Connect with us

Nyheter

Elpriset i januari har störtdykt

Published

on

Årets första månad inleds med ett snittpris på cirka 1 krona per kWh på den nordiska elbörsen, vilket är betydligt lägre än i december då snittpriset låg på cirka 2,50 kronor per kWh. Det innebär att januari månads elräkningar ser ut att bli runt en tredjedel av decembers. Ovanligt milt och blåsigt väder ligger bakom prisfallet och de mer dämpade priserna ser ut att hålla i sig vintern ut. Det visar elbolaget Bixias elprisrapport.  

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

December var en prövningens tid för många elkonsumenter. Den torra och kalla väderleken samt minskande vind, såväl i Norden som Europa, bidrog till de skyhöga priserna. I slutet av året syntes dock en rejäl vändning och under januari föll elpriset dramatiskt.  

Elpriset styrs i hög grad av hur mycket det blåser och hur kallt det är. Att januarivädret var ovanligt milt för årstiden ledde till en minskad elförbrukning och fallande priser. Priset påverkades även av det över lag blåsiga vädret, som bidrog till en riklig vindkraftsproduktion.

–Priserna på el har störtdykt under januari, efter de panikartat höga priserna i december. Orsaken är det milda och stundtals blåsiga vädret i Europa, som fått gaspriset att falla.  Priserna har varierat från 39 öre per kWh upp till 1,51 kronor per kWh på dygnsbasis, säger Johan Sigvardsson. 

Snittpriset för januari landade på runt 1 krona per kWh, vilket kan jämföras med knappt 2,50 kronor i december. Skillnaderna mellan de fyra elprisområdena från norr till söder var inte heller lika stora som i december. Men trots den kraftiga nedgången ligger priset på ungefär samma nivå som i januari för ett år sedan.

Ringhals 4 ur drift tre veckor till

Det milda vädret i januari ser ut att vara här för att stanna. Under februari väntas såväl milda temperaturer som mer vind.

–Vi kommer att få några lite kyligare dygn i mitten av den här veckan men ett överlag lågtrycksbetonat väder borgar för en riklig vindproduktion i Norden. Vi ser samma tendens i Tyskland, som ser ut att få det blåsigare över lag, vilket kommer att dämpa priserna. Exporten lär tidvis gå på maximal kapacitet och flertalet dagar får vi se tvåsiffriga priser. Vi bedömer innevarande veckas medelpris i system till omkring 85 öre per KWh.

Reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har snart varit ur drift ett halvår efter en incident i augusti i fjol. Nu har återstarten av reaktorn försenats tre veckor och beräknas tas i bruk igen 19 mars.

–Att en reaktor i Ringhals ska stå stilla tre extra veckor kommer troligtvis knappt att märkas på elpriset utifrån förändringarna i de fundamentala faktorerna. Men väder är svårt att förutspå och skulle det bli kyla och vindstilla kan effekten av stoppet bli större, säger Johan Sigvardsson. 

Lägre priser väntas   

Att väderprognoserna för hela vintern har reviderats kraftigt åt det mildare hållet, bidrar till att marknadens förväntningar på elpriserna sjunkit drastiskt för de närmaste kvartalen. Fortsatt blött och milt väder har även pressat ner kol- och gasmarknadspriserna och bidragit till mycket goda lagernivåer, vilket gör att fyllnadsnivåerna efter vintern kommer vara goda.  

– Vi ser ett riktigt skifte i förväntningarna under januari. För det andra kvartalet har förväntansbilden (elterminen) till exempel gått ner från i snitt 3 kronor per kilowattimme, som marknaden trodde 6 december, till dagens 65 öre, säger Johan Sigvardsson.

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Nyheter

Det var inte nickel i börsens lager, det var vanlig sten

Published

on

Den brittiska metallbörsen, London Metal Exchange, sköt under fredagen upp handeln med nickel på den asiatiska marknaden med en vecka. Orsaken är att det i ett av börsens lager upptäckts en post som inte uppfyllde kontraktsspecifikationerna för börshandlad nickel. Ursprungligen sades det att att problemet med nicklet var relaterat till nickelbriketter som sades ha felaktig vikt. Slutligen visade det sig att det inte var nickel utan sten. 

Just nickel har varit ett stort problem för London Metal Exchange, bland annat efter den stora rusningen i nickelpriset under förra året som fick börsens ledning att makulera en rad affärer. Detta är något som LME nu undersöks för av brittiska myndigheteter. Tidigare i år meddelade råvaruhandelsföretaget Trafigura att det har blivit offer för ett ”systematiskt bedrägeri” och skulle tvingas behöva göra en nedskrivning på mellan en halv miljard och 800 miljoner dollar efter att ha upptäckt att nickelförsändelser som bolaget köpte inte innehöll metallen. Att förstå varför nickel kallas för djävulens egen metall är kanske inte så pass konstigt.

Metallbörsen meddelade senare att den hade annullerat nio nickelwarranter som är ett ägandedokument för metaller placerade i ett LME-godkänt lager som ägs av Access World i Rotterdam. Ingen av dessa warranter ägdes av Trafigura och det har ännu inte framkommit om det finns en koppling till det nickel som Trafigura skulle tagit emot. 

Varje warrant motsvarar cirka sex ton vilket gör att det rör sig om 54 miljoner ton nickel som det rörde sig om, motsvarande 0,14 procent av allt nickel i London Metal Echanges lager. Börsen sa att de inte hade någon anledning att tro att någon annan LME-anläggning har samma problem. 

Continue Reading

Populära