EIA tror på fortsatt lågt oljepris 2015

U.S. Energy Information Administration, EIA, tror på ett fortsatt lågt oljepris år 2015. I sin senaste prognos spår EIA att priset på West Texas Intermediate (WTI) kommer att handlas till i genomsnitt 75 USD det fjärde kvartalet 2014, ett kvartal som nästan är slut. Prognosen för 2015 ligger på ett genomsnittligt oljepris om 63 USD per fat.

Nordsjöoljan föll till 79 USD per fat i november

Priset på Nordsjöolja, North Sea Brent Crude, handlades till i genomsnitt 79 USD per fat under november, en nedgång med 8 USD per fat sedan oktober 2014. Det var också den första månaden sedan september 2010 som priset på Brent handlades under 80 USD per fat. Kombinationen av ett stort globalt utbud av råolja och en svag efterfrågan på denna energiråvara har bidragit till stigande lager och sjunkande priser. När OPEC den 27 november 2014 valde att lämna råoljeproduktionen oförändrad sjönk priset på Brent med mer än tio (10) procent och nådde den 4 december 68 USD per fat, den lägsta nivån sedan maj 2010.

Pipeline med oljaEIA tror att de globala oljelagren kommer att fortsätta byggas upp under 2015, något som bör bidra till att oljepriset kommer att fortsätta ligga på en låg nivå. Den senaste prognosen från EIA är att Brentoljan kommer att handlas till ett genomsnittligt pris om 68 USD per fat under 2015, 15 USD per fat lägre än vad som beräknade i den Outlook som publicerades av EIA under november 2014. EIA gör bedömningen att prisfallet kommer att vara som störst under den första halvan av 2015, baserat på nuvarande marknadsbalans. Detta kommer att bidra till en fortsatt lageruppbyggnad. EIA tror att priset på Brent under perioden mars till och med maj 2015 kommer att handlas till 63 USD per fat, men att Brentpriset kommer att öka till 73 USD per fat under det fjärde kvartalet 2015.

WTI föll från 84 USD per fat till i genomsnitt 76 USD

Det genomsnittliga spotpriset på WTI föll från i genomsnitt 84 USD per fat i oktober till 76 USD per fat under november 2014. WTI har därmed som Brent fallit kraftigt, och handlas nu 28 procent under sin topp på 106 USD per fat i juni i år. Den senaste prognosen från EIA är att WTI kommer att handlas till i genomsnitt 75 USD per fat under Q4 2014, och 63 USD per fat under hela 2015. Därmed sänker EIA sin prognos från förra månadens Outlook, en sänkning med 5 respektive 15 USD per fat. EIA spår dessutom att spreaden mellan WTI och Brent kommer att öka något under 2015 för att uppgå till i genomsnitt 5 USD per fat under året.

Råvarumarknaden tror på högre osäkerhet

De aktuella kurserna på oljemarknaden, både vad gäller optioner och terminer, antyder emellertid en större osäkerhet i oljepriset framöver. Terminskontrakten för WTI med leverans i mars 2015 stängde i förra veckan på ett pris på 67 USD per fat, med en implicit volatilitet om 32 procent, vilket i sin tur innebär att marknaden spår att oljepriset kommer att ligga i ett prisintervall om 51 till 89 USD per fat när leverans skall ske. Förra året handlades WTI för leverans i mars 2014 till 96 USD per fat, med en implicit volatilitet om 19 procent, vilket motsvarade ett prisintervall om 82 till 112 USD per fat.

Den senaste tidens nedgångar i oljepriset och ökade volatilitet är bara några av de faktorer som kan leda till att det framtida oljepriset kan avvika betydligt från EIAs prognoser. Det är bland annat producenternas lyhördhet för utbudet som kan bidra till hur oljan kan handlas i framtiden. OPEC har visserligen meddelat att organisationen har för avsikt att lämna sitt produktionsmål oförändrat vid 30 miljoner fat per dag, men både Saudiarabien och andra producentländer har möjligheten att minska sin produktion om oljepriset fortsätter att falla. Detta skulle kunna leda till att en jämnvikt nås på oljemarknaden. I vilken grad icke-OPEC-utbudet påverkas av lägre oljepriser kommer också att påverka marknadsbalansen och priserna framöver.

Producenterna är beroende av oljeintäkterna

Flera producenter, både inom OPEC och utanför denna organisation, är mycket beroende av oljeintäkter för att kunna balansera sina budgetar. Vissa producenter har redan börjat anpassa sina budgetar för 2015 i syfte att återspegla nedgången i oljepriserna. Om priset på olja fortsätter att falla eller kvarstår på en låg nivå kan flera av dessa länder, i huvudsak så kallade frontier markets, komma att behöva fatta tuffa politiska beslut.

Detta kan potentiellt leda till åtstramningsprogram och nedskärningar av bränslesubventioner som kan utlösa social oro, vilket gör vissa länder sårbara för utbudsstörningar om demonstranter riktar in sig på oljeinfrastrukturen. Potentiella nya utbudsstörningar är en reell möjlighet.

Prognos på oljans pris av EIA

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top