Connect with us

Nyheter

Elpriset i fritt fall

Published

on

Vindkraft till havs

Veckans kommentar om elmarknaden v. 16. 2020

Spotpriset på el i Norden satte ytterligare bottenrekord under påsken. Påskveckan sammantaget fick det lägsta veckopriset någonsin och annandag påsk (måndagen) blev det lägsta dygnspriset någonsin.

Entelios

Det är självfallet lätt att tro att detta skulle bero på coronapandemin, men faktum är att den tycks ha mycket lite med spotpriserna att göra. Huvudorsaken är låg påskefterfrågan vilket gör att utbudsöverskottet ökar ytterligare. Dessutom har blåsigt väder skapat mycket vindenergi på marknaden vilket har pressat de tyska elpriserna till under nollan igen. Efterfrågan på el har än så länge inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, men i Europa kan vi se att den har gett större utslag inom industrin både vad gäller elförbrukningen men även för andra energivaror.

Lägre efterfrågan

Vi har fått en del indikationer från industrin om att förbrukningen av el kan komma att påverkas även i Norden. Branscher som upplever lägre efterfrågan på sina varor kan komma att dra ner sin produktion. Från Hydro och Norske skog, som båda är stora elförbrukare, har vi fått förvarningar om att man drar ner på produktionen, något som kan få konsekvenser för kraftmarknaden på kort sikt. Frågan är hur långvarig denna förbrukningsnedgång blir och hur detta kan komma att påverka de mer långsiktiga priserna på marknaden.

Utplaningen av antalet smittade i Europa, tillsammans med flera ekonomiska stödpaket och sänkt oljeproduktion resulterade i påskas till en försiktig optimism på finansmarknaderna. Terminspriserna på el för åren framöver gick därför upp, och här var uppgången i koldioxidpriset den viktigaste bidragande faktorn. Det är hög volatilitet så vi kan förvänta oss stora rörelser även den närmaste framtiden.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 31,9 TWh
Systempris: 4,59 €/ MWh (- 0,78 €/ MWh)
Terminspris YR-21: 22,65 €/ MWh (- 0,15 €/ MWh)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *