starkare vinster under 2015 än under 2014, något som till stor del beror på att raffinaderierna kunde dra fördel av crack spreadar, det vill säga de kunde dra fördel av skillnaden mellan priset på råolja och petroleumslutprodukter. Raffinaderierna kunde dra fördel av ett lägre oljepris eftersom priset på bensin, eldningsolja och andra raffinerade petroleumprodukter inte föll lika snabbt som råolja på många platser runt om i världen.

Flera marknadsbedömare är av åsikten att oljepriset kommer att återhämta sig under de kommande månaderna, eller i alla fall under 2016. Om detta sker är det också sannolikt att det kommer att uppstå ett nytt handelsmönster som kommer att styra priset på råolja och dess derivat bensin och eldningsolja under många år framåt. Om detta handelsmönster infinner sig kommer priserna att stabilisera sig, och sänka de potentiella vinsterna för en crack spread.

Olika sätt att få exponering mot raffinaderier

Downstreamföretag, till exempel Tesoro Corp (TSO), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) och Phillips 66 (PSX) har dominerat energisektorn under de senaste åren. Under dessa år har företagen kunnat dra fördel av den stora skifferrevolutionen på oljemarknaden, men de har också gynnats av den amerikanska och globala ekonomiska expansionen. Faktum är att Valero Energy avslutade börsåret med en aktiekurs som låg i närheten av denna akties all-time-high, något som få personer trodde var möjligt. Alla dessa företag avslutade börsåret 2015 med en aktiekurs som var högre än vad den var när börshandeln inleddes samma år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En satsning på hela industrin

Att satsa på ett enskilt företag kan vara riskabelt, men det finns en lösning på det problemet. Market Vectors Oil Refiners ETF (CRAK) är ett av de få investeringsinstrument för detta ändamål, en börshandlad fond som lanserades i augusti 2015. Denna ETF följer Market Vectors Global Oil Refiners Index, ett regelbaserat marknadsviktat index som i dagsläget omfattar 26 olika värdepapper.

Denna ETF har fördelen att den erbjuder en internationell exponering mot oljeraffinaderier eftersom endast 37,88 procent av denna fonds tillgångar per den 31 december var amerikanska. Istället är det Japan, Sydkorea, Indien och Australien som står för den största vikten, tillsammans har dessa länder en aggregerad kapitalvikt på 64 procent av fondförmögenheten i CRAK. Denna ETF har ingen exponering mot vare sig Mellanöstern eller Ryssland, något som är en fördel med tanke på dagens geopolitiska läge, men en nackdel då dessa två regioner är världens största när det gäller raffinering av olja.

CRAK är emellertid ännu så länge en liten ETF, det finns i dag cirka 3,6 MUSD under förvaltning. Detta är emellertid normalt för en ny börshandlad fonds liv. Nackdelen är att en låg förvaltad volym ger en låg likviditet och stora spreadar, det vill säga en stor skillnad mellan köp- och säljkursen.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version