Elpriset i augusti 30 procent lägre än förra året

Enligt elbolaget Bixias elprisrapport hamnade snittpriset på el i augusti runt 39 öre per kWh, vilket är närmare 30 procent lägre än augusti förra året. Förra sommaren var dock extrem, då torkan och högtrycken gjorde att elpriserna blev rekordhöga. I år har augusti präglats av mer lågtryck vilket fyllt på vattenmagasinen samtidigt som vi haft mer vindkraft än förra året. 

Matina Rosenberg
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia

– Även om augusti månad avslutades med ett rejält högtryck med temperaturer över 30 grader på många håll så har vädret generellt varit ganska ostadigt med en hel del nederbörd. Det har gjort att våra vattenmagasin fyllts på. Här i Norden dominerar el producerad från vattenkraft vilket gör att nivåerna i våra vattenmagasin har stor påverkan på elpriset. Förra året vid den här tiden var den hydrologiska balansen minus 25 TWh, nu har vi ett snitt på minus 6 TWh, Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

Antalet soltimmar var enligt SMHI ganska genomsnittligt för månaden medan nederbördsmängden varierade över landet, mest regnade det i norra Norrland. Vattenkraften i Norden har under augusti stått för i genomsnitt 53 procent av vår elanvändning och vindkraften för 11,5 procent. Trots att fler solceller har installerats den senaste tiden står solen för en knapp procent av vår totala elanvändning i Norden.

– Den värmebölja som drog in i slutet av månaden gjorde att användningen av komfortkyla ökade. Efter förra sommarens rekordvärme har fler hushåll och företag installerat luftkonditionering vilket gör att den totala elanvändningen här i Norden stiger i samband med värmeböljor, säger Matina Rosenberg. 

Många faktorer påverkar elpriset

Vädret har en stor påverkan på elpriset, framförallt här i Norden där vi har mycket vatten- och vindkraft som är väderberoende. Men det finns många andra faktorer som påverkar elpriset, inte minst kol- och gas- och utsläppsrättspriser. Dessutom har efterfrågan på el en stor betydelse, vilket både hänger ihop med väder och konjunktur.  

– Ju mer el som produceras från förnybara källor som sol-, vind- och vatten, desto mer kommer elpriset att variera. Vissa dagar då det exempelvis blåser mycket kommer vindkraften att pressa ner priset. Det har installerats mycket ny vindkraft i Norden det senaste året som vi kommer att märka av, säger Matina Rosenberg. 

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top